2015 vecka 2

Informerar
Kultur och bibliotek
Detta händer på biblioteket våren 2015
Öppet Hus
Vinterboktips
Bibliotekets vinterboktips – vi delar med oss av favoriter från
2014 och blickar fram mot 2015. Den 29/1 kl. 19 ses vi på
Svalövs bibliotek!
10 januari kl 10-14
Vi visar upp vår fina skola för blivande elever och deras
föräldrar. Passa på att träffa lärare, personal och elever.
Se vad Svalöfs gymnasium har att erbjuda vad gäller
program och inriktningar. Våra arbetsytor som stallar,
verkstäder, Ring Knutstorp och internatet är också öppna för att visa vad vi har att erbjuda.
Språkkafé
På måndagar kl 16 är det språkkafé på Svalövs bibliotek.
Alla är välkomna: både ni som vill träna er svenska och ni
som vill hjälpa andra att träna språket. Det blir en trevlig pratstund med fika tillsammans.
Bokkafé
Infokväll
Bokkaféerna på bibliotek fortsätter en fredag i månaden. Vi
tipsar varandra om böcker över en kopp kaffe eller te. Vårens bokkaféer är den 16/1, 13/2, 13/3, 10/4 och 22/5. Tiden
är klockan 10-12 och platsen är Svalövs bibliotek. Välkomna!
Livesändning
3 februari och 16 april kl 18
Biblioteket kommer att livesända från Internationell författarscen igen och där kan vi se fram emot Silvia Avallone den
11/5 och Margaret Atwood 4/6.
Tavlan Fågel i grönt av Monica Prentice var ett av kommunens konstinköp 2014.
Författarbesök
Kulturplan för Svalöv
Den 12/3 gästas biblioteket av Smockadoll förlag och Nasrin Madani, årets första författarbesök. Nasrin är Växjös fristadsförfattare och har skrivit novellsamlingen Jag har passerat torra årstider.
Sportlovsplanering
Vår barnbibliotekarie Lin Hyttfors är redan i full gång med
planeringen av sportlovet. Håll utkik efter vårt program så ni
inte missar något roligt!
Är du nyfiken på e-böcker och läsplattor?
På biblioteket visar vi gärna och du kan också prova att låna
hem en läsplatta och testa om det är något för dig.
Håll koll på våra evenemang
Information om bibliotekets olika evenemang uppdateras
löpande på hemsidan: biblioteksnv.se/svalov. Följ också
gärna biblioteket på Facebook för fler boktips och mer information: facebook.com/Svalovsbibliotek, eller på Twitter:
twitter.com/kulturiSvalov.
Kulturhändelser i kommunen
Kulturvåren i Svalöv 2015 är ett tryckt häfte som beräknas
vara klart i början av februari. Där samlar vi alla vårens kulturhändelser i kommunen. Har du något på gång som borde sy-
nas i häftet? Kontakta Hanna Tollin: [email protected]
En kulturplan för Svalövs kommun är på gång. Om du har
frågor, kontakta kulturchef Elisabet Viktorsson: [email protected] eller tel. 0418-475134.
Det händer på Kulturskolan
När skolterminen börjar efter jul kör också Kulturskolans
verksamhet igång igen. Förutom den vanliga undervisningen för eleverna erbjuds också en del extra arrangemang i
form av månadskonserter. Det är en form av konserter i det
mindre formatet som är till för att eleverna ska kunna träna
sig att uppträda inför publik.
Lite längre fram på vårkanten i april månad kommer Kulturskolan att visa upp för grundskolorna i kommunen vad man
har att erbjuda. Då kommer det också att hållas ”Öppet Hus”
där barn och ungdomar i Svalöv bjuds in för att prova på.
Under slutet av våren blir det en del större arrangemang,
bland annat:
n 20 maj Solistkonsert i Svalövs kyrka
n 23 maj spelar Kulturskolan på Fridhems Folkhögskola
n 28 maj Vårshow på Linåkerskolan
n För närvarande finns det lediga platser i våra dans- och
teatergrupper.
Åtgärder av gatubelysning
Efter att Etapp 1 blev klar i våras med utbyte av gatubelysning i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatorp och Tågarp,
kvarstår nu i huvudsak Svalöv samt mindre komplettering i övriga orter.
Fokus för de två första etapperna är att byta ut
den gamla kvicksilverbelysningen (Hg –vitt/grönt/
lila ljus). Dessa armaturers ljuskällor blir förbjudna
att säljas från och med april 2015 – så vi är i perfekt
fas med utbytet av dessa.
När båda etapperna är genomförda så kommer
det att finnas armaturer med högeffektiv LED-belysning
samt befintliga Natrium-armaturer (NaH-gult ljus). Natriumarmaturerna har en längre livslängd än kvicksilverlamporna
– Etapp 2
och är nästan lika energieffektiva som LED.
Svalöv har både i Etapp 1 och nu i Etapp 2 använt
högpresterande och högkvalitativa LED-armaturer
ifrån marknadsledande tillverkare. Dessa uppfyller
riktlinjer och rekommendationer som ställs av VGU
(Vägars och Gators Utformning), som Trafikverket
gett ut och grundar sig på den Europeiska normen
EN13201. Bytet till LED-belysning beräknas ge en
energibesparing på cirka 60 %. Samtidigt bedöms
det också att fel och underhåll kommer att minska.
För ytterligar information och frågor, kontakta:
Robin Östlin, tf Teknisk chef och projektledare Etapp 2
E-post: [email protected]
2015
Våra program/verksamheter:
Fordons- och Transportprogram
Naturbruksprogram
Naturvetenskapsprogram
Samhällsvetenskapsprogram
Introduktionsprogram
Fyraårig gymnasiesärskola
Internat
Sista ansökningsdag
till gymnasiet är 15 februari
www.svalov.se
Telefon:0418-666 100
Samrådsmöte gällande
nya översiktsplanen
Den nya översiktsplanen ”Översiktsplan 2016
med utblick mot 2030” är ute på samråd under tiden 10 december 2014 – 31 mars 2015.
Syftet med samrådsmöten är att få in synpunkter från bland
annat boende och verksamma i kommunen om vilka frågor
som borde lyftas fram i handlingen. Synpunkter på en översiktsplan kan även lämnas av intresseorganisationer och
andra sammanslutningar.
Vid mötestillfällena finns representanter från kommunen
på plats för att diskutera planen.
Samrådsmöten
n Tisdagen den 20 januari, kl. 18.30 i kommunfullmäktigesalen, Herrevadsgatan 10, Svalöv.
n Torsdagen den 22 januari, kl. 18.00, Lunnaskolans matsal, Ekgatan 1, Kågeröd, (Kombineras med information om
utbyggnad av gc-tunnel, Trafikverket ca 19.30).
n Tisdagen den 27 januari, kl. 18.30, biblioteket på grundskolan Midgård, Billingevägen 26, Röstånga.
n Torsdagen den 29 januari, kl. 18.45, förskola Alfabo, Annerogatan 17, Tågarp.
n Tisdagen den 3 februari, kl. 18.30, Billeshögskolans matsal, Billeshögsvägen 2, Billeberga.
n Torsdagen den 5 februari, kl. 18.30, Parkskolans matsal,
Västergatan 36, Teckomatorp.
Under samrådstiden finns samrådshandlingar i kommunhusets entré, på kommunens bibliotek, biblioteksfilialer, Tågarps fritidsgård och på www.svalov.se.
26-27 september
SVALÖVSMÄSSAN
Här träffas tusentals människor
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se