Rekommendationslistan 2015

Läkemedelskommittén
i Blekinge
Rekommenderade
läkemedel 2015
Innehållsförteckning
Sid
Råd om terapival............................................................................1-15
Att tänka på vid läkemedelsval till äldre.....................................16
Njursvikt och läkemedel..................................................................18
Läkemedel vid vård i livets slutskede...........................................19
Råd vid nutritionsproblem..............................................................20
Behandling av anafylaxi i öppen vård..........................................21
Biverkningsrapportering..................................................................22
Telefonnummer till support och apotek.....................................23
Rekommenderade läkemedel 2015 skall betraktas som en
basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej.
Reklistan är utarbetad av landstingets terapigrupper där
evidens, säkerhet, kostnad och miljöfrågor beaktats.
Rikhaltig information kring preparatval finns i Bakgrundsmaterial till Blekingelistans rekommendationer som återfinns
i journalen under Växla/ Extern applikation och på intranätet
under flik Vård/Läkemedel samt på internet.
Preparat som inte har företagsnamn utsatt är föremål för
generiskt utbyte på apoteket.
Fet stil anger det preparat som bör stå på receptet. För att
underlätta hågkomst anger vi ibland även originalpreparatets
namn inom parentes.
1, 2 framför preparatnamn anger första och andrahandsval.
Läkemedelskommittén i Blekinge
[email protected]
Mage - Tarm
Mun- och tandsjukdomar
Lokalanestetika
Svampinfektioner
Mycostatin mixt.
nystatin
Karies/muntorrhet
Dentan lösning
Fludent tabl.
Xerodent tabl.
Andolex
benzydamin
Övriga medel
natriumfluorid
Corsodyl gel klorhexidin
Hexident lösning
klorhexidin
Mage - Tarm
Refluxbesvär
Motorikstimulerande
Omeprazol omeprazol
Helicobakterinfektion
Se bakgrundsmaterial
Ulcusprofylax vid NSAID och
ASA-behandling
Omeprazol 20 mg omeprazol
Dyspepsi - syrarelaterad
Novaluzid
Ranitidin
Mg+Al-salter
ranitidin
ondansetron
meclozin
metoklopramid
natriumdokusat
laurylsulfat
Diarré
Loperamid
loperamid
Pancreasinsufficiens
Creon pankreasenzymer
Asacol Pentasa Colifoam mesalazin
mesalazin
hydrokortison
Xyloproct lidocain/hydrokortison
Bulkmedel
sterkuliagummi
ispaghula
Osmotiskt aktiva medel
Importal Ex-Lax
Forlax Laktulos Movicol Junior Klyx Microlax Hemorroider
Förstoppning
Inolaxol Vi-Siblin S Klysma
Inflammatorisk tarmsjukdom
Illamående
Ondansetron
Postafen
Primperan Cilaxoral (Laxoberal)
natriumpikosulfat
laktitol
makrogol
laktulos
makrogol
Diverticulit
Vid lättare besvär avvakta behandling. Om behandling, ge både
Doxycyklin och Metronidazol.
Doxycyklin
Metronidazol
doxycyklin
metronidazol
1
Diabetes
Fysisk aktivitet är ett första behandlingsalternativ vid diabetes typ 2. Fysisk
aktivitet vid diabetes typ 1 och 2, se bakgrundsmaterial.
Medellångverkande
Tabletter
Metformin Mindiab
Novonorm
metformin
glipizid
repaglinid
Måltidsinsulin
Humalog ()
NovoRapid ()
Apidra ()
insulin lispro
insulin aspart
glulisininsulin
Symbolerna (, , ) anger samma
typ av injektionspenna
Humulin NPH ()
humant insulin NPH
Insulatard ()
humant insulin NPH
Insuman () humant insulin NPH
Kombinationsinsuliner
Humalog Mix () insulin lispro/
lispro protamin
NovoMix ()
insulin aspart/
aspart protamin
Insuman Comb ()
insulin human(isophan) /
insulin human(lösligt)
För långverkande insulinanaloger och övriga läkemedel vid diabetes,
se bakgrundsmaterial.
Endokrinologi
Hormoner/hypofys
Osteoporos
Betapred betametason
Prednisolon prednisolon
Levaxin levotyroxin
Alendronatalendronat
Kalcipos-D
kalciumkarbonat/vit D3
Kalcipos-D forte kalciumkarbonat/vit D3
Blod
Medel vid anemier
Duroferon ferrosulfat
Behepancyanokobalamin
Folacin folsyra
Ferinject inj/inf dextriferron
2
Hjärta - Kärl
Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk
aktivitet, se bakgrundsmaterial.
