Slektsbok

Etterkommere etter Syver Larsen Kindeeie
Kilder:
Niels Moen: Brøttumsboka. Slekter og gårder i Brøttum sogn
Digitalarkivet
Gunnar Sveen: Slektsbiografier Antonette Feiring og Jonas Thorstad utgitt 2004/2005
Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Gunnar Sveen
Sist oppdatert 16.08.2015
Alle kommentarer er velkomne: [email protected]
Indeks side 51
Referanser side 59
____________________________________________________________________________________________
1. Generasjon
1. Syver Larsen Kindeeie, f. ca 1696,1 d. ca mar 1736 på Kindeeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,1,2
gravlagt 03 apr 1736 i Brøttum kirke.2
Fra "Fra menuett til masurka: mjøsbygdmusikk gjennom 200 år":
At Syver Larsen Kindeeie, f. 1696 spilte fele, vet vi sikkert. Det er lenge siden han levde, men en dramatisk
tildragelse har styrket minnet etter ham: En sen vinterdag 1736 spilte han på en gard på Brøttum. Som skikken
var tok han vel godt for seg både av mat og drikke. Vi kan vel tenke oss at han var både trett og sliten da han
vandret hjem med fela under armen i kalde vinternatta. Men han kom ikke hjem mere. I kirkeboka for Brøttum
for 1736 står det slik å lese: "Syver Larsen, dødsårsak: Han frøs ihjel på sin hjemveg fra en gard på Brøttum".
I kirkeboken står det "Fer. 3 Pasch: Begravet ved Brøttum Siver Larsen fra Kinde eyer, hand frøs ihiel paa sin
hiemvey fra en gaard paa Brøttum, 40 aar gl."
2.
i.
Barn:
Lars Syversen f. ca 1720.
2. Generasjon
2. Lars Syversen, f. ca 1720 på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.1
Ved giftemål i 1754: Lars Syvesen Prestegaarden
Han giftet seg med Kari Pedersdtr., 4 apr 1754 i Brøttum kirke.3 De ble forlovet den 2 nov 1753 i Brøttum
kirke.4
Barn:
i. Syver Larsen Kindeeie, f. ca jan 1755 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,5
døpt 19 jan 1755 i Brøttum kirke.5
ii. Ingeborg Larsdtr. Kindeeie, f. ca des 1756 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,6 døpt 12 des 1756 i Brøttum kirke.6
1801: Ingebor Larsdtr., 47 år, Bor hos sin bror Nils på Almsveen, Er sygelig og nyder fattig
lægd
iii. Peder Larsen Kindeeie, f. ca okt 1758 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,7
døpt 29 okt 1758 i Brøttum kirke.7
iv. Lars Larsen Kindeeie, f. ca des 1760 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,8
døpt 09 des 1760 i Ringsaker kirke.8
1
3.
v. Nils Larsen Kindeeie, f. ca mar 1763 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,3
døpt 20 mar 1763 i Brøttum kirke,3 d. ca mai 1763 på Kindeeie øvre på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,9 gravlagt 5 jun 1763 i Brøttum kirke.9
Ved begravelsen i 1763: Niels Larsen Øvre Kindeeie, 3 m
vi. Nils Larsen Kindeeie f. ca jun 1764.
3. Generasjon
3. Nils Larsen Kindeeie, f. ca jun 1764 på Kindeeie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,10,1 døpt 17 jun 1764 i
Brøttum kirke,10 folketelling 1801 på Alm nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,11 d. 25 feb 1834 på
Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,12,1,13 gravlagt 07 mar 1834 i Brøttum kirke.12
Ved dåpen: Lars Syversen Øvre Kinde Eie og Kari Pedersd. B. Niels.
Ved giftemål i 1783: Niels Larsen øvre Kinde Eie
1801: Niels Larsen, 39 år, Mand, Enkemand efter 1ste ægteskab, Dragon og huusmand med jord på Alm
Nedre
Ved giftemål i 1809: Emd. Niels Larsen Alms Eie
Ved begravelsen i 1734: Gift hmd. på Nedre Almseie, 73 aar
Han giftet seg med (1) Sidsel Johnsdtr. Almsveen, 08 jun 1783 i Brøttum kirke,14,13 f. ca jan 1757 på
Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,15,13 (datter av John Håvelsen og Gjertrud
Amundsdtr.), døpt 02 feb 1757 i Brøttum kirke,15 d. ca apr 1800 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,16,13 gravlagt 04 mai 1800 i Brøttum kirke.16
Sidsel: Ved dåpen i 1757: Joen Haavelsen Nedre Almseie og Giertrud Amundsd. B. Sissel
Ved giftemål i 1783: Sidsel Joensd. Togstad
Ved død i 1800: Sissel Jonsdatter nedre Almseie, 43 aar.
Han giftet seg med (2) Sidsel Nielsdtr. Moen, 08 mar 1801 i Brøttum kirke,17,13 f. ca aug 1748 på Moen på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,18,19 (datter av Nils Johnsen Moen og Kari Eriksdtr. Skoug), døpt 18 aug 1748
i Brøttum kirke,18 folketelling 1801 på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,11 d. 10 jul 1809 på Almsveen
(nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,20,13 gravlagt 16 jul 1809 i Brøttum kirke.20
Sidsel: 1801: Huusbondens moster og tieneste pige på Moen på Brøttum, Ugift, 53 år.
Han giftet seg med (3) Marthe Johnsdtr. Solberg, 14 nov 1809 i Brøttum kirke,13,21 f. ca des 1772 på
Møkkelåsen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,22,23 (datter av John Thorsteinsen Solberg og Boel Andersdtr.
Berg), døpt 27 des 1772 i Brøttum kirke,22 folketelling 1801 på Dæhlie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.11
Marthe: Ved dåpen i 1772: Joen Torstensen Møckelaasen og Boel Andersd. B. Marte
1801: Marthe Joensdatter, 28 år, Tieneste pige på Dehlie, Ugift
Ved giftemål i 1809: Pige Marte Johnsdr. Møchelaasen
Barn:
4.
i. Lars Nielsen Almsveen f. ca des 1783.
ii. Gjertrud Nielsdtr. Almsveen, f. ca nov 1786 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,24,13 døpt 22 nov 1786 i Ringsaker kirke,24 folketelling 1801 på Dæhlie på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.11
Ved dåpen i 1786: Nils Larsen nedre Almseie og Sidsel Joensd. B. Giertrud
1801: Giertrud Nielsdatter, 15 år, Tieneste pige, Ugift
Videre skjebne ukjent
iii. Johannes Nielsen Almsveen, f. ca aug 1789 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,25 døpt 09 aug 1789 i Brøttum kirke,25 folketelling 1801 på Almsveen
(nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.11
1801: Johannes Nielsen, 13 år, Hos faren på Alm Nedre
Utflyttet fra Ringsaker 07.04.1818, Johannes Nielsen nedre Alms eje, dpt 9 August 1789,
Nordenfjeldske Musketer korpes Hvervet, Til Frederiksstad.
5.
iv. Kari Nielsdtr. Almsveen f. ca aug 1792.
v. Ole Nielsen Almsveen, f. ca apr 1795 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,26 døpt 12 apr 1795 i Ringsaker kirke,26 folketelling 1801 på Almsveen (nedre
Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,11 konfirmert 07 okt 1810 i Ringsaker kirke.27
2
6.
Ved dåpen i 1795: Nils Larsen nedre Almseie og Sidsel Joensd. B. Ole.
1801: Ole Nielsen, 5 år, Hos faren på Alm Nedre
vi. Lars Nielsen Almsveen, f. 01 des 1799 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,28 døpt 01 des 1799 i Hjemme,28 d. 01 des 1799 på Almsveen (nedre Almseie) på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark.28
Ved dåpen: Hjemmedøbt Nils Larsen nedre Almseie og Sidsel Jonsd. B. Lars, som strax efter
døde.
vii. Børre Nielsen Almsveen, f. 14 jan 1811 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,29 døpt 20 jan 1811 i Brøttum kirke,29 d. 15 sep 1811 på Almsveen (nedre
Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,30 gravlagt 18 sep 1811 i Brøttum kirke.30
viii. Børre Nilsen Almsveen f. 09 aug 1812.
ix. Sissel Nielsdtr. Almsveen, f. 22 mai 1816 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i
Ringsaker, Hedmark,31 døpt 26 mai 1816 i Brøttum kirke,31 d. 04 jul 1816 på Almsveen (nedre
Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,32 gravlagt 07 jul 1816 i Brøttum kirke.32
4. Generasjon
4. Lars Nielsen Almsveen, f. ca des 1783 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,33
døpt 07 des 1783 i Brøttum kirke,33 folketelling 1801 på Freng nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,11
bosted 1816 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.34
Ved dåpen: Nils Larsen nedre Almseie og Sidsel Joensd. B. Lars
1801: Lars Nielsen, 18 år, Tienestefolk på Freng Nordre
Ved giftemål i 1813: ung:k. Lars Nielsen nord Freng
Utflyttet fra Ringsaker 1832 No. 50: 23.10.: Lars Nielsen Skoug, gift hmd. 54 aar, Til Menkerud i Faaberg
Innflyttede til Faaberg: Egtefolkene hsmd. Hans Nielsen, 49 aar, Husmdsfolk fra Ringsager
Han giftet seg med Aase Nielsdtr. Bjørnsrud, 18 apr 1813 i Brøttum kirke,35 f. ca jan 1784 på Bjørnsrud i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,36 (datter av Nils Thorsteinsen Solberg og Ragnhild Knudsdtr. Kulperud),
døpt 01 feb 1784 i Brøttum kirke,36 konfirmert 17 nov 1799 i Brøttum kirke,37 folketelling 1801 på Bjørnsrud
i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,11 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,38 d. 25 feb 1877 på Menkerud i Fåberg, Oppland,39 gravlagt 15 mar 1877 i Lillehammer kirke.39
Aase: 1801: Aase Nielsdatter, 17 år, Hos foreldrene på Biørnsrud
Utflyttet 1832 No. 51: 23.10.: Aase Nielsdr. Kone til No. 50, 47 år, Til Menkerud i Faaberg
Innflyttet til Fåberg: Hstr. Aase Nielsdr. 48 aar
1865: Ikke funnet
1875: Aase Nilsdatter, f. 1785 i Brøttum S. Ringsager Pr. e, Føderaadskone på Ottersborg
Ved død i 1877: Enke og inderst på Munkerud
Barn:
7.
i. Nils Larsen f. 13 jan 1815.
ii. Simen Larsen, f. 05 feb 1820 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,40 døpt 05 feb
1820 i Hjemme,40 d. 05 feb 1820 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,41 gravlagt 13
feb 1820 i Ringsaker kirke.41
iii. Rasmus Larsen, f. 05 feb 1820 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,40 døpt 05 feb
1820 i Hjemme,40 d. 05 feb 1820 i Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,41 gravlagt 13
feb 1820 i Ringsaker kirke.41
iv. Simen Larsen, f. 05 feb 1820 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,40 døpt 06 feb
1820 i Hjemme,40 d. 07 feb 1820 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,41 gravlagt 13
feb 1820 i Ringsaker kirke.41
5. Kari Nielsdtr. Almsveen, f. ca aug 1792 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,42,13
døpt 26 aug 1792 i Brøttum kirke,42 folketelling 1801 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark.11
Ved dåpen: Nils Larsen nedre Almseie og Sidsel Joensd. B. Kari.
1801: Karie Nielsdatter, 8 år, Hos faren på Alm nedre
3
Hun giftet seg med Lars Thorsteinsen, 11 apr 1822 i Brøttum kirke,43,13,44 f. ca sep 1800 på Trettengeneie på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,45,44 (sønn av Thorstein Larsen og Mari Gundersdtr.), døpt 14 sep 1800 i
Ringsaker kirke,45 folketelling 1801 på Trettengen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.11
Lars: Ved dåpen: Taasten Larsen Trætengen eie og Mari Gundersdr. B. Lars.
1801: Hos foreldrene på Tretengen, 1 år
Ved Marias dåp: Hmf. indre Kjoseie paa Ring
Barn:
8.
i. Thorstein Larsen f. 05 feb 1823.
ii. Maria Larsdtr., f. 07 sep 1825 på Kjoseie nedre på Ring i Ringsaker, Hedmark,46 døpt 25 sep
1825 i Ringsaker kirke.46
9.
iii. Niels Larsen f. 29 aug 1828.
10. iv. Gudbrand Larsen f. 25 mar 1831.
6. Børre Nilsen Almsveen, f. 09 aug 1812 på Almsveen (nedre Almseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,47,48
døpt 23 aug 1812 i Brøttum kirke,47 konfirmert 30 sep 1827 i Brøttum kirke,49 folketelling 1865 på Feiring
søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 d.
04 okt 1895 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,52 dødsårsak Alderdom,52 gravlagt 16 okt 1895 i
Biri kirke.52
Ved konfirmasjonen i 1827: Fødested nordre Almseie, opholder sig sammesteds
Utflyttet i 1836: Børre Nilsen, Ungk. Gmds, Født ved Alm paa Brøttum
1865: Børre Nielsen, 54@64, Fødested Ringsager, Husfader, g, Gaardbruger Selveier på Feiring søndre
1875: Børre Nilsen, f. 1812 i Ringsager, g, Føderaadsmand på Feiring søndre
Ved død i 1895: Enkemand og kårmand på Feiring
Han giftet seg med Oline Olsdtr. Feiring, 13 apr 1836 i Biri kirke,53,48 f. 07 apr 1813 på Feiring søndre på
Biristrand i Biri, Oppland,54 (datter av Ole Syversen Feiring og Agnethe Larsdtr. Udal), konfirmert 22 jun
1828 i Biri kirke,54 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 d. 25 mar 1887 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,55
gravlagt 06 apr 1887 i Biri kirke.55
Oline: 1865: Olline Olsdatter, 53 år, Fødested Biri, Konen til Børre Nielsen på Feiring søndre, g
1875: Oline Olsdatter, f. 1813 i Biri, Konen til Børre Nilsen på Feiring søndre, g
Ved død i 1887 føderådskone på Feiring
Barn:
11. i. Nikoline Børresdtr. Feiring f. 28 des 1836.
12. ii. Ole Børresen Feiring f. 07 jan 1839.
13. iii. Antonette Børresdtr. Feiring f. 29 mai 1841.
14. iv. Lars Børresen Feiring f. 27 jan 1844.
15. v. Johannes Børresen Feiring f. 23 aug 1846.
vi. Martinius Børresen Feiring, f. 30 sep 1849 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,56
døpt 14 okt 1849 i Biri kirke,56 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri,
Oppland,50 folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 emigrert 03 sep
1886 til USA,57 folketelling 14 jun 1900 i Chicago, Cook, Illinois, USA,58 d. 1902 i USA.59
1865: Marthinus Børresen, 17 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, Hjælper
foreldrene
1875: Marthinus Børresen, f. 1849 i Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug, Tilreisende
Ved giftemål i 1884: Grbr. Remmen, Fødested Feiring i Birid
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 03.09.1886 Martinius B. Feiring, g, Grbr, 37 år, Bostad
Birid, Reisemål Chicago, med Rollo
Census 1900: Martinius Faining, Head, Born Sept 1849, 50 years, M(arried) for 15 years,
Building Contractor in Chicago
Han giftet seg med Pauline Olsdtr. Remmen, 01 des 1884 i Stange kirke,60 f. 11 feb 1838 på
Remmen nordre i Stange, Hedmark,59,61 (datter av Ole Henriksen Remmen og Kari
Rasmusdtr.), døpt 22 apr 1838 i Stange kirke,61 konfirmert 02 okt 1853 i Stange kirke,62
folketelling 1865 på Remmen nordre i Stange, Hedmark,50 emigrert 03 sep 1886 til USA,57
folketelling 14 jun 1900 i Chicago, Cook, Illinois, USA.58
4
16.
Pauline: 1865: Pouline Olsd. 27 år, Fødested Stange, Hos foreldrene på Remmen nordre, ug
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 03.09.1886, Pauline Feiring, g, 48 år, Heimstad Birid,
Reisemål Chicago, med Rollo
1900: Paulina Faining, Wife, Born Febr 1838, 62 years, M(arried) for 15 years, in Chicago
vii. Maria Børresdtr. Feiring f. 30 mar 1854.
5. Generasjon
7. Nils Larsen, f. 13 jan 1815 på Skougseie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,63 døpt 22 jan 1815 i Ringsaker
kirke,63 konfirmert 26 apr 1829 i Brøttum kirke,64 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,38 d. 09 okt
1900 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,65 dødsårsak Hjerneslag,65 gravlagt 26 okt
1900 i Brøttum kirke.65
Utflyttet fra Ringsaker 1832 No. 52, 23.10.: Niels Larsen Skoug, Søn af No 50, 51, 18 Aar, Til Menkerud i
Fåberg
Innflyttet til Fåberg: deres Søn Niels, født 13de Januar 1815, døbt d 22de s.m., 17 aar, confirmeret d. 26de Apr
1829
Ved konfirmasjonen i 1829: Niels Larsen Sinsvea, Fødested Skougseie paa Brøttum
Ved giftemål i 1843: f. Skougseie, nu Menkerud i Faaberg, 28 aar
1865: Nils Larsen, 51 år, Fødested Ringsager, Husfader, g, Gaardbruger og Selveier på Ottersborg
1875: Nils Larsen, f. 1814 i Brøttum S. Ringsager Pr. hf, g, Gaardbruger og Selveier på Ottersborg
Han giftet seg med Berthe Henningsdtr. Mythen, 29 jun 1843 i Brøttum kirke,66 f. 22 jul 1823 på Mythen
(Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,67 (datter av Henning Henningsen og Marthe Kristoffersdtr.
Mythen), døpt 27 jul 1823 i Brøttum kirke,67 konfirmert 01 okt 1837 i Ringsaker kirke,68 folketelling 1865 på
Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka
i Ringsaker, Hedmark,38 d. 12 nov 1898 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,69
dødsårsak Lungebetændelse,69 gravlagt 25 nov 1898 i Brøttum kirke.69
Berthe: Ved giftemål i 1843: f. Ottersborg, nu sammesteds, 20 aar
1865: Berte Henningsdatter, 44 år, Fødested Ringsager, Konen til Nils Larsen på Ottersborg, g
1875: Berte Henningsdatter, f. 1823 i Brøttum S. Ringsager Pr. Konen til Nils Larsen på Ottersborg, g
Barn:
17. i. Lars Nielsen Mythen f. 27 mai 1844.
ii. Hans Nielsen Mythen, f. 01 feb 1846 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,70 døpt 22 feb 1846 i Brøttum kirke,70 konfirmert 29 sep 1861 i Brøttum kirke,71
folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.50
1865: Hos foreldrene på Ottersborg, hjælper Faderen med Gaardsbruget, ug, 20 år, Fødested
Ringsager
iii. Agnethe Nielsdtr. Mythen, f. 01 feb 1848 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,72 døpt 20 feb 1848 i Brøttum kirke,72 hendelse 29 mar 1862 til Fåberg,73 konfirmert
05 okt 1862 i Fåberg kirke,74 folketelling 1865 på Roterud søndre i Fåberg, Oppland.50
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: Agnete Nilsdatter Ottersborg, til Fåberg - ukonfirmert, Født
01.02.1848
Ved konfirmasjonen i 1862: Agnete Nilsd. Menkerud, Fødested Ottersborg Ringsaker
1865: Agnethe Nielsdatter, Tjenestepige på Roterud søndre, ug, 18 år, Fødested Rinsager
18. iv. Marthe Nielsdtr. Mythen f. 19 jun 1850.
19. v. Karen Nielsdtr. Mythen f. 01 jun 1853.
20. vi. Børre Nielsen Mythen f. 23 feb 1856.
vii. Kristian Nielsen Mythen, f. 19 sep 1858 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,75 døpt 17 okt 1858 i Brøttum kirke,75 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 05 okt 1873 i Ringsaker kirke,76 folketelling
1875 på Ulven i Ringsaker, Hedmark.38
1865: Christian Nils. Hos foreldrene på Ottersborg, 7 år, Fødested Ringsager
Ved konfirmasjonen i 1873: Kristian Ottersborg, Fødested Ottersborg (Br.)
5
21.
1875: Christian Nilsen, m, tj, ug, Underbudeie på Ulven, f. 1858 i Brøttum R.
viii. Otto Nielsen Mythen, f. 20 jul 1862 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,77 døpt 27 jul 1862 i Brøttum kirke,77 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 05 okt 1879 i Brøttum kirke,78 emigrert 29 feb 1884 til
USA.79
Tvilling
1865: Hos foreldrene på Ottersborg, 4 år, Fødested Ringsager
1875: Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1863 i Brøttum S. Ringsager Pr. Tvilling
Ved konfirmasjonen i 1879: Otto Nilsen, Fødested og bopæl Ottersborg
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 25.02.1884, Otto Nilsen Ottersborg, Fra Br. til Amerika døpt 27.07.1862 - konf. 05.10.1879, f. 20.07.1862
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1884, Feb. 29, Otto Nilsen, Arb. 21 år, Fra Brattum til Spring
Grove med Hero
ix. Even Nielsen Mythen, f. 20 jul 1862 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,77 døpt 27 jul 1862 i Brøttum kirke,77 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 05 okt 1879 i Brøttum kirke,78 emigrert 1886 til USA.79
Tvilling
1865: Hos foreldrene på Ottersborg, 4 år, Fødested Ringsager
1875: Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1863 i Brøttum S. Ringsager Pr.
Ved konfirmasjonen i 1879: Even Nilsen, Fødested og bopæl Ottersborg
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 10.05.1886, Even Nilsen Ottersborg, Fra Br. til Amerika døpt 27.07.1862 - konf. 05.10.1879, f. 20.07.1862
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 14.05.1886, Even Nilson Myhren, Arb, 23 år, Fra
Ringsaker til New York med Marstin
x. Tonette Nielsdtr. Mythen f. 26 sep 1865.
8. Thorstein Larsen, f. 05 feb 1823 på Trettengeneie på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,80 døpt 16 feb 1823 i
Brøttum kirke,80 konfirmert 01 okt 1837 i Ringsaker kirke,81 folketelling 1865 på Fauskerud (nedre
Fjeldstadeie) på Ring i Ringsaker, Hedmark,50 emigrert 1867 til USA.82
Ved konfirmasjonen i 1837: Torsten Larsen, 14 Aar, Fødested Tretengen
Ved giftemål i 1846: f. Trætengeie, nu nedre Fjeldstad, 23 2/5 aar
1865: Torten!! Lars. Husfader, Husmand Jord på Fauskerud, g, 44 år, Fødested Ringsager
Passenger list 1867 - bark Erna: 146 Torsten Larsen !! 45 år m
Han giftet seg med Oline Olsdtr., 30 des 1846 i Ringsaker kirke,83 f.84 (datter av Ole Olsen), folketelling
1865 på Fauskerud (nedre Fjeldstadeie) på Ring i Ringsaker, Hedmark,50 emigrert __ apr 1870 til USA.82,85
Oline: Ved giftemål i 1846: f. øfre Fjeldstad, nu ned. Fjeldstad. 28 aar
1865: Oline Olsd. Konen til Torten Lars. på Fauskerud, g, 44 år, Fødested Ringsager
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: april 1870, Kone Oline Olsdatter Fjeldstadeie, Til Amerika - mannen reiste
1867, 52 år
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1870, Oline, Olsdatter Fjelstad, G, 42 år, Fra Ringsaker til Quebek med
Concordia
Barn:
i. Karen Thorsteinsdtr., f. 04 des 1846 på Fjeldstadeie nedre i Ringsaker,Hedmark,86 døpt 07
feb 1847 i Ringsaker kirke,86 konfirmert 12 okt 1862 i Ringsaker kirke,87 folketelling 1865 på
Fauskerud (nedre Fjeldstadeie) på Ring i Ringsaker, Hedmark.50
Ved konfirmasjonen i 1862: Karen Kamperud, Fødested Nedre Fjeldstadeie
1865: Karen Torstensd. Hos foreldrene på Fauskerud, ug, 21 år, Fødested Ringsager
ii. Lars Thorsteinsen, f. 06 feb 1850 på Syljuåseneie på Ring i Ringsaker, Hedmark,88 døpt 07
apr 1850 i Ringsaker kirke,88 konfirmert 01 okt 1865 i Ringsaker kirke,89 folketelling 1865 på
Sørbye i Ringsaker, Hedmark,50 emigrert 1870 til USA.85
Ved konfirmasjonen i 1865: Lars Fjelstadeie, Fødested Syljuaaseie
1865: Lars Torstens. Tjenestedreng på Sørbye, ug, 18 år, Fødested Ringsager
6
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: april 1870, Lars Fjeldstadeie, Til Amerika, 10 år (Feil avlest,
det står 20 aar i kirkeboka)
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1870, Lars Thorstensen, 20 år, Fra Ringsaker til Quebek med
Concordia
iii. Ole Thorsteinsen, f. 08 feb 1853 på Fjeldstad nedre på Ringsaker, Hedmark,90 døpt 24 apr
1853 i Ringsaker kirke,90 folketelling 1865 på Fauskerud (nedre Fjeldstadeie) på Ring i
Ringsaker, Hedmark,50 emigrert 1867 til USA.
1865: Ole Tortens.!! Hos foreldrene på Fauskerud, 13 år, Fødested Ringsager
Passenger list 1867 - bark Erna: 147 Ole Torstensen, 13 år, son*
iv. Nils Thorsteinsen, f. 02 mar 1860 på Fjeldstadeie nedre i Ringsaker,Hedmark,91 døpt 05 apr
1860 i Ringsaker kirke,91 folketelling 1865 på Fauskerud (nedre Fjeldstadeie) på Ring i
Ringsaker, Hedmark,50 emigrert 1867 til USA.85
1865: Nils Torstens. Hos foreldrene på Fauskerud, 6 år, Fødested Ringsager
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: april 1870, Nils Fjeldstadeie, Til Amerika, 6 år
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1870, Nils, 6 år, Fra Ringsaker til Quebek med Concordia
9. Niels Larsen, f. 29 aug 1828 på Kjoseie nedre på Ring i Ringsaker, Hedmark,92 døpt 07 sep 1828 i Ringsaker
kirke,92 konfirmert 29 sep 1844 i Ringsaker kirke,93 folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i
Ringsaker, Hedmark,50 d. 18 apr 1866 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,94 gravlagt 06 mai
1866 i Ringsaker kirke.
Ved konfirmasjonen i 1844: Niels Larsen Øvre Aasen, Fødested Nedre Kjosseie
Ved giftemål i 1853: Ungk. Hmdssøn Niels Larsen, Fødested nedre Kjoseie, nu øvre Ausen(?) 24 år
1865: Niels Lars. Husfader, Husmand med Jord på Tandsveen, g, 37 år, Fødested Ringsager Prgj.
Han giftet seg med Randine Larsdtr., 27 apr 1853 i Ringsaker kirke,95 f. 28 mai 1826 på Harby i Ringsaker,
Hedmark,96 (datter av Lars Kristoffersen og Alis Olsdtr.), døpt 09 jul 1826 i Ringsaker kirke,96 konfirmert 13
jun 1841 i Ringsaker kirke,97 folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,50
folketelling 1875 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 på Tandsveen
(Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,98 d. 01 apr 1910 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,99
gravlagt i Åsmarken kapell.99
Randine: Ved konfirmasjonen i 1841: Fødested Skredderstuen
Ved giftemål i 1853: Pigen Randine Larsdatter, Fødested Harby, nu øvre Ausen (?), 26 år
1865: Randine Larsd. Konen til Niels Larsen på Tandsveen, g, 39 år, Fødested Ringsager Prgj.
1875: Randine Larsdatter, hm, e, Jordbrugsforpagter på Tandsveen, f. 1826 i Ringsager Hovedsogn
1900: Randine Larsdtr, Hm, e, Skrædder (indsidder) på Tandsveen, f. 1826 T
I kirkeboken ved død i 1910: Randine Larsdtr. Enke efter Skogsarbeider Niels Larsen. Begravet og jordf. ved
Aasmarken kapel. Anmeldt hos lensmanden, men hverken hos sognepresten eller klokkeren. Indført 1917
efter oppgave af sønden og lensmanden.
Barn:
22. i. Christian Nielsen f. 07 jan 1854.
23. ii. Ludvig Nielsen f. 11 okt 1856.
24. iii. Andreas Nielsen f. 16 des 1859.
25. iv. Mathias Nielsen f. 21 okt 1862.
10. Gudbrand Larsen, f. 25 mar 1831 på Amblieie i Ringsaker, Hedmark,100 døpt 03 apr 1831 i Hjemme,100
døpt 26 jun 1831 i Ringsaker kirke,100 konfirmert 10 okt 1847 i Ringsaker kirke,101 folketelling 1865 på
Larsstuen på Ring i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark.38
Ved konfirmasjonen i 1847: Gulbrand Larsen nedre Kjoseie, Fødested Lille-Amblieie
Ved giftemål i 1856: Gudbrand Larsen, Fødested Amlieie, nu By østre, 24 aar
1865: Gulbrand Lars. Husfader, Husmand med Jord på Larsstuen, g, 35 år, Fødested Ringsager
1875: Guldbrand Larsen, hf, g, Husmand m. Jord Jordarbeider på Ødegaarden nedre, f. 1829 Ringsaker
Han giftet seg med Agnethe Kristiansdtr., 25 mar 1856 i Ringsaker kirke,102 f. 04 apr 1832 på
Hullebergseie i Åsmarken i Ringsaker, Hedmark,103 (datter av Kristian Mikkelsen og Berthe Hansdtr.), døpt
7
24 jun 1832 i Ringsaker kirke,103 konfirmert 14 okt 1849 i Ringsaker kirke,104 folketelling 1865 på Larsstuen
på Ring i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker, Hedmark.38
Agnethe: Ved konfirmasjonen i 1849: Agnete Christiansdr. Præsteggarden, Fødested Hulbergseie
Ved giftemål i 1856: Agnete Christiandr. Fødested Smestadeie, nu Fjeldstad, 20 aar
1865: Agnete Kristiansd. Konen til Gudbrand Larsen på Larsstuen, g, 32 år, Fødested Ringsager
1875: Agnethe Kristiansdatter, Kone på Ødegaarden nedre, g, f. 1832?? i Ringsaker
Barn:
i. Kristian Gudbrandsen, f. 12 sep 1856 på Krogsgårdeie i Ringsaker, Hedmark,105 døpt 02 nov
1856 i Ringsaker kirke,105 folketelling 1865 på Larsstuen på Ring i Ringsaker, Hedmark,50
konfirmert 06 okt 1872 i Ringsaker kirke.106
1865: Kristian Gulbrands. Hos foreldrene på Larsstuen, 9 år, Fødested Ringsager
Ved konfirmasjonen i 1872: Christian Gulb. Smestadeie, Fødested Krogsgaardeie
ii. Lene Gudbrandsdtr., f. 10 des 1858 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,107 døpt 09 jan 1859 i Ringsaker kirke,107 folketelling 1865 på Larsstuen på Ring i
Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 05 okt 1873 i Brøttum kirke,108 folketelling 1875 på Fossen i
Ringsaker, Hedmark,38 hendelse 05 sep 1881 til Ski, Akershus.109
1865: Lene Gulbrandsd. Hos foreldrene på Larsstuen, 7 år, Fødested Ringsager
1875: Lene Guldbrandsdatter, ug, Tjenestepige på Fossen, f. 1858?? i Ringsaker
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 05.09.1881, Lene Gulbrandsen Senstadeie, R. Til Ski - døpt
09.01.1859 - konf. 05.10.1873, f. 10.12.1858
iii. Berthe Marie Gudbrandsdtr., f. 26 aug 1861 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,110 døpt 03 nov 1861 i Ringsaker kirke,110 folketelling 1865 på Larsstuen på Ring i
Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,38 konfirmert 08 okt 1876 i Ringsaker kirke.111
1865: Berthe Gulbrandsd. Hos foreldrene på Larsstuen, 4 år, Fødested Ringsager
1875: Berthe-Marie Guldbrandsdatter, Hos foreldrene på Ødegaarden nedre, f. 1861 i
Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1876: Berthe Marie Smestadeie, Fødested Smestadeie
iv. Anton Gudbrandsen, f. 06 jun 1864 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,112 døpt 26 mar 1865 i Ringsaker kirke,112 folketelling 1865 på Larsstuen på Ring i
Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,38 hendelse 23 nov 1883 til Lunner på Hadeland, Oppland.113
1865: Anton Gulbrands. Hos foreldrene på Larsstuen, 2 år, Fødested Ringsager
1875: Anton Guldbrandsen, Hos foreldrene på Ødegaarden nedre, f. 1864 i Ringsaker
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 23.11.1883, Anton Gulbrandsen Smestadeie, Fra R. til
Lunner, Hadeland - døpt 26.03.1865 - konf. 05.10.1879, f. 06.06.1864
v. Mathias Gudbrandsen, f. 15 mai 1868 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,114 døpt 03 jan 1869 i Ringsaker kirke,114 folketelling 1875 på Ødegården nedre
(Smestadeie) i Ringsaker, Hedmark,38 emigrert 07 mai 1886 til USA.57,115
1875: Mathias Guldbrandsen, Hos foreldrene på Ødegaarden nedre, f. 1869 i Ringsaker
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 24.04.1886, Matias Gulbrandsen Smestadeie, Fra R. til
Amerika - døpt 03.01.1869 - konf. 30.09.1883, f. 07.05.1868
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 07.05.1886, Matias Gulbrands. Arb, 18 år, Fra
Ringsaker til Edgerton med Angelo
vi. Antonette Gudbrandsdtr., f. 26 jan 1872 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,116 døpt 10 mar 1872 i Ringsaker kirke,116 folketelling 1875 på Ødegården nedre
(Smestadeie) i Ringsaker, Hedmark,38 d. 17 sep 1881 på Ødegården nedre (Smestadeie) i
Ringsaker, Hedmark,117 dødsårsak Skarlagensfeber,117 gravlagt 23 sep 1881 i Ringsaker
kirke.117
1875: Netta Guldbrandsdatter, Hos foreldrene på Ødegaarden nedre, f. 1871 i Ringsaker
vii. Klara Gudbrandsdtr., f. 26 jan 1874 på Ødegården nedre (Smestadeie) i Ringsaker,
Hedmark,118 døpt 15 mar 1874 i Ringsaker kirke,118 folketelling 1875 på Ødegården nedre
(Smestadeie) i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 18 sep 1888 i Brøttum kirke.119
1875: Klara Guldbrandsdatter, Hos foreldrene på Ødegaarden nedre, f. 1874 i Ringsaker
8
Ved konfirmasjonen i 1888: Klara Gudbrandsd. Fødested og bopæl Smestade.
