Ønsker til apoteket

Diabetesforum, 22. april 2015
Fagseminar for apotekansatte
“Ønsker til apoteket”
Martine Hemstad Lyslid
Så – hvem
er jeg?
Men mest av alt…
En frisk kroniker i 20,5
år!
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
2
Fra 1994…… og til nå..
•
•
•
•
Hatt diabetes type 1 i 7526 dager
Har utført omtrentlig 60210 blodsukkermålinger
…og tatt rundt 46160 sprøytestikk
Jeg har garantert eid rundt 50-60
blodsukkerapparater
• … og vært med på en lang reise ift.
behandlingshjelpemidler
• Og like mange ganger som tallene over har jeg tenkt
at jeg har hatt skikkelig uflaks som har fått diabetes
– men jeg lever et godt liv med diabetes!
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
3
Takket være hva?
•
•
•
•
En enestående familie
God innstilling
Vanvittig innsats
Fantastisk helsetjeneste
• Og et godt støtteapparat med gode hjelpemidler –
blant annet dere!
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
4
Noen av mine hjelpemidler..
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
5
Apoteket for meg i dag
• En nødvendig arena i min diabeteshverdag
• «Hjelpemiddelsentral»
• Tilgang til livsviktig medisin og nødvendig utstyr
• En arena for informasjon og råd, bl.a. om nye
hjelpemidler (bl.s. apparater m.m.)
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
6
Mine forventninger/ønsker til apoteket
• Faglig tyngde
• Kjennskap til diabetes; ulike typer og
behandlingsformer
 Alle skal ikke vite alt, men alle skal vite nok
• Nødvendig og riktig kunnskap om medikamenter,
utstyr, alternativer, muligheter
• Bidra til at jeg bruker medikamentene og
hjelpemidlene mine riktig, og iht. legens anbefaling
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
7
• Tilgjengelig utstyr for alle brukere – til en hver tid
• Oppdatert informasjonsmateriell – til en hver tid
• Diabetesforbundet + apotekkjeden
• At dere formidler riktig kunnskap
• … og som er tilpasset individet!
• Diabetes er en individuell sykdom – det må også
rådene være, ikke bare «generelle- diabetesråd»
• Blodsukkerbehandling er ikke generell!
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
8
Ungdom som kunde på apoteket
• Det er store forskjeller på en ung og voksen kunde –
selv om målet er det samme
• Mange ungdom i dag opplever det som et «ork» å
måtte involvere seg for mye i egen sykdom
• Sykdommen er en «belastning nok» – apotekbesøk
må gjøres så lettvint som mulig (på lik linje med andre
instanser i helsetjenesten)
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
9
• Må legge til rette for en så enkel apotektjeneste som mulig
• …uten for mange spørsmål..
• ..og formanende råd – det skremmer/irriterer ungdom
• Inkluderende – ikke ta valgene for oss før vi kommer, la
oss være med på dem
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
10
En ideell apotekverden..
• E-resept en veldig god start
- En ting mindre å huske på
- Tilgjengelighet et viktig moment
• Bort med spesifiseringen av antall strimler på resepten
– en negativ faktor
• En diabetesansvarlig på hvert apotek (eksisterer det?)
- Hovedansvarlig, fagkompetanse
- Kontaktperson
• Vil være med på å dekke ulike kunders behov
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
11
En ideell apotekverden..
• Nettbestilling
- Bestille på aktuelt apotek
- Hente i butikk etter x antall timer/dager
- Velger hva man ønsker å hente ut og hvor mye
• SMS tjeneste/e-posttjeneste med lokalt def. apotek
- Ligger inne en standard uthenting
- Sende SMS for å bestille dette, med retur-SMS
når varene er klare
- Hente på apotek
 Enklere diabeteshverdag som vil gagne mange, i
sær ungdom
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
12
• Nettbestilling/SMS- bestilling kan inspirere unge
diabetespasienter til å ta større del i sin
diabeteshverdag, og bruke apoteket i større grad
• Unngå at «foreldre gjør det for ungdommen»
• Viktig at ungdommen blir kjent med apoteket, uten at
det er et «stress»-moment
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
13
Teamwork!
Team er organisert rundt avhengighet 
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
14
Personer med diabetes sitter med livet i
hendene hver eneste dag – et stort ansvar i
seg selv. Vi er selv ansvarlig for at vårt liv
med diabetes blir så godt som mulig. Vi
trenger et fungerende, trygt og forutsigbart
støtteapparat rundt oss – la oss stå sammen
om det!
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
15
Spørsmål? 
Sammen for et godt liv med diabetes – og en fremtid uten
16
Takk for oppmersomheten!
17