Hypertoni
Övriga medel
Diuretika (lågdos)
Salures bendroflumetiazid
ACE-hämmare
Enalapril
Ramipril
enalapril
ramipril
Vid ACE-hämmarintolerans
Angiotensinreceptorblockare
(ARB)
Losartan
losartan
Kalciumantagonister
Amlodipin
amlodipin
Digoxin digoxin
Stabil ischemisk
hjärtsjukdom
Nitrater
Imdur isosorbidmononitrat
Glytrin spray nitroglycerin
Nitroglycerin Recip glycerylnitrat
Suscard
glycerylnitrat
Betablockare
Metoprolol
metoprolol
Hjärtsvikt
Kalciumantagonister
Basbehandling
ACE-hämmare
Amlodipin Enalapril
enalapril
Ramiprilramipril
Lipidsänkare
Vid ACE-hämmarintolerans
Angiotensinreceptorblockare
(ARB)
Atorvastatin Simvastatin Kandesartan Valsartan
Trombyl
kandesartan
valsartan
amlodipin
Läs om spasmangina i bakgrundsmaterial.
atorvastatin
simvastatin
Trombocythämmare
ASA
Se bakgrundsmaterial angående
indikation.
Vid intolerans mot ASA
Betablockare
Akuta koronara syndrom
Bisoprololbisoprolol
Metoprolol metoprolol
Diuretika
Furix furosemid
Clopidogrel
Brilique
Trombyl
klopidogrel
ticagrelor
ASA
För alternativ se bakgrundsmaterial.
För Brilique skall behandlingstid
anges, normalt 12 månader.
Aldosteronantagonist
Spironolakton spironolakton
Vid intolerans se bakgrundsmaterial.
3
Sekundärprevention efter
hjärtinfarkt
Betablockare
Metoprololmetoprolol
ACE-hämmare
Tromboemboliprofylax vid
förmaksflimmer
Vitamin-K antagonist
Warfarin
Ramiprilramipril
Eliquis
Xarelto
Trombocythämmare
Trombinhämmare
Trombyl ASA
Se bakgrundsmaterial.
Vid intolerans mot ASA
Clopidogrel klopidogrel
Lipidsänkare
Atorvastatin Simvastatin atorvastatin
simvastatin
Hyperkolesterolemi
Statiner
Atorvastatin Simvastatin atorvastatin
simvastatin
Förmaksflimmer
Frekvensreglering av
kroniskt förmaksflimmer
Metoprolol
metoprolol
Atenololatenolol
Verapamil verapamil
Digoxindigoxin
Se bakgrundsmaterial.
warfarin
Faktor Xa hämmare
Pradaxa
apixaban
rivaroxaban
dabigatran
För riskalgoritm för värdering av
embolirisk (CHA2DS2VASc) och
blödningsrisk (HASBLED) se bakgrundsmaterial. Alla patienter med AKbehandling ska registreras i Journalia.
Trombos, Embolisjukdom
Hepariner
Fragmin
dalteparin
Innoheptinzaparin
Peroralt antikoagulans
Warfarin warfarin
Xareltorivaroxaban
Perifer kärlsjukdom
Trombocythämmare
Trombyl ASA
Vid intolerans mot ASA
Clopidogrel klopidogrel
Lipidsänkning
Se Hyperkolesterolemi.
Hudsjukdomar
Behandlingsinstruktioner samt smörjschema för flertalet hudsjukdomar finns på
intranätet under Vård/PM/Hud. Mjukgörande betraktas som egenvårdsmedel, kan
köpas receptfritt. Hudmottagningen receptförskriver mjukgörande endast vid svårare
eksem, psoriasis, annan komplicerad hudsjukdom med större utbredning på kroppen.
Eksem
Basbehandling mjukgörande
Vuxna
1 Canoderm 2 Propyless 4
Barn
1 Locobase (handelsvara)
2 Lipikar Baum AP+, Minicare
3 Miniderm
Handeksem
Locobase Repair (handelsvara)
Torrt grovt eksem
Emovat salva (barn)
Ovixan/Elocon kr/salva/Betnovat
salva (vuxna)
Övrigt aktivt eksem,
vätskande sårigt, ej
infekterat
Emovat kräm (barn) Ovixan/Elocon kräm/Betnovat
kräm (vuxna)
Lätt eksem (barn)
Hydrokortison salva
Mildison Lipid (äldre barn och
tonåringar)
Ansiktseksem (vuxna)
Emovat kräm
Ögonlockseksem
Ficortril ögonsalva
Infekterat eksem
Betnovat med chinoform kräm
Ev kaliumpermanganatbaddning
0,1 %
Se bakgrundsmaterial.
Seborroiskt eksem
(lämna skriftlig patientinformation)
Ketokonazol schampo Ovixan/Elocon/Betnovat lösning
Cortimyk (ansikte, öron, hudveck)
Psoriasis
1 Daivobet salva, gel (kroppen och
hårbotten) 1 Ovixan/Elocon /Betnovat
(kroppen och hårbotten)
Emovat /Pevisone (hudveck och
ansikte)
Akne
1 Differin adapalen
1 Basiron bensoylperoxid
2 Epiduo adapalen+bensoylperoxid
2 Duac klindamycin/bensoylperoxid
Högst 12 veckor.
3 Tetralysal tabl. + alltid lokalbeh enligt ovan.
lymecyklin
Obs! Tvätt och smörjråd på intranätet.
Rosacea
1 Finacea azelainsyra
1 Rosazol/Rozex metronidazol
2 Tetralysal tabl. lymecyklin
2 Oracea lågdos doxycyklin
Kutana svampinfektioner
Jästsvamp
Canesten clotrimazol
Dermatofyter - hud
Terbinafin (Lamisil kräm) terbinafin
Dermatofyter - nagel
(endast odlingsverifierad!)