11. Nikoline Børresdtr. Feiring, f. 28 des 1836 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,120 døpt 15 jan
1837 i Biri kirke,120 konfirmert 25 apr 1852 i Biri kirke,121 folketelling 1865 på Sveen (søndre Audenhus) i
Vingrom i Fåberg, Oppland,50 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,38
folketelling 1900 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,98 folketelling 1910 på Sveen
(søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,122 d. 17 jul 1923 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i
Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
1865: Nekkoline Børesdatter, 29 år, Fødested Biri Præstegjeld, Konen til Ole Larsen på Sveen i Vingerum, g
1875: Nekkoline Børesdatter, f. 1836 i Biri S. og Prgj. Konen til Ole Larsen på Sveen, g
1900: Nekoline Børesdatter, f. 1836 i Birid Krs, hm, g, FøderaadsmHustru på Sveen
1910: Nekoline Børesdatter, f. 28.12.1836 i Biri, hm, g, Føderaadskone på Sveen
Hun giftet seg med Ole Larsen Sveen, 23 nov 1863 i Biri kirke,124 f. 12 sep 1830 på Sveen (søndre
Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,125 (sønn av Lars Larsen Audenhus og Berthe Eriksdtr. Haugen),
døpt 26 sep 1830 i Lillehammer kirke,125 konfirmert 25 mai 1845 i Lillehammer kirke,126 folketelling 1865 på
Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,50 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i
Vingrom i Fåberg, Oppland,38 folketelling 1900 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,98
folketelling 1910 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,122 d. 14 jun 1924 på Sveen
(søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
Ole: 1865: Ole Larsen, 36 år, Fødested Faaberg, hf, g, Gaardbruger og selveier på Sveen i Vingerum
1875: Ole Larsen, f. 1830 i Lillehamer S. Faaberg Prgj. hf, g, Gaardbruger Selveier på Sveen
1900: Ole Larsen Sven, f. 1830 i Fåberg, hf, g, Føderaadsmand på Sveen
1910: Ole Sveen, f. 12.09.1830 i Faaberg, hf, g, Føderaadsmand på Sveen
Barn:
i. Berthe Olsdtr. Sveen, f. 24 des 1863 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,127 døpt i Hjemme,127 d. 09 jan 1864 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,128 gravlagt 16 jan 1864 i Lillehammer kirke.128
ii. Ludvig Olsen Sveen, f. 10 jan 1865 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,129 døpt 05 feb 1865 i Lillehammer kirke,129 folketelling 1865 på Sveen (søndre
Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,50 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i
Vingrom i Fåberg, Oppland,38 konfirmert 11 apr 1880 i Lillehammer kirke,130 folketelling 1900
på Losby i Skedsmo, Akershus,98 folketelling 1910 på Losby i Skedsmo, Akershus,122 d.
1938.124
1865: Ludvig Olsen, 1 år, Fødested Fåberg, Hos foreldrene på Sveen i Vingerum
1875: Ludvig Olsen, f. 1865 i Lillehamer S Fåberg Prgj. Hos foreldrene på Sveen
Ved konfirmasjonen i 1880: Fødested og bosted Sveen
1900: Fuldmegtig på Losby i Skedsmo, Midlertidig bosted Refsnæs pr. Moss, ug, f.1865 i
Fåberg Krs.
1910: Ludvig Olsen Sveen, f. 10.01.1865 i Fåberg, tj, brugsfuldmægtig på Losby
26. iii. Berthe Olsdtr. Sveen f. 26 jun 1867.
27. iv. Oline Olsdtr. Sveen f. 08 apr 1870.
28. v. Bernt Olsen Sveen f. 02 nov 1872.
29. vi. Sofie Olsdtr. Sveen f. 05 mai 1875.
vii. Bergine Olsdtr. Sveen, f. 18 nov 1877 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,131 døpt 27 jan 1878 i Lillehammer kirke,131 folketelling 1900 på Sveen (søndre
Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,98 folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 d.
1944.124
1900: Bergine Sven, f. 1878 i Fåberg, Hos foreldrene på Sveen, ug, arbeide i Modepynt hjelper
Moderen hjemme
1910: Bergine Sveen, f. 18.11.1877 i Faaberg, el, ug, Modedame i Storgaten 11b, 109
Hadde moteforretning på Lillehammer
30. viii. Olaf Olsen Sveen f. 30 jun 1882.
9
12. Ole Børresen Feiring, f. 07 jan 1839 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,132 døpt 30 jan 1839 i
Hjemme,132 døpt 03 mar 1839 i Biri kirke,132 konfirmert 30 apr 1854 i Biri kirke,133 folketelling 1865 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri,
Oppland,51 folketelling 1900 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,98 d. 15 nov 1901 på Feiring
søndre på Biristrand i Biri, Oppland,134 dødsårsak Mavekræft,134 gravlagt 28 nov 1901 i Biri kirke.134
1865: Ole Børresen, 26 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug, Hjælper Forældrene
1875: Ole Børresen, f. 1839 i Biri, Husfader, g, Gaardbruger/selveier på Feiring søndre
1900: Ole Børres. f. 1839 i Biri herred, hf, g, Gaardbruger S på Feiring søndre
Han giftet seg med Kristine Kristensdtr. Steinum, 24 des 1883 i Biri kirke,135 f. 04 jun 1848 på Steinum
(Fryjordeteie) i Vingrom i Fåberg, Oppland,136 (datter av Kristen Kristensen og Marthe Eriksdtr.), døpt 25
jun 1848 i Fåberg kirke,136 konfirmert 17 apr 1864 i Fåberg kirke,137 folketelling 1865 på Brunlaug i Fåberg,
Oppland,50 folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 folketelling 1900 på Feiring
søndre på Biristrand i Biri, Oppland,98 d. 25 jan 1910 i Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,138
gravlagt 04 feb 1910 i Biri kirke.138
Kristine: Ved konfirmasjonen i 1864: Fødested v. Frujordet
1865: Kristine Kristensdatter, 18 år, Fødested Faaberg, ug, Tjenestepige på Brunlaug
1875: Kristine Kristiansdatter, f. 1848 i Faaberg, ug, Husholder på Feiring søndre
Ved giftemål i 1883: f. Frujordet, Faaberg, p.t. Feiring
1900: Krestine Kristensd. f. 1848 i Faaberg Krs, hm, g, Husmoder på Feiring søndre
Barn:
i. Klara Otilie Olsdtr. Feiring, f. 16 feb 1882 på Bjørnstadeie på Biristrand i Biri, Oppland,139
døpt 19 mar 1882 i Biri kirke,139 konfirmert 12 sep 1897 i Biri kirke,139 folketelling 1900 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,98 folketelling 1910 på Feiring søndre på Biristrand
i Biri, Oppland,122 d. jun 1944.
Ved dåpen i 1882: Far Gardbruger Ole Børresen og Pige Kristine Kristensdtr. Far bosted
Feiring, Mor bosted Faaberg p.t. Bjørnstadeie. Uægte. Begges 1.leiermaal. Anmeldt af Jonas
Simensen Torstad.
Ved konfirmasjonen i 1897: Fået attest 23.9.04 for at søge plads på husholdningsskole.
1900: Klara Olsd f. 1882 i Biri herred, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug
1910: Klara Olsen, f. 16.02.1882 i Biri, ug, Husgjærning hos sin bror Bredo på Feiring søndre
31. ii. Olav Bredo Olsen Feiring f. 25 des 1884.
iii. Johannes Olsen Feiring, f. 28 nov 1887 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,140
døpt 28 nov 1887 i Hjemme,140 d. 28 nov 1887 på Feiring søndre på Biristrand i Biri,
Oppland.140
Merknad i kirkeboken: Død 28.11.1887. Tvilling med pige nr 5. 1888, Bertha. Barnet døde
omtrent i samme øyeblikk det ble født. Faddere 6 og 7 er vidner til hjemmedaaben
iv. Bertha Olsdtr. Feiring, f. 28 nov 1887 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,141 døpt
28 nov 1887 i Hjemme,141 døpt 05 feb 1888 i Biri kirke,141 d. 04 mai 1888 på Feiring søndre på
Biristrand i Biri, Oppland,142 dødsårsak Krampe,142 gravlagt 12 mai 1888 i Biri kirke.142
Tvilling
v. Bertha Inga Olsdtr. Feiring, f. 24 apr 1889 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,143
døpt 05 mai 1889 i Biri kirke,143 d. 26 mar 1896 på Feiring søndre på Biristrand i Biri,
Oppland,144 dødsårsak Mavebetændelse,144 gravlagt 11 apr 1896 i Biri kirke.144
13. Antonette Børresdtr. Feiring, f. 29 mai 1841 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,145 døpt 13 jun
1841 i Biri kirke,145 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 i
Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,51 folketelling 1900 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,98
folketelling 1910 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,122 d. 01 jan 1927 i Lønstad på Biristrand i Biri,
Oppland,59,146 dødsårsak Alderdom,146 gravlagt 8 jan 1927 i Biri kirke.146
1865: Anthonethe Børresd. 25 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug
1875: Antonette Børresdatter, Konen til Johnas Simensen i Lønstad, gift, f. 1840 i Biri
1900: Antonethe Børresd. Thorstad, hm, Husmor i Lønstad, f. 1841
1910: Antonethe Børresdatter, f. 29.05.1841 i Biri, hm, g, Husgjerning i Lønstad
10
Hun giftet seg med Jonas Simensen Thorstad, 30 des 1868 i Biri kirke,147,148 f. 26 mar 1845 på Thorstad
søndre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,149,150,148 (sønn av Simen Johnsen Thorstad og Marthe Knutsdtr.
Haugsløkken), døpt 06 apr 1845 i Brøttum kirke,150 konfirmert 02 okt 1859 i Ringsaker kirke,151 folketelling
1865 på Mæhlum nordre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri,
Oppland,51 folketelling 1900 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,98 folketelling 1910 i Lønstad på
Biristrand i Biri, Oppland,122 d. 12 jan 1931 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,149,152 dødsårsak
Hjertelammelse,152 gravlagt 24 jan 1931 i Biri kirke.149,152
Jonas: 1865: Jonas Simens. Jordarbeider, Dagarbeider på Mæhlum nordre, 22 år, ug
Ved giftemål i 1868: Bosted Eriksrud i Biri
Ved Oscars dåp i 1869: Innerst på Skumsrud
1875: Johnas Simensen, Husfader, Landhandler i Lønstad, gift, f. 1845 i Ringsager
1879: Konkursbo nr. 12/1879, sluttet 04.09.1880
1890: Konkursbo nr. 19/1890, sluttet 24.10.1890
1891: Gårdbruker i Lønstad samt handelsreisende i maskiner og jordbruksredskaper.
1900: Johnas Simens. Thorstad, hf, Gaardbr og Handelsreisende i Lønstad. f. 1845
1910: Jonas Simensen, f. 25.03.1845 i Brøttum Ringsaker, hf, g, Jordbrug i Lønstad
Barn:
32. i. Bertha Jonasdtr. Thorstad f. 29 sep 1865.
33. ii. Oskar Martinus Jonassen Thorstad f. 02 nov 1869.
34. iii. Klara Jonasdtr. Thorstad f. 26 mai 1871.
35. iv. Sigurd Jonassen Thorstad f. 20 sep 1873.
36. v. Sofie Jonasdtr. Thorstad f. 19 jul 1875.
vi. Axel Jonassen Thorstad, f. 9 mai 1877 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,153 døpt 20 mai
1877 i Biri kirke,153 d. 19 jun 1877 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,154 gravlagt 25 jun
1877 i Biri kirke.154
37. vii. Arne Jonassen Thorstad f. 18 jun 1878.
viii. Nils Jonassen Thorstad, f. 15 nov 1880 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,155 døpt 15 nov
1880 Hjemme,155 d. 15 nov 1880 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland.155
Død uten stadfestelse i kirken. Barnet levde kun 1/2 time
38. ix. Julius Jonassen Thorstad f. 05 nov 1881.
39. x. Aksel Ivar Jonassen Thorstad f. 23 feb 1885.
14. Lars Børresen Feiring, f. 27 jan 1844 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,156 døpt 25 feb 1844 i
Biri kirke,156 konfirmert 26 apr 1859 i Biri kirke,157 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri,
Oppland,50 folketelling 1875 på Tjerne i Ringsaker, Hedmark,51 d. 22 feb 1894 på Holo søndre i Ringsaker,
Hedmark,158 dødsårsak Lungebetænd.,158 gravlagt 09 mar 1894 i Ringsaker kirke.158
1865: Lars Børresen, 26 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug, Hjælper Forældrene
1875: Lars Feiring, f. 1844 i Birid Sogn og Pr. tj, ug, Forvalter på Tjerne
Ved Ragnvalds dåp i 1776: Uk. Gaardsfuldm. Lats Børresen Feiring paa Tjerne
Ved giftemål i 1878: Uk. Grb. Holo, f. Birid
Matrikkel 1886: Bruker av Holo søndre
Ved giftemål i 1892: Gbr. Sørholo
Forhold til Randine Evensdtr. Jevne, f. 25 mai 1848 i Lillehammer, Oppland,136 (datter av Even
Gulbrandsen Jevne og Mari Jørgensdtr.), døpt 25 jun 1848 i Lillehammer kirke,136 konfirmert 12 okt 1862 i
Ringsaker kirke,159 folketelling 1865 på Jevne i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Tjerne i
Ringsaker, Hedmark.38
Randine: 1865: Randine Evensdatter, 18 år, Fødested Lillehammer, Hos foreldrene på Jevne med
Brynhjulstuen, ug, hjelper Moderen
1875: Randine Evensdatter, f. 1848 i Lillehammer, tj, ug, Husjomfru på Tjerne
Ved Ragnvalds dåp i 1776: P. Gmdt. Randine Evensdt. Jevne (tjent på Tjerne)
Utflyttet fra Ringsaker: 17.12.1881, Randine Jevne, Til Gjøvik
Han giftet seg med Berthe Jensdtr. Hornkvern, 09 apr 1878 i Johannes kirke i Kristiania,160,161 f. 09 des
1848 på Løken vestre i Romedal, Hedmark,162 (datter av Jens Gulbrandsen Løken og Anne Amundsdtr.),
døpt 20 jun 1849 i Romedal kirke,162 konfirmert 25 aug 1864 i Romedal kirke,163 folketelling 1865 på
11
Hornkvern i Romedal, Hedmark,50 folketelling 1875 på Skredshol i Ringsaker, Hedmark,38 d. 14 apr 1881 på
Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,164 dødsårsak Svulst i ???,164 gravlagt 25 apr 1881 i Ringsaker kirke.164
Berthe: Ved konfirmasjonen i 1864: Berthe Jensdatter Hornekværn, Fødested vestre Løken
1865: Berte Jensdatter, 18 år, Fødested Romedals Prgj. Hos sine søsken på Hornqværn, ug, hjælper Søsteren
1875: Berthe Jensen, f. 1848 i Ramedal Sogn og Ramedal Pr. Tilreisende, ug, Husjomfru på Schridtzhoel,
Bostatus mt
Ved giftemål i 1878: P. Gmdt. Hornkværn, f. Romedal
Ved død i 1881: Gmd Berte Jensdtr. Feiring, Fødested Romedal, Bopæl Sørholo
Han giftet seg med Ingeborg Johannesdtr. Marken, 12 jul 1892 i Ringsaker kirke,157 f. 24 okt 1857 på
Marken (Tjerneeie) i Ringsaker, Hedmark,165 (datter av Johannes Johannessen Marken og Marie Andersdtr.),
døpt 13 des 1857 i Ringsaker kirke,165 folketelling 1865 på Marken (Tjerneeie) i Ringsaker, Hedmark,50
konfirmert 06 okt 1872 i Ringsaker kirke,166 folketelling 1875 på Marken (Tjerneeie) i Ringsaker,
Hedmark,38 folketelling 1900 på Bakløkken ved Tjerne i Ringsaker, Hedmark,98 folketelling 1910 i
Lillehammer, Oppland,122 d. 11 nov 1933 i Oslo.59
Ingeborg: 1865: Ingeborg Johannesdatter, 7 år, Fødested Ringsaker Prgj. Hos foreldrene på Marken
Ved konfirmasjonen i 1872: Ingeborg Johsdtr. Tjerneeje
1875: Ingeborg Johannesdatter, f. 1857 i Ringsagers S. Pr. Hos foreldrene på Marken, Hjelper faderen
Ved giftemål i 1892: Husbest, Sørholo
1900: Ingeborg Johannesdtr. f. 1857 i Ringsaker herred, Hm, e, Inderst Syforretning f.egen regning på
Bagløkken
1910: Ingeborg Feiring, f. 24.10.1857 i Ringsaker, hm, e, Syerske i Søndregate 32, 152
Barn:
i. Ragnvald Larsen, f. 25 jul 1876 på Jevne i Ringsaker, Hedmark,167 døpt 03 sep 1876 i
Ringsaker kirke.167
ii. Birger Feiring, f. 23 sep 1878 på Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,168 døpt 27 okt 1878 i
Ringsaker kirke,168 d. 06 nov 1878 på Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,169 gravlagt 20 nov
1878 i Ringsaker kirke.169
iii. Birger Feiring, f. 05 sep 1879 på Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,170 døpt 26 okt 1879 i
Ringsaker kirke,170 konfirmert 02 apr 1895 i Hamar Domkirke,171 folketelling 1900 i
Kristiania,98 d. 28 mar 1903 i Kristiania.59
Ved konfirmasjonen i 1895: Fødested Ringsaker, bopæl Kr. 33 No. 25
1900: tj, Handelsbetjent hos kjøbmand Olaus Syverts. i Josefines gade 23 i Kristiania, ug, f.
1879 i Ringsaker
40. iv. Olaf Botolv Feiring f. 06 sep 1892.
v. Lars Feiring, f. 02 apr 1894 i Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,172 døpt 06 mai 1894 i
Ringsaker kirke,172 d. 11 aug 1897 i Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,173 gravlagt 17 aug 1897
i Ringsaker kirke.173
15. Johannes Børresen Feiring, f. 23 aug 1846 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,174 døpt 13 sep
1846 i Biri kirke,174 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,38 folketelling 1900 på Løren i Sørum, Akershus,98 d. 17 apr 1902
på Billerud på Kapp på Østre Toten, Oppland,175 gravlagt 28 apr 1902 i Hoff kirke.175
1865: Johannes Børresen, 20 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug, Hjælper Forældrene
1875: Johannes Børresen, f. 1846 i Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug, Agronom
Ved giftemål i 1888: Agronom Birid.
Ved Birgers fødsel i 1889: Kvægrøgter på Tenvik i Brunlanes
1900: Johannes Børresen, f. 1846 i Biri Krs, Hf Leieboer, g, fhv. Gaardsbestyrer på Løren
Ved begravelsen i 1902: Fattiggaardbestyrer på Billerud fattiggaard
Hadde først gården Engeskaug på Helgøya. Fra 1895 bestyrer på Dal gård i Ullensaker for kammerherre
Faye.
Han giftet seg med Berthe Taalesdtr. Staff, 11 apr 1888 i Hamar Domkirke,176 f. 08 apr 1846 på
Vemmenrud (Venningrud) på Helgøya i Nes, Hedmark,177 (datter av Taale Johannesen Staff og Anne
Jørgensdtr.), døpt 14 jun 1846 i Nes kirke,177 konfirmert 13 okt 1861 i Nes kirke,178 folketelling 1865 på
12
Vemmenrud (Venningrud) på Helgøya i Nes, Hedmark,50 folketelling 1900 på Løren i Sørum, Akershus,98 d.
02 nov 1920.59
Berthe: Ved konfirmasjonen i 1861: Berthe Taallesd. Venningrud
1865: Hos foreldrene på Veningrud på Helgøya, ug, 20 år f. i Næs Hedm.
1900: Berthe Taallufsen, f. 1846 i Næs Hedemarken Ak, Hm, g, Hustru på Løren
Barn:
41. i. Birger Thoralf Børresen Feiring f. 16 okt 1889.
16. Maria Børresdtr. Feiring, f. 30 mar 1854 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,179 døpt 23 apr
1854 i Biri kirke,179 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling 1910 i
Gjøvik, Oppland,122 d. 30 aug 1935 i Gjøvik, Oppland.180
1865: Maria Børresdatter, 12 år, Fødested Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre
1875: Maria Børresdatter, f. 1854 i Biri, Hos foreldrene på Feiring søndre, ug
1900: Marie Pedersen, f. 1854 i Biri Krs, Hm, g, Husgjerning i Swensens Gaard
1910: Marie Pedersen, f. 30.03.1854 i Biri, hm, g, Hustru i Torvgate 2
Forhold til Gudbrand Johansen Smedstuen, f. 08 mai 1853 på Dalbyeie i Saksumsdalen i Fåberg,
Oppland,181 (sønn av Johan Olsen Smedstuen og Pernille Trondsdtr. Smedstuen), døpt 12 jun 1853 i Fåberg
kirke,181 folketelling 1865 på Smedstuen i Vingrom i Fåberg, Oppland,50 konfirmert 26 apr 1868 i Fåberg
kirke,182 folketelling 1875 på Rise på Vingnes i Fåberg, Oppland,38 emigrert 25 mai 1877 til USA.82
Gudbrand: 1865: Gulbrand Johansen, 13 år, Fødested Faaberg, Hos foreldrene i Smedstuen
Ved konfirmasjonen i 1868: Gudbrand Johannessen v. søndre Oudenhuus, Fødested ved. Dalby
1875: Gudbrand Johansen, f. 1853 i Faaberg Hovedsogn og Præstegjeld, Logerende, ug, Smed på Rise
Emigranter fra Oslo 1867-1930 : Oslo nr. 471R, 1877 Mai 25, Gulbrand Johannessen, u, Smed, 24 år, Fra
Faaberg, Til La Crosse Wisc., Med Angelo
Hun giftet seg med Otto Pedersen, 23 jun 1882 i Biri kirke,183 f. 01 jan 1859 på Gryteeie på Biristrand i Biri,
Oppland,183 (sønn av Peder Syversen), folketelling 1865 på Huskelhus søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50
folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98
folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland,122 d. 17 mai 1939 i Gjøvik, Oppland.59
Otto: 1865: Otte Pedersen, 8 år, Fødested Birid, Indlæg på Huskelhuus søndere
1875: Otto Pedersen, f. 1858 i Biri, ug, Tjener på Feiring søndre
Ved giftemål i 1882: Fødested Grytheeje, p.t. Feiring
1900: Otto Pedersen, f. 1857 i Biri Krs, Hf, g, Tømmerhugger i Swensens Gaard
1910: Otto Pedersen, f. 01.01.1858 i Biri, hf, g, Dagarb alm.arb %Fabrikarbeide% i Torvgate 2
Barn:
42. i. Oline Borghild Gudbrandsdtr. Feiring f. 15 jul 1875.
43. ii. Marthinius Ottesen f. 25 aug 1882.
44. iii. Bredo Ottesen f. 07 apr 1884.
45. iv. Inga Othilie Ottesen f. 23 aug 1886.
46. v. Oskar Magnus Ottesen f. 12 jan 1889.
47. vi. Sigurd Peter Ottesen f. 01 nov 1891.
vii. Ludvig Olav Ottesen, f. 16 feb 1894 på Roverudeie på Søre Ål i Fåberg, Oppland,184 døpt 29
apr 1894 i Lillehammer kirke,184 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 konfirmert 04 okt 1908
i Gjøvik kirke,185 folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland.122
1900: Hos foreldrene i Swensens Gaard i Gjøvik, f. 1894 i Faaberg Krs
1910: Ludv. Ottosen, f. 10.02.1889 i Faaberg, Hos foreldrene i Torvgate 2, Dagarb alm.arb
%Fabrikarbeide%
Vognmann i Gjøvik
Ugift, ingen etterslekt
48. viii. Solveig Dagny Ottesen f. 21 apr 1897.
6. Generasjon
13
17. Lars Nielsen Mythen, f. 27 mai 1844 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,186 døpt 09
jun 1844 i Brøttum kirke,186 konfirmert 02 okt 1859 i Ringsaker kirke,187 folketelling 1865 på Halla nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,50 hendelse 17 des 1866 til Fåberg, Oppland,188 hendelse 25 mai 1873 til
Skotta i Asker,189 folketelling 1875 på Levreeie i Vestre Bærum i Asker, Akershus.38
1865: Tjenestekarl på Halla Nedre, Henhougen, ug, 22 år, Fødested Ringsager
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 17.12.1866, Lars Nilsen Ottersborg, Til Fåberg - konfirmert 02.10.1859,
Født 27.05.1844
Innflyttet til Asker i 1873: U. Tømmermand. Hensikt med innflyttingen: Arbeide. Fra Ringsaker.
Ved giftemål i 1873: Fødested Ottersborg Ringsaker, Opholdssted Haslumeie. F. 27/5 44, cfm. 2/10 59,
Attest af 17/12 66, Været paa Sæther (?) i 2 Aar
1875: hf, g, Inderst Tømmermand på Levre, f. 1847 i Ringsaker Hedemarken
Lars Nilsen, hans kone Karoline og deres fire barn Netta, Berhard Kristian, Lovise Fredrikke og Aagot må
antas å ha emigrert en gang mellom 1897 og 1900 siden ingen av de er å finne hverken i kirkebøker eller
folketellinger.
Han giftet seg med (1) Anna Mortensdtr. Lillelien, 09 jan 1867 i Lillehammer kirke,190 f. 14 sep 1844 på
Lillelien i Fåberg, Oppland,191 (datter av Morten Kristensen Lillelien og Karen Kristensdtr.), døpt 06 okt
1844 i Lillehammer kirke,191 konfirmert 17 apr 1859 i Fåberg kirke,192 folketelling 1865 på Lillelien i Fåberg,
Oppland,50 folketelling 1875 på Jørgensborg nordre (Rørsrud) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.38 De ble
skilt før 1875.38
Anna: 1865: Hos sin bror Andreas på Veslelien, ug, 21 år, Fødested Fåberg
1875: tj, f(raskilt), Tjenstepige på Jørgensborg nordre, f. 1843 i Faaberg Pr.
Han giftet seg med (2) Karoline Kristoffersdtr., 10 aug 1873 i Haslum kirke,193 f. 14 des 1850 på
Danielsbråten i vestre Bærum, Akershus,194 (datter av Kristoffer Larsen og Karen Svendsdtr.), døpt 15 jun
1851 i Tanum kirke i Vestre Bærum,194 folketelling 1865 på Gjettumsbråten i Bærum, Akershus,50 konfirmert
29 sep 1867 i Bryn kirke,195 folketelling 1875 på Levreeie i Vestre Bærum i Asker, Akershus.38
Karoline: Ved konfirmasjonen i 1867: Karoline Kristoffersdtr. Gjettumeie
Ved giftemål i 1873: Fødested Dampen, Opholdssted Haslumeie
1875: Hos Lars Nielsen på Levre, hu, g, f. 1851 i Bærum
Barn:
i. Nikolai Larsen, f. 21 apr 1866 på Lillelien i Fåberg, Oppland,196 døpt 13 mai 1866 i
Lillehammer kirke,196 folketelling 1875 på Jørgensborg nordre (Rørsrud) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 03 okt 1880 i Brøttum kirke,197 hendelse 04 mai 1888 til
USA.198
Ved dåpen i 1866: uegte, Foreldre: Ungk. Lars Nielsen Mythen af Ringsaker og Pige Anna
Mortensdatter Lillelien
1875: Nekolai Larsen, Hos moren på Jørgensborg nordre, f. 1866 i Faaberg Pr.
Ved konfirmasjonen i 1880: Fødested Lillehammer, Bopæl Hundskjoldeie
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 28.04.1888, Nikolai Larsen, Mo, Brøttum til Amerika døpt 13.05.1866 i Lillehammer - konf. 03.10.1880, F. 21.04.1866
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 04.05.1888, Nicolai L. Mo, Arb, 22 år, Fra Ringsaker
til Grafton Dak med Angelo
ii. Netta Larsdtr., f. 01 nov 1872 på Gjettumeie i Bærum, Akershus,199 døpt 12 jan 1873 i Bryn
kirke,199 folketelling 1875 på Levreeie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,38 konfirmert 02 okt
1887 i Bryn kirke,200 hendelse 16 okt 1897 til Vestre Aker, Akershus.201
Ved dåpen i 1873: Uægte, Foreldre: Tjenestepige Karoline Kristoffersd. f. 50, Ungk.
Tømmerm. Lars Nilsen f. 45 paa Dæhli, oppr. fra Ringerig. Begges 1ste L.
1875: Hos foreldrene på Levre, f. 1872 i Bærum
Ved konfirmasjonen i 1887: Fødested Gjettumeie, Bopæl Aasby
Ved flytting til V. Aker i 1897: U. Netta Nilsen, Aasby, f. 1872, Knfr. 1887
iii. Bernhard Kristian Larsen, f. 08 des 1874 på Levreeie i vestre Bærum, Akershus,202 døpt 28
mar 1875 i Bryn kirke,202 folketelling 1875 på Levreeie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,38 d.
