Evaluering av JANUAR på BINGEN 2015. Antall

Evaluering av JANUAR på BINGEN 2015. Antall, rom og form. Vi er godt i gang med fagområdet antall, rom og form. Barna viser stor interesse og vi ser at de har kunnskaper om formene. Dette viser at det barna synes er spennende og det som fanger deres interesse gir kunnskaper som resultat. Barna deler kunnskaper med hverandre og de er stolte når vi bekrefter deres kunnskap. Vi har pyntet på avdelingen med barnas malte former. Sirkler, firkanter – både rektangler og kvadrat og trekanter. Da vi holdt på med å male var og fargene noe som ble snakket om. Hva heter de forskjellige fargene? Gir vi fargen riktig navn når vi viser den fram? Ikke enkelt å lure noen her. Å spille spill er og matematikk. Vi teller øyner på terningen, flytter brikker et riktig antall plasser fram. I noen spill må vi finne riktig antall av ting vi skal sette på plass. Å finne to like enten på lotto eller memory. Hvor mange har vi og hvor mange har vi eventuelt igjen? Her må det telles. Noen ganger spiller barna alene og noen ganger sammen med de voksne. Mye læring i disse situasjonene både faglig og sosialt. Leken er i utvikling. Gode relasjoner på tvers av alder og kjønn. Barna inviterer hverandre med i hverandres lek. Heldigvis blir vi voksne og bedt med både i rollelek og konstruksjonsleken. (Byggelek / klosselek) Mye spennende å observere for oss voksne både som deltakere og observatør utenfor aktivitetene. Uteleken inneholde og mye matematikk. Vi måler lengde både på pinner og spader. Vi snakker om størrelser på for eksempel bøttene. Det som bygges og lages i sandkassen er naturlige samtaleemner der vi putter inn lærdom i naturlige situasjoner. Den lille snøen / haglet / sluddet som kom måtte brukes til å forme noe. Ingen eksakt geometrisk form, men flott allikevel. For å få nok byggemateriale måtte barna samarbeide og lage denne sammen. Å få besøk av den uheldige Henry i FØRSTEHJELPSUKA har vært spennende. Stakkars Henry som hele tiden skader seg. Først var han uforsiktig og skar seg i fingeren med den skarpe kniven da han delte opp frukt. Han snubler og faller. Da fikk han skrubbsår som han måtte ha plaster på. Tenk at han skled og falt på isen og fikk stor kul i hodet. Det gjorde kjempevondt. Vi har snakket om å brenne seg på mange varme ting. Å klemme seg i for eksempel døra gjør kjempevondt. Barna har delt sine egne erfaringer med hverandre om hva de har opplevd av skader. De er empatiske både mot hverandre og ikke minst Henry. Vi håper at vi klarer å få barna til å handle i tråd med det de har lært av Henry denne uken. 1. Når en gråter – spørre hva har skjedd. 2. Hente hjelp fra en voksen. 3. Gjøre det som er riktig (gjerne sammen med den voksne hvis det er bruk for hjelp). For eksempel vaske sår, finne plaster, kjøle ned skaden. Takk til Henry som har vært sammen med oss i en hel uke og lært oss hvor viktig førstehjelp er.