Terbinafin tabl. (Lamisil)terbinafin
Huvudlöss
1 Hedrin (handelsvara) dimetikon
2 Tenutex disulfiram
Skabbinfektion
Tenutex kräm (Obs! 2 behandlingar
med 5–7 dagars mellanrum)
Aktinisk keratos
Zyclara
imiquimod
Se instruktioner på intranätet.
5
Aktiv sårläkning
Behandlingsinstruktioner/Bakgrundsmaterial för sårläkning finns även på
intranätet under Vård/Sårläkning/ Sårcentrum/Sårgruppen.
Kompressionsförband
Beräkna ankeltrycksindex (ABPI) på
alla patienter med svårläkta sår på
ben/fot (kvoten ankeltryck/armtryck)
Flerlagerbandage
Profore
ABPI >0,8
Profore lite
ABPI 0,6-0,8
Coban 2
ABPI >0,8
Coban 2 lite
ABPI 0,5-0,8
Bindor
Gul fibrinbeläggning
Debridering/revision av sårbädd
Hydrosorbgel
DuoDERM (olika produktformer, se
bakgrundsmaterial)
Iodosorb
Allevyn
Mepilex (olika produktformer, se
bakgrundsmaterial)
Debrisoft (för debridering)
Comprilan Lågelastisk/
Torr svart nekros
Kortsträcksbinda
Torrt förband
Coban/Co-plus Mellanelastisk/
Kohesiv binda
Fuktig svart nekros
Curi-Med Högelastisk/
Försiktig revision med sax och pincett
Långsträcksbinda
Hydrosorbgel
DuoDERM
Infekterade, vätskande sår Iodosorb
Antimikrobiell behandling
Aquacel
Prontosan (mot biofilm)
Allevyn
Iodosorb
Aquacel Ag (läkarord. silverbeh 2-4 v)
Rena granulerade sår
Acticoat Flex 3 (se PM brännskada/
DuoDERM
ord. Sårcentrum)
Mepilex
Medihoney
Övrig behandling
Ättikssyrelösning (15 min, mot
pseudomonas)
Måttligt/rikligt vätskande sår
Kaliumpermanganat (15 min)
Iodosorb
Allevyn (olika produktformer, se
bakgrundsmaterial)
Tegaderm Foam
Aquacel/Aquacel Extra
Ligasano
Tegaderm Alginat
CureaP1
6
Speciella sårförband
Promogran (avstannad sårläkning)
Sorbact (svampinfektioner i hudveck)
Selefa (absorptionsförband)
ViTri sårdyna (fuktspärr)
Carboflex (luktabsorberande)
Hud runt såret Canoderm (mjukgörande)
Zinksalva (hudskyddande)
No Sting Skin-prep (hudskyddande)
Ovixan/Betnovat salva/kräm (eksem)
Betnovat med chinoform (infekterat
eksem)
Zipzoc salvstrumpa (hypostatiskt
eksem)
Gynekologi
2 Fluconazol
2 Cortimyk Antikonception
Monofasiska
Prionelle estrogen+ levonorgestrel
Sekvenspreparat
Trionetta estrogen+levonorgestrel
Gestagener
Mini-Pe
noretisteron
Cerazette
desogestrel
Jaydesslevonorgestrel
Mirena levonorgestrel
Depo-Provera inj.
medroxiprogesteron
Nexplanon etonogestrel
(då p-piller ej fungerar)
fluconazol
miconazol/
hydrokortison
3 Sporanoxitrakonazol
Bakteriell vaginos
1 Zidoval gel
metronidazol
2 Metronidazol tabl. metronidazol
3 Dalacin vag./vag.kräm klindamycin
Hormonbehandling i
klimakteriet
Enbart östrogen (då livmodern ej
finns kvar).
1 Femanest estradiol
2 Evorel plåster
estradiol
Akutpreventivmedel
Sekvenspreparat
1 Ella One
2 Norlevo Divina Plus medroxiprogesteron+
estradiol
Novofem noretisteron+estradiol
ulipristol
levonorgestrel
Menstruationsförskjutning
Primolut-Nor
noretisteron
Rikliga
menstruationsblödningar
Cyklokapron tranexamsyra
Mirenalevonorgestrel
Menstruationssmärtor
Pronaxennaproxen
PMS Se bakgrundsmaterial
Vulvovaginit
Candidainfektion
Fast kombination
östrogen/gestagen
Activelle noretisteron+estradiol
Indivina medroxiprogesteron +estradiol
Eviana (lågdos)
noretisteron+estradiol
Urogenital atrofi
Ovesterin vag.kräm/vag. estriol
Vagifem 10 ug vag.tabl. estradiol
Oestring
estradiol
Alternativ till bröstcancerop Replens,
se bakgrundsmaterial.
1 Canesten vag.kräm/tabl klotrimazol
1 Pevaryl vag.kräm/tabl ekonazol
7
Urologi
Se kommentar bakgrundsmaterial.