24 mar 1876 på Levreeie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,203 gravlagt 02 apr 1876 i Bryn
kirke.203
14
1875: Hos foreldrene på Levre, f. 1875 i Bærum
iv. Bernhard Kristian Larsen, f. 04 mar 1877 på Aas i vestre Bærum i Asker, Akershus,204 døpt
21 mai 1877 i Bryn kirke,204 konfirmert 15 sep 1892 i Bryn kirke.205
Ved konfirmasjonen i 1892: Bernhard Kristian Nilsen. Fødested og bopæl Aaseie
v. Lovise Karoline Nilsen, f. 16 des 1880 på Aas i vestre Bærum i Asker, Akershus,206 døpt 05
jun 1881 i Bryn kirke,206 d. 05 des 1883 på Aaseie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,207
dødsårsak Brystsyge,207 gravlagt 16 des 1883 i Bryn kirke.207
vi. Lorentse Karoline Nilsen, f. 28 okt 1883 på Aasby i Vestre Bærum i Asker, Akershus,208 døpt
04 mai 1883 i Bryn kirke,208 d. 16 mai 1885 på Aas i vestre Bærum i Asker, Akershus,209
dødsårsak Svag født,209 gravlagt 25 mai 1885 i Bryn kirke.209
vii. Josefine Fredrikke Nilsen, f. 04 jun 1886 på Aasby i Vestre Bærum i Asker, Akershus,210 døpt
05 sep 1886 i Bryn kirke.210
viii. Aagot Nilsen, f. 12 apr 1889 på Aaseie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,211 døpt 16 jun 1889
i Bryn kirke.211
ix. Henry Nilsen, f. 04 apr 1892 på Aaseie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,212 døpt 05 jun 1892
i Bryn kirke,212 d. 11 des 1893 på Aas i vestre Bærum i Asker, Akershus,213 dødsårsak
Bronkit,213 gravlagt 17 des 1893 i Bryn kirke.213
Tvilling
x. Wilhelm Nilsen, f. 04 apr 1892 på Aaseie i Vestre Bærum i Asker, Akershus,212 døpt 05 jun
1892 i Bryn kirke,212 d. 08 okt 1893 på Aas i vestre Bærum i Asker, Akershus,214 dødsårsak
Kikhoste,214 gravlagt 15 okt 1893 i Bryn kirke.214
Tvilling
18. Marthe Nielsdtr. Mythen, f. 19 jun 1850 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,215 døpt
07 jul 1850 i Brøttum kirke,215 konfirmert 02 okt 1864 i Ringsaker kirke,216 folketelling 1865 på Hemsæter
nordre (søndre Mæhlumseie) på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på Vold (Prestegårdseie)
i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 på Ødegården (Stenseie) i Ringsaker, Hedmark.98
Ved konfirmasjonen i 1864: Marthe Ottersborg
1865: Marte Nilsd. Tjenestepige på Hemsæteren nordre, ug, 16 år, Fødested Ringsager
Ved giftemål i 1871: Grmdt. Præstegaarden, f. Ottersborg, 23 år
1875: Marthe Nilsdatter, Husmandskone på Vold, f. 1850 i Ringsaker
1900: Marte Nilsdatter, Hm, g, Husmoder på Ødegården, f. 1850 T
Hun giftet seg med Andreas Trondsen, 17 nov 1871 i Ringsaker kirke,217 f. 17 okt 1844 på Liereie på
Veldre i Ringsaker, Hedmark,218 (sønn av Trond Evensen og Berthe Mikkelsdtr.), døpt 03 nov 1844 i Veldre
kirke,218 konfirmert 03 okt 1858 i Ringsaker kirke,219 folketelling 1865 på Bergaust østre i Ringsaker,
Hedmark,50 folketelling 1875 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 på
Ødegården (Stenseie) i Ringsaker, Hedmark.98
Andreas: Ved konfirmasjonen i 1858: Andreas Thronsen Narudeie, f. Liereie
1865: Andreas Throns. Tjenestekarl på Bergaust østre, ug, 22 år, Fødested Ringsaker
Ved giftemål i 1871: Uk. Dagl. Lilleringsaker, f. Narudeie, 27 år
1875: Andreas Thronsen, hf, Husmand og Jordbruger på Vold, f. 1844 i Ringsaker
1900: Andreas Trondsen, Hf, g, Husmand m J, jordbrugende Landbrugsarbeider på Ødegaarden, f. 1844 T
Barn:
i. Tonetta Andreasdtr., f. 27 feb 1872 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,220 døpt
17 mar 1872 i Brøttum kirke,220 folketelling 1875 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker,
Hedmark,38 konfirmert 03 okt 1886 i Ringsaker kirke,221 folketelling 1900 på Sveen nordre
(Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark.98
1875: Tonetta Andreasdatter, Hos foreldrene på Vold, f. 1872 i Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1886: Fødested Præstegaardse. Bopæl Vindjue.
Ved giftemål i 1893: Tjp. Nyhus, f. Præsteg. E
1900: Tonetta Andreasdtr. Hm, g, Husmandskone på sveen nordre, f. 1872 T
Hun giftet seg med Kristian Olsen, 03 mar 1893 i Ringsaker kirke,222 f. 10 jul 1869 på
Sougseie i Ringsaker, Hedmark,223 (sønn av Ole Andersen og Berthe Olsdtr.), døpt 29 aug 1869
i Ringsaker kirke,223 folketelling 1875 på Nysveen (Hersougeie) i Ringsaker, Hedmark,38
15
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
konfirmert 05 okt 1884 i Ringsaker kirke,224 folketelling 1900 på Sveen nordre (Prestegårdseie)
i Ringsaker, Hedmark.98
Kristian: 1875: Christian Olsen, Hos foreldrene på Nysveen. f. 1869 i R.
Ved konfirmasjonen i 1884: Kristian Hersougeie, Fødested Sougseie
Ved giftemål i 1893: Tn Nyhus, f. Saugseie
Ved Olafs dåp i 1893: Bryggesjauer Ringstrand
1900: Kristian Olsen, Hf, g, Husm. m J, jordbrugende arbeidshusmand på Sveen nordre, f. 1869
T
Ved Ragnas giftemål i 1931: Forpagter Stolpestadeie
Berthe Andreasdtr., f. 27 apr 1874 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,225 døpt 14
mai 1874 i Ringsaker kirke,225 folketelling 1875 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker,
Hedmark,38 konfirmert 29 sep 1889 i Ringsaker kirke,226 folketelling 1900 på Ødegården
(Stenseie) i Ringsaker, Hedmark.98
1875: Berte Andreasdatter, Hos foreldrene på Vold, f. 1874 i Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1889: Berte A. Vinjue. Fødested Præstegaarde. Bopæl Vinjue. Att. til
Chra. 26/9 09
Ved Esters dåp i 1900: Sypige i M. Bj***gt. 13 i Kristiania
1900: Berte Andreasdtr. Hos foreldrene, ug, Alm. Husgjerning på Ødegaarden, f. 1870 T
Forhold til John Marinius Olafsen, f. 01 apr 1878 på Breskehaugen i Asker, Akershus,227
(sønn av Olaf Martinsen og Elida Johansdtr.), døpt 05 mai 1878 i Røyken kirke,227 konfirmert
02 okt 1892 i Asker kirke,228 folketelling 1900 på Diakonhjemmet i Aker, Akershus.98
John: Ved konfirmasjonen i 1892: John Marinius Olafsen, Fødested Volden, Bopæl
Briskehaugen
Ved esters dåp i 1900: Ungk. Gaardsarb, F. Asker
1900: John Olafs. tj, ug, Tjenestegut på Det norske Diakonhjem, f. 1878 i Asker Ak
Nikolai Andreassen, f. 20 des 1877 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,229 døpt 20
jan 1878 i Ringsaker kirke,229 konfirmert 02 okt 1892 i Ringsaker kirke,230 folketelling 1900 på
Leine østre i Ringsaker, Hedmark,98 hendelse 04 mai 1908 til Kristiania.231
Ved konfirmasjonen i 1892: Nikolai A. Lille-Ringsakereie, Fødested Prestegaardseie, Bopæl
Lille-Ringsakereie
1900: Nikolai Andreasen, Tj, ug, Dagarbeider, jordbrug på Leine østre, f. 1877 T
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 04.05.1908, Nikolai Andreassen Lilleringsakerei, Til
Christiania - døpt 20.01.1878 - konf. 02.10.1892, f. 20.12.1877
Bernt Andreassen, f. 31 des 1879 på Saugstadeie i Ringsaker, Hedmark,232 døpt 27 jan 1880 i
Hjemme,232 d. 27 jan 1880 på Saugstadeie i Ringsaker, Hedmark,233 gravlagt 06 feb 1880 i
Ringsaker kirke.233
Bernt Andreassen, f. 22 mar 1881 på Saugstadeie i Ringsaker, Hedmark,234 døpt 08 mai 1881
i Ringsaker kirke,234 konfirmert 06 okt 1895 i Ringsaker kirke,235 folketelling 1900 på Liljendal
i Ringsaker, Hedmark,98 hendelse 20 jun 1906 til Kristiania.236
Ved konfirmasjonen i 1895: Bernt Andreasen. Fødeste Saustadeie, Bopæl Lille-Ringsakereie
1900: Bernt Andreassen, Logerende, ug, Snedkersvend på Liljendal, f. 1882 T
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 20.06.1906, Kjørekarl Bernt Andreassen, Til Christiania fl. 1898 - døpt 08.05.1881 - konf. 06.10.1895, f. 22.03.1881
Axel Andreassen, f. 03 des 1883 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,237 døpt 06
jan 1884 i Ringsaker kirke,237 konfirmert 02 okt 1898 i Ringsaker kirke,238 folketelling 1900 på
Lunden i Ringsaker, Hedmark,98 emigrert 06 mai 1904 til Minnesota, USA.239
Ved konfirmasjonen i 1898: Axel Andreasen, Fødested Præstegaardseie, Bopæl Lille
Ringsakereie
1900: Axel Andreasen, Tj, ug, Tjenestegut, jordb.arbeide på Lunden, f. 1883 T
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 06.05.1904, Axel Andreassen Nyhuseie, Rings. Til
Amerika, Minnesota - døpt 06.01.1884 - konf. 02.10.1898, f. 03.12.1883
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1904 Mai 13, Axel Andreasen Fredlund, Arbeider, 20 år, Fra
Ringsaker til Minnesota med Angelo
16
Ellis Island Passenger Record: Axel Fredlund, Last Place of Residence: Christiania, Date of
Arrival: Jun 02, 1904, 21 yars, Marital Status: S, Ship of Travel:Teutonic
Port of Departure: Liverpool
vii. Mathias Andreassen, f. 30 aug 1887 på Vindjueie i Ringsaker, Hedmark,240 døpt 23 okt 1887
i Ringsaker kirke,240 folketelling 1900 på Ødegården (Stenseie) i Ringsaker, Hedmark,98
konfirmert 05 okt 1902 i Ringsaker kirke,241 emigrert 25 mar 1911 til USA.241
1900: Mathias Andreassen, Hos foreldrene på Ødegaarden, f. 1887 T
Ved konfirmasjonen i 1902: Fødested Vinju-eie, Bopæl Lille Ringsaker-eie. Att. til Amerika
25/3 11
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 19.04.1907, Tjenestegutt Matias Andreassen Saustad,
Rings. Til Amerika, Minnesota - døpt 23.10.1887 - konf. 05.10.1902, f. 30.08.1887
viii. Helene Andreasdtr., f. 28 mar 1891 på Lille Ringsakereie i Ringsaker, Hedmark,242 døpt 10
mai 1891 i Ringsaker kirke,242 folketelling 1900 på Ødegården (Stenseie) i Ringsaker,
Hedmark,98 konfirmert 01 okt 1905 i Ringsaker kirke.243
1900: Helene Andreasdtr. Hos foreldrene på Ødegaarden, f. 1890 T
Ved konfirmasjonen i 1905: Fødested Lille Ringsakereie, Bopæl Fredlund (Nyhuseie)
Ved giftemål i 1915: Sypige Nyhuseie, Fødested Lille Ringsakereie
Hun giftet seg med Karl Knudsen, 30 okt 1915 i Ringsaker kirke,244 f. 31 mar 1884 på
Bjerkely (Tandeeie) i Ringsaker, Hedmark,245 (sønn av Nils Knudsen og Polla Andreasdtr.),
døpt 08 jun 1884 i Ringsaker kirke,245 konfirmert 09 okt 1898 i Åsmarken kapell,246 folketelling
1900 på Sau vestre i Ringsaker, Hedmark.
Karl: Ved konfirmasjonen i 1898: Fødested og bopæl Tande-eie, Att. 26/5 09 til Amerika
1900: Karl Knudsen, Tj, ug, Tjenestegut på Sau vestre, f. 1884 T
Ved giftemål i 1915: Tømmerm. Tande-eie, Fødested Tande-eie
19. Karen Nielsdtr. Mythen, f. 01 jun 1853 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,247 døpt
19 jun 1853 i Brøttum kirke,247 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50
konfirmert 04 okt 1868 i Lillehammer kirke,248 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.98
1865: Karn Nilsd. Hos foreldrene på Ottersborg, hjælper Moderen, 14 år, Fødested Ringsager
Ved konfirmasjonen i 1868: Karen Nilsd. paa Menkerud, Fødested Ottersborg paa Ringsaker
1875: Karn Nilsdatter, g, Hos Forældrene på Ottersborg, f. 1852 Brøttum i S. Ringsager Pr.
1900: Hm, g, Gaardmandskone (Husgjeringing) på Otterborg, f. 1852 T
Hun giftet seg med Johannes Vernsen Arnestad, 28 apr 1875 i Åsmarken kapell,249 f. 29 okt 1849 på
Messenvangen nedre i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,250 (sønn av Vern Larsen Arnestad og Marte
Amundsdtr.), døpt 02 des 1849 i Brøttum kirke,250 konfirmert 02 okt 1864 i Ringsaker kirke,251 folketelling
1865 på Arnestad (Julianelund) i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg)
i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 d. 09 jul 1926 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,252 gravlagt 20 jul 1926 i Brøttum kirke.252
Johannes: Ved konfirmasjonen i 1864: Johannes Arnestad, Fødested Messenvangen
1865: Johannes Verns. Hos foreldrene, hjælper Faderen med Gaardsbruget på Julianelund, ug, 17 år,
Fødested Ringsager Prgj.
1875: Ikke funnet
1900: Hf, g, Gaardbruger og hustømmermand for egen regning på Ottersborg, f. 1849 T
Ved død i 1926: Johannes Vernsen Mythen, Føder. Fødested Messenlien, Bopæl Mythen
Barn:
i. Mathea Johannesdtr. Mythen, f. 18 mar 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,253 døpt 29 mar 1875 i Brøttum kirke,253 folketelling 1875 på Mythen
(Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 29 sep 1889 i Brøttum kirke,254
folketelling 1900 på Bårdset nedre i Ringsaker, Hedmark.98
1875: Mathia Johannesdatter, Hendes d, Hos Bedsteforældrene på Ottersborg, f. 1875 i
Brøttum S. Ringsager Pr.
Ved konfirmasjonen i 1889: Fødested og Bopæl Ottersborg
17
1900: Matea Johannesdtr, Tj, ug, Tjenestepige, sysselsat med kreaturstel på Bårdset nedre, f.
1875 T
Ved giftemål i 1907: Tjp. Ottersborg, Fødested Ottersborg
Hun giftet seg med Gudbrand Johannessen, 07 jan 1907 i Ringsaker kirke,255 f. 26 feb 1877
på Olsonbrænden i Ringsaker, Hedmark,256 (sønn av Johannes Hansen og Johanne Andreasdtr.
Brænden), døpt 29 mar 1877 i Ringsaker kirke,256 konfirmert 01 nov 1891 i Åsmarken kapell,257
folketelling 1900 på Ødegården i Grue, Hedmark.98
Gudbrand: Ved konfirmasjonen i 1891: Gudbrand J. Byene. Fødested Olsonbrænden, Bopæl
Byene.
1900: Gudbrand Johansen, Sedvanlig bustad Ringsaker, ug, Vei Arbeider Stenminering på
Ødegaarden i Grue, f. 1877 i Ringsaker
Ved giftemål i 1907: Dagarbeider Prestegaardssveen, Fødested Olsonbrænden
ii. Nicoline Johannesdtr. Mythen, f. 30 apr 1877 på Arnestad (Julianelund) i Mesnalia i
Ringsaker, Hedmark,258 døpt 10 jun 1877 i Brøttum kirke,258 konfirmert 02 okt 1892 i Brøttum
kirke,259 emigrert 28 sep 1900 til USA.260,82
Ved konfirmasjonen i 1892: Nikoline J. Ottersborg. Fødested Arnestad, Bopæl Ottersborg
Ved giftemål i 1900: Gbdtr. Ottersborg, Fødested Ottersborg
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 21.09.1900, Gårdbrukerkone Nikoline Johannesdatter
Ottersborg, Br. Til Amerika - viet 06.03.1900, f. 30.04.1877
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1900 Sept. 28, Nicoline, G, 23 år, Fra Ringsaker til Wisconsin
med Angelo
Hun giftet seg med Peder Johansen Haukaaen, 09 mar 1900 i Ringsaker kirke,261 f. 16 okt
1857 på Nyfløt i Ringebu, Oppland,262 (sønn av Johan Pedersen Haukaaen og Ingeborg
Halstensdtr.), døpt 08 nov 1857 i Ringebu kirke,262 folketelling 1865 på Haukaaen i Fåvang i
Ringebu, Oppland,50 konfirmert 28 apr 1872 i Fåvang kirke,263 emigrert 28 sep 1900 til
USA.260,82
Peder: 1865: Peder Johans. Hos foreldrene på Haukaaen, 9 år, Fødested Ringebo Prgj.
Ved konfirmasjonen i 1872: Fødested Øverjordet, Opholdsted Haukaaen. Utflyttingsattest 21/2
1900 til Ringsaker.
Ved giftemål i 1900: Dagarbeider Haakenaasen
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 21.09.1900, Gårdbruker Peder Johansen Ottersborg, Br. Til
Amerika - viet 06.03.1900, f. 16.10.1857
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1900 Sept. 28, Peder Johansen, G, Arb. 42 år, Bustad
Amerika, Til Wisconsin med Angelo
iii. Berthe Johannesdtr. Mythen,264 f. 31 des 1879 på Arnestad (Julianelund) i Mesnalia i
Ringsaker, Hedmark,265 døpt 15 feb 1880 i Brøttum kirke,265 konfirmert 01 apr 1894 i Brøttum
kirke,266 folketelling 1900 på Gaden i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.98
Ved konfirmasjon i 1894: Fødested Arnestad, Bopæl Nordlien
Ved giftemål i 1899: Gbdtr. Alm søndre, Fødested Arnestad
1900: Hos Gustav Gade på Gaten i Ringsaker, g, f.1879(T)
Hun giftet seg med Gustav Mathiassen Gaden,264 20 apr 1899 i Brøttum kirke,267 f. 17 mai
1876 på Bratstigeie på Biristrand i Biri, oppland,268 (sønn av Mathias Johannessen Gaden og
Berthe Gudbrandsdtr. Haugsløkken), døpt 18 jun 1876 i Biri kirke,268 konfirmert 11 okt 1891 i
Brøttum kirke,268 folketelling 1900 på Gaden i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.98
Gustav: Ved konfirmasjon i 1891: Fødested Bratstigen Birid, Bopæl Gaden.
Ved giftemål i 1899: Dagarb. Gaden, Fødested Biri
1900: Hf, Sersjant, Infanteriet og Dagarb v/Jordbrug, på Gaten i Ringsaker, g, f.1876(T)
Løytnant og gårdbruker. Eier av Haugsløkken i Lismarka 1907-48
iv. Mathilde Johannesdtr. Mythen, f. 26 mar 1882 på Arnestad (Julianelund) i Mesnalia i
Ringsaker, Hedmark,269 døpt 29 mai 1882 i Brøttum kirke,269 konfirmert 04 okt 1896 i Brøttum
kirke,270 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.98
Ved konfirmasjonen i 1896: Fødested Arnestad, Bopæl Ottersborg
1900: Matilde Johannesdatter, Hos foreldrene, ug, Husgjerning og kreaturstel på Ottersborg, f.
1882 T
18
Ved giftemål i 1906: Tjp. Ottersborg, Fødested Ottersborg
Hun giftet seg med Mathias Amundsen Gjørlihagen, 01 des 1906 i Lillehammer kirke,271,272 f.
31 mar 1886 på Gjørlihagen (v. Gjørlien) i Fåberg, Oppland,273 (sønn av Amund Paulsen
Gjørlihagen og Marie Pedersdtr.), døpt 26 apr 1886 i Lillehammer kirke,273 folketelling 1900 på
Gjørlihagen i Fåberg, Oppland,98 konfirmert 14 apr 1901 i Lillehammer kirke.274
Mathias: 1900: Matias Amundsen, Hos foreldrene på gjørlihagen, f. 1886
Ved konfirmasjonen i 1901: Fødested Gjørlihagen, Bopæl Hindklev
Ved giftemål i 1906: Dagarb. Gjørlihagen, Fødested Gjørlihagen
v. Hanna Johannesdtr. Mythen, f. 09 aug 1884 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,275 døpt 07 sep 1884 i Brøttum kirke,275 konfirmert 01 okt 1899 i Brøttum kirke,276
folketelling 1900 på Alm nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,98 emigrert 04 mar 1904 til
USA.277,82
1900: Hanna Johannesdr. Tj, ug, Kreaturstel på Alm nedre, f. 1884 T
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 22.02.1904, Gårdmannsdatter Hanna J. Ottersborg, Til
Amerika, Wisconsin - døpt 07.09.1884 - konf. 01.10.1899, f. 09.08.1884
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1904 Mars 04, Hanna Johansen Ottersborg, u, 19 år, Fra
Ringsaker til Wisconsin med Angelo
Ellis Island Passenger Record: Hanna Johansen, Last Place of Residence: Biottum, Date of
Arrival: Mar 18, 1904, 20y, Marital Status: S, Ship of Travel: Cedric, Port of Departure:
Liverpool
vi. Agnethe Johannesdtr. Mythen, f. 04 sep 1886 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i
Ringsaker, Hedmark,278 døpt 07 nov 1886 i Brøttum kirke,278 folketelling 1900 på Mythen
(Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 29 sep 1901 i Brøttum kirke.279
1900: Agnethe Johannesdatter, Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1886 T
Ved giftemål i 1911: Tjp. Baardseng, Fødested Ringsaker
Hun giftet seg med Ole Pedersen Rullut, 31 okt 1911 i Lillehammer kirke,280 f. 09 jan 1889 på
Rullut u. Forbrigd i Kvam i Nord-Fron, Oppland,281 (sønn av Peder Torstensen Rullut og Aagot
Olsdtr.), døpt 03 mar 1889 i Kvam kirke,281 folketelling 1900 på Rullut u. Forbrigd i Kvam i
Nord-Fron, Oppland,98 konfirmert 17 apr 1904 i Kvam kirke.282
Ole: 1900: Ole Peders. Hos foreldrene på Rullut, f. 1888 t
Ved konfirmasjonen i 1904: Fødested og bopæl Rullut i Forbrigd
Ved giftemål i 1911: Dagarb. Hindklev, Fødested N. Fron
vii. Vilhelm Johannessen Mythen, f. 08 jul 1888 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,283 døpt 12 aug 1888 i Brøttum kirke,283 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 04 okt 1903 i Brøttum kirke.284
1900: Vilhelm Johannessen, Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1888 T
viii. Otto Johannessen Mythen, f. 13 sep 1890 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,285 døpt 02 nov 1890 i Brøttum kirke,285 d. 24 mai 1894 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,286 dødsårsak Lungebetænd.,286 gravlagt 01 mai 1894 i
Brøttum kirke.286
ix. Nidor Johannessen Mythen, f. 14 jul 1893 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,287 døpt 17 sep 1893 i Brøttum kirke,287 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 04 okt 1908 i Brøttum kirke.288
1900: Nidor Johannessen, Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1893 T
x. Olga Johannesdtr. Mythen, f. 03 sep 1895 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,289 døpt 13 okt 1895 i Brøttum kirke,289 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 02 okt 1910 i Brøttum kirke.290
1900: Olga Johannesdatter, Hos foreldrene på Ottersborg, f. 1895 T
Ved giftemål i 1923: Hj.v.dtr, Brøttum, Fødested Brøttum
Hun giftet seg med Johan Larsen, 03 nov 1923 i Lillehammer kirke,291 f. 10 apr 1897 i
Lillehammer, Oppland,292 (sønn av Johannes Larsen og Hanna Pedersdtr.), døpt 09 mai 1897 i
Lillehammer kirke,292 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 12 mai 1912 i
Lillehammer kirke.293
Johan: 1900: Johan Larsen, Hos foreldrene i Mathiesensgade 130, f. 96
19
Ved giftemål i 1923: Gårdsarb. Skålien, Fødested Lillehammer
20. Børre Nielsen Mythen, f. 23 feb 1856 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,294 døpt 09
mar 1856 i Brøttum kirke,294 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50
konfirmert 09 okt 1870 i Brøttum kirke,295 folketelling 1875 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,38 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland.98
1865: Børe Nils. Hos foreldrene på Ottersborg, hjælper Faderen med Gaardsbruget, 10 år, Fødested
Ringsager
Ved konfirmasjonen i 1870: Børre Ottersborg, Fødested Ottersborg
1875: Børe Nilsen, ug, Hjælper Faderen på Ottersborg, f. 1855 i Brøttum S. Ringsager Pr.
Ved giftemål i 1881: Mekanisk arbeider i Lillehammer, Fødested Ringsaker
1900: Børre Nilsen Mythen, hf, g, Smedformand Mesna brug i Kirkegaden 172 i Lillehammer, f. 56 i
Brøttum
Han giftet seg med Lene Larsdtr. Oddsæterengen, 31 mai 1881 i Lillehammer kirke,296 f. 11 aug 1860 på
Oddsæterengen (Mariendahlseie) i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,297 (datter av Lars Arnesen og Ahlis
Kristensdtr.), døpt 23 sep 1860 i Brøttum kirke,297 folketelling 1865 på Oddsæterengen (Mariendahlseie) i
Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 11 apr 1875 i Fåberg kirke,298 folketelling 1875 på
Oddsæterengen (Mariendahlseie) i Mesnalia i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 i Lillehammer,
Oppland.98
Lene: 1865: Lene Larsd. Hos foreldrene på Engen, 6 år, Fødested Ringsager
Ved konfirmasjonen i 1875: Fødested Odsetereie i Ringsaker
1875: Lene Larsdatter, Hos foreldrene på Mariendahl-eie, ug, Hjelper Forældrene, f. 1860 i Ringsager
1900: Lena Larsen Mythen, hm, g, Hustru i Kirkegaden 172 i Lillehammer, f. 60 i Brøttum
Barn:
i. Borghild Børresdtr. Mythen, f. 10 okt 1881 i Lillehammer, Oppland,299 døpt 13 nov 1881 i
Lillehammer kirke,299 d. 06 nov 1886 i Lillehammer, Oppland,300 gravlagt 13 nov 1886 i
Lillehammer kirke.300
ii. Lyder Børresen Mythen, f. 23 aug 1883 i Lillehammer, Oppland,301 døpt 30 aug 1883 i
Lillehammer kirke,301 konfirmert 09 apr 1899 i Lillehammer kirke,302 folketelling 1900 i
Lillehammer, Oppland.98
Ved konfirmasjonen i 1899: Lyder Nilsen Mythen, Fødested Lillehammer, Bopæl Do.
Kirkegaden
1900: Lyder Nilsen, el, ug, Bagerlærling hos Bagermester Harald Myhre i Storgade 23, f. 83
iii. Nicolai Børresen Mythen, f. 29 mar 1886 i Lillehammer, Oppland,303 døpt 09 mai 1886 i
Lillehammer kirke,303 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 14 apr 1901 i
Lillehammer kirke.304
1900: Nicolai B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 86
Ved konfirmasjonen i 1901: Nikolaj Nilsen Mythen, Fødested Lilleh. Bopæl Lh. f.g. Kirkeg.
iv. Aksel Børresen Mythen, f. 10 jan 1888 i Lillehammer, Oppland,305 døpt 12 feb 1888 i
Lillehammer kirke,305 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 19 apr 1903 i
Lillehammer kirke.306
Dåpdato i kirkeboka 5/1 1888 er åpenbart feil, dato hentet fra kirkeboka for konfirmasjonen
1900: Aksel B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 88
v. Asta Magda Børresdtr. Mythen, f. 17 aug 1891 i Lillehammer, Oppland,307 døpt 20 sep 1891
i Lillehammer kirke,307 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 22 apr 1906 i
Lillehammer kirke.308
1900: Asta B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 91
Ved konfirmasjonen i 1906: Asra M. Mythen, Fødested og Bopæl Lhmr.
vi. Borghild Sofie Børresdtr. Mythen, f. 04 apr 1894 i Lillehammer, Oppland,309 døpt 29 apr
1894 i Lillehammer kirke,309 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 18 apr
1909 i Lillehammer kirke.310
1900: Borghild B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 94
Ved konfirmasjonen i 1909: Borghild Sofie Mythen, Fødested og Bopæl Lhmr.
20
vii. Dagny Lovise Børresdtr. Mythen, f. 31 okt 1895 i Lillehammer, Oppland,311 døpt 15 des
1895 i Lillehammer kirke,311 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 03 apr
1910 i Lillehammer kirke.312
1900: Dagny B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 95
Ved konfirmasjonen i 1910: Dagny Lovise Mythen, Fødested og Bopæl Lhmr.
viii. Margit Bergljot Børresdtr. Mythen, f. 08 nov 1897 i Lillehammer, Oppland,313 døpt 12 des
1897 i Lillehammer kirke,313 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 d. 17 aug 1901 i
Lillehammer, Oppland,314 dødsårsak Hjertefeil,314 gravlagt 23 aug 1901 i Lillehammer kirke.314
1900: Margit B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 97
ix. Johan Fredrik Børresen Mythen, f. 04 des 1898 i Lillehammer, Oppland,315 døpt 15 jan 1899
i Lillehammer kirke,315 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 konfirmert 07 des 1913 i
Lillehammer kirke.316
1900: Johan B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 98
Ved konfirmasjonen i 1913: Mythen, Johan Fredrik, Fødested og Bopæl Lhmr.
x. Oskar Gustav Børresen Mythen, f. 29 jun 1900 i Lillehammer, Oppland,317 døpt 12 aug 1900
i Lillehammer kirke,317 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98 d. 22 jul 1901 i
Lillehammer, Oppland,314 dødsårsak Bronkit,314 gravlagt 25 jul 1901 i Lillehammer kirke.314
1900: Oskar B. Mythen, Hos foreldrene i Kirkegaden 172, f. 290699
21. Tonette Nielsdtr. Mythen, f. 26 sep 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,318 døpt
08 okt 1865 i Brøttum kirke,318 folketelling 1865 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,50
folketelling 1875 på Vold (Prestegårdseie) i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg)
i Lismarka i Ringsaker, Hedmark.98
1865: Hos foreldrene på Ottersborg, 1 år, Fødested Ringsager
1875: Tonetta Nilsdatter, Søster til Konen, Barnepige på Vold, f. 1865 i Ringsaker
1900: Tonetha Nilsdatter, Søster til Hm, ug, Husgjerning (fhv. Husholderske) på Ottersborg, f. 1865 T
Ved giftemål i 1901: Gbdatter Otetrsborg, Fødested Ottersborg
Forhold til Gustav Larsen, f. 18 okt 1859 i Lillehammer, Oppland,319 (sønn av Gudbrand Larsen og
Ingeborg Andersdtr.), døpt 26 des 1859 i Lillehammer kirke,319 folketelling 1865 i Lillehammer, Oppland,50
konfirmert 03 mai 1874 i Lillehammer kirke,320 folketelling 1875 i Lillehammer, Oppland,38 folketelling
1900 i Lillehammer, Oppland.98
Gustav: 1865: Gustav Larsen, Hos foreldrene på Venstre side af den nye Gade, 7 år, Fødested Lillehammer
1875: Gustav Larsen, ug, Hos foreldrene Søndenfor Mesna Bro, f. 1859 i Lillehammer
Ved Gunnars dåp i 1892: Uk. Opsynsmand ved vandverket Gustav Gudbrandsen, Bopæl Lillehammer
1900: Gustav Larsen, ug, Hos moren, Rørlægger i Kirkegaden, 59 år
Hun giftet seg med Johannes Johannessen Fauskerud, 13 mar 1901 i Ringsaker kirke,321,322 f. 07 mai 1875
på Fauskerud (Fredrikshåb) nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,323 (sønn av Johannes Olsen Fauskerud
og Mathea Thorstensdtr.), døpt 20 jun 1875 i Brøttum kirke,323 folketelling 1875 i Fauskerud (Fredrikshåb)
nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 05 okt 1890 i Brøttum kirke,324 folketelling 1900 på
Fauskerud (Fredrikshåb) nedre på Brøttum i Ringsaker, Hedmark.98
Johannes: 1875: Johannes Johannesen, Hos foreldrene på Fredrikshaab nedre, f. 1875 i Brøttum S.
