2015 vecka 49

Informerar
Grön Jul med
klimatrådgivning
på biblioteket
Foto:Thomas Adolfsén
Tid: Torsdagen den 3/12
och torsdag 10/12, kl.
16.00-19.00.
Var: Biblioteket i Svalöv.
Vinterväghållning
Vintern är på väg... eller?
Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte vinterväghållningen i egen regi utan denna är utlagd
på entreprenad och där entreprenören ansvarar
för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd,
Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.
Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:
n Magnus Maskinstation - Svalöv och Teckomatorp
n Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
n Mobergs Svets & Service - Billeberga och Tågarp
n Kågeröds Motorservice - Kågeröd
Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30
april och det är under denna period som upphandlade entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir vinterväglag. På kommunens hemsida, www.svalov.se/bo-bygg-miljo/gator-och-trafik/vintervaghallning.html, finns aktuella
kartor som visar dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor
och dels entreprenörernas ansvarsområden.
För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång
till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon ska
parkeras på den egna fastigheten för att underlätta entre-
BT Kemi Efterbehandling
bjuder in till
Informationsmöte
Torsdag 3 december, kl. 19.00–20.00
Torgskolan, Teckomatorp
På mötet informerar vi om läget i projektet, uppdateringen av huvudstudien samt den övergripande tidplanen.
Alla intresserade är välkomna. Vi bjuder på fika och
avslutar som vanligt med en frågestund.
Välkomna!
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
prenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar etc. I annat
fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete enligt uppställda kriterier, vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, renhållningsfordon, postfordon etc. Följden blir också
att grusning inte kan utföras fullt ut, vilket ökar risken för
halkolyckor.
Viktigt är också att vegetation hålls inne så att fordonen
kan komma så nära tomtgräns som möjligt och halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta framkomligheten
för oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation som går utanför sin
tomtgräns. För vegetation och träd gäller också att det för
fordonens framkomlighet måste vara fri höjd så att en traktor
kan passera under utan att grenar är i vägen.
För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill
vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta
ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns för att kontrollera ovanstående. För plötsligt är vintern här.
Tack för visad hänsyn!
Julcafé på
Solgården
Nu är det dags för julcafé på Solgården.
Jard Samuelsson underhåller med
sång och musik och det serveras kaffe
med sju sorters kakor samt risgrynsgröt med saftsås.
När: 16 december, kl. 15.00.
Var: Solgården.
Pris: 100 kr.
Din anmälan vill vi ha senast den 11 december. Anmälningslista finns på Solgården eller ring 0418-47 51 91.
Välkommen!
Julpyssel i retur. Gör ditt
eget julgranspynt och julkort
Benved lyser upp
Ta med dina bästa juli vintermörkret.
recept och få ett nytt
Hitta en julklapp från bokloppisen
Det är Klimatmöte i Paris – få råd om en klimatsmart
livsstil
Vi bjuder på miljövänlig glögg och pepparkakor.
Alla är varmt välkomna!
Åter dags för
Företagsfrukost!
Utöver vår vanliga frukost så bjuder vi på julmys med musik
och glögg.
När: onsdagen den 9 december, kl. 07.15-09.00.
Var: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Birgitta Jönsson & Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.05 Stämningsfulla julsånger med Laine Quist
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens gäst: Tomas Twedmark
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Stressa klokare
Många beslut skall fattas om man är företagare idag. Lösningar gällande samhällets skallkrav, lönsamhet, nöjda kunder,
stolta medarbetare och samarbetspartner. Dessutom få livspusslet att gå ihop med familj, vänner och fritidsintressen.
Detta är vardag för en företagare. Det är som bäddat att få
både sömnstörning och stressmage.
Den här morgonen presenteras en metod för att få ihop
pusslet.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand
0418-47 53 20,
[email protected]
Gisela Christensson
0418-47 53 06,
[email protected]
Vi behöver din anmälan senast
den 7 december.
Varmt välkommen!
Tomas Twedmark hjälper
oss att stressa klokare.
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Nu är det dags att söka stipendium
Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
Lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av
staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-,
mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men
även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan
ort på grund av studierna, kan komma ifråga.
Sista ansökningsdag är den 31 december!
Sista ansökningsdag
n Driftledare, växtodling, Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du
bör få bidrag. Bifoga studieintyg eller annat som styrker din
ansökan samt personbevis. Inga formella krav i övrigt ställs
på ansökan men den ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter.
Ansökan skickas till:
[email protected] eller postas till Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
och ska vara inne senast den 31 december 2015.
Svalöfs gymnasium
n Lärare i årskurs 1-3
n Handledare, HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn
n Resurs/lärarassistent
n Lärare i årskurs 6, huvudsakligen
i Ma/No
n Sjuksköterska, tim/vik
2015-12-04
2015-12-06
2015-12-06
2015-12-06
2015-12-06
2015-12-31
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se