Symtomgivande benign prostatahyperplasi
Erektil dysfunktion
Alfuzosin
alfuzosin
Finasteridfinasterid
Överaktiv blåsa
Sildenafil sildenafil
Cialistadalafil
Akut stensmärta
Voltaren inj. diklofenak
Se kommentarer bakgrundsmaterial
avsnitt Rörelseapparaten/Smärta.
Infektioner
För information om när behandling är indicerad, doser m.m. se Antibiotikaval.
Finns på intranätet under Läkemedelskommittén och Strama samt under
extern applikation i Systeam Cross.
Luftvägsinfektioner
Tonsillit
Kåvepenin
penicillin V (10 dagar)
Otitis media
Kåvepenin penicillin V (5 dagar)
Kronisk bronkit med
exacerbation
Amoxicillin amoxicillin (5–7 dagar)
Doxycyklin doxycyklin (5–7 dagar)
Eusaprim forte trim+sulfamet.
Pneumoni
(5–7 dagar)
Recidiv:
Kåvepenin penicillin V (7 dagar)
Kåvepenin penicillin V (10 dagar)
Vid misstanke om mykoplasma
Doxycyklin (vuxna)
doxycyklin (7 dagar)
Ery-Max (barn)
erythromycin (7 dagar)
eller
Amoxicillin amoxicillin (10 dagar)
Terapisvikt:
Amoxicillin amoxicillin (10 dagar)
Sinuit
Nasala steroider se Antibiotikaval
Kåvepenin penicillin V (7 dagar)
8
Urinvägsinfektioner
Urinodling ska skickas frånsett vid
okomplicerad nedre UVI hos kvinnor.
Nedre UVI hos kvinnor
1 Furadantin nitrofurantoin (5 dagar)
1 Selexid pivmecillinam (3-5 dagar)
200 mg x 3 i 5 dagar alternativt 400
mg x 2 i 3 dagar (50 år och yngre)
2 Idotrim trimetoprim (3 dagar)
Nedre UVI hos gravida
Selexid pivmecillinam (5 dagar)
Cefadroxil
cefadroxil (5 dagar)
Furadantin nitrofurantoin (5 dagar)
Nedre UVI hos män
Hud och mjukdelsinfektioner
Erysipelas
Kåvepenin penicillin V (10–14 dagar)
Impetigo
1 Tvål vatten + ev klorhexidin
2 Altargo salva retapulmin (5 dagar)
3 Flukloxacillin/ Heracillin (vuxna) flukloxacillin (7 dagar)
3 Cefadroxil (barn) cefadroxil
(7 dagar)
Erythema migrans
Kåvepenin
penicillin V (10 dagar)
1 Furadantin nitrofurantoin (7 dagar)
pivmecillinam (7 dagar)
1 Selexid
trimetoprim (7 dagar)
2 Idotrim
Övriga hud- och
mjukdelsinfektioner
Nedre UVI hos barn
Hudinfektioner efter bett se
Antibiotikaval
Furadantin nitrofurantoin (5 dagar
Trimetoprim trimetoprim (5 dagar)
Selexid (barn >5 år) pivmecillinam (5 dagar)
Övre UVI (pyelonefrit)
Kvinnor
Flukloxacillin/Heracillin flukloxacillin
(7–10 dagar)
Herpes simplex infektioner
Valaciklovir valaciklovir (5 dagar)
Ciprofloxacin ciprofloxacin (7 dagar)
Varicella-zoster infektioner
Män
Valaciklovir valaciklovir (7 dagar)
Ciprofloxacin ciprofloxacin (14 dagar)
Övriga alternativ se Antibiotikaval på
intranätet.
9
Rörelseapparaten/Smärta
Fysisk aktivitet vid artros och långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial.
Akut nociceptiv smärta
Glukokortikoider
Alvedon paracetamol
För injektion
NSAID
Ibumetin ibuprofen
Pronaxen
naproxen
Svaga opioider
Depo-Medrol (små leder) metylprednisolon
Depo-Medrol cum lidokain (periartikulärt)
Lederspan (större leder) triamcinolon
Panocod kodein+paracetamol
För systemiskt bruk
Starka opioider
Morfin Meda
morfin
Långvarig nociceptiv
smärta
Alvedon paracetamol
NSAID
Pronaxen naproxen
Ulcusprofylax vid NSAID-behandling.
Tillägg av Omeprazol 20 mg
Betapred
Prednisolon Vid icke cancerrelaterad neurogen
smärt, se Neurologiavsnitt.
Cancerrelaterad smärta
Dosering i livets slutskede se sid 19.
Se även bakgrundsmaterial.
Paracetamol
Starka opioider
Alvedon
Dolcontin
morfin
Norspanbuprenorfin
NSAID
Medel vid gikt
Stark opioid
Akutbehandling
Pronaxen
naproxen
Förebyggande långtidsprofylax
Allopurinol allopurinol
betametason
prednisolon
Pronaxen
paracetamol
naproxen
Morfinmorfin
Dolcontinmorfin
Glukokortikoider
Betapred
Prednisolon
betametason
prednisolon
Neurogen smärta
Saroten
Gabapentin
10
amitriptylin
gabapentin
Neurologi
Migrän
Restless legs
1 Alvedon paracetamol
1 Pronaxen naproxen
2 Sumatriptan tabl. sumatriptan
Pramipexol
Migränprevention
Metoprolol
metoprolol
Epilepsi
1 Lamotrigin lamotrigin
2 Ergenyl Retard natriumvalproat
2 Tegretol Retard karbamazepin
Stesolid rektal beredning diazepam
Neurogen smärta
Se kommentar bakgrundsmaterial.
