2015 vecka 38

Informerar
Billeshögsskolan – med musiken som puls
Barns och ungdomars intresse för musik
är kanske större än någonsin förut!
Allt ifrån svenska visor till Disney-teman
Teknikens framsteg, och dess självklara plats i ungas liv idag,
har gjort musik tillgänglig för oss på ett helt nytt sätt och detta
spelar säkert sin roll. Samtidigt har musiken som skolämne
i Sverige utvecklats på flera plan under senare år, inte minst
under inflytande av grundskolans senaste läroplan, vars
syfte bland annat är en mer elevnära musikundervisning där
elevens skapande utveckling är central.
Våra körer uppträder vid flera tillfällen under läsåret, till
exempel under skolavslutningar och egna konsertarrangemang. Den äldre kören ”Firestarz” är för mellanstadiet och
vi sjunger huvudsakligen sånger på engelska, vilka ofta
kompas av eleverna själva på olika instrument. Kören
”Supersingerz” är för elever i årskurs två och tre, och här
sjunger vi allt ifrån svenska visor till Disney-teman. Under
körernas senaste konsert framfördes låttolkningar av bland
annat One Direction, Laleh och Demi Lovato.
En bra grogrund för ungdomar
med passion för musik
Samarbete över klassgränserna
Svalövs kommun har under lång tid profilerat sig som ett
musikaliskt landmärke i södra Sverige. Vi har till exempel
Fridhems folkhögskola vars musikutbildning attraherar musikintresserade ungdomar från hela Sverige. I det historiska
perspektivet är Marie Fredriksson och Nils Poppe bara ett
par exempel på artister som utbildats där. Kulturskolans verksamhet, liksom det engagerade arbetet på grundskolorna,
gör Svalövs kommun till en bra grogrund för alla ungdomar
med intresse och passion för musik.
Vill vara en del av en musikalisk kultur
Billeshögsskolan i Billeberga vill så klart vara en del av denna
kultur, och vi försöker därför erbjuda våra elever flera möjligheter att utveckla och fördjupa sina musikaliska färdigheter.
I den ordinarie klassundervisningen i musik strävar vi efter
att jobba i mindre undervisningsgrupper. Gruppernas storlek
Elever som väljer att delta i något av skolans musiktillval, får
träning i många olika färdigheter som att arbeta skapande
och att uppträda inför publik. Samtidigt är både körerna och
musikgrupperna bra tillfällen att samarbeta över klassgränserna, vilket också gör att skolelever i olika åldrar lär känna
varandra ännu bättre.
Fotograf: Marie Linnér
anpassas till bland annat arbetsområde och ålder, och på
mellanstadiet arbetar eleverna oftast i grupper om 8-12
elever i en modern och välutrustad musiksal. Utöver detta
har eleverna även möjligheter att göra tillval inom ramen för
”Elevens val” samt sina raster. Vi har två körer på skolan;
”Firestarz” och ”Supersingerz”. Förutom körerna så kan
äldre elever också välja att bli spela i ett band, detta inom ett
instrumentalprojekt som vi kallar för ”Rockgrupperna”.
Seniormässa
2015!
Prova på
Nu är det snart dags. Den 1 oktober, klockan 10-15,
firar vi den internationella äldredagen med en innehållsrik seniormässa. Vi hälsar alla varmt välkomna
till fullmäktigesalen i kommunhuset i Svalöv.
Seniormässan är öppen mellan kl. 10-15 och det är fri entré.
På mässan har du möjlighet att träffa medarbetare från en
rad olika organisationer som ger information om bistånd,
larm, olika aktiviteter, avgifter samt vikten av att röra på sig.
På plats finns bland annat räddningstjänst, apotek och pensionärsföreningar.
– Med mässan vill vi på ett trevligt sätt sprida information,
kunskap och inspiration till ett aktivt, hälsosamt och säkert liv.
Vi kommer att erbjuda ett varierat och trevligt innehåll som
kommer att tillmötesgå mångas behov och önskemål, säger
Svalövs kommuns äldrepedagog Marie Olsson.
Program
10.00-15.00: Träffa utställare. På plats finns bland
annat räddningstjänsten, apotek och
pensionärsföreningar.
10.00-10.30: Måltidsservice berättar om matglädje
11.00-11.30: PRO Teckomatorp visar sin medryckande
”sittdans”.
13.00-13.30: Fysioterapeuter föreläser om att förebygga
fall under rubrik: ”Dratta ente omkull”.
Rollatorservice
Räddningstjänsten visar sin senaste teknik i hur man släcker
bränder digitalt med hjälp av laser.
Dessutom!
Utlottning av fina priser om du deltar i vår utvärdering av
mässan.
Varmt välkomna!
Äldreomsorgen, Svalövs kommun
För frågor, kontakta:
Marie Olsson, äldrepedagog. Tel: 0418-475465
E-post: [email protected]
Kerstin Holgersson, demenssjuksköterska. Tel: 0418-475211
E-post: [email protected]
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Arbetsterapeut, vikariat
2015-09-16
n Sjuksköterska, kväll/natt
2015-09-16
n Ma/No-pedagog, åk 7-9
2015-09-20
n Vikariat Textilslöjd, åk 7-9
2015-09-20
n Lokalvårdare2015-09-25
n Lärare till nyanlända
2015-09-30
n Förskollärare till nyanlända
2015-09-30
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.
10.00–12.00: Passa på att serva din rollator.
2015
26-27 september
SVALÖVSMÄSSAN
Här träffas tusentals människor
Framtidens skånska artistnamn
Kanske finns några av våra elever med någonstans bland
framtidens kända skånska artistnamn? Det vet vi inte idag.
Men oavsett vilket så kommer våra elever förhoppningsvis
att kunna bygga vidare på den musikglädje och plattform vi
strävar att ge dem. En grund som förhoppningsvis leder till
nya musikaliska erfarenheter och upptäckter i livet.
Erik Sundkvist, musiklärare Billeshögsskolan
Kom och ställ frågor till
ansvariga politiker och chefer
i Svalövs kommun!
Måndagen den 21 september 2015 hålls en
öppen informations- och frågestund för allmänheten där du har möjlighet att ställa frågor och
få information om övergripande och aktuella
frågor i kommunen.
Ansvariga politiker och chefer finns på plats för att svara
på dina frågor. Du kan ställa frågor om vad du vill som
rör Svalövs kommun, det vill säga om allt från skola, omsorg, kultur, fritid, näringsliv och turism till gator, tomter
och exploatering.
Informations- och frågestunden börjar
kl. 18.30 i kommunhusets fullmäktigesal,
Svalöv. Kaffe serveras!
Varmt välkommen!
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande
“Välj, ändra, kombinera dina transportsätt”
Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj
som äger rum den 16 - 22 september varje år. Kampanjen
ska motivera dig att cykla, gå och använda kollektivtrafik i
så stor utsträckning som möjligt. Mer information finns på
kommunens hemsida.
Nyregistrerade företag
n Felestad
Machinery
Technology AB
n O:jeling Photography
n Söderåsens Hästmassage
n Restaurang
Röstånga
n Pin-Upholstery
n Widelin
Mat AB
Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se