Ringsager
1900: Johannes Johannessen, Søn til Føderaadsfolkene, ug, Skomager for egen regning på Fauskerud nedre,
f. 1875 i T
Ved giftemål i 1901: Skomager Fauskerud, Fødested Fauskerud
Barn:
i. Gunnar Gustavsen, f. 27 mai 1892 på Mythen (Ottersborg) i Lismarka i Ringsaker,
Hedmark,325 døpt 26 jun 1892 i Brøttum kirke,325 folketelling 1900 på Mythen (Ottersborg) i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 30 sep 1906 i Brøttum kirke.326
1900: Gunnar Larsen, Søn til No. 8, Hos moren på Ottersborg, f. 1892 T
Ved konfirmasjonen i 1906: Fødested Ottersborg, Bopæl Ulveneie, Foreldre: Ungk. Arb
Gustav Larsen og pige Toneta Nilsdtr.
21
ii. Martha Johannesdtr. Fauskerud, f. 31 aug 1901 på Fauskerud (Fredrikshåb) nedre på
Brøttum i Ringsaker, Hedmark,327 døpt 15 sep 1901 i Brøttum kirke,327 konfirmert 01 okt 1916
i Brøttum kirke.328
Ved konfirmasjonen i 1916: Martha Johannesdtr. Fødested Fauskerud, Bopæl Vangmyren
Hun giftet seg med Bernt Jenssen, f. i Lillehammer, Oppland.329
iii. Johan Johannessen Fauskerud, f. 06 mar 1903 på Haug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark, 330
døpt 19 apr 1903 i Brøttum kirke,327 konfirmert 30 sep 1917 i Brøttum kirke.331
Ved konfirmasjonen i 1917: Johan Johannessen, Fødested Haug, Ulveneie, Bopæl Vangmyren
Han giftet seg med Lovise, f. i Moelv i Ringsaker, Hedmark.329
iv. Borghild Johannesdtr. Fauskerud, f. 11 aug 1905 på Haug på Brøttum i Ringsaker,
Hedmark,332 døpt 24 sep 1905 i Brøttum kirke,332 konfirmert 03 okt 1920 i Brøttum kirke.333
Ved konfirmasjonen i 1920: Fødested Haug, Bopæl Fauskrud
v. Nils Johannessen Fauskerud, f. 28 feb 1908 på Haug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,334
døpt 16 apr 1908 i Brøttum kirke,334 konfirmert 01 okt 1922 i Brøttum kirke.335
Ved konfirmasjonen i 1922: Nils Johannesen, Fødested Haug, Bopæl Fauskerud
Han giftet seg med Aslaug Evensdtr., f. 21 jul 1906 på Bakke i Fåberg, Oppland,336,337 (datter
av Even Olsen og Marie Johannesdtr. Olestad), døpt 02 sep 1906 i Lillehammer kirke,336,337
konfirmert 02 okt 1921 i Brøttum kirke.338
Aslaug: Bosted ved konfirmasjonen: Håkenstad
vi. Alfred Johannessen Fauskerud, f. 06 mai 1910 på Haug på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,339
døpt 12 jun 1910 i Brøttum kirke,339 konfirmert 20 sep 1925 i Brøttum kirke.340
Ved konfirmasjonen i 1925: Alfred Johannessen, Fødested Haug, Bopæl Fauskerud
Ved giftemål i 1941: Alfred Fauskerud, Skomaker Brøttum, Fødested Brøttum
Han giftet seg med Signe Antonsen, 05 jul 1941 i Vingrom kirke,341 f. 30 mai 1909 på Aarsrud
i Ringsaker, Hedmark,342 (datter av Anton Nilsen Aarsrud og Mina Pedersdtr.), døpt 20 jun
1909 i Ringsaker kirke,342 konfirmert 21 sep 1924 i Vingrom kirke.343
Signe: Ved konfirmasjonen i 1924: Signe Antonsen, Fødested Ringsaker, Bopæl Stene
Ved giftemål i 1941: Signe Antonsen, Kokke, Mesna sogn, Fødested Ringsaker
22. Christian Nielsen, f. 07 jan 1854 på Harby i Ringsaker, Hedmark,344 døpt 26 feb 1854 i Brøttum kirke,344
folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 17 okt 1869 i Brøttum
kirke,345 folketelling 1875 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,38 hendelse 11 mar 1882 til
Kristiania,346 folketelling 1900 i Kristiania.98
1865: Christian Niels. Hos foreldrene på Tandsveen, 12 år, Fødested Ringsager Prgj.
1875: Christian Nielsen, Hos moern, Tilreisende s til Randine L. på Tandsveen, ug, Dreiergut, f. 1854 i
Ringsager Hovedsogn
Utflytta frå Ringsaker 1814-1925: 11.03.1882, Christian Nilsen Harby, Fra Ringsaker til Christiania - døpt
26.02.1854 - konf. 17.10.1869, f. 07.01.1854
Ved giftemål i 1882: Ungkarl Dreiersvend Christian Nielsen Aasen, Fødested Ringsaker, Opholdssted
Aakebergv. 16
1900: Christian Aasen, hf, g, Dreier v/Dreierværksted i Kirkegaardsgaden 21, f. 1854 Ringsaker
Han giftet seg med Marie Berntsdtr., 25 jun 1882 i Grønland kirke,347 f. 27 mar 1856 på Stalsbergeie i
Skedsmo, Akershus,348 (datter av Bernt Nilsen og Marthe Marie Olsdtr.), døpt 13 apr 1856 i Skedsmo
kirke,348 folketelling 1865 på Land i Skedsmo, Akerskus,50 folketelling 1875 på Brøter vestre i Skedsmo,
Akershus,38 folketelling 1900 i Kristiania.98
Marie: 1865: Marie Berntsdatter, Hos foreldrene på Land, 10 år, Fødested Skedsmo Præstegjeld
1875: Marie Berntsd. Tyende, Ug, Tjenestepige på Brøter vestre, f. 1858 i Skedsmo
Ved giftemål i 1882: Pige Marie Bernsdatter, Fødested Skedsmo, Opholdssted Aakebergv. 16, f. 1854
1900: Marie Aasen, hm, g, i Kirkegaardsgaden 21, f. 1858 Skedsmo
Barn:
i. Ragnhild Christiansdtr. Aasen, f. 1883, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Ragnhild Aasen, Hos foreldrene, ug, Syjomfru for Syetablissement i Kirkegaardsgaden
21, f. 1883 t
ii. Aagot Christiansdtr. Aasen, f. 1885, folketelling 1900 i Kristiania.98
22
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
1900: Aagot Aasen, Hos foreldrene, ug, Syjomfru for Syetablissement i Kirkegaardsgaden 21,
f. 1885 t
Gudrun Christiansdtr. Aasen, f. 1888, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Gudrun Aasen, Hos foreldrene, ug, Syjomfru for Syetablissement i Kirkegaardsgaden
21, f. 1888 t
Christian Christiansen Aasen, f. 1890, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Christian Aasen, Hos foreldrene i Kirkegaardsgaden 21, f. 1890 t
Ole Christiansen Aasen, f. 1892, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Ole Aasen, Hos foreldrene i Kirkegaardsgaden 21, f. 1892 t
Ragna Christiansdtr. Aasen, f. 1894, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Ragna Aasen, Hos foreldrene i Kirkegaardsgaden 21, f. 1894 t
Ingvald Bernhart Christiansen Aasen, f. 1897, folketelling 1900 i Kristiania.98
1900: Ingv. Bernhart Aasen, Hos foreldrene i Kirkegaardsgaden 21, f. 1897 t
23. Ludvig Nielsen, f. 11 okt 1856 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,349 døpt 30 nov 1856 i
Brøttum kirke,349 folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 01 okt
1871 i Brøttum kirke,350 folketelling 1875 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,38 folketelling
1900 på Engen nordre i Ringsaker, Hedmark.98
1865: Ludvig Niels. Hos foreldrene på Tandsveen, 9 år, Fødested Ringsager Prgj.
1875: Ludvig Nielsen, ug, Hos moren, Dagarbeider, Gaardsarb. på Tandsveen, f. 1856 i Ringsager
Hovedsogn
Ved giftemål i 1881: Dagl. Øveraaseie, Fødested Øveraaseie
1900: Ludvik Nilsen, Hf, g, Gårdbr. (selveier) og snedker for egen reg. på Engen nordre, f. 1856 T
Han giftet seg med Johanne Olsdtr., 02 des 1881 i Ringsaker kirke,351 f. 19 sep 1860 på Ødelenstuen
(Nordre Lehneeie) i Ringsaker, Hedmark,297 (datter av Ole Monsen og Kjersti Tollefsdtr.), døpt 04 nov 1860
i Ringsaker kirke,297 folketelling 1865 på Ødelenstuen (Nordre Lehneeie) i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert
03 okt 1875 i Ringsaker kirke,352 folketelling 1875 på Kalvløkken (Kolstadeie) i Ringsaker, Hedmark,38
folketelling 1900 på Engen nordre i Ringsaker, Hedmark.98
Johanne: 1865: Johanne Olsd. Hos foreldrene på Ødelenstuen, 6 år, Fødested Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1875: Johanne Kolstadeie, Fødested Lehneeie
1875: Johanne Olsdatter, Hos foreldrene, Hjælper Forældrene, f. 1860 i R.
Ved giftemål i 1881: Haukaassveen, Fødested Leneeie
1900: Johanne Olsdtr, Hm, g, Gårdmandskone på Engen nordre, f. 1860 T
Barn:
i. Ragna Kristine Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 25 des 1881 på Økelsrudeie i Ringsaker,
Hedmark,353 døpt 05 feb 1882 i Ringsaker kirke,353 konfirmert 04 okt 1896 i Brøttum kirke,270
folketelling 1900 på Lindal på Moelv i Ringsaker, Hedmark.98
Ved konfirmasjonen i 1896: Fødested Økelsrudeie, Bopæl Onsumengen
1900: Kristine Onsumengen, Tj, ug, Husgjerning på Lindal, f. 1881 T
Hun giftet seg med Lars Gunerius Halvorsen Grønvold, 10 jun 1904 i Ringsaker kirke,354 f.
19 nov 1875 på Farveriet (Veaeie) i Ringsaker, Hedmark,355 (sønn av Halvor Larsen Grønvold
og Ingeborg Gundersdtr.), døpt 25 des 1875 i Åsmarken kapell,355 folketelling 1875 på
Farveriet (Veaeie) i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 05 okt 1890 i Ringsaker kirke,356
folketelling 1900 på Lindal på Moelv i Ringsaker, Hedmark.98
Lars: 1875: Lars Gunnerius Halvorsen, Hos foreldrene på Farveriet, f. 1875 i Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1890: Lars Gunerius H. Grønvold. Fødested Veaeie, Bopæl Lindal
1900: Lars Grønvold, Hos foreldrene, ug, Farversvend på Lindal, f. 1875 T
Ved giftemål i 1904: Farver Linddal, Fødested Møllerstuen
ii. Matea Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 02 feb 1884 på Aasen øvre i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,357 døpt 16 mar 1884 i Ringsaker kirke,357 konfirmert 02 okt 1898 i Brøttum kirke.358
Ved konfirmasjonen i 1898: Matea Ludvigsdtr. Fødested Aasen øvre, Bopæl Onsumengen
Forhold til Olaf Knudsen Dusterud, f. 27 mai 1887 på Dusterud i Lyngdal i Flesberg,
Buskerud,359 (sønn av Knut Olsen Dusterud og Jøran Kristoffersdtr.), døpt 10 jun 1887 i Å
23
kirke,359 folketelling 1900 på Dusterud i Lyngdal i Flesberg, Buskerud,98 konfirmert 06 okt
1901 i Å kirke.360
Olaf: 1900: Olav Knuts. Hos foreldrene på Dusterud, f. 1887 t
Ved Leifs dåp i 1908: Olaf Knudsen Dysterud, uk. Lærerskoleelev, Bopæl Hamar
Forhold til Karl Pedersen Øverhagen, f. 03 mai 1883 på Harebakken i Ringsaker,
Hedmark,361 (sønn av Peder Pedersen og Mathea Olsdtr), døpt 14 mai 1883 i Åsmarken
kapell,361 folketelling 1900 på Øverhagen i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 09 okt 1898 i
Åsmarken kapell.246
Karl: 1900: Karl Pedersen, Hf, ug, Gaardbruger , Maler i andres Tjeneste på Øverhagen, f.
1883 T
Ved konfirmasjonen i 1898: Karl Pedersen, Fødested og bopæl Harebaken
Ved Ingeborgs dåp i 1913: Ungk. Malersv. Bopæl Øverhagen
iii. Nikoline Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 07 mar 1886 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker,
Hedmark,362 døpt 11 apr 1886 i Ringsaker kirke,362 folketelling 1900 på Kvisla i Ringsaker,
Hedmark.98
1900: Nikoline Ludvigsdtr. Tj, ug, Tjenestepige, sysselsat med kreaturstel på Kvisla, f. 1886
T
Ved giftemål i 1910: Hj. Onsumengen, Fødested Aasen-eie (Paastaaes konf. i Aasm. Kap.men
findes ikke i kirkebog)
Hun giftet seg med Dagfinn Mathiassen Tolvstad, 29 mar 1910 i Åsmarken kapell,363 f. 09
jan 1883 på Tolvstad i Åsmarken i Ringsaker, Hedmark,364 (sønn av Mathias Johannessen og
Mathea Dagfinnsdtr.), døpt 11 feb 1883 i Åsmarken kapell,364 konfirmert 10 okt 1897 i
Åsmarken kapell,365 folketelling 1900 på Tolvstad i Åsmarken i Ringsaker, Hedmark.98
Dagfinn: 1900: Dagfin Matiassen, Hos foreldrene, ug, Sysselsat med tømmerhugging på
Tolvstad, f. 1883 T
Ved giftemål i 1910: Brugsarb. Kvisle, Fødested Tolvstad
Ved Jenny Maries dåp i 1910: Gbr. på Nersveen
Ved Erling Monrads dåp i 1916: Cell. arb. på Granheim
Ved Lilian Johannes dåp i 1918: Maskinist ved Kraftstationen på Grønvold
Ved Lilian Johannes konfirmasjon i 1933: Sagmester på Granheim
iv. Oline Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 14 feb 1888 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker,
Hedmark,366 døpt 11 mar 1888 i Ringsaker kirke,366 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 05 okt 1902 i Brøttum kirke.367
1900: Oline Ludviksdtr, Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1888 T
Ved konfirmasjonen i 1902: Oline Ludvigsdtr., Fødested Aaseneie, Bopæl Onsumengen
Ved giftemål i 1919: Oline Lugvigsdtr. Onsumengen, Hjdr. Øveraaseie, Fødested Moelven
Hun giftet seg med Lars Pedersen Amb, 29 apr 1919 i Ringsaker kirke,368 f. 22 sep 1883 på
Am vestre i Ringsaker, Hedamrk,369 (sønn av Peder Johannessen Amb og Ingeborg Larsdtr.),
døpt 04 nov 1883 i Ringsaker kirke,369 konfirmert 02 okt 1898 i Ringsaker kirke,370 folketelling
1900 på Bækkelund i Ringsaker, Hedmark.98
Lars: 1900: Lars Pedersen, EL, ug, Amtsskoleelev på Bækkelund, f. 1883 T
Ved giftemål i 1919: Gms. Fødested og bopæl Am
To uekte barn fra tidligere forhold
Tvilling
v. Bergine Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 13 jan 1890 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker,
Hedmark,371 døpt 16 feb 1890 i Ringsaker kirke,371 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 09 okt 1904 i Åsmarken kapell.372
1900: Bergine Ludviksdtr, Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1890 T
Ved konfirmasjonen i 1904: Bergine Ludvigsdtr. Fødested Skrædderstuen, Bopæl
Onsumengen
vi. Lars Ludvigsen Onsumengen, f. 15 des 1891 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,373 døpt 26 des 1891 i Hjemme,373 døpt 14 feb 1892 i Ringsaker kirke,373 folketelling
1900 i Engen nordre i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 30 sep 1906 i Brøttum kirke.326
24
1900: Lars Ludviksen, Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1891 T
Ved konfirmasjonen i 1906: Lars Ludvigsen, Fødested og bopæl Onsumengen
Han giftet seg med Borghild Sigvardsdtr., 18 apr 1914 i Ringsaker kirke,374 f. 01 okt 1890 på
Hullebergshagen i Åsmarken i Ringsaker, Hedmark,375 (datter av Sigvart Hermansen og Julie
Tollefsdtr.), døpt 02 nov 1890 i Åsmarken kapell,375 folketelling 1900 på Knuvlerud nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 01 okt 1905 i Ringsaker kirke.372
Borghild: Ved dåpen: uægte, Foreldre Veiarb. Sigvart Hermansen og Pige Julie Tollefsdtr.
1900: Borghild Sigvartsdtr. Bortleiet af moderen, Forsørges af moderen på Knuvlerud nordre,
f. 1890 T
Ved konfirmasjonen i 1906: Borghild Sigvartsdtr.. Fødested Hulleberghagen (Ring), Bopæl
Tandeeie
vii. Julie Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 21 sep 1893 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,376 døpt 22 okt 1893 i Åsmarken kapell,376 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 11 okt 1908 i Åsmarken kapell,377 d. 21 feb 1919 i
Nordhagen v. Svartungstad på Ring i Ringsaker, Hedmark,378 dødsårsak Pneumonia,378
gravlagt 04 mar 1919 i Ringsaker kirke.378
1900: Julie Ludviksdtr. Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1893 T
Ved giftemål i 1916: Tjp. Fødested og bopæl Onsumengen
Hun giftet seg med Einar Torgersen, 13 okt 1916 i Ringsaker kirke,379 f. 28 jun 1892 på
Midtstuen (Herbergseie) i Ringsaker, Hedmark,380 (sønn av Torger Hansen og Tonetta
Evensdtr.), døpt 31 jul 1892 i Ringsaker kirke,380 folketelling 1900 på Midtstuen (Herbergseie)
i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 29 sep 1907.
Einar: 1900: Einar Torgersen, Hos foreldrene på Midtstuen, f. 1892 T
Ved giftemål i 1916: Dagarb. Fødested og bopæl Herbergseie
viii. Karen Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 27 jul 1895 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,381 døpt 15 sep 1895 i Ringsaker kirke,381 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 09 okt 1910 i Åsmarken kapell,382 emigrert 1924 til USA.382
1900: Karen Ludviksdtr. Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1895 T
Ved konfirmasjonen i 1910: Fødested og bopæl Onsumengen. Påskrift: Udmeldt af kirken 12/2
18, Att. til Amerika 3/1 24
ix. Nina Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 04 sep 1897 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,383 døpt 24 okt 1897 i Ringsaker kirke,383 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 13 okt 1912 i Åsmarken kapell.384
1900: Nina Ludviksdtr. Hos foreldrene på Engen nordre, f. 1897 T
x. Magna Ludvigsdtr. Onsumengen, f. 30 jan 1899 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,385 døpt 19 feb 1899 i Åsmarken kapell,385 folketelling 1900 på Engen nordre i
Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 12 okt 1913 i Åsmarken kapell.386
1900: Magna Ludviksdtr. Hos foreldrene på Engen nordre, f. 30011900 T
Ved giftemål i 1922; Hjdr. Fødested og bopæl Onsumengen
Hun giftet seg med Andreas Kristiansen Storsveen, 01 jul 1922 i Ringsaker kirke,387 f. 19 sep
1895 på Storsveen i Lismarka i Ringsaker, Hedmark,388 (sønn av Kristian Andreassen og Anne
Pedersdtr. Storsveen), døpt 13 okt 1895 i Brøttum kirke,388 folketelling 1900 på Storsveen i
Lismarka i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 02 okt 1910 i Brøttum kirke.389
Andreas: 1900: Andreas Kristiansen, Hos foreldrene på Storsveen, f. 1895 T
Ved konfirmasjonen i 1910: Fødested og bopæl Storsveen. Påskrift: Titalt for tyveri paa Hamar
Juli 1915.
Ved giftemål i 1922: Gaardsarb. Fødested og bopæl Storsveen
Eier av Engesveen i Lismarka fra 1943.
xi. Elleiv Ludvigsen Onsumengen, f. 15 jan 1901 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,390 døpt 03 feb 1901 i Åsmarken kapell,390 d. 18 mar 1901 i Onsumengen i Åsmarken
i Ringsaker, Hedmark,391 dødsårsak Lungebetændelse, gravlagt 29 mar 1901 i Åsmarken
kapell.391
25
xii. Eilif Torolf Engen, f. 29 apr 1902 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker, Hedmark,392 døpt
01 jun 1902 i Åsmarken kapell,392 d. 17 okt 1902 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,393 dødsårsak Tarmkatar,393 gravlagt 27 okt 1902 i Åsmarken kapell.393
xiii. Oscar Ludvigsen Onsumengen, f. 20 jan 1904 på Onsumengen i Åsmarken i Ringsaker,
Hedmark,394 døpt 13 mar 1904 i Ringsaker kirke,394 konfirmert 06 okt 1918 i Åsmarken
kapell,395 emigrert __ mai 1923 til USA.396
Ved konfirmasjonen i 1918: Fødested og bopæl Onsumengen. Påskrift: Att. til Amerika 26/4
23
Ellis Island Register: Oskar Onsumengen, Last Place of Residence: Ringsaker, Norway, Date
of Arrival: May 18, 1923, Age at Arrival: 19y, Marital Status: S, Ship of Travel: Bergensfjord,
Christiania, Norway
24. Andreas Nielsen, f. 16 des 1859 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,397 døpt 26 feb 1860 i
Brøttum kirke,397 folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875 på
Aasen nedre i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 04 okt 1874 i Brøttum kirke,398 folketelling 1900 på
Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal, Oppland.98
1865: Andreas Niels. Hos foreldrene på Tandsveen, 6 år, Fødested Ringsager Prgj.
Ved konfirmasjonen i 1874: Andreas N. Øveraase. Fødested Øveraase.
1875: Andreas Nielsen, Tjenestegut, ug, Tjenestegut på Aasen nedre, f. 1859 i Ringsager Hovedsogn
1900: Andreas Nils. hf, g, Husmand u J (uden Jord) & "urmager" (amatør) på Sorgendal, f. 1860 i Ringsaker
Hed
Han giftet seg med Maria Kristiansdtr., 21 mar 1886 i Nes kirke,399 f. 12 jun 1860 på Ekstuen øvre (Ekseie)
på Helgøya i Nes, Hedmark,400 (datter av Kristian Iversen og Anne Sofie Johnsdtr.), døpt 14 okt 1860 i Nes
kirke,400 folketelling 1865 på Ekstuen øvre (Ekseie) på Helgøya i Nes, Hedmark,50 konfirmert 01 okt 1876 i
Nes kirke,401 folketelling 1900 på Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal, Oppland.98
Maria: 1865: Marie Kristiansd. Hos foreldrene i Ekstuen øvre, 5 år, Fødested Næs Hed.
Ved konfirmasjonen i 1876: Maria Christiansd. Lillehagen, Fødested Egseier
Ved giftemål i 1886: Fødested Bergestuen Helgøen. f. 1862
1900: Marie Kristiansd. hm, g, Husstel på Sorgendal, f. 1860 i Nes, Hedem
Barn:
i. Nils Andreassen, f. 08 feb 1888 på Voldseie i Nes, Hedmark,402 døpt 22 mar 1888 i Nes
kirke,402 folketelling 1900 på Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal, Oppland,98 konfirmert 05 okt
1902 i Hunn kirke i Gjøvik.403
1900: Nils Andreass. Hos foreldrene, Elev af folkeskolen på Sorgendal, f. 1888 i Nes, Hedem
Ved konfirmasjonen i 1904: Nils Andreassen, Fødested Næs (Hedm.), Bopæl Stokke
ii. Karl Herman Andreassen, f. 18 des 1890 på Balstadeie i Nes, Hedmark,404 døpt 15 mar 1891
i Nes kirke,404 d. 04 jul 1891 på Neråseneie i Ringsaker, Hedmark,405 dødsårsak Mavesyge,405
gravlagt 09 jul 1891 i Ringsaker kirke.405
Ved dødsfall i 1891: Fødested Næs, Bopæl Neraase.
iii. Karl Andreassen, f. 05 apr 1892 på Neråseneie i Ringsaker, Hedmark,406 døpt 08 mai 1892 i
Ringsaker kirke,406 folketelling 1900 på Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal, Oppland,98
konfirmert 30 sep 1906 i Ringsaker kirke.407
1900: Karl Andreass. Hos foreldrene, Elev af folkeskolen på Sorgendal, f. 1892 i Ringsaker
Ved konfirmasjonen i 1906: Karl Andreassen, Fødested Neraaseie, Bopæl Sigtbakeie
iv. Alfred Andreassen, f. 11 feb 1895 på Mikkelsveen i Ringsaker, Hedmark,408 døpt 31 mar
1895 i Ringsaker kirke.408
v. Gunda Andreasdtr., f. 16 nov 1900 på Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal, Oppland,409 døpt 20
jan 1901 i Hunn kirke i Gjøvik,409 folketelling 1900 på Sorgendal (Ødegårdseie) i Vardal,
Oppland.98
1900: !! Andreasd. Hos foreldrene på Sorgendal, f. 06111900 t Udøbt pigebarn
25. Mathias Nielsen, f. 21 okt 1862 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,410 døpt 28 des 1862 i
Ringsaker kirke,410 folketelling 1865 på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,50 folketelling 1875
26
på Tandsveen (Øveråseneie) i Ringsaker, Hedmark,38 konfirmert 14 okt 1877 i Brøttum kirke,411 folketelling
1900 på Bjørkesveen (Bjerkeeie) på Veldre i Ringsaker, Hedmark.98
1865: Mathias Niels. Hos foreldrene på Tandsveen, 3 år, Fødested Ringsager Prgj.
1875: Mathias Nielsen, Hos moren i Tandsveen, f. 1862 i Ringsager Hovedsogn
Ved konfirmasjonen i 1877: Mathias Nielsen Øveraaseie
Ved giftemål i 1893: Jernbanearbeider Pettervigen, Fødested Aaseneie
1900: Mathias Nilsen, Hf, g, Forpagter; jordbrugsarb. på Sveen vestre, f. 1862 T
Han giftet seg med Agnethe Hansdtr., 16 nov 1893 i Veldre kirke,412 f. 06 mar 1853 på Grinieie i Ringsaker,
Hedmark,413 (datter av Hans Hansen og Eli Thomasdtr.), døpt 24 mar 1853 i Ringsaker kirke,413 folketelling
1865 på Sveen (Ottersrudeie) på Veldre i Ringsaker, Hedmark,50 konfirmert 18 okt 1868 i Veldre kirke,414
folketelling 1900 på Bjørkesveen (Bjerkeeie) på Veldre i Ringsaker, Hedmark.98
Agnethe: 1865: Agnette Hansd. Hos foreldrene på Sveen 13 år, Fødested Ringsaker Prgj.
Ved konfirmasjonen i 1868: Agnete Ottersrudeie, Fødested Grinieie
Ved giftemål i 1879: Indp. Kulsveeie, Fødested Skjerpeneie
Ved giftemål i 1893: Husmandsenke Bjerkeie, Fødested Grinieie
1900: Agnete Hansdtr. Hm, g, Hans kone; kreaturstel og husgjerning på Sveen vestre, f. 1852 T
Barn:
i. Nils Rudolf Mathiassen, f. 26 apr 1894 på Bjørkesveen (Bjerkeeie) på Veldre i Ringsaker,
Hedmark,415 døpt 08 jul 1894 i Veldre kirke,415 folketelling 1900 på Bjørkesveen (Bjerkeeie) på
Veldre i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 04 okt 1908 i Veldre kirke.416
1900: Nils Rudolf Mathiassen, Hos foreldrene på Sveen vestre, f. 1894 T
Ved konfirmasjonen i 1908: Nils Rudolf Marhiassen, Fødested og bopæl Bjørkeeie
ii. Emilie Mathiasdtr., f. 16 des 1898 på Bjørkesveen (Bjerkeeie) på Veldre i Ringsaker,
Hedmark,417 døpt 05 mar 1899 i Veldre kirke,417 folketelling 1900 på Bjørkesveen (Bjerkeeie)
på Veldre i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 05 okt 1913 i Veldre kirke.418
1900: Emilie Mathiasdtr. Hos foreldrene på Sveen vestre, f. 16121898 T
Ved konfirmasjonen i 1913: Emilie Mathiasdatter Bjørkesveen, Fødested og bopæl Bjørkeeie
26. Berthe Olsdtr. Sveen, f. 26 jun 1867 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,419 døpt 21
jul 1867 i Lillehammer kirke,419 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,38 konfirmert 16 apr 1882 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,420 emigrert ca
1890 til USA.124
1875: Berte Olsdatter, f. 1867 i Lillehamer S Fåberg Prgj. Hos foreldrene på Sveen
Ved konfirmasjonen i 1882: Fødested og bosted Sveen
Utvandret ca 1890 til USA.
1904: Bosatt de på sin farm i Summit, South Dakota
Minst 4 barn.
Hun giftet seg med Nels Boxeth, før 1893 i USA,124 f. 1876 i Minnesota, USA,124 (sønn av B. J. Boxeth og
Anna N. Boxeth), folketelling 1880 i Salem, Olmsted, Minnesota, USA.421
Nels: 1880: Nels B M W Boxeth, Hos foreldrene i Salem, Olmsted, Minnesota, 4 år, Fødestad Mn
Norske foreldre
Barn:
i. Arthur Baxeth.59
ii. Willi Baxeth.59
iii. Mildred Baxeth.59
iv. Rosella Baxeth.59
27. Oline Olsdtr. Sveen, f. 08 apr 1870 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,422 døpt 13
mai 1870 i Lillehammer kirke,422 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,38 konfirmert 02 mai 1886 i Fåberg kirke,423 emigrert 17 aug 1894 til USA,82 d. 29 sep 1919 i
Denver, Denver, Colorado, USA,124 gravlagt i Lakewood Cemetery.124
1875: Oline Olsdatter, f. 1870 i Lillehamer S Fåberg Prgj. Hos foreldrene på Sveen
Emigranter fra Oslo 1867-1930: Nr. 2536, 1894, Aug. 17, Oline Sveen, f, u, 24 år, Fra Faaberg, Til Chicago
2539, Med Montebello
27
Ellis Island Passenger Record: Oline Sveen, Ethnicity: Norway, Date of Arrival: August 29, 1894, Age at
Arrival: 24y, Gender: F, Ship of Travel: Majestic (1890), Port of Departure: Liverpool & Queenstown.
Døde i Denver hvor hun var til behandling for tuberkulose
Hun giftet seg med Tollef Halvorsen Bjunes, 19 nov 1904 i Farmington, South Dakota, USA,124 f. 05 apr
1868 på Bjunes i Sirdal, Vest-Agder,424 (sønn av Halvard Tollefsen Øyestøl og Todne Torkildsdtr. Bjunes),
døpt 12 apr 1868 i Tonstad kirke,424 konfirmert 08 okt 1882 i Tonstad kirke,425 emigrert 10 apr 1891 til
USA,426 d. 15 sep 1928 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA,427 gravlagt 17 sep 1928 i Lakewood
Cemetery.427
Tollef: Emigranter fra Kristiansand 1873-1930: Nr. 859, 1891, April 10, Tollef Halvorsen, m, U, Dreng, 23
år, Bosted Tomstad S., Til Kvebek
Emigranter fra Kristiansand 1873-1930: Nr. 150, 1903, Feb. 20, Tollef Halvorsen Tonstad, M, U,
Gaardbruger, Født 1868, Bosted S.dakota, Til S.dakota, Med HVIDE STJERNE
Ellis Island Passenger Record: Tallef Tonstad, Ethnicity: U.S. Cit, Last Place of Residence: Christiansand,
Date of Arrival: March 05, 1903, Age: 34y, Gender: M, Marital Status: S, Ship of Travel: Oceanic, Port of
Departure: Liverpool
Tollef emigrerte tydeligvis til USA i 1891 for så å reise tilbake til Norge senere med ny reise til USA i 1903.
Tok navnet Tollef Tonstad i USA.