Tegretol Saroten
Gabapentin karbamazepin
amitriptylin
gabapentin
pramipexol
Benign tremor
Propranolol
propranolol
Stroke
Sekundärprevention efter cerebral
infarkt
TrombylASA
Klopidogrel
klopidogrel
Trombyl+Persantin Depot ASA+dipyridamol
Sekundärprevention efter cerebral
infarkt med flimmer
Lipidsänkning
Hypertoni
Se hjärta/kärl
Parkinsonism
Madopark L-dopa+benserazid
Stalevo L-dopa+entakapon
Dopaminagonist samt yngre
patienter
Se bakgrundsmaterial.
11
Psykiatri
Fysisk aktivitet vid ångest, depression, schizofreni och bipolär sjukdom, kan vara
en betydelsefull del i terapin, se bakgrundsmaterial.
Alkoholberoende
Alzheimers demens
Antabus
disulfiram
Campral
akamprosat
Naltrexon Vitaflo
naltrexon
Oralovite B-komplex + C-vitamin
Folacin
folsyra
Donepezil
donepezil
Rivastigminrivastigmin
Sömn
OBS har ni beaktat icke
farmakologiska metoder! För
alternativ se Sov Bra på intranätet
Vård/läkemedel/bra länkar
Imovane zopiklon
Propavan propiomazin
Tillfällig ångest
Atarax Theralen
Sobril Sertralin sertralin
Depression
citalopram
sertralin
mirtazapin
venlafaxin
För andrahandsval se bakgrundsmaterial
Kortvariga psykotiska
tillstånd
Risperidon risperidon
För andrahandsval se bakgrundsmaterial.
12
Behandling av äldre
Sömnstörning
Imovane
zopiklon
Tillfällig oro
Sobril
oxazepam
Oro med depressiva inslag
Sertralin sertralin
hydroxizin
alimemazin
oxazepam
Generaliserad ångest
Paniksyndrom
Social fobi
Tvångssyndrom
Posttraumatisk stressyndrom
Citalopram Sertralin Mirtazapin
Venlafaxin
OBS! För alternativ och indikation se
bakgrundsmaterial.
Oro med psykotiska inslag
Risperidon risperidon
Depression
Sertralin sertralin
Behandling av barn och
ungdomar
Se bakgrundsmaterial.
Behandling av gravida och
ammande
Se bakgrundsmaterial.
Riktlinjer för utsättning
Se bakgrundsmaterial.
Andningsorganen
Behandlingsinstruktioner för astma och allergi hos barn finns på intranätet
under Vård/PM/ Barn-Vårdprogram
Kombinationsbehandling
Nässjukdomar
Nezeril
Atrovent Nasal Livostin Desonix
Nasonex
oximetazolin
ipratropium
levokabastin
budesonid
mometason
Astma
I första hand inhalationsläkemedel.
Kontrollera inhalationsteknik!
Kortverkande ß2-stimulerare
Buventol Easyhaler salbutamol
Ventilastine Novolizer salbutamol
Airomir (spray till andningsbehållare)
salbutamol
Till alla astmatiker vid behov.
Inhalationssteroider –
basbehandling
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer budesonid
Flutide Evohaler (spray till
flutikason
andningsbehållare) Långverkande ß2-stimulerare
Formatris novolizer
formoterol
Ges i kombination med
inhalationssteroid.
Ej förstahandsval
– se bakgrundsmaterial.
Bufomix easyhaler flutikason+salmeterol
Kombinationspreparat skall endast
förskrivas till patienter som bedöms
vara i behov av båda komponenterna
kontinuerligt för symptomkontroll.
Övrig astmabehandling
Steroider
Betapred betametason
Prednisolon prednisolon
Vid tillfällig försämring där ökning
av inhalationssteroid ej hjälper.
Betapred vid akut astmaanfall.
KOL
Stadium 1–2 med symtom
Stadium 1 FEV1 >80 %
Stadium 2 FEV1 50–80 %
Medicinering vid behov
Buventol Easyhaler salbutamol
Ventilastine Novolizer salbutamol
Vid regelbundet behov
Spiriva
Formatris Novolizer
tiotropium
formoterol
Antileukotriener
Montelukast (Singulair)
montelukast
fortsättning KOL
Se bakgrundsmaterial.
13
Stadium 3–4
Rökavvänjning
Stadium 3 FEV1 30–50 %
Stadium 4 FEV1 <30 %
Nicorette
Nicotinell
Samma medicinering som ovan!
Vid frekventa skov tillägg av
inhalationssteroider.
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer budesonid
Kombinationsbehandling
Bufomix Easyhaler
budesonid + formoterol
Vid kronisk bronkit med hosta och
purulent expectorat kan acetylcystein
prövas.
