2015 vecka 41

Informerar
Stort tack till alla som deltog på
Kommunfullmäktiges frågestund
Kvällen den 21 september uppmanades allmänheten att komma och ställa frågor till ansvariga
politiker och chefer i Svalövs kommun.
Arrangemanget ägde rum i
fullmäktigesalen i kommunhuset. Upplägget för kvällen
var
cafébordsdiskussion
och där ansvariga politiker
och tjänstemän fanns på
plats för att svara på frågor
gällande kommunens verksamheter, det vill säga allt
från skola, omsorg, kultur,
fritid, näringsliv- och turism
till gator, tomter och exploatering.
Till mötet kom ett 30-tal
medborgare för att få svar
på sina frågor. En av dem
var Henrik Wachtmeister
från Knutstorp och han var
nöjd med att denna möjlighet
finns för kommunens medborgare.
– Det är jättebra att man
bereds tillfälle, så jag är
nöjd. Jag tycker alltid det är
bra att man kan komma nära
sina beslutsfattare, både
tjänstemän och politiker. Det
kan man naturligtvis göra
när som hels, men på det
här sättet blir det både trevlig
och personligt, säger Henrik
Wachtmeister.
Den fråga som Henrik
främst ville få svar på under
frågestunden handlade om
bredbandsutbyggnad i kommunen.
– Alla är ju intresserade av
det här med bredband i kommunen och på landsbygden.
Detta för att vi ska kunna
behålla människor kvar på
landsbygden och att vi till
exempel ska kunna arbeta
hemifrån. Jag fick svar och
är också nöjd med svaret om
att det finns en landsbygdsstrategi för detta, säger Hans
Wachtmeister.
Det var kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik
Kruse (S), som bjöd in och
välkomnade till frågestunden. Karl-Erik var nöjd med
kvällen och kände att det
varit en konstruktiv dialog
mellan medborgare, politiker
och tjänstemän. Han menar
också att en sådan här
Henrik Wachtmeister var
nöjd med frågestunden och
tycker att detta är ett bra initiativ.
frågestunder är väldigt viktigt
för att stärka vårt demokratiska styrelseskick.
– Jag tycker att formatet,
att slippa att ställa frågor i
en stor församling, känns
väldigt bra. Den här cafébordsdiskussionen gör att
fler kan komma och ställa
frågor, vilket också gör att
man minskar avståndet mellan beslutsfattare och medborgare. Att vi faktiskt bryr
oss om vad medborgarna
tycker och tänker, säger KarlErik Kruse.
Ett av uppdragen för Kommunfullmäktiges presidium
är att hitta vägar för att föra
en dialog och diskussion
med kommuninvånarna. Så
frågestunden kommer att
återkomma i någon form,
men det kommer även att
kompletteras med andra former, menar Karl-Erik Kruse.
Vinnarna i tävlingen
”Gissa rätt antal
PLUS PLUS”
Utlysning av miljöpris och
byggnadsvårdspremium
I samband med Svalövsmässan kunde man delta
i förskolans tävling som gick ut på att i en burk
gissa rätt antal ”PLUS PLUS”.
Svalövs kommuns
ambassadörer 2015
Stort grattis till utmärkelsen Svalövs kommuns ambassadör
2015. Det var i samband med Svalövsmässan den 26-27
september som ambassadörerna premierades med diplom
och blommor.
Utmärkelsen är ett sätt för Svalövs kommun att visa sin
uppskattning för de insatser en person, företag eller förening
genom sin gärning gjort för att på ett positivt sätt placera
kommunen på kartan - såväl lokalt som globalt.
2015-års ambassadörer är:
Kristina Backe
Annelie Johansson
Alexander Persson
Jan Sturesson
Håkan Wifvesson
John-Ove Hansson
Agneta och Arne Nordqvist
Margareta Sjödin
Leif Wennerberg
Stort Grattis!
Vinnare är följande:
374 st, Åsa Laudon, Vetegatan 5, Svalöv
375 st, Teo Ekström, Kvarnliden 135, Billeberga
382 st, Malin Olsson, Högalidsvägen 103 B, Kävlinge
386 st, Anna Bakker, Kvarnvägen 12, Billeberga
391 st, Lasse Olsson, Teckomatorpsvägen 14, Svalöv
Rätt antal var 378. Det var ingen som gissade exakt rätt
antal, men de fem som kom närmst får vars en boll som går
att hämta i Kommunhusets reception. Ange ditt namn och
tävlingen ”PLUS PLUS”.
Nu finns det möjlighet att söka eller nominera till
Svalövs kommuns miljöpris och byggnadsvårdspremium för 2015.
Mer information om utmärkelserna hittar du på kommunens
hemsida genom att klicka på Uppleva och göra och därefter
på Stipendier, fonder. Här finns också information om hur du
gör för att ansöka eller nominera en kandidat.
Sista dag att ansöka är den 15 oktober.
Välkomna med ansökningar och nomineringar!
För frågor, kontakta kommunens växel på:
0418-47 50 00.
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Fritidspedagog2015-10-09
n Vikarier till LSS-enheten2015-10-10
n Boendestödjare2015-10-11
n Lärare i årskurs 4-6. Gärna i kombination med engelska och bild
2015-10-11
n Brandman, Svalövs räddningstjänst, 50 %
2015-10-12
n Undersköterskor, Hemvården2015-10-13
n Fordonslärare till Svalöfs gymnasium 2015-10-15
n Lärare i Svenska och Engelska till Svalöfs gymnasium
2015-10-15
n Kurator2015-10-16
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se