Barn:
i. Helmer Tonstad,59 f. 21 nov 1906 i Summit, South Dakota, USA,427 d. 18 feb 1972 i Phoenix,
Maricopa, Arizona, USA.427 Han giftet seg med Marjorie Elveria.
ii. Norman Tonstad,59 f. 09 jan 1910 i Summit, South Dakota, USA,427 d. 29 jul 1992 i
Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.427
iii. Bennie Alvin Tonstad,59 f. 29 jul 1912 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA,427 d. 30 okt
1985 i St. Cloud, Benton, Minnesota, USA,427 gravlagt 01 nov 1985 i Lakewood Cemetery.427
Han giftet seg med Evelyn Virginia Holmquist, (detaljer utelatt).
iv. Thelma Tonstad,59 f. 05 feb 1915 i Summit, South Dakota, USA,427 d. 21 nov 2004 i
Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA,427 gravlagt 24 nov 2004 i Lakewood Cemetery.427
Hun giftet seg med (1) John Duncan. Hun giftet seg med (2) Jack Pastello.
28. Bernt Olsen Sveen, f. 02 nov 1872 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,428 døpt 24
nov 1872 i Lillehammer kirke,428 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,38 konfirmert 15 apr 1888 i Lillehammer kirke, folketelling 1900 i Drammen, Buskerud,98
folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker, Akershus,122 d. 31 jul 1942 på Grefsen i Oslo,124,123
gravlagt 6 aug 1942 i Grefsen kirke.123
1875: Bernt Olsen, f. 1872 i Lillehamer S Fåberg Prgj. Hos foreldrene på Sveen
1900: hf. Kalkulatør v/Handelsforretning i A.C.Olsens løkke 23c i Drammen, g, f. 1872 i Fåberg Krs
Ved Bjarnes dåp i 1900: Kalkulatør, Bosted Welhavens Gade i Bragernes
1910: Bernt Sveen, f. 02.12.1872 i Faaberg, hf, g, Handelsreisende på Granly
Handelsreisende, bosatt i Oslo.
Han giftet seg med Gunda Gulbrandsen, borgelig gift 17 aug 1896 på Hamar, Hedmark,429 f. 01 okt 1868
på Diseth i Biri, Oppland,430 (datter av Peter Gulbrandsen og Tina Olsdtr. Bue), døpt 25 okt 1868 i Biri
kirke,430 folketelling 1875 på Petersborg i Biri, Oppland,38 konfirmert 05 okt 1884 i Biri kirke,430 folketelling
1900 i Drammen, Buskerud,98 folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker, Akershus,122 d. 02 aug
1938.124
Gunda: 1875: Hos foreldrene på Petersborg i Biri, f. 1868 i Biri
Ved konfirmasjonen i 1884: Fødested: Diseth, Giftt borgerlig på Hamar, flyttet fra Biri.
1900: hm hos Bernt Sveen i A.C.Olsens løkke 23c i Drammen, g, f.1868 i Biri
1910: Gunda Sveen, f. 01.10.1868 i Biri, hm, g, Hustru På Granly
Barn:
i. Reidar Sveen, f. 12 nov 1896 på Eden i Biri, Oppland,431 døpt 26 des 1896 i Biri kirke,431
folketelling 1900 i Drammen, Buskerud,98 folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker,
Akershus.122
Ved dåpen: Far bosted Hamar, Mor bosted Eden, Merknad: Barnets forældre skal efter sigende
være borgerlig gifte i Hamar
28
ii.
iii.
iv.
v.
1900: Hos foreldrene i A.C.Olsens løkke 23c i Drammen, f.1896 i Biri
1910: Reidar Sveen, f. 12.11.1896 i Biri, hos foreldrene på Granly
Kontorsjef ved A/S Eskefabrikken Fram i Oslo
Han giftet seg med Aase Sinsen, f. 22 feb 1912 i Kristiania,432 (datter av Olaf Adolf Olsen
Sinsen og Hanna Ovidia J. Pettersen), døpt 09 jun 1912 i Jacob kirke, Kristiania,432 d. 9 mar
1995 på Grefsen i Oslo,123 gravlagt 17 mar 1995 i Grefsen kirke.123
Aase: Ved dåpen i 1912: Forældrenes bopæl Nordre Gate 21
Leif Sveen, f. 05 jan 1899 i Drammen, Buskerud,433 døpt 12 mar 1899 i Bragernes kirke,433
folketelling 1900 i Drammen, Buskerud,98 folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker,
Akershus,122 konfirmert 5 okt 1913 i Vestre Aker kirke,434 d. 31 jul 1945 på Grefsen i Oslo,
gravlagt 4 aug 1945 i Grefsen kirke.123
1900: Hos foreldrene i A.C.Olsens løkke 23c i Drammen, f. 5011899 t
1910: Leif Sveen, f. 15.01.1898 i Drammen, Hos foreldrene på Granly
Ved konfirmasjonen i 1913: Fødested Bragernæs, Bopæl Kjelsaas
Ekspeditør ved Vestfossen Cellulosefabrikk.
Han giftet seg med Gudrun Oulie, f. 12 des 1895 på Myrer på Kjelsås i Vestre Aker,
Akershus,435 (datter av Thorstein Nilsen Oulie og Olianna Madsen), døpt 23 feb 1896 i Vestre
Aker kirke,435 folketelling 1900 på Boksrud på Skreia på Østre Toten, Oppland,98 folketelling
1910 på Myrer på Kjelsås i Vestre Aker, Akershus,122 d. 09 feb 1956 på Grefsen i Oslo,123
gravlagt 14 feb 1956 i Grefsen kirke.123
Gudrun: 1900: Hos foreldrene på Bogsrud på Østre Toten, f. 1895 i Vestre Aker Ak
1910: Gudrun Oulie, f. 12.12.1895 i Aker, Hos foreldrene på Myrer
Bjarne Sveen, f. 14 aug 1900 i Drammen, Buskerud,436 døpt 07 okt 1900 i Bragernes kirke,436
folketelling 1900 i Drammen, Buskerud,98 folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker,
Akershus,122 konfirmert 4 okt 1914 i Vestre Aker kirke,437 d. 4 jul 1987 på Grefsen i Oslo,123
gravlagt 20 jul 1987 i Grefsen kirke.123
1900: Hos foreldrene i A.C.Olsen løkke 23c i Drammen, f. 14081900 t
1910: Bjarne Sveen, f. 14.08.1900 i Drammen, Hos foreldrene på Granly
Ved lysning i 1929: Assistent i eksportforretn-papir
Avdelingssjef ved Storm & Bull i Oslo.
Han giftet seg med Haldis Øverby, 09 mar 1929 i Vestre Aker kirke,438 f. 14 jul 1901 på
Breidablikk i Elverum, Hedmark,59,439 (datter av Karl Sigvard Øverbye og Martha Hovden),
døpt 18 aug 1901 i Elverum kirke,439 konfirmert 30 sep 1917 i Grue kirke,440 d. 18 des 1994 på
Grefsen i Oslo,123 gravlagt 15 mai 1995 i Grefsen kirke.123
Haldis: Ved konfirmasjonen i 1917: Fødested elverum, Bopæl Grue Grinder
Ved lysning i 1929: Ug. kontorassistent (jernbanen)
Erling Sveen, f. 17 des 1902 på Fagerborg i Oslo,441 folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i
Vestre Aker, Akershus,122 konfirmert 7 apr 1918 i Vestre Aker kirke,441 d. 30 aug 1972 på
Grefsen i Oslo,123 gravlagt 5 sep 1972 i Grefsen kirke.123
1910: Erling Sveen, f. 17.12.1902 i Kr.ania, Hos foreldrene på Granly
Ved konfirmasjonen i 1918: Fødested Fagerborg mgh, Bopæl Granly av Myrer
Ved lysning i 1930: Baker, Kjelsås
Han giftet seg med Signe Mathilde Gundersen, 25 jan 1930, f. 10 jun 1900 på Follaug på
Bølehøgda i Gjerpen, Telemark,59 (datter av Gunder Halvorsen Løberg og Karoline Sørensdtr.),
døpt 29 jul 1900 i Gjerpen kirke,442 folketelling 1900 på Løberg søndre i Gjerpen, Telemark,98
folketelling 1910 i Kristiania,122 d. 26 okt 1979 på Grefsen i Oslo,123 gravlagt 30 okt 1979 i
Grefsen kirke.123
Signe: 1900: Hos foreldrene på Løberg søndre i Gjerpen, f.10.06.1900 t
1910: Signe Gundersen, f. 10.06.1900 i Kristiania, Hos foreldrene i Bakkegate 5
Ved lysning i 1930: Hushjelp Nordstrand
Trygve Sveen, f. 21 okt 1907 i Kristiania,443 døpt 9 feb 1908 i Uranienborg kirke,443
folketelling 1910 i Granly på Kjelsås i Vestre Aker, Akershus,122 konfirmert 1 okt 1922 i Vestre
Aker kirke,443 d. 27 nov 1935.
1910: Trygve Sveen, f. 21.10.1907 i Kr.ania, Hos foreldrene på Granly
29
Ved konfirmasjonen i 1922: Fødested Uranienborg, Bopæl Granly, Kjelsaas
29. Sofie Olsdtr. Sveen, f. 05 mai 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,444 døpt 13
jun 1875 i Lillehammer kirke,444 folketelling 1875 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg,
Oppland,38 konfirmert 20 apr 1890 i Lillehammer kirke,445 folketelling 1900 på Ovrensvea i Vingrom i
Fåberg, Oppland,98 folketelling 1910 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,122 d. 08 sep 1953 i Vingrom
i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
1875: Sofie Olsdatter, f. 1875 i Lillehamer S Fåberg Prgj. Hos foreldrene på Sveen
Ved giftemål i 1897: Fødested Sveen. Utmeldt af statskirken. Ægteskabet er borgerlig stiftet efter skrivelse af
30' April 1897 fra Byfogden i Lillehammer
1900: hm, Sofie Ovresveen, Husgjerning, Kreaturstell i Ovren(Sveen) i Fåberg, g, f. 1875 i Fåberg
1910: Sofie Olsdatter, f. 05.05.1875 i Faaberg, hm, g, Gaardmandskone på Ovrensveen
Hun giftet seg med August Mathiasen Lien, borgelig gift 29 apr 1897 i Lillehammer, Oppland,446,429 f. 17 jan
1865 i Lillehammer, Oppland,129 (sønn av Mathias Pedersen og Kristine Pedersdtr.), døpt 26 feb 1865 i
Lillehammer kirke,129 folketelling 1865 i Lillehammer, Oppland,50 folketelling 1875 på Vassrud under
Saksum i Saksumsdalen i Fåberg, Oppland,38 konfirmert 11 apr 1880 i Lillehammer kirke,447 folketelling
1900 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,98 folketelling 1910 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg,
Oppland,122 d. 26 sep 1949 i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
August: 1865: Hos foreldrene i Gamleveien 1 i Lillehammer, 1 år, Fødested Faaberg
1875: Hos foreldrene på Vasrud i Fåberg, f. 1865 i Lillehammer By
Ved konfirmasjonen i 1880: Fødested Lhammer, Bopæl v. Rønne
Ved giftemål i 1897: Gaardbruger Ovresveen, Fødested ved Rønne. Utmeldt af statskirken. Ægteskabet er
borgerlig stiftet efter skrivelse af 30' April 1897 fra Byfogden i Lillehammer
1900: August Ovresveen, hf, Gaardbruger S i Ovren (Sveen) i Fåberg f. 1864 i Lillehammer Krs
1910: August Lien, f. 21.01.1865 i Faaberg, hf, g, Gaardbruker på Ovrensveen
Kjøpte Sveen i Vingrom av Fåberg kommune i 1909 og drev den til 1936.
Barn:
i. Oskar Magnus Lien, f. 16 des 1897 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,448 døpt 16 jan
1898 i Lillehammer kirke,448 folketelling 1900 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,98
folketelling 1910 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,122 konfirmert 06 apr 1913 i
Lillehammer kirke,449 d. 19 jan 1988 i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom
kirke.123
1900: Magnus Ovresveen, Hos foreldrene i Ovren (Sveen) i Fåberg, f. 1897 i Fåberg
1910: Magnus A. Lien, f. 16.12.1898 i Faaberg, hos foreldrene på Ovrensveen
Ved konfirmasjonen i 1913: Fødested og bopæl Ovrensveen
Ved giftemål i 1933: Magnus A. Lien, gårdbruker Vingrum
Gårdbruker på Sveen i Vingrom fra 1936.
Han giftet seg med Ruth Agnes Johansen, 17 jun 1933 i Vingrom kirke,450 f. 04 mai 1913 på
Nikkelverket i Tyristrand i Hole, Buskerud,451 (datter av Adolf Johansen og Ragna Olsen), døpt
1 jun 1913 i Tyristrand kirke,451 d. 21 nov 2003 i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i
Vingrom kirke.123
Ruth: Ved giftemål i 1933: Ruth Johansen, hjv. smst. Fødested Hole, kf. 1927
ii. Nella Kristine Lien, f. 08 apr 1903 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,452 døpt 03 mai
1903 i Fåberg kirke,452 folketelling 1910 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg, Oppland,122 d. 26
nov 1977 i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
1910: Nella A. Lien, f. 08.04.1903 i Faaberg, Hos foreldrene i Ovrensveen
Hun giftet seg med Ole Tobiassen Finsveen, 28 des 1932 i Lillehammer kirke,453 f. 02 mar
1903 på Finsveen i Fåberg, Oppland,454 (sønn av Tobias Olsen Finsveen og Marie Mathilde
Hermansdtr. Kolberg), døpt 05 apr 1903 i Lillehammer kirke,454 folketelling 1910 på Finsveen i
Fåberg, Oppland,122 d. 10 mar 1988 i Vingrom i Fåberg, Oppland,123 gravlagt i Vingrom kirke.123
Ole: 1910: Ole Finsveen, f. 02.03.1903 i Faaberg, Hos foreldrene på Finsveen, skolegut
Gårdbruker på Finsveen i Fåberg fra 1939.
30
iii. Agnes Lien, f. 14 jan 1909 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,455 døpt
14 mar 1909 i Lillehammer kirke,455 folketelling 1910 på Ovrensvea i Vingrom i Fåberg,
Oppland,122 d. 29 nov 1993 i Samnanger, Hordaland,123 gravlagt i Samnanger kirke.123
1910: Agnes A. Lien, f. 14.12.1909 i Faaberg, Hos foreldrene på Ovrensveen
Hun giftet seg med Oskar Ramberg, 1937, f. 05 jun 1902 på Øvre Ravneberg i Fåberg,
Oppland,456 (sønn av Johannes Larsen Haugen og Elise Olsdtr.), døpt 27 jul 1902 i
Lillehammer kirke,456 folketelling 1910 på Reistad på Vingnes i Fåberg, Oppland.122
Oskar: Fra kirkeboka ved dåpen: Foreldre Tjenestegut, Ungkar Johannes Larsen Haugen og
Tjenestepige Elise Olsdtr. Far bosted Ved nedre Dal, Mor bosted Øvre Ravneberg, uægte.
Anmeldt av barnets moder. Begges 1ste leiermål.
1910: Oskar Ravnberg, f. 05.06.1902 i Faaberg, el, Skolegut, Haves for betaling på Reistad
30. Olaf Olsen Sveen, f. 30 jun 1882 på Sveen (søndre Audenhus) i Vingrom i Fåberg, Oppland,457 døpt 23 jul
1882 i Lillehammer kirke,457 konfirmert 25 apr 1897 i Lillehammer kirke,458 d. 23 nov 1943 på Kjelsås i
Oslo,123 gravlagt 27 nov 1943 i Grefsen kirke.123
Ved dåpen i 1882: Fødested Søndre Audenhus
Ved konfirmasjonen i 1897: Fødested og bopæl Sveen
Ved lysning i 1920: Autor. mægler Kra
Ved lysning i 1941: Handelsreisende i Rønningv. 1, Sk.au. 28/12 40, Fru Petra Sveen død 8 desbr 40
Forretningsmann i Oslo.
Forhold til Karen Nielsdtr. Moen, f. 04 feb 1887 på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,459 (datter av
Niels Eriksen Moen og Agnethe Gudbrandsdtr. Mæhlum), døpt 06 mar 1887 i Brøttum kirke,459 folketelling
1900 på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 29 sep 1901 i Brøttum kirke,460 folketelling
1910 i Kristiania,122 d. 1963 på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,123 gravlagt 2 mar 1963 i Brøttum kirke,123 ikke
gift124.
Karen: 1900: Karen Nilsdatter, Hos sin mor og bror Erik på Moen, f.1887 T
1910: Karen Moen, f. 04.02.1887 i Ringsaker, b, ug, Husjomfru i Vibesgate 27
Han giftet seg med Petra Andresen, 07 aug 1920 i Romedal kirke,461 f. 27 feb 1885 på Sætersbakken i
Romedal, Hedmark,462 (datter av Severin Otto Andresen Sætersbakken og Petronelle Helene Pedersdtr.
Brattvold), døpt 12 jul 1885 i Romedal kirke,462 konfirmert 01 okt 1899 i Romedal kirke,463 folketelling 1900
på Sætersbakken i Romedal, Hedmark,98 folketelling 1910 i Kristiania,122 d. 8 des 1940 på Kjelsås i Oslo,464,123
gravlagt 14 des 1940 i Grefsen kirke.123
Petra: 1900: Petra Andresen, Hos foreldrene på Sætersbakken i Romedal, ug, Budeie, f.1885 T
1910: Petra Andresen, f. 27.02.1885 i Romedal, tj, ug, Husholderske hos Journalist Johan L. Hirsch i Bygdø
Allé 28b
Ved lysning i 1920: Bokholder Kra
Ingen barn
Han giftet seg med Rakel Thorstad, 18 des 1941 i Grefsen kirke,464 f. 18 des 1908 på Magnor i Eidskog,
Hedmark,465 (datter av Julius Jonassen Thorstad og Karen Gudrun Amundsdtr. Moen), døpt 31 jan 1909 i
Strøm kirke, Sør-Odal,465,466 folketelling 1910 på Magnor i Eidskog, Hedmark,122 konfirmert 08 apr 1923 i
Haug kirke,467 d. 20 okt 1992 på Kjelsås i Oslo,123 gravlagt 27 okt 1992 i Grefsen kirke.123
Rakel: 1910: Rakel Juliusdatter Thorstad, f. 18.12.1908 i Eidskogen, Hos foreldrene på Magnor
Ved konfirmasjonen i 1923: Fødested :Eidskogen, Bopæl Larsmoen
Ved lysningen 19/11 1935: Hj.v.d. Larsmoen
Ved lysningen i 1941: Husholderske i Rønningv. 1. Sk.au. 4 juni 1938 ektefelle død Alf Johan Kristoffersen
Eier av Granly Rekonvalesent- og hvilehjem på Grua og drev dette 1948-62
Barn:
i. Agnethe Moen, f. 17 apr 1916 på Moen på Brøttum i Ringsaker, Hedmark,468 døpt 28 mai
1916 i Brøttum kirke,468 konfirmert 05 okt 1930 i Brøttum kirke,469 d. 28 mai 2001 i
Lillehammer, Oppland,470,123 gravlagt 06 jun 2001 i Brøttum kirke.123
Fra kirkeboken: Foreldre ungk, Handelsreis. Olaf Olsen (Sveen, Faaberg, f. 1882) og Pige
Karen Nilsdr. Moen (Moen, f. 1887)
31
Hun giftet seg med Olav Reistadbakken, f. 18 okt 1914 i Fåberg, Oppland,470 (sønn av Ole
Mathiassen Reistadbakken og Marie Olsdtr. Fliflethullet), d. 21 jul 1989 i Lillehammer,
Oppland.470
ii. Gunnar Sveen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Lill Elisabeth Nøkleby, (detaljer
utelatt).
iii. Børre Sveen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Tove Hagen, (detaljer utelatt).
31. Olav Bredo Olsen Feiring, f. 25 des 1884 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,471 døpt 01 feb
1885 i Biri kirke,471 konfirmert 09 sep 1900 i Biri kirke,472 folketelling 1900 på Feiring søndre på Biristrand i
Biri, Oppland,98 folketelling 1910 i Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,122 d. 1969 på Feiring søndre
på Biristrand i Biri, Oppland, gravlagt 8 aug 1969 i Biri kirke.
1900: Brede Ols. f. 1884 i Biri herred, Hos foreldrene på Feiring søndre
1910: Bredo Olsen, f. 25.12.1885 i Biri, hf, ug, Gaardbruger på Feiring søndre
Ved giftemål i 1913: Gaardbruger Feiring (søndre)
Han giftet seg med Helga Otilie Johnsdtr. Wiklund, 26 sep 1913 i Biri kirke,473 f. 21 mai 1890 på
Kristianslund ved Gullord i Biri, Oppland,474 (datter av John Johnsen Wiklund og Helene Larsdtr.), døpt 22
jun 1890 i Biri kirke,474 folketelling 1900 på Honne i Biri, Oppland,98 konfirmert 02 okt 1904 i Østsinni kirke
i Nordre Land,475 emigrert 16 jun 1905 til USA,82 folketelling 1910 i Ekern på Biristrand i Biri, Oppland,122 d.
17 nov 1949 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland.
Helga: 1900: Helga Johns., Barnepige på Honne, f. 1890 t
Fra kirkeboken ved dåpen: Udflyttet til Nordre Land 1903, skal konfirmeres der 1904. Udvandret til Amerika
1905
Ved konfirmasjonen i 1904: Bosted Dokka
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1905 Juni 16, Helga Viklund, ug, tj. 15 år, Bosted Biri, til Boston
1910: Helga Johnsen, f. 1890 i Biri, ug, Handelsbetjent hos sin bror Hagbart i Ekeren
Barn:
i. Klara Feiring, f. 23 jan 1915 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,476 døpt 07 mar
1915 i Biri kirke,476 konfirmert 29 sep 1929 i Biri kirke.477 Hun giftet seg med Eirik Knutsen
Finne, (detaljer utelatt).
ii. Ole Feiring, f. 02 apr 1916 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,478 døpt 12 jun 1916
i Biri kirke,478 konfirmert 28 sep 1930 i Biri kirke,479 d. jan 1998 på Feiring søndre på Biristrand
i Biri, Oppland, gravlagt 30 jan 1998 i Biri kirke.
Gårdbruker og eier av Feiring søndre fra 1945
Han giftet seg med Aase Nilsen, (detaljer utelatt).
iii. Hjørdis Feiring (detaljer utelatt). Hun giftet seg med Fred Folkard, 12 mar 1955 i London,
England.
iv. Jon Feiring (detaljer utelatt). Han giftet seg med Randi Bulterud, (detaljer utelatt).
v. Helge Feiring (detaljer utelatt). Han giftet seg med Kirsten Sleppen, (detaljer utelatt).
32. Bertha Jonasdtr. Thorstad, f. 29 sep 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,480 døpt 17 des
1865 i Biri kirke,480 folketelling 1865 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,50 folketelling 1875 på
Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert 02 okt 1881 i Biri kirke,481 folketelling 1900 på
Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,98 folketelling 1910 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,122 d. 25 sep
1958 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,59 gravlagt 3 nov 1958 i Biri kirke.123
Rekonstruert kirkebok, Døbte i Birid 1865: Pige Antonette Børresdatter Fejgring (Gaardmandsdatter),
hendes uægte Barn Bertha, f. 29/9, døbt 17/12. Barnefader: Ungk. Jonas Simensen Thorstad af Ringsaker.
(Begges 1ste Lejermaal)
1865: Bertha Johnasdatter, 1 år, Fødested Biri, af Anthonethe Børresd født uægte, Hos sin mor på Feiring
søndre
1875: Bertha Jonasdatter, f. 1865 i Biri, Hos besteforeldrene på Feiring søndre, B. Nilsens Dtr.dtr.
Ved konfirmasjonen i 1881: Bertha Jonasdatter Feiring, Forældre: Ungkarl Jonas Simensen Thorstad,
Ringsaker og Pige Antonette Børresdatter Feiring.
Ved giftemål i 1892: Bertha Jonasdatter Thorstad, Fødested Feiring
1900: Berta Farstad, hm, Husgjærning og Syerske på Stenset i Biri. g, f. 1865 t
32
1910: Berta Jonasen, f. 29.08.1865 i Biri, hm, g, Husgjærning Syerske på Stenseth %Myrvang%
På gravminnet: Bertha Stenseth
Hun giftet seg med Ole Ingvald Larsen Lund, 09 des 1892 i Biri kirke,482 f. 17 jun 1870 på Engereie i
Redalen i Biri, Oppland,483 (sønn av Lars Mikkelsen Lund og Helene Jacobsdtr. Engereie), døpt 24 jul 1870 i
Biri kirke,484 folketelling 1875 på Røllesbystuen i Biri, Oppland,51 konfirmert 29 nov 1885 i Biri kirke,484
folketelling 1900 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,98 folketelling 1910 på Stenset på Biristrand i Biri,
Oppland,122 d. 25 mai 1936 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland, gravlagt 30 mai 1936 i Biri kirke.123
Ole: 1875: Ole Ing. Larsen, Fostersønn, Holdes af O.Svendsdtr. Bosted Røllesbystuen, f. 1870 i Biri
Ved konfirmasjonen i 1885: Ole Ingvald Larssen Myhre, Fødested Engerejet.
Ved giftemål i 1892: Ole Ingvald Larsen Myhre, Dagarbeider Myhre, Fødested Engereie
1900: Ingvald Lars. hf, Huseier & dagarbeider på Stenset i Biri. f. 1870 t
1910: Ingvald Larsen, f. 17.06.1870 i Biri, hf, g, Dagarbeider på Stenseth %Myrvang%
På gravminnet: Ingvald Stenseth
Barn:
i. Julius Ingvaldsen Lund, f. 03 mar 1893 på Myhre nordre på Biristrand i Biri, Oppland,485
døpt 26 mar 1893 i Biri kirke,485 folketelling 1900 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,98
konfirmert 13 sep 1908 i Biri kirke,486 folketelling 1910 på Stenset på Biristrand i Biri,
Oppland,122 d. 21 jun 1951 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland.487
1900: Hos foreldrene på Stenset i Biri. f. 1893 t
Ved konfirmasjonen i 1908: Fødested Nordre Myre, Bopæl Stenset av Hellerud
1910: Julius Ingvaldsen, f. 03.03.1893 i Biri, Hos foreldrene, Handelsbetjent på Stenseth
%Myrvang%
Eier av Stenseth fra 1943.
Han giftet seg med Kari Mathiasdtr. Rudi, 19 aug 1937 i Biri kirke,488 f. 01 jul 1908 på Rudi
nordre i Sør-Fron i Gudbrandsdalen, Oppland,489 (datter av Mathias Nilsen Foss og Karen
Olsdtr.), døpt 09 aug 1908 i Sør-Fron kirke,489 folketelling 1910 på Rudi nordre i Sør-Fron i
Gudbrandsdalen, Oppland,122 konfirmert 06 mai 1923 i Sør-Fron kirke,490 d. 11 mai 1997 på
Stenset på Biristrand i Biri, Oppland.487
Kari: 1910: Kari Matiasdatter, f. 01.07.1908 i Søndre Fron, Hos foreldrene på Rudi nordre
Ved konfirmasjonen i 1923: Fødested og Bosted Rudi
ii. Helga Ingvaldsdtr. Lund, f. 10 mai 1896 i Myhre nordre på Biristrand i Biri, Oppland,491 døpt
31 mai 1896 i Biri kirke,491 folketelling 1900 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,98
folketelling 1910 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,122 konfirmert 24 sep 1911 i Biri
kirke,492 d. 10 jul 1984 i Fåvang i Gudbrandsdalen, Oppland,123 gravlagt 17 jul 1984 i Fåvang
kirke.123
1900: Helga Ingvalds. Hos foreldrene på Stenset i Biri, f. 1896 t
1910: Helga Ingvaldsen, f. 10.05.1896 i Biri, Hos foreldrene, Husgjerning på Stenseth
%Myrvang%
Ved konfirmasjonen i 1911: Fødested Myre, Bopæl Stenset av Hellerud
Hun giftet seg med Karl Kristensen Granskogen, 29 mar 1924 i Biri kirke,493 f. 07 mar 1888
på Granskogen i Losna i Gudbrandsdalen, Oppland,494 (sønn av Kristian Klemetsen
Granskogen og Johanne Reiersdtr. Romungård), døpt 18 mar 1888 i Fåvang kirke,494
folketelling 1900 på Granskogen i Losna i Gudbrandsdalen, Oppland,98 folketelling 1910 på
Granskogen i Losna i Gudbrandsdalen, Oppland,122 konfirmert 26 apr 1903 i Fåvang kirke,495 d.
15 jan 1964 i Fåvang i Gudbrandsdalen, Oppland,123 gravlagt 22 jan 1964 i Fåvang kirke.123
Karl: 1900: Karl Kristens. Hos foreldrene på Granskogen, f. 1888
1910: Karl Granskogen, f. 07.03.1888 i Ringebu, Hos foreldrene, ug, Gaardsarbeider på
Granskogen
iii. Magda Lund, f. 29 jun 1903 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,496 døpt 16 aug 1903 i
Biri kirke,496 folketelling 1910 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland,122 konfirmert 29 sep
1918 i Biri kirke,497 d. 04 mar 1989 på Stenset på Biristrand i Biri, Oppland, gravlagt 14 mar
1989 i Biri kirke.
1910: Magda Ingvaldsen, f. 29.06.1903 i Biri, Hos foreldrene på Stenseth %Myrvang%
Ugift
33
33. Oskar Martinus Jonassen Thorstad, f. 02 nov 1869 på Skumsrud i Biri, Oppland,498 døpt 05 des 1869 i
Biri kirke,484 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert 29 nov 1885 i Biri
kirke,484 folketelling 1900 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,98 folketelling 1910 på Arnelund i
Lomen i Vestre Slidre, Oppland,122 d. 15 mai 1942 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,499 gravlagt 22 mai
1942 i Biri kirke.499,123
1875: Oskar Martinus Johnassen, Hos foreldrene (Ærnæres af faderen) i Lønstad, f. 1869 i Biri
Ved konfirmasjonen i 1885: Fødested Skumsrud, Udflyttet til (Lomer)? Valdres ca. 1892.
Ved giftemål i 1899: Landhandler Arnelund
1900: Oscar Thorstad, hf, Landhandler på Arnelund, f. 1869 i Biri.
1910: Oskar Thorstad, f. 02.11.1869 i Biri, hf, g, kjøpmand ): landhandler på Arnelund
Kjøpmann på Arnelund i Lomen 1900-1917.
Handelsreisende 1917-23.
Eier og gårdbruker på Lønstad fra 1923.
Han giftet seg med Gudrid Arnesdtr. Ellestad, 12 okt 1899 i Lomen kyrkje,500 f. 28 jan 1873 på Ellestad i
Lomen i Vestre Slidre i Valdres, Oppland,501,502 (datter av Arne Halvorsen Berg og Liv Thomasdtr.
Tubbehaugen), døpt 11 apr 1873 i Lomen kyrkje,501 konfirmert 27 mai 1888 i Lomen kyrkje,503 folketelling
1900 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,98 folketelling 1910 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre,
Oppland,122 d. 10 feb 1963 på Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland, gravlagt 16 feb 1963 i Biri kirke.123
Gudrid: Ved konfirmasjonen i 1888: Fødested og Bopæl Ellestad
1900: Gudrid Thorstad, hm, Landhandlerkone på Arnelund, g, f. 1872@1873 t
1910: Gudrid Thorstad, f. 28.01.1873, Vestre Slidre, hm, g, kjøpmandskone lærerinde på Arnelund
Barn:
i. Liv Aslaug Thorstad, f. 11 sep 1901 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,504 døpt 10
nov 1901 i Lomen kyrkje,504 folketelling 1910 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,122
konfirmert 4 jun 1916 i Lomen kyrkje,505 d. 10 okt 1985 i Ekern søndre på Biristrand i Biri,
Oppland, gravlagt 18 okt 1985 i Biri kirke.