14
nikotin
nikotin
Se kommentar bakgrundsmaterial.
Allergi
Loratadin
loratadin
Cetirizin
cetirizin
Aerius oral lösning (1–5 år) desloratadin
Betapred
betametason
Prednisolon prednisolon
Adrenalinpennor
1 Emerade
adrenalin
2 Jextadrenalin
2 EpiPenadrenalin
Ögon
Konjunktivit
Kornealskador/Svetsblänk
Antiallergika/
avsvällande medel
1 Chloromycetin salva
kloramfenikol
Lecrolyn endos natriumkromoglikat
Emadine emedastin
Zaditen
ketotifen
(vid leveransproblem välj droppar +
ev. smörjande)
1 Kloramfenikol CCS endos
2 Fucithalmic fucidinsyra
3 Azyterazitromycin
Samtliga receptfria
Tårsubstitut
I första hand rekommenderas
ett flertal nyare sorter utanför
förmånssystemet.
Oculac droppar okonserverade
Hordeolum, inflammerad
vagel, kronisk varig
blefarokonjunktivit
povidon
Terracortril med Polymyxin B
Oftagel gel med och utan
(max 7–10 dgr) konserveringsmedelkarbomer
hydrokortison+antiinfektiva
Chloromycetin salva kloramfenikol
Oculentum simplex om behov av
smörjande nattetid och urglasförband inte används. Keratokonjunktivitis sicca, facialispares
förmånsberättigande.
Öron
Extern otit
1 Terracortril med Polymyxin B
Plaströrsflytning
hydrokortison + antiinfektiva
2 Locoid kutan lösning hydrokortisonbutyrat
3 Diproderm betametason
Terracortril med Polymyxin B hydrokortison + antiinfektiva
15
Läkemedelsgrupper som kräver noggrant övervägande
och uppföljning hos äldre patienter
Olämpliga läkemedel
Långverkande
bensodiazepiner
Kan ge kognitiva störningar, muskelsvaghet och
balansstörningar. Gäller nitrazepam, flunitrazepam och
diazepam.
Läkemedel med
antikolinerg effekt
Ökad risk för konfusion, urinretention, muntorrhet
och förstoppning.
Gäller t.ex.Tolterodin, Vesicare, Toviaz och Emselex samt
Nozinan, Stemetil, Atarax, Theralen, Saroten, Klomipramin, Lergigan.
Tramadol
Risk för yrsel, konfusion, illamående och förstoppning.
Kombination med SSRI/SNRI medför ökad risk för
serotonergt syndrom.
Propavan
Risk för dagtrötthet och restless legs.
Kvarstår indikation? / Korrekt indikation?
Antipsykotiska
läkemedel
Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar,
sedation, ortostatism och stroke. Utvärdera effekten efter
2–3 veckor och regelbundet.
SSRI
Hyponatremi kan förekomma liksom ökad risk för blödning framför allt i kombination med NSAID/ASA och
antikougulantia.
Loopdiuretika*
Lägsta möjliga dos. Risk för intorkning, i samband med
infektioner, diarré eller värme. Fallrisk.
PPI
Dyspepsi är ej indikation. Sätt ut successivt.
* Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans,
till exempel värme, feber och diarrétillstånd.
fortsättning
16
Kontrollera njurfunktion vid dessa läkemedel
ACE hämmare/ARB*
Kontrollera S-kreatinin, eGFR och kalium i synnerhet vid kombination med spironolakton.
NSAID*
Helst som kort kur (1–2 veckor). Olämpligt till
hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter.
Metformin*
Följ njurfunktionen. Vid eGFR 30-45 - maxdos 500
mg x 2. Vid eGFR <30 sätt ut Metformin. Mer info
på sidan 18 om njurfunktion.
Digoxin*
eGFR sjunker betydligt hos äldre – minska dosen.
Rekommenderat terapeutiskt intervall – S-digoxin
0,6–1,2 nmol/L.
Litium
Kontrollera eGFR och litiumkoncentration regelbundet och vid sjukdomstillstånd som påverkar vätskebalansen. Vid koncentrationsprover som avviker
från referens-intervallet ska psykiatrin kontaktas.
* Dessa läkemedel bör tillfälligt sättas ut vid rubbad vätskebalans,
till exempel värme, feber och diarrétillstånd.
17
Njursvikt och läkemedel
Kreatininvärdet påverkas förutom av njurfunktionen bl.a. även av ålder, kön
och muskelmassa. Vid 70 års ålder har nästan hälften av patienterna med
normalt kreatinin sänkt GFR. För att få ett mer tillförlitligt värde på patientens
njurfunktion är det därför viktigt att beräkna estimerat GFR (eGFR).
eGFR
När kreatinin beställs utsvaras automatiskt relativt eGFR (ml/min/1,73 m2)
baserat på kreatinin. Det är i de flesta fall tillräckligt för att dosera läkemedel. När
det gäller läkemedel med smal terapeutisk bredd eller när patientens kroppsvikt
avviker mycket från ”normen” rekommenderas att man räknar ut absolut eGFR.
