Övning inför fysikprov 8F

Övning inför fysikprov
1. Bilden visar Per då han är ute och cyklar med sin mountainbike.
a) Vilken medelhastighet har Per, när han cyklar 100 m på 10 s?
b) Hur långt hinner Per på en minut, om han håller samma hastighet?
2. En bil har följande hastighet:
tid (s)
hastiget (m/s)
0
1
2
3
4
5
6
0
4
8
12
16
20
24
a) Rita ett diagram, där du har tiden på x-axeln och hastigheten på yaxeln.
b) Vilken är bilens acceleration?
c) Ifall bilen skulle fortsätta accelerera med samma acceleration, vilken
skulle dess hastighet vara efter 10 sekunder?
3. Retardation är ett finare ord för inbromsning. Vilken är en bils retardation,
om det tar 4 sekunder för den att minska hastigheten från 20 m/s till 10
m/s?
4. Julius drar en vagn med en 8 N kraft. Hans kompis Sten drar med en 12 N
kraft åt samma håll som Julius.
a) Rita en bild av situationen.
b) Vagnen rör sig trots allt ingenstans. Vad beror det på?
5. Hur stor tyngd har ett föremål med massan a) 4 kg b) 0,4 kg?
6. Vad påverkar friktionen?
7. En bebis har massan 4,5 kg. Hur stor är motkraften som hindrar honom
från att falla genom stolen han sitter på?
9. Beräkna medelfarten för ett tåg som färdas 150 km på 1 h 15 min.
10. Omvandla
a) 40 m/s till km/h
b) 120 km/h till m/s
11. Hur räknar man acceleration?
12. Hur stor acceleration har en bil, som uppnår farten 100 km/h på 8,3
sekunder?
13. Hur stor är kraften i följande situationer och vartåt är den riktad?
a)
3N
10 N
30 N
100 N
b)
c)
6N
6N
14. En bil har massan 900 kg på jorden?
a) Vad är bilens massa på månen?
b) Vad är bilens tyngd på månen?
15. Fyll i tabellen:
Massa
Tyngd
16 kg
400 g
30 N
0,7 N
16. En sten kastas rakt ut från ett höghus med hastigheten 3 m/s. Hur
långt borta från huset landar stenen om det tar fem sekunder för
stenen att nå marken. (Luftmotståndet kan antas vara obetydligt
litet, ignorera det.)