1910: Liv O. Thorstad, f. 11.09.1901 i Vestre Slidre, Hos foreldrene på Arnelund
Eksamen ved Notodden lærerskole 1922
Ved giftemål i 1937: Lærerinne, Biri, Konfirmert i V. Slidre 1916
Hun giftet seg med Oluf Karlstad, 22 jun 1937 i Biri kirke,506 f. 28 okt 1906 på Ekern søndre
på Biristrand i Biri, Oppland,507 (sønn av Andreas Andersen Kjendsethagen og Dortea Josefine
Dagfinnsdtr. Taraldsrud), døpt 02 des 1906 i Biri kirke,507 folketelling 1910 på Ekern søndre på
Biristrand i Biri, Oppland,122 konfirmert 25 sep 1921 i Biri kirke,508 d. 19 jun 1986 på Ekern
søndre på Biristrand i Biri, Oppland, gravlagt 24 jun 1986 i Biri kirke.
Oluf: 1910: Oluf Andreasen, f. 28.10.1906 i Biri, Hos foreldrene på Sørekeren øvre
Ved konfirmasjonen i 1921: Fødested og Bopæl Ekren søndre
Ved giftemål i 1937: Gbr. Biri
Eier og bruker av Ekern, søndre, øvre på Biristrand.
ii. Inger Arnlaug Thorstad, f. 11 jul 1906 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,509 døpt
06 aug 1906 Hjemme,509 døpt 16 sep 1906 i Lomen kyrkje,509 folketelling 1910 på Arnelund i
Lomen i Vestre Slidre, Oppland,122 konfirmert 23 mai 1921 i Lomen kyrkje,510 d. 28 nov 1984 i
Råde, Østfold,123 gravlagt 04 des 1984 i Råde kirke.123
1910: Aslaug Thorstad, f. 11.07.1906 i Vestre Slidre, Hos foreldrene på Arnelund
Eksamen ved Notodden lærerskole 1927
Ved giftemål i 1932: Lærerinne, Biri, Konfirmert 23/5 21 Slidre, V.
Lærer ved Fjerdrum skole i Østre Gausdal, senere ved Klokkergården skole i Råde.
Hun giftet seg med Kjetil Bruserud, 18 aug 1932 i Biri kirke,510 f. 09 jan 1904 på Bruserud i
Bø, Telemark,511 (sønn av Halvor Østensen Bruserud og Anne Kittilsdtr. Skarprud), døpt 27
mar 1904 i Bø kirke,511 folketelling 1910 på Bruserud i Bø, Telemark,122 konfirmert 13 okt 1918
i Bø kirke,512 d. 11 mai 1980 i Råde, Østfold,123 gravlagt 16 mai 1980 i Råde kirke.123
Kjetil: Ved dåpen i 1904: Kittil Halvorsen Bruserud, Bosted: Bruserud
1910: Kittil Halvorsen, f. 09.01.1904 i Bø, Hos foreldrene på Bruserud
Eksamen ved Notodden lærerskole 1927
34
Lærer ved Kviteseid skole, Fjerdrum skole i Østre Gausdal, og ved Klokkergården skole i
Råde. Klokker i Råde kirke.
iii. Bjarne Hallgrim Thorstad, f. 21 mai 1908 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,513
døpt 28 jun 1908 i Lomen kyrkje,513 folketelling 1910 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre,
Oppland,122 konfirmert 27 mai 1923 i Lomen kyrkje,514 d. 28 feb 2000 i Biri Aldersbolig i Biri,
Oppland,123 bisatt 06 mar 2000 i Biri kirke.123
1910: Bjarne Thorstad, f. 21.05.1908 i Vestre Slidre, Hos foreldrene på Arnelund
Eksamen ved Elverum lærerskole 1943
Lærer først i Snertingdal, fra ca. 1946 ved Biri Framhaldsskole, fra 1963 skolestyrer ved
Redalen skole.
Bosatt i Lønstad, Biristrand.
Han giftet seg med Olaug Haugen, 17 jul 1943, f. 08 mar 1916 på Moeng ved Smestad i
Fåberg, Oppland,515 (datter av Johannes Gudbrandsen Haugen og Tolla Knudsdtr. Søby), døpt
12 jun 1916 i Lillehammer kirke,515 konfirmert 7 des 1930 i Lillehammer kirke,516 d. 23 des
1980 på Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,123 bisatt 31 des 1980 i Biri kirke.123
Olaug: Ved konfirmasjonen i 1930: Fødested Mesna sogn, Bopel Mathiesengt. 3
iv. Hjørdis Thorstad, f. 23 mar 1910 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,517 døpt 22
mai 1910 i Lomen kyrkje,517 folketelling 1910 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,122
d. 14 des 2003 på Holaker på Biristrand i Biri, Oppland,123 bisatt 22 des 2003 i Biri kirke.123
1910: Hjørdis Thorstad, f. 23.03.1910 i Vestre Slidre, Hos foreldrene på Arnelund
Bosatt på Holaker på Biristrand.
Hun giftet seg med Ole Moen, 28 jun 1941 i Biri kirke, f. 29 jun 1911 på Moen i Vingrom i
Fåberg, Oppland,518 (sønn av Amund Olsen Moen og Agnethe Thoresdtr. Østby), døpt 13 aug
1911 i Vingrom kirkecf,518 d. 5 mai 1964 på Holaker på Biristrand i Biri, Oppland,123 gravlagt
11 mai 1964 i Biri kirke.123
Ole: Eier og bruker av Holaker på Biristrand. Gartneri.
v. Gudrun Olaug Thorstad, f. 11 nov 1915 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland,519
døpt 11 nov 1915 Hjemme,519 d. 11 nov 1915 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre, Oppland.519
I Kirkeboken: Hjdøbt av grmk. Marit Røvang, jordmor den 11/11 1915. Vidner: Oscar
Thorstad og Maren Ellestad. Død før Daaben konfirmeredes i Kirken.
34. Klara Jonasdtr. Thorstad, f. 26 mai 1871 på Myhre på Biristrand i Biri, Oppland,520 døpt 02 jul 1871 i Biri
kirke,520 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert 26 sep 1886 i Biri kirke,520
hendelse ca jul 1897 til Kristiania,521 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling 1910 i Lillehammer,
Oppland,122 d. 22 okt 1944 i Horten, Vestfold,59,123 gravlagt i Horten kapell.522
1875: Klara Johnasdatter, Hos foreldrene (Ærnæres af faderen) i Lønstad f. 1871 i Biri
1900: Klara Baggethun, Husmor og Hustru i Farver Hansens Grd på Gjøvik. f. 1871 i Biri
1910: Klara Baggethun, f. 26.05.1871 i Biri, hm i Løkkegaten 168
Ved konfirmasjonen i 1886: Fødested Myhre
Ved utflytting i 1887: Drev indtil i vår kafe på Gjøvik. Ikke off. ægteskabsløfte. [Var omkr. 1 år på Gjøvik,
agter nu at flytte til Kristiania og vies borgerlig] (Dat. 30.7.97)
Utmeldt av statskirken 6.10.1898. Bosted Myre. "Fik udflytningsattest 30.7.97, men udmeldelsen indtages
dog her, da hun har opgivet at hun også senere har været meget hjemme og ikke er indmeldt i anden
menighet. Vil indgå borgerligt ægteskab. Skal flytte til Gjøvik. Har fået et uægte barn som ikke endnu er
døbt."
Hun giftet seg med Oscar Baggethun, borgelig gift 24 okt 1898 i Lillehammer, Oppland,429 f. 06 jan 1877 i
Gjøvik, Oppland,523 (sønn av Ole Olsen Baggethun og Josephine Evensdtr. Listerud), døpt 18 mar 1877 i
Gjøvik kirke,523 konfirmert 27 sep 1891 i Gjøvik kirke,524 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling
1910 i Lillehammer, Oppland,122 d. 03 nov 1925 i Lillehammer, Oppland,525 dødsårsak Nyre- og
hjertesykdom,525 gravlagt 07 nov 1925 i Horten kapell.525,123
Oscar: 1900: Oscar Baggethun, Husfar og Typograf i Farver Hansens Grd på Gjøvik. f.1877 t
1910: Oscar Baggethun, f. 06.01.1877 i Gjøvik, hf, g, Typograf i Løkkegaten 168
Boktrykker. Medeier og medutgiver av Gudbrandsdalens Folkeblad i Lillehammer 1909-24
Barn:
35
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Ester Baggethun, f. 10 okt 1897 i Kristiania,526 døpt 15 des 1897 i Kristiania,526 folketelling
1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 04 mai 1913
i Lillehammer kirke,526 d. 05 jun 1977 i Horten, Vestfold.123
1900: Ester baggethun, Hos foreldrene i Farver Hansens Grd på Gjøvik. f.1897 i Kristiania
1910: Ester Baggethun, f. 10.10.1897 i Kristiania, Hos foreldrene i Løkkegaten 168
Hunns husmorskole og handelskole
Husholderske ved Holtan gård i Horten fra 1938, hvor hun også bodde
Ugift
Ruth Baggethun, f. 11 mar 1900 på Gjøvik, Oppland,527 døpt 26 mar 1900 Hjemme,527 døpt 04
jun 1900 i Gjøvik kirke,527 d. 02 sep 1900 i Gjøvik, Oppland,528 dødsårsak Lungebetændelse,528
gravlagt 07 sep 1900 i Gjøvik kirke.528
Rolf Baggethun, f. 01 jan 1902 på Gjøvik, Oppland,529 døpt 04 mai 1902 i Gjøvik kirke,529
folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 03 des 1916 i Lillehammer kirke,530 d.
2 aug 1987 i Horten, Vestfold,123 gravlagt 28 aug 1987 i Horten kapell.
1910: Rolf Baggethun, f. 01.01.1902 i Gjøvik, Hos foreldrene i Løkkegaten 168
Ved giftemål i 1938: Redaktør Apotekergt. 18
Teknisk og journalistisk utdannelse
Fra 1928 redaksjonssekretær i Gjengangeren, redaktør og disponent fra 1935 til 1965
Medlem av Horten bystyre og formannskap
Han giftet seg med Esther Kamilla Kristensen, 23 okt 1938 i Horten kirke,531 f. 27 feb 1909 i
Horten, Vestfold,532 (datter av Kristian Kristensen og Emilie Karina Eriksen), døpt 08 apr 1909
i Horten kirke,532 konfirmert 10 mai 1925 i Horten kirke,533 d. 15 aug 2006 i Horten, Vestfold,123
gravlagt 22 aug 2006 i Horten kapell.534
Esther: 1910: Ester Kristensen, f. 27.02.1908 i Horten, Hos foreldrene i Nedre Bjergade 7
Ved konfirmasjonen i 1925: Fødested Horten, Bopæl N. Bjerggt. 5
Ved giftemål i 1938: Hjv. N. Bjerggt. 5
Bosted 2005: Horten
Ruth Baggethun, f. 15 jun 1904 i Gjøvik, Oppland,535 døpt 11 sep 1904 i Gjøvik kirke,535
folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 07 des 1919 i Lillehammer kirke,536 d.
25 des 1975 i Horten, Vestfold.522,123
1910: Ruth Baggethun, f. 15.06.1904 i Gjøvik, Hos foreldrene i Løkkegaten 168
Hjemmeværende husmor
Hun giftet seg med Rolf W. Nilsen, 1939, f. 11 jan 1915 i Lier, Buskerud,522 d. 23 jun 1979 i
Horten, Vestfold.522
Inger Baggethun, f. 06 feb 1907 på Gjøvik, Oppland,537 døpt 26 mai 1907 i Gjøvik kirke,537
folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 03 des 1922 i Lillehammer kirke,538 d.
18 feb 1989 i Horten, Vestfold.522,123
1910: Inger Baggethun, f. 06.02.1907 i Gjøvik, Hos foreldrene i Løkkegaten 168
Redaksjonssekretær i Gjengangeren fra 1935.
Deltagermedaljen for arbeid i etterretningstjenesten under krigen.
Ugift
Ragnar Baggethun, f. 08 jun 1910 i Lillehammer, Oppland,539 døpt 21 aug 1910 i
Lillehammer kirke,539 folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 07 des 1924 i
Lillehammer kirke,540 d. 26 jul 1967 i Horten, Vestfold.123
1910: Ragnar Baggethun, f. 10.06.1910 i Lillehammer, Hos foreldrene i Løkkegaten 168
Ved giftemål i 1940: Verftsarb. Apotekgt. 18
Ansatt ved Marinens Accumulatorfabrik i Horten.
Han giftet seg med Solveig Anthonie Brungot, 28 jul 1940 i Horten kirke,541 f. 23 des 1916 i
Horten, Vestfold,542 (datter av Peder Brungot og Anthonie Jensen), døpt 29 apr 1917 i
Metodistkirken i Horten,542 konfirmert 08 mai 1932 i Horten kirke,542 d. 12 apr 2003 i Horten,
Vestfold.123
Solveig: Ved giftemål i 1940: Hjv. Nygt. 12
Ivar Baggethun, f. 22 okt 1913 i Lillehammer, Oppland,543 døpt 24 mai 1914 i Lillehammer
kirke,543 d. 04 nov 1967 i Gjøvik, Oppland.544
36
Redaktør for Opplands Tidende på Gjøvik
Senere fylkessekretær for Høyre
Bosted 1967: Gjøvik
Han giftet seg med Kirsten Betzy Pedersen, 09 okt 1943,544 f. 04 aug 1919 i Drammen,
Buskerud,522,545 (datter av Olaf Peder Jørgen Pedersen og Amanda Natalie Torstensen), døpt 30
nov 1919 i Bragernes kirke,545 d. 20 feb 2001 i Gjøvik, Oppland.522
Kirsten: Ved dåpen i 1919: Forældrenes bopæl: Konggt. 47
35. Sigurd Jonassen Thorstad, f. 20 sep 1873 på Myhre på Biristrand i Biri, Oppland,546 døpt 12 okt 1873 i Biri
kirke,546 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert 30 sep 1888 i Brøttum kirke,546
hendelse 08 aug 1894 til Kristiania,547 folketelling 1900 på Vandhem på Nordstrand i Østre Aker i Oslo,98
folketelling 1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 d. 09 nov 1939 på Båberg i Biri, Oppland,59 gravlagt 16
nov 1939 i Biri kirke.548
1875: Sigurd Johnassen, Hos foreldrene (Ærnæres af faderen) i Lønstad, f. 1873 i Biri
Ved konfirmasjonen i 1887: Bosted Korsvigen på Brøttum
Ved Peters dåp i 1893: Bosted Modalen i Ringsaker
Utflyttet 1894 fra Løten: Egteviet 10/5 i Vor Fr. k. Christiania
1900: Sigurd Thorstad, hf, Inspektør ved pensionsindr. "Glitne" på Vandhem, f. 1873 i Biri
1910: Sigur Thorstad, f. 21.09.1873 i Biri, hf, g, Overinspektør i "Glitne" i Heimli
Ved 2. giftemål i 1912: Overinspektør Gabelsg Chra. Forlovererklæring i Gamle Aker av 5. august 1912
Han giftet seg med (1) Anne Mikkelsdtr. Minken, 10 mai 1893 i Vor Frelsers kirke (Domkirken) i Oslo,549
f. 09 jun 1866 på Løken stasjon i Løten, Hedmark,550 (datter av Mikkel Andersen Minken og Petrine
Pedersdtr. Bratland), døpt 15 jul 1866 i Løten kirke,550 konfirmert 02 okt 1881 i Løten kirke,551 hendelse 08
aug 1894 til Kristiania,552 folketelling 1900 på Vandhem på Nordstrand i Østre Aker i Oslo,98 folketelling
1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 d. 09 mar 1911 i Heimli på Nordstrand i Oslo,553 dødsårsak
Lungetæring,553 gravlagt 16 mar 1911 i Nordstrand kirke.553
Anne: Ved konfirmasjonen i 1881: Fødested og bopæl Aadalsbrug station
Ved Peters dåp i 1893: Bosted Modalen i Ringsaker
Utflyttet 1894 fra Løten: Egteviet 10/5 i Vor Fr. k. Christiania
1900: Anne Thorstad, hm. Husvæsenet på Vandhem i Ø. Aker. f. 1866 i Løten.
1910: Anne Thorstad, f. 09.06.1869 i Løiten, hm, g, Husmor i Heimli
Han giftet seg med (2) Inger Thorstad, 07 aug 1912 i Voss, Hordaland,554 f. 14 aug 1878 i Kristiania,555
(datter av Thorstein Johannesen Thorstad og Inga Marianne Bernhardine Thoresen), døpt 03 nov 1878 i
Trefoldighetskirken, Kristiania,555 konfirmert 30 sep 1894 i Gamle Aker kirke,556 folketelling 1900 i
Kristiania,98 folketelling 1910 i Kristiania,122 d. 19 sep 1951 i Båberg i Biri, Oppland.548
Inger: Fødested: Grubbegd. 3
Ved konfirmasjonen i 1894: Bopæl Thereseg. 39
1900: Inger Thorstad, Hos foreldrene i Wessels Gade 8 i Kristiania, ug, f. 78
1910: Inger Thorstad, f. 14.08.1878, Kristiania, hm, ug, Telefonistinde i Sofies Plads 1
Ingen barn
Barn:
i. Peter Michael Thorstad, f. 01 jul 1893 på Ådalsbruk stasjon i Løten, Hedmark,557 døpt 23 jul
1893 i Løten kirke,557 folketelling 1900 på Vandhem på Nordstrand i Østre Aker i Oslo,98
folketelling 1910 på Rud i Nes på Romerike, Akershus,122 d. 29 des 1976 i Båberg i Biri,
Oppland,548 gravlagt 6 jan 1977 i Biri kirke.
Ved dåpen i 1893: Forældrenes Bopæl Modalen, Ringsaker, barnet født paa Aadalsbr. Station
1900: Peter M. Thorstad, Hos foreldrene på Vandhem i Ø. Aker. f. 1893 i Løten
1910: Petter Thorstad, f. 01.06.1893 i Ø. Thoten, tj, ug, tjenestegut på Ruud
Han giftet seg med Elida Holen, 01 sep 1945,548 f. 25 apr 1902 på Skogsrudholen i Sør-Odal,
Hedmark,558 (datter av Karl Amundsen Holen og Emma Amundsdtr.), døpt 22 jun 1902 i Strøm
kirke, Sør-Odal,558 folketelling 1910 på Holen i Sør-Odal, Hedmark,122 konfirmert 04 okt 1917 i
Strøm kirke, Sør-Odal,559 d. 04 nov 1978 på Båberg i Biri, Oppland,548 gravlagt 10 nov 1978 i
Biri kirke.
Elida: 1910: Elida Holen, f. 25.04.1902 i Søndre Odalen, Hos foreldrene på Holen
37
ii. Ingar Arnold Thorstad, f. 06 okt 1895 i Kristiania,560 døpt 29 des 1895 i Uranienborg kirke,560
folketelling 1900 på Vandhem på Nordstrand i Østre Aker i Oslo,98 folketelling 1910 i Heimli
på Nordstrand i Oslo,122 konfirmert 01 okt 1911 i Nordstrand kirke,561 emigrert 14 mai 1915 til
USA,57 d. 11 jun 1937 i California, USA.562
Fødested: Vibesgd. 16
1900: Ingar Ar. Thorstad, Hos foreldrene på Vandhem i Ø. Aker. f. 1895 i Kr.ania
1910: Arnold Thorstad, f. 06.10.1895 i Kr.ania, Hos foreldrene i Heimli
Ved konfirmasjonen i 1911: Fødested Uranienborg, Bopæl Nordstrand
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 14.05.1915, Ingar Arnold Thorstad, ug, matros, Fra
Ekebergsgt. 6 III til New York med United States
Ellis Island Passenger Record: Arnold Thorstad, Last Place of Residence: Christiania, Norway,
Date of Arrival: May 25, 1915, 19y, Marital Status: S, Ship of Travel: United States, Port of
Departure: Copenhagen
Omkom på sjøen.
Han giftet seg med Isabel Wilhelmina Veal, 27 okt 1935 i Los Angeles, Los Angeles,
California, USA,562 f. 10 feb 1903 i Colorado, Doña Ana, New Mexico, USA,562 (datter av
William Anthony Veal og Francisca Jurado), d. 25 sep 1982 i Long Beach, Los Angeles,
California, USA.562
iii. Ragnar Minken Thorstad, f. 20 apr 1898 på Nordstrand, Oslo,563 døpt 30 jul 1898 i
Uranienborg kirke,563 folketelling 1900 på Vandhem på Nordstrand i Østre Aker i Oslo,98
folketelling 1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 d. 19 des 1958 i Andebu, Vestfold,564 bisatt
27 des 1958 i Tønsberg krematorium.
1900: Ragnar M. Thorstad, Hos foreldrene på Vandhem i Ø. Aker. f. 1898 t
1910: Ragnar Thorstad, f. 20.04.1898 på Nordstrand, Hos foreldrene i Heimli
Ved giftemål i 1922: Skogbetj. Lardal
Han giftet seg med Svanhild Lydia Jonathine Hødal, 11 nov 1922 i Kjose kirke i Brunlanes,
Vestfold,565 f. 05 nov 1899 på Kroken skole på Kjose i Brunlanes, Vestfold,566 (datter av Lars
Johannes Pedersen Hødal og Laura Jonathine Stauch), døpt 07 jan 1900 i Kjose kirke,566
folketelling 1900 på Kroken skole på Kjose i Brunlanes, Vestfold,98 folketelling 1910 på
Kroken skole på Kjose i Brunlanes, Vestfold,122 konfirmert 27 sep 1914 i Kjose kirke,567 d. 13
apr 1984 i Sem, Vestfold,548,568 bisatt 18 apr 1984 i Sem kirke.568
Svanhild: 1900: Svanhild Hodal, Hos foreldrene på Krokens skole i Brunlanes. f. 05111899 t
1910: Svanhild Hødal, f. 05.11.1899 i Brunlanes, Hos foreldrene på Kroken skole
Ved giftemål i 1922: Lærertr. Kjose
Ved konfirmasjonen i 1914: Fødested og bopæl Kroken
iv. Agnes Borgny Thorstad, f. 27 aug 1901 på Nordstrand, Oslo,569 døpt 24 okt 1901 i
Nordstrand kirke,569 folketelling 1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 emigrert 18 sep 1920 til
USA,57 d. 12 jan 1964 i USA.548
1910: Borgny Thorstad, f. 27.08.1901 på Nordstrand, Hos foreldrene i Heimli
Emigranter over Kristiania 1871-1930: 18.09.1920, Borgny Thorstad, ug, stud. art. (direktør),
f. 27.08.1901, Fra Stavanger til New York med Bergensfj.
Ellis Island Passenger Record: Borgny Thorstad, Last Place of Residence: Stavanger, Norway,
Date of Arrival: Sep 27, 1920, 19y, Ship of Travel: Bergensfjord, Port of Departure: Kristiania,
Norway
Hun giftet seg med Giles Byron Francklyn, 01 jan 1931 i Paris,548 f. 23 mai 1896 i Orange,
New Jersey, USA,548 d. 09 nov 1946 i New York City, USA,548 gravlagt i Morristown, New
Jersey, USA.548
v. Signe Gudrun Thorstad, f. 01 apr 1903 på Nordstrand, Oslo,570 døpt 05 jul 1903 i Nordstrand
kirke,570 folketelling 1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 d. 12 feb 1990 i Hamar, Hedmark,123
bisatt 19 feb 1990 i Hamar krematorium.123
1910: Gudrun Thorstad, f. 01.04.1903 på Nordstrand, Hos foreldrene i Heimli
Hun giftet seg med Arne Homb, 15 jun 1940, f. 12 jan 1906 i Lillehammer, Oppland,571 (sønn
av John Amundsen Homb og Karen Tretteberg), døpt 11 feb 1906 i Lillehammer kirke,571
38
folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 04 des 1921 i Lillehammer kirke,572 d.
21 des 1987 i Hamar, Hedmark,123 bisatt 29 des 1987 i Hamar krematorium.123
Arne: 1910: Arne Homb, f. 12.01.1904 i Lillehammer, Hos foreldrene i Storgaten 28
vi. Dagny Reidun Thorstad, f. 03 jul 1905 i Kristiania,573 døpt 16 jul 1905 i Frogner kirke,573
folketelling 1910 i Heimli på Nordstrand i Oslo,122 d. 17 aug 1920 på Våland i Hetland,
Rogaland,574 dødsårsak Tarmtuberculose,574 gravlagt 23 aug 1920 i Nordstrand kirke.574
Ved dåpen i 1905: Forældrenes bopæl Ths. Heftyesgd. 48
1910: Reidun Thorstad, f. 03.07.1905 i Kristiania, Hos foreldrene i Heimli
36. Sofie Jonasdtr. Thorstad, f. 19 jul 1875 på Myhre på Biristrand i Biri, Oppland,575 døpt 01 aug 1875 i Biri
kirke,575 folketelling 1875 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert 05 okt 1890 i Biri kirke,575
folketelling 1900 på Segård i Snertingdalen, Oppland,98 emigrert 01 sep 1905 til Hannaford, Griggs, North
Dakota, USA,82,396 folketelling 16 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 3 apr 1930
i Williston, Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 2 apr 1940 i Williston, Williams, North Dakota,
USA,578 d. 15 jun 1971 i Valley, Montana, USA,579 gravlagt i Riverview Cemetery, Williston.580
1875: Sophie Johnasdatter, Hos foreldrene (Ærnæres af faderen) i Lønstad, f. 1875 i Biri
Konfirmerte i Biri 1887-99: Kristendomskundskab: Godt (2,8). Udflyttet til Løiten, fået attest i 1903 for at
indtræde i ægteskabet.
1900: el, Handelsbetjent på Segaard i Biri. g. f. 1875 (t)
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 1905, 01.09.1905, Sofie Jonas. Thorstad Haug, g, hustru, 30 år, Bosted
Romedal, Til N. Dakota med Angelo
Ellis Island: Sofie Thorstad Haug, Ethnicity: Norway, Date of Arrival: Sep 15, 1905, Age at Arrival: 30y,
Ship of Travel: Baltic, Port of Departure: Liverpool
Census 1920: Haug Sofei, Wife, 44 years, M(arried), in Athens township
Census 1930: Haug Sophia, Wife, 54 years, M(arried), in Williston
Census 1940: Haug Sophia, Wife, 64 years, M(arried), in Williston
Hun giftet seg med Nikolai Martinussen Haug, 28 sep 1903 i Løten kirke,581 f. 27 jun 1879 på Skarpnakken
(Gråbergshaugen) i Romedal, Hedmark,582 (sønn av Martinus Larsen Haug og Maren Olsdtr.), døpt 26 des
1879 i Vallset (Tomter) kirke i Romedal,582 konfirmert 14 okt 1894 i Vallset (Tomter) kirke i Romedal,583
folketelling 1900 i Trysil, Hedmark,98 emigrert 01 sep 1905 til Hannaford, Griggs, North Dakota, USA,82,396
folketelling 16 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 3 apr 1930 i Williston,
Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 2 apr 1940 i Williston, Williams, North Dakota, USA,578 d. 10
okt 1952 i Williston, Williams, North Dakota, USA,580 gravlagt i Williston, Williams, North Dakota, USA.580
Nikolai: Ved konfirmasjonen i 1894: Bosted: Tomter - Gråbergshaugen
1900: Tømmerarbeider boende i tømmerkoje i Trysil, ug, f. 1879 i Romedal
Ved giftemål i 1903: Mekaniker Aadals Brug
Ved Rolfs fødsel og død i 1904: Bosatt på Bjerggrund i Ådals Brug
Emigranter fra Oslo 1867-1930: 01.09.1905, Nikolai Martinius Haug (Thorstad), g, mek arb., 26 pr. Bosted
Romedal, Til N. Dakota med Angelo
Ellis Island: Nicolai Thorstad Haug, Ethnicity: Norway, Date of Arrival: Sep 15, 1905, Age at Arrival: 26y,
Ship of Travel: Baltic, Port of Departure: Liverpool
Census 1920: Haug Nicotai, Head, 40 years, M(arried), Farmer in Athens township
Census 1930: Haug Nicolai, Head, 52 years, M(arried), Janitor Post office in Williston
Census 1940: Haug Nick, Head, 60 years, M(arried), Fireman in Williston
Barn:
i. Rolf Haug, f. 29 jan 1904 på Ådalsbruk i Løten, Hedmark,584 døpt 05 feb 1904 i Hjemme,584 d.
11 feb 1904 på Ådalsbruk i Løten, Hedmark,585 gravlagt 29 feb 1904 i Løten kirke.585
ii. unknown boy, f. ca 1907 i Nord-Dakota, USA,580 d. ca 1907 i Nord-Dakota, USA.580
iii. Gudrun Haug, f. 05 apr 1908 i Thorshaug, Williston, Williams, North Dakota, USA,580
folketelling 16 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 5 apr 1930 i
Cow Creek, Williams, North Dakota, USA,577 d. 22 jan 1933 i Cow Creek, Williams, North
Dakota, USA,580 gravlagt i Saint Lucas Cemetery, Williston.580
Census 1920: Haug Grudrun, 11 år, With parents in Athens township
Census 1930: Sundby Gudrun, Wife, 21 år, M(arried), in Cow Creek
39
Hun giftet seg med Orvin Sundby, 1927,580 f. 15 sep 1902 i Minnesota, USA,580 (sønn av
Edward O. Sundby og Alice), folketelling 21 apr 1910 i Hebron, Williams, North Dakota,
USA,586 folketelling 28 jan 1920 i Hebron, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 5 apr
1930 i Cow Creek, Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 19 apr 1940 i Williston,
Williams, North Dakota, USA,578 d. 22 nov 1964 i Glasgow, Valley, Montana, USA,580,587
gravlagt i Highland Cemetery.580
Orvin: Census 1910: Sundley Orvin, 7 years, With parents in Hebron Township
Census 1920: Sundby Orvin, 17 år, With parents in Hebron Township
Census 1930: Sundby Orrin, Head, 27 år, M(arried), Farmer in Cow Creek
Census 1940: Sundby Orvin, Head, 37 years, M(arried), Miller in Williston
iv. Mildred Haug, f. 17 nov 1909 i Thorshaug, Williston, Williams, North Dakota, USA,587
folketelling 16 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 10 apr 1930 i
Rapid City, Pennington, South Dakota, USA,577 folketelling 15 apr 1940 i Glasgow, Valley,
Montana, USA,578 d. 21 apr 2002 i Williston, Williams, North Dakota, USA,580,587 gravlagt i
Riverview Cemetery, Williston.580
Census 1920: Haug Mildred, 10 år, With parents in Athens township
Ved giftemål i 1928: Mildred Haug, 19 år, Residence Williston, N.D.
Census 1930: Benson Mildred, Wife, 20 år, M(arried), in Rapid City
Census 1940: Benson Mildred, Wife, 29 years, M(arried), in Glasgow
Hun giftet seg med Clarence Leonard Benson, 22 nov 1928 i Sidney, Richland, Montana,
USA,588 f. 22 mar 1903 i Shelly, Norman, Minnesota, USA,580 (sønn av Syvert Benson og
Lizzie Hanson), folketelling 10 apr 1930 i Rapid City, Pennington, South Dakota, USA,577
folketelling 15 apr 1940 i Glasgow, Valley, Montana, USA,578 d. 13 nov 1965 i Glasgow,
Valley, Montana, USA,580,587 gravlagt i Riverview Cemetery, Williston.
Clarence: Ved giftemål i 1928: Clarence L. Benson, 23 år, Residence Williston, N.D.
Previously married, Divorced 1928.
Census 1930: Benson Clarence L, Head, 27 år, M(arried), Service Man Music Company in
Rapid City
Census 1940: Benson Clarence L, Head, 37 years, M(arried), ?? manager retail handware in
Glasgow
v. Valborg Haug, f. 02 des 1910 på Thorshaug, Williston, Williams, North Dakota, USA,
folketelling 16 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 8 apr 1930 i
Seattle, King, Washington, USA,577 d. 08 feb 1979 i Houston, Harris, Texas, USA.589
Census 1920: Haug Valboog, 9 år, With parents in Athens township
Census 1930: Haug Valborg, 19 år, S(ingle), Servant in the household of Herbert Shaw in
Seattle
Hun giftet seg med Halfdan Haug, f. 23 sep 1899 på Haug indre i Buksnes på Vestvågøy,
Nordland,590 (sønn av Leander Hansen Haug og Sofie Birgitte Bendiksen), døpt 10 des 1899 i
Buksnes kirke,590 folketelling 1900 på Haug indre i Buksnes på Vestvågøy, Nordland,98
folketelling 1910 på Haug indre i Buksnes på Vestvågøy, Nordland,122 d. 29 mai 1975 i
Houston, Harris, Texas, USA.580
Halfdan: 1900: Halfdan Hansen, Hos foreldrene på Haug indre, f. 230999 i Buksnes
1910: Halvdan Hansen, f. 1897??.09.23 i Buksnes
s, ug, Hjælper moderen på
Lillehaugen (Haug)
No children in this marriage.