Det görs utifrån relativt eGFR, vikt och längd på www.egfr.se.
Blodtrycksmål vid njursvikt
≤ 140/90
≤ 130/80 vid albuminuri (U-Alb/Krea-index ≥ 3 g/mol).
ACE-I eller ARB bör användas vid albuminuri.
Kreatinin och K måste kollas om efter att ACE-I eller ARB satts in eller dosökats.
För diabetiker gäller samma rekommendationer.
Metformin
GFR 30-45 ml/min/1,73m2: Maxdos 500 mg x 2.
GFR < 30 ml/min/1,73m2: Metformin ska sättas ut.
NSAID
NSAID ska användas med stor försiktighet och restriktivitet till patienter som
är äldre, kärlsjuka, diabetiker, har hjärtsvikt/diuretika eller kronisk njursjukdom.
I dessa fall endast korta kurer (<5 dygn) med lägre dos. NSAID får ALDRIG
ges till njurtransplanterade patienter, dialyspatienter eller patienter med GFR
< 30 utan att prata med njurmedicinare först.
Viktigt
Alla patienter som står på metformin, NSAID och/eller ACE-I/ARB ska
vara välinformerade om att preparaten tillfälligt ska sättas ut vid hög feber,
gastroenterit, dehydrering och akut njursvikt.
Se också länken ”Upptäckt och utredning av kronisk njursjukdom” under
Vård/Läkemedel på intranätet.
18
Vid behovsordinationer av läkemedel i livets slutskede
Läkemedel som kan rekommenderas i livets absoluta slutskede oavsett
diagnos. Nedanstående läkemedel finns i kommunernas läkemedelsförråd
för användning till palliativa patienter i hemsjukvård och särskilt boende.
De ska ordineras av läkare men bara undantagsvis skrivas på recept.
Dokumentation av ordinationen är viktig och görs i läkemedelslista
(reg rec) eller Pascal (hel förpackning). För administration via läkemedelspump krävs särskild kunskap.
• Mot smärta till opiatnaiva: Morfin 10 mg/ml 2,5–5 mg (0,25–0,5 ml)
sc vb. Justera dosen efter ålder, låg dos till äldre patienter pga. sämre njurfunktion.
•
Mot smärta till patienter med stående opiatmedicinering: ge 1/6 av den parenterala dygnsdosen Morfin sc vb. Obs att olika opiater inte är dosekvivalenta och att 10 mg morfin po motsvarar ca 2–5 mg sc/iv
(beroende av individens förstapassageeffekt).
• Illamående: haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1–2,5 mg (0,2–0,5 ml) sc vb
max 2 gånger per dygn.
• Ångest: midazolam 5 mg/ml sc vb. Lämplig startdos är 1-1,25 mg
(0,2-0,25 ml). Vid otillräcklig effekt upprepas dosen efter 20 minuter och då kan 2-2,5 mg (0,4-0,5 ml) ges.
• Rosslighet: glykopyrron (Robinul) 0,2 mg/ml. Ge 0,2 mg (1 ml) sc vb eller Morfin-Scopolamin 10+0,4 mg/ml 0,5-1 ml sc vb.
• Mot andnöd: i första hand Morfin och i andra hand midazolam (Dormicum), doserade enligt ovan. Furosemid (Furix) 10 mg/ml
20–40 mg (2–4 ml) iv kan ges vid hjärtsviktsorsakad andnöd.
Källa: www.palliativ.se och Läkemedelskommittén Blekinge.
19
Hur gör vi vid nutritionsproblem?
Ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt är tre parametrar som ger risk för
undernäring. Vid identifierad risk görs en utredning för att fastställa bakgrund, art
och grad av nutritionsproblemet. Finns bakomliggande sjukdom?
Nutritionsbehandling
I första hand ges råd om måltidsordning och livsmedelsval för att öka patientens
energiintag. Det kan vara att fördela maten på många små måltider, berika maten
med feta/söta livsmedel, äta dessert dagligen, äta fler mellanmål och välja energirika drycker.
Kosttillägg i form av komplett näringsdryck är ett komplement när vanlig mat
inte räcker för att tillfredställa en persons behov av energi och näringsämnen. Det
behövs en tydlig ordination med angivelse av typ, mängd och tidpunkt för intag
för att kunna utvärdera behandlingen. Ordinationen ska journalföras, följas upp
och utvärderas.
Kompletta näringsdrycker på marknaden:
Resource Komplett Näring
Fortimel Energy
Fresubin energy Drink
Dessa ger 300 kcal/förpackning, 11-12 g protein samt vitaminer och mineraler.
Valfria eller blandade smaker kan anges på
livsmedelsanvisningen. Dessa finns i 4 x 200 ml.
Livsmedelsanvisning för landstinget Blekinge finns under blanketter i Eye-Doc
under namnet Livsmedel/näringspreparat för personer över 16 år. Patientens egenavgift ska anges och för 2014 är den för ett kosttilllägg per dag 140 kr/månad
och för två kosttillägg per dag 280 kr/per månad osv. Överskjutande kostnad
debiteras landstinget Blekinge.
