Parkskolan är en skola där man känner sig hemma

Informerar
Parkskolan är en skola där
man känner sig hemma
Utlysning av miljöpris och
byggnadsvårdspremium
Nu finns det möjlighet att söka eller nominera till
Svalövs kommuns miljöpris och byggnadsvårdspremium för 2015.
Mer information om utmärkelserna hittar du på kommunens
hemsida genom att klicka på Uppleva och göra och därefter
på Stipendier, fonder. Här finns också information om hur du
gör för att ansöka eller nominera en kandidat.
Sista dag att ansöka är den 15 oktober.
Välkomna med ansökningar
och nomineringar!
Teckomatorp? Får se nu... BT kemi? Detta var en
vanlig kommentar jag fick när jag berättade var
jag skulle börja jobba för snart ett år sen. Oftast
skrattade jag bara till lite och insåg att jag nog inte
själv kände till så mycket mer om den ort jag skulle
börja jobba i.
Nu har jag varit på Parkskolan i snart ett år och det går
inte en dag utan att jag känner tacksamhet för att just jag
fått möjligheten att jobba på denna skola. Parkskolan är en
skola där man känner sig hemma väldigt fort och det är en
härlig miljö att vistas i, om man brinner för skola och pedagogisk utveckling. Det är en skola där pedagogerna har ett
fantastiskt driv och engagemang och där vi hela tiden strävar
efter att se till barnets bästa och dess utveckling av sina
förmågor. Detta ser vi både i det vardagliga skolarbetet men
även när vi bryter schemat och ordnar våra återkommande
aktiviteter som till exempel skolmästerskap, nobelfirande
eller öppet hus. Då ser vi elever som är engagerade och fullt
fokuserade på att prestera sitt bästa när de till exempel får
möjligheten att vara servitörer på skolans nobelmiddag eller
hoppa längdhopp.
Under detta läsår tänker vi fortsätta satsa på en högre måluppfyllelse genom att bland annat utveckla vår matematikoch svenskundervisning. Vi kommer också att utveckla de
elevledda utvecklingssamtalen där vi redan nu ser effekten
av att våra elever fått en större medvetenhet och engage-
För frågor, kontakta kommunens
växel på: 0418-47 50 00.
mang i sitt eget lärande när de blivit mer delaktiga. Genom
att fortsätta digitalisera och utöka informationen vill vi förbättra kommunikationen mellan skola och hem, något som
är viktigt för att få en så bra samverkan som möjligt.
Jag ser fram emot ett läsår tillsammans med pedagoger i
olika åldrar, en bra blandning av män och kvinnor med olika
lång erfarenhet inom yrket. Förväntansfulla och med ny
energi efter sommarledigheten ska vi fortsätta vårt arbete
med att utveckla en god lärmiljö för alla elever.
Teckomatorp? Få se nu... Numera kan jag snabbt hejda
den kommentaren och svara att mitt jobb på Parkskolan i
Teckomatorp ger mig nya spännande utmaningar och glädje
varje dag. På Parkskolan ser jag varje dag att alla elever kan,
vill och vågar mycket mer än de tror!
Elin Andersson,
Biträdande rektor, Parkskolan
Anhörigutbildning om sjukdomar
Demenssjukdomarna ställer till stora problem för den som
är drabbad. Vardagen är fylld av situationer som är svåra
att klara av. Det leder inte sällan till oro och förtvivlan. Som
anhörig känner man sig ofta maktlös. Tålamodet räcker inte
till och det är svårt att veta hur man ska kunna hjälpa. Ökad
kunskap ger ökad förståelse för sjukdomen och det blir
lättare att ge stöd åt den som drabbats.
Under hösten startar jag en anhörigutbildning där vi kommer att prata om de olika demenssjukdomarna, bemötande,
hjälpmedel och utbyta erfarenheter.
Plats: Solgården Svalöv
Datum: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11
Tid: klockan 18.00 – 19.30
Kerstin Holgersson, Demenssjuksköterska
Kom och ställ frågor till
ansvariga politiker och chefer
i Svalövs kommun!
Måndagen den 21 september 2015 hålls en
öppen informations- och frågestund för allmänheten där du har möjlighet att ställa frågor och
få information om övergripande och aktuella
frågor i kommunen.
Ansvariga politiker och chefer finns på plats för att svara
på dina frågor. Du kan ställa frågor om vad du vill som
rör Svalövs kommun, det vill säga om allt från skola, omsorg, kultur, fritid, näringsliv och turism till gator, tomter
och exploatering.
Informations- och frågestunden börjar
kl. 18.30 i kommunhusets fullmäktigesal,
Svalöv. Kaffe serveras!
Anmälan senast 1 oktober till:
Ge din bostad bättre läge
med en fiberanslutning
Just nu förbereder vi på Svenska Stadsnät fibernät i ditt område och vi vill erbjuda dig möjligheten att ansluta dig till oss.
Din bostads värde bestäms ofta av dess läge. Det gäller nu
även det digitala läget. En fiberanslutning säkerställer att du
ger din bostad och dig själv rätt förutsättningar för framtiden.
Varmt välkommen!
Välkommen på informationsmöte!
Teckomatorp: 9/9, kl. 18.00 eller 19.30.
Plats: Parkskolan matsalen.
Tågarp: 16/9, kl. 19.00. Plats: Fritidsgården.
Kågeröd: 14/9, kl. 18.00 eller 19.30.
Plats: Lunnaskolan matsalen.
Röstånga: 15/9, kl. 18.00 eller 19.30.
Plats: Midgårdsskolan matsalen.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande
För att anmäla dig till informationsträffen, meddela oss via
mail [email protected] eller ring 020-10 00 95.
Läs mer på: svenskastadsnat.se
En förutsättning för att vi ska bygga ut fibernätet där du bor är
att tillräckligt många boende i ditt område anmäler intresse.
Varmt välkomna! Svenska Stadsnät AB
Kerstin Holgersson. Tel: 0418 – 47 52 11
E-post: [email protected]
VÄLKOMMEN
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
Sjuksköterska kväll/natt
2015-09-02
Två förskollärare sökes
2015-09-11
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2015-09-13
n Enhetschef LSS
2015-09-13
n Socialrådgivare2015-09-13
n Gymnasielärare i Engelska,
2015-09-15
Svalöfs gymnasium
n Gymnasielärare i Svenska,
2015-09-15
Svalöfs gymnasium
n SFI-lärare2015-09-15
n Personlig assistent
2015-09-15
n Arbetsterapeut, vikariat
2015-09-16
n Sjuksköterska, kväll/natt
2015-09-16
n Ma/No-pedagog, åk 7-9
2015-09-20
n Lärare till nyanlända
2015-09-30
n Förskollärare till nyanlända
2015-09-30
n
n
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se