They divorced and re-married - years not known
37. Arne Jonassen Thorstad, f. 18 jun 1878 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,591 døpt 5 jul 1878
Hjemme,591 døpt 07 jul 1878 i Biri kirke,591 konfirmert 02 okt 1892 i Biri kirke,592 folketelling 1900 på
Galleberg i Sande, Vestfold,98 emigrert 24 jul 1903 til Cooperstown, Griggs, North Dakota, USA,82,396
folketelling 21 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 25 apr 1930 i Athens,
Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 15 apr 1940 i Athens, Williams, North Dakota, USA,578 d. 07
nov 1943 i Williston, Williams, North Dakota, USA,593 gravlagt i Bethesda Cemetery, Williston, ND.593
Ved konfirmasjonen i 1892: Udflyttet til Sande 1892, til Gjøvik 1902, da gift.
40
1900: hf, Landhandler på Sande meieri og handelsf. (Galleberg, ug, f. 1878 i Biri
Ved giftemål i 1902: Bagermester Gjøvik
Emigranter fra Oslo 1867-1930: Nr. 10595, 1903, Juli 24, Arne Jonassen Tharstad, G, Bagersv., 25 år,
Bopel Biri, Til N. Dakota med Montebello
Ellis Island Record: Arne Jonasen Thorstad, Last Place of Residence: Biri, Date of Arrival: Aug 09, 1903,
Age at Arrival: 25y, Marital Status: M, Ship of Travel: Cedric, Port of Departure: Liverpool
Census 1920: Thorstad Arne, Head, 41 years, M(arried), Farmer in Athens Township
Census 1930: Thorstad Arne, Father, 52 år, M(arried), With his son Hartwig i Athens Township
Census 1940: Thorstad Arne, Head, 61 years, M(arried), Farmer in Athens Township
Han giftet seg med Hilda Marie Berg, 13 sep 1902 i Trefoldighetskirken, Kristiania,594 f. 15 feb 1880 i
Eidsfoss i Hoff, Vestfold,595 (datter av Johan Knudsen Berg og Anne Marie Eriksdtr.), døpt 11 apr 1881 i
Hoff kirke,595 konfirmert 07 okt 1894 i Sande kirke,596 folketelling 1900 på Revå i Sande, Vestfold,98 emigrert
24 jul 1903 til Cooperstown, Griggs, North Dakota, USA,82,396 folketelling 21 jan 1920 i Athens, Williams,
North Dakota, USA,576 folketelling 25 apr 1930 i Athens, Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 15 apr
1940 i Athens, Williams, North Dakota, USA,578 d. 09 feb 1946 i Williston, Williams, North Dakota, USA,597
gravlagt i Bethesda Cemetery, Williston, ND.593
Hilda: Ved konfirmasjonen i 1894: Fødested Hof, Bopæl Revå
1900: Hilda J. Berg. Hos foreldrene Husgjerning på Revaa i Sande, ug, f. 1880 i Hoff JL
Ved giftemål i 1902: Telefonistinde i Sande, Jarlsberg
Emigranter fra Oslo 1867-1930: Nr. 10596, 1903, Juli 24, Hilda Jonassen Tharstad, G, 23 år, Bopel Biri, Til
N. Dakota med Montebello
Ellis Island Record: Hilda Thorstad, Last Place of Residence: Biri, Date of Arrival: Aug 09, 1903, Age at
Arriv: 23y, Marital Status: M, Ship of Travel: Cedric, Port of Departure: Liverpool
Census 1920: Thorstad Hilda, Wife, 39 år, M(arried), in Athens Township
Census 1930: Thorstad Hilda, Mother, 50 years, M(arried), With her son Hartwig in Athens Township
Census 1940: Thorstad Hilda, Wife, 60 years, M(arried), in Athens Township
Barn:
i. Bergljot Thorstad, f. 13 mar 1903 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,598 døpt 01 jun 1903
i Biri kirke,598 emigrert 24 jul 1903 til Cooperstown, Griggs, North Dakota, USA,82,396
folketelling 21 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 d. 20 feb 1924 i Athens,
Williams, North Dakota, USA,576 gravlagt i Bethesda Cemetery, Williston, ND.593
Emigranter fra Oslo 1867-1930: Nr. 10597, 1903, Juli 24, Berglot Tharstad, 4/12 år, Bopel Biri,
Til N.dakota med Montebello.
Ellis Island Passenger Record: Bergliot Thorstad, Last Place of Residence: Biri, Date of
Arrival: Aug 09, 1903, Age at arrival 4m, Ship of Travel: Cedric, Port of Departure: Liverpool
1920: Thorstad, Bergliote, 16 years, With parents in Athens Township
Died during a child birth. The child was still born.
Hun giftet seg med Morris Ulvin, 1923 i Marmon, Williams, North Dakota, USA,593 f. 21 mai
1902 i Nord-Dakota, USA,593 d. 21 nov 1980 i Richland, Benton, Washington, USA.593,599
ii. Arnold Thorstad, f. 03 aug 1904 i Cooperstown, Griggs, North Dakota, USA,593 folketelling
21 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 11 apr 1930 i Williston,
Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 12 apr 1940 i Detroit Lakes, Becker, Minnesota,
USA,578 d. 30 jan 1967 i Hialeah, Miami-Dade, Florida, USA.593
Census 1920: Thorstad Arnold, 15 years, With patents in Athens Township
Census 1930: Thorstad Arnold, Head, 25 years, M(arried), Mechanic in garage in Williston
Census 1940: Thorstad Arnold I, head, 35 years, M(arried), Shop foreman in Auto Garage in
Detroit Lakes
Han giftet seg med Ovidia Elise Falkenhagen, 1928 i Williston, Williams, North Dakota,
USA,593 f. 17 mai 1906 i Galesburg, Traill, North Dakota, USA,593 (datter av John
Falkenhagen), folketelling 1910 i Galesburg, Traill, North Dakota, USA,600 folketelling 12 jan
1920 i McKenzie, North Dakota, USA,576 folketelling 11 apr 1930 i Williston, Williams, North
Dakota, USA,577 folketelling 12 apr 1940 i Detroit Lakes, Becker, Minnesota, USA,578 d. 07 apr
1982 i Portland, Multnomah, Oregon, USA.593 De ble skilt ca 1940.593
Ovidia: Census 1910: Ovedia Falkenhagen, 3 år, With her father in Galesburg
41
Census 1920: Ovidea Falkenhagen, 13 år, With her uncle Martin in Township 148 Range
99-Almira
Census 1930: Thorstad Ovidia, Wife, 23 år, M(arried), in Williston
census 1940: Thorstad Ovedia E, Wife, 33 years, M(arried), in Detroit Lakes
iii. Hartvig Thorstad, f. 21 sep 1905 i Cooperstown, Griggs, North Dakota, USA,593 folketelling
21 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 25 apr 1930 i Athens,
Williams, North Dakota, USA,601 folketelling 15 apr 1940 i Athens, Williams, North Dakota,
USA,578 d. 17 nov 1982 i Williston, Williams, North Dakota, USA,593 gravlagt på Bethesda
Cemetery, Williston, ND.602
Census 1920: Thorstad Hartwig, 14 years, With parents in Athens Township
Census 1930: Thorstad Hartwig, Head, 24 år, S(ingle), Farmer in Athens Township
Census 1940: Thorstad Hartvig, 34 years, S(ingle), With parents, Farmer in Athens Township
Unmarried
Took over the Thorstad farm which still is in the ownership of the family
iv. Agnes Thorstad, f. 31 des 1906 i Hannaford, Griggs, North Dakota, USA,593 d. 12 jan 1907 i
Hannaford, Griggs, North Dakota, USA.593
v. Agnes Thorstad, f. 26 aug 1908 i Marmon, Williams, North Dakota, USA,593 folketelling 21
jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 11 apr 1930 i Williston,
Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 2 apr 1940 i Williston, Williams, North Dakota,
USA,578 bosted 1973 i Bonita Springs, Lee, Florida, USA,603 d. 05 nov 1997 i Havre, Hill,
Montana, USA,593 gravlagt i Balfour, McHenry, North Dakota, USA.593
Census 1920: Thorstad Agnes, 10 years, With parents in Athens Township
Census 1930: Thorstad Agnes, 21 år, Servant in the household of William E Kennedy in
Williston
Census 1940: Alme Agnes, Wife, 31 years, M(arried), in Williston
Hun giftet seg med Clarence Alme, 14 feb 1932 i Hannaford, Griggs, North Dakota, USA,604,593
f. 30 mar 1901 i Hannaford, Griggs, North Dakota, USA,593 (sønn av Thomas Alme og Mary
Alme), folketelling 1910 i Balfour, McHenry, North Dakota, USA,586 folketelling 1920 i
McHenry, North Dakota, USA,576 folketelling 2 apr 1930 i Williston, Williams, North Dakota,
USA,578 folketelling 2 apr 1940 i Williston, Williams, North Dakota, USA,578 d. 19 feb 1973 i
Bonita Springs, Lee, Florida, USA,593 gravlagt i Balfour, McHenry, North Dakota, USA.593
Clarence: 1910: Clarence Alme, 9 år, Hos foreldrene i Balfour
1920: Clarence Alme, 19 år, Hos foreldrene i McHenry
Census 1930: Alme Clarence, 29 år, Single, Mechanic Automobile in Williston
Census 1940: Alme Clarence, Head, 39 years, M(arried), Repair Auto Top+Body i Williston
vi. Thorleif Thomas Thorstad, f. 29 sep 1910 i Marmon, Williams, North Dakota, USA,593,605
folketelling 21 jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 25 apr 1930 i
Athens, Williams, North Dakota, USA,577 d. 09 des 1988 i Ogden, Weber, Utah, USA,606
gravlagt på Ben Lomond Cemetery.606
Census 1920: Thorstad Thorleif, 8 years, With parents in Athens Township
Census 1930: Thorstad Thorlief, Brother, 19 år, With parents at his brother Hartwig in Athens
Township
Han giftet seg med Blanche Iona Holley, 14 mar 1942 i Evanston, Uinta, Wyoming,
USA,593,605,606 f. 28 okt 1914 i Corinne, Box Elder, Utah, USA,593,606 (datter av Roy E. Holley og
Bertha G.), folketelling 1920 i Box Elder, Utah, USA,576 folketelling 1930 i Malad, Box Elder,
Utah, USA,577 d. 14 mai 2007 i West Valley, Salt lake, Utah, USA,593 gravlagt på Ben Lomond
Cemetery.606
Blanche: 1920: Blanch J Holley, 5 år 1 mnd, Hos foreldrene i Box Elder
1930: Blanche I Holley, 15 år, Hos foreldrene i Malad
Residence 2005: West Valley, UT
vii. Ralph Thorstad, f. 1913 i Marmon, Williams, North Dakota, USA,593 d. 1913 i Marmon,
Williams, North Dakota, USA.593
viii. Margit Thorstad, f. 26 aug 1914 i Marmon, Williams, North Dakota, USA,593 folketelling 21
jan 1920 i Athens, Williams, North Dakota, USA,576 folketelling 25 apr 1930 i Athens,
42
Williams, North Dakota, USA,577 folketelling 10 apr 1940 i Wenner, Williams, North Dakota,
USA,578 d. 21 apr 2010 i Williston, Williams, North Dakota, USA.607
Census 1920: Thorstad Margret, 5 years, With parents i Athens Township
Census 1930: Thorstad Margit, Sister, 15 år, With parents at her brother Hartwig in Athens
Township
Census 1940: Walstad Margit, Wife, 25 years, M(arried), in Wenner
Residence 2005: Williston, ND
Hun giftet seg med Thaddeus C. Walstad, 28 jun 1937 i Betsheda church, Williston, ND,593 f.
05 jun 1899 i Sharon, Steele, North Dakota, USA,593 (sønn av Thomas Walstad og Gunhilda),
folketelling 1900 i Steele, North Dakota, USA,58 folketelling 1920 i Williams, North Dakota,
USA,576 folketelling 10 apr 1940 i Wenner, Williams, North Dakota, USA,578 d. 05 des 1985 i
Alamo, Williams, North Dakota, USA,593 gravlagt i Bethesda Cemetery, Williston, ND.593
Thaddeus: 1900: Thadeus C Walstad, f. Jun 1899 i North Dakota, Hos foreldrene i Highland,
Norman, Norway & Westfield Townships in Steele
1920: Taddaus C Walstad, 20 år, Hos foreldrene i Williams
Census 1940: Walstad T.C, Head, 40 years, M(arried), Farmer in Wenner Twp
38. Julius Jonassen Thorstad, f. 05 nov 1881 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,608 døpt 04 des 1881 i Biri
kirke,608 konfirmert 12 sep 1897 i Biri kirke,609 folketelling 1900 i Kristiania,98 folketelling 1910 på Magnor i
Eidskog, Hedmark,122 d. 01 jan 1955 i Hokksund i Øvre Eiker, Buskerud,610 bisatt 8 jan 1955 i Drammen
krematorium,610 gravlagt 16 aug 1955 på Haug gravlund, Hokksund.123
Ved konfirmasjonen i 1897: Fået attest til Skarnes station 25.08.1904 i anledning giftermål.
1900: el, Kontorist paa Sagførerkontor i Marie Gade 5 i Kristiania. ug, f 1881 i Biri
Ved giftemål i 1904: Kontorfulmægtig på Skarnes
1910: Julius Jonas Thorstad, f. 05.11.1881 i Biri, hf, inderst, g, indcassator, gaardsalg på Magnor
Han giftet seg med Karen Gudrun Amundsdtr. Moen, 15 sep 1904 i Strøm kirke, Sør-Odal,611 f. 02 nov
1885 i Moen i Sør-Odal, Hedmark,612 (datter av Amund Olsen Moen og Randine Gudbrandsdtr. Snipen),
døpt 26 des 1885 i Strøm kirke, Sør-Odal,612 konfirmert 30 sep 1900 i Strøm kirke, Sør-Odal,613 folketelling
1900 på Moen i Sør-Odal, Hedmark,98 folketelling 1910 på Magnor i Eidskog, Hedmark,122 d. 07 sep 1956 på
Grua i Lunner, Oppland,610 gravlagt 5 okt 1956 i Haug gravlund, Hokksund.123
Karen: 1900: Gudrun Amundsen, Hos foreldrene på Moen i Søndre Odalen. ug, f 1885 T
Ved giftemålet i 1904: Hj, på Moen
1910: Gudrun Amundsdatter Thorstad, f. 02.11.1885 i S. Odalen, hm, g, kone på Magnor
Barn:
i. Rakel Thorstad, f. 18 des 1908 på Magnor i Eidskog, Hedmark,465 døpt 31 jan 1909 i Strøm
kirke, Sør-Odal,465,466 folketelling 1910 på Magnor i Eidskog, Hedmark,122 konfirmert 08 apr
1923 i Haug kirke,467 d. 20 okt 1992 på Kjelsås i Oslo,123 gravlagt 27 okt 1992 i Grefsen kirke.123
1910: Rakel Juliusdatter Thorstad, f. 18.12.1908 i Eidskogen, Hos foreldrene på Magnor
Ved konfirmasjonen i 1923: Fødested :Eidskogen, Bopæl Larsmoen
Ved lysningen 19/11 1935: Hj.v.d. Larsmoen
Ved lysningen i 1941: Husholderske i Rønningv. 1. Sk.au. 4 juni 1938 ektefelle død Alf Johan
Kristoffersen
Eier av Granly Rekonvalesent- og hvilehjem på Grua og drev dette 1948-62
Hun giftet seg med (1) Alf Johan Kristofersen, 14 des 1935 i Haug kirke,614 f. 17 jul 1906 i
Hokksund i Øvre Eiker, Buskerud,615 (sønn av Hans Kristoffersen og Sofie Kornelie
Andersdtr.), døpt 09 okt 1906 i Haug kirke,615 folketelling 1910 på Hokksund i Øvre Eiker,
Buskerud,122 konfirmert 02 okt 1920 i Haug kirke,614 d. 28 jan 1938 i Hokksund i Øvre Eiker,
Buskerud,610 gravlagt 5 feb 1938 på Haug gravlund, Hokksund.123
Alf: 1910: Alf Kristoffersen, f. 17.07.1906 i Øvre Eker, Hos foreldrene på Haugsund
Ved lysningen 18/11 1935: Tømmermaaler Hokksund
Hun giftet seg med (2) Olaf Olsen Sveen, 18 des 1941 i Grefsen kirke,464 (Se ekteskap til
nummer 30).
Olaf: Ved dåpen i 1882: Fødested Søndre Audenhus
Ved konfirmasjonen i 1897: Fødested og bopæl Sveen
43
ii.
iii.
iv.
v.
Ved lysning i 1920: Autor. mægler Kra
Ved lysning i 1941: Handelsreisende i Rønningv. 1, Sk.au. 28/12 40, Fru Petra Sveen død 8
desbr 40
Forretningsmann i Oslo.
Erling Thorstad, f. 14 des 1909 på Magnor i Eidskog, Hedmark,616 døpt 13 mar 1910 i
Eidskog kirke,616 folketelling 1910 på Magnor i Eidskog, Hedmark,122 konfirmert 05 okt 1924 i
Haug kirke,617 d. 11 jun 1953 på Rikshospitalet i Oslo,610 gravlagt 16 jun 1954 i Haug gravlund,
Hokksund.123
1910: Erling Juliussen Thorstad, f. ??14.12.1909 i Eidskogen, Hos foreldrene på Magnor
Ved konfirmasjonen i 1924: Bosted Hokksund
Solveig Thorstad, f. 06 jul 1913 på Skotterud i Eidskog, Hedmark,618 døpt 17 aug 1913 i
Eidskog kirke,618 konfirmert 07 okt 1928 i Haug kirke,619 d. 15 jun 1987 i Oslo,610 gravlagt 6 aug
1987 i Grefsen kirke.123
Ved giftemålet i 1937: Hjemmevd. Larsmoen
Hun giftet seg med (1) Christian Bugge Horgen, 19 jun 1937 i Haug kirke,619 f. 09 jul 1905 på
Horgen i Nedre Eiker, Buskerud,620 (sønn av John Hansen Horgen og Hanna Johnsen), døpt 06
aug 1905 i Nedre Eiker kirke,620 folketelling 1910 på Korshorgen i Krogstadelva i Nedre Eiker,
Buskerud,122 konfirmert 12 okt 1919 i Nedre Eiker kirke,621 d. 17 jul 1954 på Fagerborg i
Oslo,123 gravlagt 16 aug 1954 på Vestre Gravlund.123
Christian: 1910: Kristian Hansen, f. 09.07.1905 i Nedre Eker, Hos foreldrene på Korshorgen
Ved lysningen i 1937: Kontorist, Ole Vigs gt. 18, Oslo
Disponent for Hatte-Holms forretning i Oslo.
Hun giftet seg med (2) Rolf Emil Antonsen, 15 nov 1957 i Grua kirke,610 f. 17 aug 1908 i
Kristiania,622 (sønn av August E. Antonsen og Alvilde Marie Frogner), døpt 7 mar 1909 i
Sagene kirke,622 folketelling 1910 i Kristiania,122 d. 08 jul 1994 i Oslo,123 gravlagt 8 aug 1994 i
Grefsen kirke.123
Rolf: 1910: Rolf Antonsen, f. 17.08.1908 i Kristiania, Hos foreldrene i Bergensgate 8
Roald Thorstad, f. 25 mai 1916 på Skotterud i Eidskog, Hedmark,623 døpt 02 jul 1916 i
Eidskog kirke,623 d. 27 apr 1993 i Lørenskog, Akershus,610,123 gravlagt 10 jun 1993 i Ås kirke.123
Fylkesrevisor i Rikstrygdeverket og senere trygdekassesjef i Oppegård
Han giftet seg med Solveig Presthus, 10 aug 1940,610 f. 22 des 1918 i Odda, Hordaland,624
(datter av Einar Kristian Presthus og Alvhilda Johanna Henriksen), døpt 20 apr 1919 i Odda
kirke,624 d. 11 feb 2009,625 gravlagt 24 feb 2009 i Ås kirke.625
Solveig: Bosted 2005: Ås i Akershus
Hilding Thorstad, f. 17 nov 1917 på Gjøviken i Eidskog, Hedmark,626 døpt 03 feb 1918 i
Eidskog kirke,626 d. 08 feb 1992 i Avesta i Dalarna, Sverige,610,627 gravlagt 25 mai 1992 på
Åkers kyrkogård, Åkers Styckebruk, Sødermanland, Sverige.610,627 Han giftet seg med (1)
Maj-Lis Elisabeth Karlson, 07 aug 1948 i Åkers kyrka,610 f. 27 jan 1929 i Åker i Strängnäs i
Sødermanland, Sverige,610 d. 05 nov 1978 i Eskilstuna i Sødermanland, Sverige,628,629 gravlagt
14 nov 1978 i Åkers kyrka.610,629
Maj-Lis: Travers-/kranfører ved Åkers Styckebruk i Sverige
Han giftet seg med (2) Ethel Angerlöv, f. 20 sep 1916,610 d. 28 aug 2002,610 gravlagt i
Strängnäs.610
Ethel: Gravlagt sammen med sin mann fra 1. ekteskap
39. Aksel Ivar Jonassen Thorstad, f. 23 feb 1885 i Lønstad på Biristrand i Biri, Oppland,630 døpt 02 apr 1885 i
Biri kirke,630 konfirmert 09 sep 1900 i Biri kirke,472 folketelling 1900 på Arnelund i Lomen i Vestre Slidre,
Oppland,98 folketelling 1910 i Kristiania,122 d. 13 mai 1942 i Godalming, Surrey, England,597,123 gravlagt på
Sollia kirke i Stor-Elvdal, Hedmark.123
1900: Aksel Thorstad, tj, Handelsbetjent på Arnelund, f. 1885 i Biri
1910: Axel Thorstad, f. 22.02.1885 i Biri, el, ug, privatlærer i Rosenborggate 4
Han giftet seg med Aagot Lier, 15 sep 1914 hos Byfogden i Kristiania,631 f. 15 jul 1888 i Hamar,
Hedmark,59,597,632 (datter av Anders Lier og Hanna Modahl), døpt 12 aug 1888 i Hamar Domkirke,632
44
folketelling 1900 i Hamar, Hedmark,98 folketelling 1910 på Tøsti lille i Romedal, Hedmark,122 d. 06 jul
1980,123 gravlagt på Sollia kirke i Stor-Elvdal, Hedmark.123
Aagot: 1900: Hos foreldrene i A. Liers (før K. Getz's grd) i Hamar. f. 1888 T
1910: Aagot Lier, f. 15.07.1888 i Hamar, fl, ug, Huslærerinde på Tøsti lille
Barn:
i. Per Thorstad, f. 02 mar 1915 i Kristiania,597 d. 03 sep 1977 i Epsom, Surrey, England.
Utenrikskorrespondent for Dagbladet fra 1945
Han giftet seg med (1) Gwen Leeke, 1944, f. 13 jan 1922, d. 05 feb 2007 i London.625
Gwen: Residence 2005: London, UK
Han giftet seg med (2) Maria Louise Claire Searle, 03 apr 1965, f. 29 nov 1926, d. 28 mai
2008 i Kingston Hospital, Surrey, England,625 gravlagt 06 jun 2008 i Epsom, Surrey, England.625
Maria: Residence 2005: Epsom, Surrey, UK
ii. Terje Thorstad, f. 10 aug 1921 i Hølen i Vestby, Akershus, d. 11 okt 1978 i Rælingen,
Akershus,123 gravlagt 18 okt 1978 i Rælingen kirke.123
Cand mag 1942 - engelsk, tysk og fransk, Cand jur 1952
Førstekonsulent i Sosialdepartementet, Ledet oversetterseksjonen for EU-forhandlingene i
Brüssel 1970/72
Han giftet seg med Solveig Rutledal, (detaljer utelatt).
40. Olaf Botolv Feiring, f. 06 sep 1892 på Holo søndre i Ringsaker, Hedmark,633 døpt 06 nov 1892 i Ringsaker
kirke,633 folketelling 1900 på Bakløkken ved Tjerne i Ringsaker, Hedmark,98 folketelling 1910 i Lillehammer,
Oppland,122 konfirmert 06 okt 1907 i Ringsaker kirke.634
1900: Olaf Larsen, f. 1892 i Ringsaker herred, Hos moren på Bagløkken
Ved konfirmasjonen i 1907: Fødested Holo søndre, Bosted Granli. Merknad: Att til Chra Politikammer 10/9
20.
1910: Olav B. Feiring, f. 06.09.1892 i Ringsaker, Hos moren i Søndregate 32,152, ug, stud. art.
Journalist og redaktør
Han giftet seg med Marie Nielsen, f. 12 mar 1894 i Ørje i Marker (Rødenes), Østfold,59 (datter av Iver Nilsen
og Jørgine), folketelling 1900 på Bjerkelund i Ørje i Aremark (Øymark), Østfold,98 folketelling 1910 på
Bjerkelund i Ørje i Aremark (Øymark), Østfold.122
Marie: 1900: Marie Nils. Hos foreldrene på Birkelund, f. 1894 t
1910: Marie Nilsen, f. 12.03.1894 i Ømark, Hos foreldrene i Bjerkelund, butikexpedetrice
Barn:
i. Halvdan Feiring (detaljer utelatt). Han giftet seg med Liv Løvaas, (detaljer utelatt).
41. Birger Thoralf Børresen Feiring, f. 16 okt 1889 på Tenvik i Tanum i Brunlanes, Vestfold,635 døpt 15 des
1889 i Tanum kirke i Vestre Bærum,635 folketelling 1900 på Løren i Sørum, Akershus,98 folketelling 1910 på
Holmen i Nordre Land, Oppland,122 konfirmert 01 okt 1905 i Hoff kirke,636 d. 9 apr 1978 i Åmot i Østerdalen,
Hedmark,123 gravlagt i Åmot kirke.123
1900: Birger Thoralf Børresen, f. 1889 i Brunlanæs JL, Hos foreldrene på Løren
Ved konfirmasjonen i 1905: Bosted Billerud
1910: Birger J. Feiring, f. 16.10.1889 i Larvik, ug, handelsbt. på Holmen
Ved giftemål i 1922: Bankkass. Rena
Han giftet seg med Marie Simensdtr. Evensmo, 11 feb 1922 i Åmot kirke,637 f. 2 des 1895 på Talmoen på
Rena i Åmot i Østerdalen, Hedmark,638 (datter av Simen Engebretsen Evensmo og Emilie Madsdtr.
Talmoen), døpt 9 feb 1896 i Åmot kirke,638 folketelling 1900 på Stenmoen i Åmot i Østerdalen, Hedmark,98
folketelling 1910 på Talmoen på Rena i Åmot i Østerdalen, Hedmark,122 konfirmert 1 okt 1911 i Åmot
kirke,639 d. 31 jul 1982 i Åmot i Østerdalen, Hedmark,123 gravlagt i Åmot kirke.123
Marie: Ved dåpen i 1896: Uægte, Forældre Simen Engebretsen Evensmoe, Telegrafist, ugift, Emilie
Madsdatter, ugifte. Forældrenes 1ste uægte Barn. Opgivet af Barnets Moder
1900: Marie Evensmoe, FL %Pleiedatter%, Pleiedatter på Stenmoen, f. 1895 T
1910: Marie Simensdatter Evensmo, f. 02.12.1895 i Aamot, Hos mormor på Talmoen
Ved konfirmasjonen i 1911: Fødested og bopæl Talmoen
45
Ved giftemål i 1922: Kontord. Rena
Barn:
i. Karl Olaf Feiring, f. 15 feb 1924 på Talmoen på Rena i Åmot i Østerdalen, Hedmark,640 døpt
25 mai 1924 i Åmot kirke,640 d. 15 des 2001 i Åmot i Østerdalen, Hedmark,123 gravlagt i Åmot
kirke.123
42. Oline Borghild Gudbrandsdtr. Feiring, f. 15 jul 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,575
døpt 05 sep 1875 i Biri kirke,575 folketelling 1875 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,51 konfirmert
05 okt 1890 i Biri kirke,575 folketelling 1900 på Haugsten i Enebakk, Akershus,98 folketelling 1910 på
Bogstad i Vestre Aker, Akershus,122 d. 1 jan 1939 på Sagene i Oslo,123 gravlagt 26 jan 1939 på Nordre
gravlund i Oslo.123
1875: Oline Borgild Gulbrandsdatter, f. 1875 i Biri, Hos moren på Feiring søndre, (uekte)
1900: Borghild Oline Feiring, Husbestyrerinde på Haugsten i Enebak, ug, f. 1875 i Biri Krs
Ved giftemål i 1905: Oline Borghild Feiring, Bopæl Brochmanns gd. 4, Fødested Biri
1910: Borghild Opsal, f. 05.07.1875 i Biri, hm, g, arbeidsform.hustru på Bogstad
Hun giftet seg med Ivar Hansen Opsal, 2 mar 1905 i Uranienborg kirke,641 f. 21 mai 1876 på Bjølsen skole
i Vestre Aker, Oslo,642 (sønn av Hans Johannesen Opsal og Bolette Augusta Madsen), døpt 18 jun 1876 i
Vestre Aker kirke,642 folketelling 1900 på Haugsten i Enebakk, Akershus,98 folketelling 1910 på Bogstad i
Vestre Aker, Akershus,122 d. 25 mai 1952 på Sagene i Oslo,123 gravlagt 30 mai 1952 på Nordre gravlund i
Oslo.123
Ivar: Tvilling.
1900: Hf, Gaardbruger agronom på Haugsten i Enebak, ug, f. 1876 i Vestre Aker
Ved giftemål i 1905, Ivar Opsal, Agronom, Fødested Kristiania
1910: Ivar Opsal, f. 21.05.1876 i Aker, hf, g, arbeidsform på Bogstad
Barn:
i. Bergljot Opsal, f. 15 apr 1905 i Kristiania,122 folketelling 1910 på Bogstad i Vestre Aker,
Akershus,122 d. 1 jan 1946 på Sagene i Oslo,123 gravlagt 6 jun 1946 på Nordre gravlund i Oslo.123
1910: Bergljot Opsal, f. 15.04.1905 i Kristiania, Hos foreldrene på Bogstad
ii. Hans Feiring Opsal, f. 13 jun 1909 på Bogstad i Vestre Aker, Akershus,122 folketelling 1910
på Bogstad i Vestre Aker, Akershus,122 d. 28 feb 1988 på Sagene i Oslo,123 gravlagt 9 mar 1988
på Nordre gravlund i Oslo.123
1910: Hans Opsal, f. 13.06.1909 i Aker, Hos foreldrene på Bogstad
43. Marthinius Ottesen, f. 25 aug 1882 på Bjørnstad dampsag på Biristrand i Biri, Oppland,643 døpt 10 sep 1882
i Biri kirke,643 konfirmert 25 apr 1897 i Lillehammer kirke,644 folketelling 1900 i Lillehammer, Oppland,98
folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland,122 d. 30 jun 1923 i Lillehammer, Oppland,645 gravlagt 05 jul 1923
i Lillehammer kirke.645
Døpte i Biri og Snertingdal 1877-86: Diverse: Udflyttet til Lillehammer.