Remiss till dietist
För individualiserade råd och individanpassad ordination rekommenderas dietistkontakt. Patienter med långvariga nutritionsproblem ska alltid remitteras.
Hitta mer info på intranätet Vård/Nutrition.
20
Anafylaxibehandling
Vanliga orsaker

Födoämnen
Bi- och getingstick
Läkemedel
Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret
Indikationer
Läkemedel Adm.sätt
Kraftig urtikaria
Andnöd
Hypotension
Allmänpåverkan
Kraftiga
buksmärtor och
kräkningar
Inj.
Intra0,3-0,5
0,01 ml/kg
Adrenalin musulärt i
ml
Max 0,5 ml
1 mg/ml
lårets utsida
eller
eller
10- 20 kg:
AdrenalinAdrenalin- Adrenalinpenna
penna
0,15mg
penna
(Olika
> 20 kg:
0,3-0,5
typer och
Adrenalinpenna
mg
styrkor
0,3 mg
finns)
Inom 5
min
Upprepa
vb var 10:e
minut
Astma
Egen
bronkvidgande
medicin
Inhalation 4–6
pulver/spray doser
2–6 doser
Alla
Tabl Aerius
munlöslig
2,5/5 mg
(eller annat
antihistamin i dubbel dos)
Tabl
Betapred
0,5 mg
per os
10 mg
< 6 år 2,5 mg
6–12 år 5 mg
Inom 5
min
Upprepa
vb var 10:e
minut
Inom
30–60 min
per os
(Tuggas,
sväljes hela
eller löses i
vatten)
10 tabl.
< 6 år 6 tabl
≥ 6 år 10 tabl
Först efter
2–3 tim
Alla
 Vid
Dos
vuxna
Dos barn
Effekt
anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112! Res aldrig med egen bil.
Dokumentera reaktionen.
Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2013, SFFA

21
Biverkningsrapportering
När, hur och varför anmäler jag en biverkan av läkemedel.
När? När jag som läkare eller sjuksköterska misstänker eller noterar en läkemedelsbiverkan. Särskilt viktigt är det förstås vid allvarliga biverkningar samt när
läkemedlen är nya. Ibland kan denna rapportering leda till att läkemedel dras in,
då de ej anses säkra.
En ny märkning av läkemedel är symbolen qsom betyder utökad övervakning.
Symbolen syns överst i FASS-texten samt i produktresumé och bipacksedel. Det är
en ny EU-gemensam symbol för läkemedel som det finns mindre information om
och där därför mer kunskap söks. Det kan till exempel gälla vissa nya läkemedel.
Varför? För att öka patientsäkerheten. Okända biverkningsmönster ska bli kända
liksom ändrad frekvens av redan kända biverkningar. Utvidgade indikationer av ett
läkemedel kan exempelvis medföra ändrad biverkningsprofil.
Hur? Fyra alternativ finns:
1.via blankett i Eyedoc, alltså från journalen (skriv biverkning
i sökordsrutan)
2. elektroniskt på www.lakemedelsverket.se.
3. med deras blankett (från hemsidan).
4. med journalkopia + läkemedelslista och gärna labblista till
myndigheten på adress:
Läkemedelsverket, Enheten för läkemedelssäkerhet, Biverkningsgruppen,
Box 26, 751 03 Uppsala.
22
23
24
Lokal support för läkemedel Systeam Cross
och Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455-73 41 50
Apotek - Recept
Dosapoteket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771-210 210
Apoteket Wachtmeister, Karlskrona . . . . . . . . 010-447 70 41
Kronans apotek, Karlskrona. . . . . . . . . . . . . . . . . 0455-164 40
Apoteket Hjärtat, Sjukhuset, Karlskrona. . . . 0455-73 66 21
Lloyds apotek, Amiralen, Lyckeby. . . . . . . . . . . 0455-37 69 00
Cura apoteket, ICA Maxi Amiralen, Lyckeby. . . 010-422 90 44
Apoteket Pantern, Lyckeby. . . . . . . . . . . . . . . . . 0455-73 66 43
Apoteket Hjärtat, Rödeby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 010-499 06 61
Apoteket Orren, Jämjö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455-594 10
Apoteket Gripen, Ronneby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457-105 70
Apoteket Snäckan, Ronneby. . . . . . . . . . . . . . . . 010-447 64 24
Apoteket Cura, ICA Maxi, Ronneby. . . . . . . . . . 010-422 94 65
Kronans apotek, Ronneby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457-32 93 80
Kronans apotek, Kallinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0457-210 80
Kronans apotek, Karlshamn. . . . . . . . . . . . . . . . . 0454-106 85
Apoteket Ugglan, Karlshamn. . . . . . . . . . . . . . . 0454-73 29 55
Apoteket Hjärtat, Sölvesborg. . . . . . . . . . . . . . . 010-499 05 32
Apoteket Storgatan, Olofström. . . . . . . . . . . . . 010-447 67 04
Apoteket Hjärtat, Olofström . . . . . . . . . . . . . . . 010-499 12 91
LTB140108 • TProduktion: Kommunikationsenheten, Landstinget Blekinge • Tryck: Mixi Print AB • 2015
Miljömärkt trycksak, 341 388