Ved konfirmasjonen i 1897: Bosted Suttestadsletten
1900: tj, Dagarbeider gårdsgut hos Kjøbmand Gustav Baadshaug i Storgade 40a i Lillehammer, ug, f. 1882 i
Biri
1910: Marthinius Ottesen, f. 25.08.1882 i Biri, el, ug, Slagter i Kirkegaten 317
Ved giftemål i 1916: Slagter Lillehammer
Ved dødsfall i 1923: Slagter i Lillehammer
Han giftet seg med Aslaug Margrethe Nyseth, 12 jun 1916 i Lillehammer kirke,646 f. 21 okt 1896 på Tråset
nordre i Fåberg. Oppland,647 (datter av Mikkel Mikkelsen Nyseth og Anna Leontine Gjerstrøm), døpt 26 des
1896 i Fåberg kirke,647 folketelling 1900 i Ravneberg nedre i Fåberg, Oppland,98 folketelling 1910 på
Ravneberg nedre i Fåberg, Oppland,122 konfirmert 30 apr 1911 i Fåberg kirke,648 d. 10 okt 1928 i
Lillehammer, Oppland,649 gravlagt 19 okt 1928 i Lillehammer kirke.649
Aslaug: 1900: Hos foreldrene på Ravneberg nedre i Fåberg, ug, f. 1896
1910: Aslaug Nyseth, f. 27.08.1896 i Faaberg, Hos foreldrene på Ravneberg nedre, ug, huslige gjøremaal
Ved giftemål i 1916: Hjemmev. dtr. Bjørstad, Faaberg, Fødested Traaset, Fb
Ved giftemål i 1927: Aslaug Mergrete Ottesen f. Nyseth, Handlende Lillehammer
Barn:
46
i.
Gunvor Anine Ottesen (detaljer utelatt). Hun giftet seg med Erik Bergseng, f. 05 jun 1909 i
Lillehammer, Oppland,180 (sønn av Thor Bergseng og Ragna), folketelling 1910 i Lillehammer,
Oppland.122
Erik: 1910: Erik Bergseng, f. 05.12.1909 i Lillehammer, Hos foreldrene i Storgaten 44
Gårdbruker og eier av Lysgård ved Lillehammer
ii. Helge Michael Ottesen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Karen Olsen, (detaljer utelatt).
44. Bredo Ottesen, f. 07 apr 1884 på Myhre på Biristrand i Biri, Oppland,650 døpt 04 mai 1884 i Biri kirke,650
konfirmert 09 apr 1899 i Lillehammer kirke,651 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling 1910 i
Gjøvik, Oppland,122 d. 21 jan 1929 i Gjøvik, Oppland,652 dødsårsak Kræft,652 gravlagt 26 jan 1929 i Gjøvik
kirke.652
Merknad ved dåpen: Udflyttet til Lillehammer eller Faaberg 1885
Ved konfirmasjonen: Bosted v. Suttestad
1900: Bagerlærling hos foreldrene i Swensens Gaard i Gjøvik, f.1884 i Biri Krs
1910: Brede Ottosen, f. 07.04.1884 i Faaberg, Hos foreldrene i Torvgate 2, Garverlærling
Ved første giftemål i 1912: Dagarbeider Gjøvik
Ved annet giftemål i 1915: Baker Fodstad Østre Toten
Han giftet seg med (1) Netta Berntsdtr Byom, 06 apr 1912 i Gjøvik kirke,653 f. 27 jun 1890 på Hommelstad
i Vardal, Oppland,654 (datter av Bernt Johannesen og Nille Kaspersdtr.), døpt 27 jul 1890 i Vardal kirke,654
folketelling 1900 på Sagstuen (Bybruket) i Vardal, Oppland,98 konfirmert 01 okt 1905 i Vardal kirke,655
folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland,122 d. 02 sep 1913 i Gjøvik, Oppland,656 dødsårsak Tæring,656 gravlagt 11
sep 1913 i Gjøvik kirke.656
Netta: 1900: Netta Bernts. Hos foreldrene på Sagstuen (Bybruget), f. 1890 t
1910: Netta Byum, f. 27.06.1890 i Vardal, Hos foreldrene i Skolegaten 10, Synaalfabrikarb
Ved giftemål i 1912: Fabrikkarbeiderske M&S Gjøvik
Han giftet seg med (2) Hilda Edvardsdtr. Buskum, 09 mai 1915 i Gjøvik kirke,657 f. 10 feb 1891 på
Buskum øvre på Østre Toten, Oppland,658 (datter av Edvard Johannesen Buskum og Elise Evensdtr.), døpt 12
apr 1891 i Hoff kirke,658 folketelling 1900 på Buskum øvre på Østre Toten, Oppland,98 konfirmert 07 okt 1906
i Hoff kirke,659 folketelling 1910 på Sandvold (Ødegaarden mellom) på Østre Toten, Oppland.122
Hilda: 1900: Hos foreldrene på Buskum øvre, f. 1889 T
1910: Hilda Edvardsdatter Buskum, f. 10.02.1891 i Østre Toten, Hos foreldrene på Sandvold (Ødegaarden
mellem), Haandverkers barn
Ved konfirmasjonen i 1906: Bosted: Sandvold
Ved giftemål i 1915: Hjemmev. Buskum, Østre Toten
Barn:
i. Else Margareth Ottesen (detaljer utelatt). Hun giftet seg med Ottar Kristiansen, f. 21 jan
1913.180
ii. Gerd Ottesen (detaljer utelatt). Hun giftet seg med Olav Frøsager, (detaljer utelatt).
iii. Solveig Ottesen (detaljer utelatt). Hun giftet seg med Finn Baukhol, (detaljer utelatt).
iv. Ottar Edvin Ottesen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Astrid Smehaugen, (detaljer
utelatt).
v. Viktor Ottesen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Astri Helene Olsen, (detaljer utelatt).
45. Inga Othilie Ottesen, f. 23 aug 1886 på Røyneeie i Vingrom i Fåberg, Oppland,660 døpt 19 sep 1886 i
Lillehammer kirke,660 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 konfirmert 29 sep 1901 i Gjøvik kirke,661
folketelling 1910 i Trondheim, Sør-Trøndelag,122 d. 28 jul 1957.180
1900: Hos foreldrene i Swensens gaard i Gjøvik, f. 1886 i Fåberg Krs
Ved giftemål i 1906: Tjenestepige Weidemann. 13
1910: Inga Othelie Moe, f. 23.08.1886 i Faaberg, hm, g, i Dronningensgate 38
Hun giftet seg med Johan Alfred Moe, 11 aug 1906 i Bakke kirke i Trondheim,662 f. 30 aug 1886 i
Trondheim, Sør-Trøndelag,663 (sønn av Peter Nikolaus Moe og Anna Gurine Holthe), døpt 10 okt 1886 i
Bakke kirke i Trondheim,663 folketelling 1900 i Trondheim, Sør-Trøndelag,98 konfirmert 14 apr 1901 i Bakke
kirke i Trondheim,664 folketelling 1910 i Trondheim, Sør-Trøndelag,122 d. 20 feb 1946.180
Johan: 1900: Alfred Moe, Hos foreldrene i Rosenvinges Gade i Trondheim, f. 1886(t)
47
Ved konfirmasjonen i 1901: Bosted Nedre Møllenbergs Gade 79
Ved giftemål i 1906: Maskinarbeider Weidemann. 13
1910: Johan Alfred Moe, f. 30.08.1886 i Trondhjem, hf, g, Jerndreier i Dronningensgate 38
Grosserer i Trondheim hvor han i 1930 startet engros-forretning i skrapjern
Barn:
i. Astrid Margareth Alvilde Moe, f. 07 sep 1906 i Trondheim, Sør-Trøndelag,665 døpt 26 okt
1906 i Bakke kirke i Trondheim,665 folketelling 1910 i Trondheim, Sør-Trøndelag.122
Ved dåpen: Foreldrenes bopæl Frostaveien 10
1910: Margareth Moe, f. 07.09.1906 i Trondhjem, Hos foreldrene i Dronningensgate 38
Hun giftet seg med Johannes Antonsen Finnestad, 1941,180 f. 14 aug 1883 på Finnestad i
Eidsberg, Østfold,666 (sønn av Anton Johannessen Finnestad og Anna Maria Olsdtr.), døpt 23
sep 1883 i Eidsberg kirke,666 konfirmert 02 okt 1898 i Eidsberg kirke,667 folketelling 1900 i
Kristiania.98
Johannes: Ved konfirmasjonen i 1898: Fødested og Bopæl Finnestad
1900: Johanes Finstad, fl, ug, Skoleelev (ernæres af familie) i Waldemar Thranes gt. 30, f.
83 i Eidsberg
Cand. jur, Avdelingssjef i Norges Brandkasse i Oslo
ii. Liv Esther Ingvarda Moe, f. 20 des 1907 i Trondheim, Sør-Trøndelag,668 døpt 15 mar 1908 i
Lademoen kirke,668 folketelling 1910 i Trondheim, Sør-Trøndelag.122
Ved dåpen: Foreldrenes bopæl Indher. 69
1910: Liv Moe, f. 20.12.1907 i Trondhjem, Hos foreldrene i Dronningensgate 38
Hun giftet seg med (1) Trygve Lund, f. 23 okt 1905.180 Hun giftet seg med (2) Haakon
Wilhelm Gundersen, f. 23 sep 1905.180
Haakon: Lastebileier i Oslo
iii. Dagmar Karanda Moe, f. 12 des 1911 i Trondheim, Sør-Trøndelag,669 døpt 28 jan 1912 i
Lademoen kirke.669
Ved dåpen: Foreldrenes bopæl Valdminde 2
Hun giftet seg med Asbjørn Halvorsen, f. 26 jan 1910.180
Asbjørn: Baker i Oslo
iv. Ella Harriet Moe, f. 04 des 1913 i Trondheim, Sør-Trøndelag,180,670 døpt 08 mar 1914 i
Lademoen kirke,670 d. 28 feb 2002 i Trondheim, Sør-Trøndelag,123 gravlagt 4 sep 2002 i
Havstein kirke.123
Ved dåpen: Foreldrenes bopæl Mellemveien. 12
Hun giftet seg med Harald Stene, 14 sep 1940,180 f. 01 aug 1908,180 d. 8 jul 2002 i Trondheim,
Sør-Trøndelag,123 gravlagt 4 sep 2002 i Havstein kirke.123
Harald: Porteføljefabrikant i Trondheim (H. Stene & Co.)
v. Arnold Anker Moe (detaljer utelatt). Han giftet seg med Berit Grønnerød, (detaljer utelatt).
46. Oskar Magnus Ottesen, f. 12 jan 1889 på Røyneeie i Vingrom i Fåberg, Oppland,671 døpt 17 feb 1889 i
Lillehammer kirke,671 folketelling 1900 på Feiring søndre på Biristrand i Biri, Oppland,98 folketelling 1910 i
Lillehammer, Oppland,122 konfirmert 04 okt 1903 i Gjøvik kirke.672
1900: tj, Tjenestegut hos sin onkel Ole Børresen på Feiring søndre, f. 1889 i Faaberg
Ved konfirmasjonen i 1903: Fødested Lillehammer. Bopæl Gjøvik
1910: Oskar Ottesen, f. 12.01.1889 i Lillehammer, el, ug, Slagtersvend i Storgaten 26
Ved Rolfs dåp i 1911: Slagter på Vaalebro i Ringebu
Ved giftemål i 1911: Slagter Lillehammer, Fødested Faaberg
Ved Rolfs konfirmasjon i 1926: Slagter i Lillehammer
Han giftet seg med Inga Johanne Johansdtr. Borgeneset, 08 mai 1911 i Lillehammer kirke,673 f. 19 nov
1881 på Borgeneset i Fåvang i Ringebu, Oppland,674 (datter av Johan Pedersen Hage og Marit Mortensdtr.),
døpt 26 des 1881 i Fåvang kirke,674 konfirmert 25 apr 1897 i Lillehammer kirke,675 folketelling 1900 i
Lillehammer, Oppland,98 folketelling 1910 i Lillehammer, Oppland.122
Inga: 1900: Inga Johansen, ug, Sypige hos Skreddersvend Nils Thorsen og hustru Janna i Storgaten 233, f.
81 i Ringbo
1910: Inga Borgeneset, f. 29.11.1881 i Ringebu, Hos moren i gamleveien, ug, syerske
48
Ved giftemål i 1911: Butikfrk. Lhmr. Fødested Ringebu
Barn:
i. Rolf Ottesen, f. 25 nov 1911 på Vålebro i Ringebu, Oppland,676 døpt 06 jan 1912 i Hjemme,676
døpt 26 mai 1912 i Ringebu kirke,676 konfirmert 05 des 1926 i Lillehammer kirke.677
Ved konfirmasjonen i 1926: Fødested Ringebu
Han giftet seg med Julie Benedicte Fordelsen, f. 13 jun 1912.180
ii. Helga Ottesen, f. 24 feb 1913 i Lillehammer, Oppland,678 døpt 02 nov 1913 i Lillehammer
kirke,678 konfirmert 04 des 1927 i Lillehammer kirke.679 Hun giftet seg med Ole Engesveen,
01 jul 1935.180
iii. Kari Ottesen, f. 10 feb 1915 i Lillehammer, Oppland,680 døpt 22 aug 1915 i Lillehammer
kirke.680
iv. Magnus Ottesen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Edith Berg, (detaljer utelatt).
47. Sigurd Peter Ottesen, f. 01 nov 1891 på Børkjeeie på Vingnes i Fåberg, Oppland,681 døpt 15 nov 1891 i
Lillehammer kirke,681 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 konfirmert 30 sep 1906 i Gjøvik kirke,682
folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland,122 d. 02 okt 1918.180
1900: Sigurd Pedersen, Hos foreldrene i Swensens Gaard i Gjøvik, f. 1891 i Faaberg Krs
1910: Sigurd Ottosen, f. 01.10.1891 i Faaberg, Hos foreldrene i Torvgate 2, Dagarb alm.arb
%Fabrikarbeide%
Merknad ved konfirmasjonen: Født 1/11-91, Siger selv 2/10-91
Han giftet seg med Inga Marie Olaussen, 25 mar 1916 i Ullern kirke,683 f. 15 des 1892 på Lysaker i Vestre
Aker, Kristiania,684 (datter av Ludvig Olaussen og Lina Hansen), døpt 12 mar 1893 i Vestre Aker kirke,684
folketelling 1900 på Frantsebråten i Aker, Akershus,98 konfirmert 1907 i Ullern kirke,683 folketelling 1910 på
Fuglesang på Lysaker i Aker, Akershus.122
Inga: 1900: Inga Olaus. Hos foreldrene på Frantsebraaten, f. 1892 i Aker
1910: Inga Marie Olaussen, f. 15.12.1892 i Aker, Hos foreldrene på Fuglesang, husstel
Barn:
i. Lorang Severin Ottesen, f. 03 nov 1916 på Øraker i Kristiania,685 d. 19 sep 1998 i Oslo,123
gravlagt 16 okt 1998 i Ullern kirke.123
Ansatt i Oslo Kommune
Han giftet seg med Gerd Kajan, (detaljer utelatt).
ii. Åse Alice Ottesen, f. 09 mar 1918 på Lysaker i Vestre Aker, Kristiania,686 d. 8 des 1997 i
Oslo,123 gravlagt 15 mai 1998 i Ullern kirke.123 Hun giftet seg med Asbjørn Lundgren, 30
mai 1944,180 f. 15 des 1914,180 (sønn av Carl Lundgren og Caroline), d. 24 aug 1970 i Oslo,123
gravlagt 20 okt 1970 i Ullern kirke.123
Asbjørn: Fullmektig ved Oslo Lysverker
48. Solveig Dagny Ottesen, f. 21 apr 1897 på Suttestadeie i Fåberg, Oppland,687 døpt 07 jun 1897 i Lillehammer
kirke,687 folketelling 1900 i Gjøvik, Oppland,98 folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland,122 konfirmert 29 sep 1912
i Gjøvik kirke.688
1900: Hos foreldrene i Swensens Gaard i Gjøvik, f. 1897 i Faaberg Krs
1910: Solveig Ottosen, f. 21.04.1897 i Lillehamer, Hos foreldrene i Torvgate 2
Ved giftemål i 1920: Fiskekrokarb. Gjøvik
Hun giftet seg med Harald Alfred Pedersen, 27 nov 1920 i Gjøvik kirke,689 f. 11 nov 1894 på Lundberg i
Ringsaker, Hedmark,690 (sønn av Peder Pedersen og Johanne Johnsdtr.), døpt 26 des 1894 i Ringsaker
kirke,690 folketelling 1900 på Lundberg i Ringsaker, Hedmark,98 konfirmert 03 okt 1909 i Ringsaker kirke,691
folketelling 1910 i Gjøvik, Oppland.122
Harald: 1900: Hos foreldrene på Lundberg i Ringsaker, f. 1894 (T)
Ved konfirmasjonen: Fødested og bosted Lundberg under Mokværn
1910: Harald Pedersen, f. 04.11.1894 i Ringsaker, fl, Arbeider ved mek. verk. i Torvgaten 26 %Øvre%
Ved giftemål i 1920: Former Gjøvik
Formann ved Raufoss Ammunisjonsfabrikk
Barn:
49
Rolf Sverre Pedersen, f. 10 mar 1922 i Gjøvik, Oppland,692 døpt 09 apr 1922 i Gjøvik kirke,692
d. 15 mai 1955.180
ii. Torgny Pedersen (detaljer utelatt). Han giftet seg med Signe Herberg, (detaljer utelatt).
i.
50
Indeks
Aarsrud
Anton Nilsen (f. 1885), 22
Aasen
Aagot Christiansdtr. (f. 1885), 23
Christian Christiansen (f. 1890), 23
Gudrun Christiansdtr. (f. 1888), 23
Ingvald Bernhart Christiansen (f. 1897), 23
Ole Christiansen (f. 1892), 23
Ragna Christiansdtr. (f. 1894), 23
Ragnhild Christiansdtr. (f. 1883), 23
Alice (f. ca 1883), 40
Alme
Clarence (1901-1973), 42
Mary (f. ca 1868), 42
Thomas (f. ca 1862), 42
Almsveen
Børre Nielsen (1811-1811), 3
Børre Nilsen (1812-1895), 3, 4
Gjertrud Nielsdtr. (f. ca 1786), 2
Johannes Nielsen (f. ca 1789), 2
Kari Nielsdtr. (f. ca 1792), 2, 3
Lars Nielsen (1799-1799), 3
Lars Nielsen (f. ca 1783), 2, 3
Ole Nielsen (f. ca 1795), 2
Sidsel Johnsdtr. (ca 1757-ca 1800), 2
Sissel Nielsdtr. (1816-1816), 3
Amb
Lars Pedersen (f. 1883), 24
Peder Johannessen (f. 1855), 24
Amundsdtr.
Anne (1814-1864), 12
Emma (f. 1871), 38
Gjertrud, 2
Marte (f. 1814), 17
Andersdtr.
Ingeborg (f. 1832), 21
Marie (f. 1829), 12
Sofie Kornelie (f. 1876), 44
Andersen
Ole (f. 1835), 16
Andreasdtr.
Berthe (f. 1874), 16
Gunda (f. 1900), 26
Helene (f. 1891), 17
Polla (f. 1855), 17
Tonetta (f. 1872), 15
Andreassen
Alfred (f. 1895), 26
Axel (f. 1883), 16
Bernt (1879-1880), 16
Bernt (f. 1881), 16
Karl (f. 1892), 26
Karl Herman (1890-1891), 26
Kristian (1858-1950), 25
Mathias (f. 1887), 17
Nikolai (f. 1877), 16
Nils (f. 1888), 26
Andresen
Petra (1885-1940), 31
Angerlöv
Ethel (1916-2002), 45
Antonsen
August E. (f. 1879), 44
Rolf Emil (1908-1994), 44
Signe (f. 1909), 22
Arnesen
Lars (f. 1818), 20
Arnestad
Johannes Vernsen (1849-1926), 17
Vern Larsen (f. 1815), 17
Audenhus
Lars Larsen (f. 1803), 9
Baggethun
Ester (1897-1977), 36
Inger (1907-1989), 36
Ivar (1913-1967), 37
Ole Olsen (f. 1845), 36
Oscar (1877-1925), 36
Ragnar (1910-1967), 36
Rolf (1902-1987), 36
Ruth (1900-1900), 36
Ruth (1904-1975), 36
Baukhol
Finn, 48
Baxeth
Arthur, 27
Mildred, 27
Rosella, 27
Willi, 27
Bendiksen
Sofie Birgitte (f. 1877), 40
Benson
Clarence Leonard (1903-1965), 40
Syvert (f. ca 1886), 40
Berg
Arne Halvorsen (1820-1915), 34
Boel Andersdtr. (ca 1739-ca 1797), 2
Edith, 49
Hilda Marie (1880-1946), 41
Johan Knudsen (1855-1931), 41
Bergseng
Erik (f. 1909), 47
51
Thor (f. 1865), 47
Berntsdtr.
Marie (f. 1856), 22
Bertha G. (ca 1887-før 1930), 43
Bjunes
Todne Torkildsdtr. (f. 1838), 28
Tollef Halvorsen (1868-1928), 28
Bjørnsrud
Aase Nielsdtr. (ca 1784-1877), 3
Borgeneset
Inga Johanne Johansdtr. (f. 1881), 49
Boxeth
Anna N. (f. 1847), 27
B. J. (f. 1832), 27
Nels (f. 1876), 27
boy
unknown (ca 1907-ca 1907), 40
Bratland
Petrine Pedersdtr. (1836-1895), 37
Brattvold
Petronelle Helene Pedersdtr. (f. 1852), 31
Brungot
Peder (f. 1875), 37
Solveig Anthonie (1916-2003), 37
Bruserud
Halvor Østensen (1862-1948), 35
Kjetil (1904-1980), 35
Brænden
Johanne Andreasdtr., 18
Bue
Tina Olsdtr. (f. 1848), 28
Bulterud
Randi, 32
Buskum
Edvard Johannesen (f. 1857), 47
Hilda Edvardsdtr. (f. 1891), 47
Byom
Netta Berntsdtr (1890-1913), 47
Caroline (1873-1950), 50
Dagfinnsdtr.
Mathea (f. 1847), 24
Duncan
John, 28
Dusterud
Knut Olsen (f. 1860), 24
Olaf Knudsen (f. 1887), 24
Ellestad
Gudrid Arnesdtr. (1873-1963), 34
Elveria
Marjorie, 28
Engen
Eilif Torolf (1902-1902), 26
Engereie
Helene Jacobsdtr. (f. 1832), 33
Engesveen
Ole, 49
Eriksdtr.
Anne Marie (1859-1926), 41
Marthe (f. 1816), 10
Eriksen
Emilie Karina (1875-1957), 36
Evensdtr.
Aslaug (f. 1906), 22
Elise (f. 1863), 47
Tonetta (f. 1864), 25
Evensen
Trond (f. 1820), 15
Evensmo
Marie Simensdtr. (1895-1982), 46
Simen Engebretsen (f. 1871), 46
Falkenhagen
John (f. ca 1879), 42
Ovidia Elise (1906-1982), 42
Fauskerud
Alfred Johannessen (f. 1910), 22
Borghild Johannesdtr. (f. 1905), 22
Johan Johannessen (f. 1903), 22
Johannes Johannessen (f. 1875), 21
Johannes Olsen (f. 1830), 21
Martha Johannesdtr. (f. 1901), 22
Nils Johannessen (f. 1908), 22
Feiring
Antonette Børresdtr. (1841-1927), 4, 10
Bertha Inga Olsdtr. (1889-1896), 10
Bertha Olsdtr. (1887-1888), 10
Birger (1878-1878), 12
Birger (1879-1903), 12
Birger Thoralf Børresen (1889-1978), 13, 45
Halvdan, 45
Helge, 32
Hjørdis, 32
Johannes Børresen (1846-1902), 4, 12
Johannes Olsen (1887-1887), 10
Jon, 32
Karl Olaf (1924-2001), 46
Klara (f. 1915), 32
Klara Otilie Olsdtr. (1882-1944), 10
Lars (1894-1897), 12
Lars Børresen (1844-1894), 4, 11
Maria Børresdtr. (1854-1935), 5, 13
Martinius Børresen (1849-1902), 4
Nikoline Børresdtr. (1836-1923), 4, 9
Olaf Botolv (f. 1892), 12, 45
Olav Bredo Olsen (1884-1969), 10, 32
Ole (1916-1998), 32
Ole Børresen (1839-1901), 4, 10
Ole Syversen (ca 1776-1822), 4
Oline Borghild Gudbrandsdtr. (1875-1939), 13,
52
46
Oline Olsdtr. (1813-1887), 4
Finne
Eirik Knutsen, 32
Finnestad
Anton Johannessen (f. 1840), 48
Johannes Antonsen (f. 1883), 48
Finsveen
Ole Tobiassen (1903-1988), 30
Tobias Olsen (f. 1875), 30
Fliflethullet
Marie Olsdtr. (f. 1892), 32
Folkard
Fred, 32
Fordelsen
Julie Benedicte (f. 1912), 49
Foss
Mathias Nilsen (f. 1868), 33
Francklyn
Giles Byron (1896-1946), 39
Frogner
Alvilde Marie (f. 1884), 44
Frøsager
Olav, 48
Gaden
Gustav Mathiassen (f. 1876), 18
Mathias Johannessen (1852-1928), 18
Gjerstrøm
Anna Leontine (f. 1864), 47
Gjørlihagen
Amund Paulsen (f. 1836), 19
Mathias Amundsen (f. 1886), 19
Granskogen
Karl Kristensen (1888-1964), 33
Kristian Klemetsen (f. 1852), 33
Grønnerød
Berit, 49
Grønvold
Halvor Larsen (f. 1844), 23
Lars Gunerius Halvorsen (f. 1875), 23
Gudbrandsdtr.
Antonette (1872-1881), 8
Berthe Marie (f. 1861), 8
Klara (f. 1874), 9
Lene (f. 1858), 8
Gudbrandsen
Anton (f. 1864), 8
Kristian (f. 1856), 8
Mathias (f. 1868), 8
Gulbrandsen
Gunda (1868-1938), 28
Peter (1829-1911), 28
Gundersdtr.
Ingeborg (f. 1847), 23
Mari, 4
Gundersen
Haakon Wilhelm (f. 1905), 48
Signe Mathilde (1900-1979), 29
Gunhilda (f. ca 1863), 43
Gustavsen
Gunnar (f. 1892), 22
Hage
Johan Pedersen (f. 1849), 49
Hagen
Tove, 32
Halstensdtr.
Ingeborg (f. 1834), 18
Halvorsen
Asbjørn (f. 1910), 48
Hansdtr.
Agnethe (f. 1853), 27
Berthe, 8
Hansen
Hans (f. 1827), 27
Johannes, 18
Lina (f. 1862), 49
Torger (f. 1864), 25
Hanson
Lizzie (f. ca 1871), 40
Haug
Gudrun (1908-1933), 40
Halfdan (1899-1975), 40
Leander Hansen (f. 1855), 40
Martinus Larsen (f. 1832), 39
Mildred (1909-2002), 40
Nikolai Martinussen (1879-1952), 39
Rolf (1904-1904), 40
Valborg (1910-1979), 40
Haugen
Berthe Eriksdtr. (1802-1863), 9
Johannes Gudbrandsen (1884-1953), 35
Johannes Larsen (f. 1882), 31
Olaug (1916-1980), 35
Haugsløkken
Berthe Gudbrandsdtr. (1853-1921), 18
Marthe Knutsdtr. (1810-1893), 11
Haukaaen
Johan Pedersen (f. 1825), 18
Peder Johansen (f. 1857), 18
Henningsen
Henning (1795-1872), 5
Henriksen
Alvhilda Johanna (f. 1878), 44
Herberg
Signe, 50
Hermansen
Sigvart (f. 1866), 25
Holen
53
Elida (1902-1978), 38
Karl Amundsen (f. 1867), 38
Holley
Blanche Iona (1914-2007), 43
Roy E. (f. ca 1886), 43
Holmquist
Evelyn Virginia, 28
Holthe
Anna Gurine (f. 1864), 48
Homb
Arne (1906-1987), 39
John Amundsen (f. 1865), 39
Horgen
Christian Bugge (1905-1954), 44
John Hansen (f. 1856), 44
Hornkvern
Berthe Jensdtr. (1848-1881), 12
Hovden
Martha (f. 1878), 29
Hødal
Lars Johannes Pedersen (f. 1863), 38
Svanhild Lydia Jonathine (1899-1984), 38
Håvelsen
John (1718-1789), 2
Iversen
Kristian (f. 1816), 26
Jensen
Anthonie (f. 1878), 37
Jenssen
Bernt, 22
Jevne
Even Gulbrandsen (f. 1817), 11
Randine Evensdtr. (f. 1848), 11
Johannesen
Bernt (f. 1864), 47
Johannessen
Gudbrand (f. 1877), 18
Mathias (f. 1849), 24
Johansdtr.
Elida, 16
Johansen
Adolf (f. 1876), 30
Ruth Agnes (1913-2003), 30
Johnsdtr.
Anne Sofie (f. 1820), 26
Johanne (f. 1862), 50
Johnsen
Hanna (f. 1862), 44
Jurado
Francisca (f. ca 1886), 38
Jørgensdtr.
Anne (1820-1914), 13
Mari (f. 1819), 11
Jørgine (f. 1859), 45
Kajan
Gerd, 49
Karlson
Maj-Lis Elisabeth (1929-1978), 44
Karlstad
Oluf (1906-1986), 34
Kaspersdtr.
Nille (f. 1866), 47
Kindeeie
Ingeborg Larsdtr. (f. ca 1756), 1
Lars Larsen (f. ca 1760), 1
Nils Larsen (ca 1763-ca 1763), 1
Nils Larsen (ca 1764-1834), 2
Peder Larsen (f. ca 1758), 1
Syver Larsen (ca 1696-ca 1736), 1
Syver Larsen (f. ca 1755), 1
Kjendsethagen
Andreas Andersen (f. 1858), 34
Knudsen
Karl (f. 1884), 17
Nils (f. 1850), 17
Kolberg
Marie Mathilde Hermansdtr. (f. 1880), 31
Kristensdtr.
Ahlis (f. 1818), 20
Karen (f. 1803), 14
Kristensen
Esther Kamilla (1909-2006), 36
Kristen (f. 1815), 10
Kristian (1868-1953), 36
Kristiansdtr.
Agnethe (f. 1832), 8
Maria (f. 1860), 26
Kristiansen
Ottar (f. 1913), 48
Kristofersen
Alf Johan (1906-1938), 44
Kristoffersdtr.
Jøran (f. 1861), 24
Karoline (f. 1850), 14
Kristoffersen
Hans (f. 1873), 44
Lars, 7
Kulperud
Ragnhild Knudsdtr. (ca 1749-1838), 3
Larsdtr.
Helene (f. 1851), 32
Ingeborg (f. 1848), 24
Maria (f. 1825), 4
Netta (f. 1872), 14
Randine (1826-1910), 7
Larsen
Bernhard Kristian (1874-1876), 15
Bernhard Kristian (f. 1877), 15
54
Gudbrand (f. 1829), 21
Gudbrand (f. 1831), 4, 7
Gustav (f. 1859), 21
Johan (f. 1897), 20
Johannes (f. 1859), 20
Kristoffer (f. 1825), 14
Niels (1828-1866), 4, 7
Nikolai (f. 1866), 14
Nils (1815-1900), 3, 5
Ragnvald (f. 1876), 12
Rasmus (1820-1820), 3
Simen (1820-1820), 3
Thorstein, 4
Thorstein (f. 1823), 4, 6
Leeke
Gwen (1922-2007), 45
Lien
Agnes (1909-1993), 31
August Mathiasen (1865-1949), 30
Nella Kristine (1903-1977), 30
Oskar Magnus (1897-1988), 30
Lier
Aagot (1888-1980), 45
Anders (f. 1857), 45
Lillelien
Anna Mortensdtr. (f. 1844), 14
Morten Kristensen (f. 1804), 14
Listerud
Josephine Evensdtr. (1841-1900), 36
Lovise, 22
Lund
Helga Ingvaldsdtr. (1896-1984), 33
Julius Ingvaldsen (1893-1951), 33
Lars Mikkelsen (1843-1886), 33
Magda (1903-1989), 34
Ole Ingvald Larsen (1870-1936), 33
Trygve (f. 1905), 48
Lundgren
Asbjørn (1914-1970), 49
Carl (1873-1946), 50
Løberg
Gunder Halvorsen (f. 1854), 29
Løken
Jens Gulbrandsen (1816-1857), 12
Løvaas
Liv, 45
Madsen
Bolette Augusta (f. 1837), 46
Olianna (f. 1867), 29
Marken
Ingeborg Johannesdtr. (1857-1933), 12
Johannes Johannessen (f. 1827), 12
Martinsen
Olaf, 16
Mathiasdtr.
Emilie (f. 1898), 27
Mathiassen
Nils Rudolf (f. 1894), 27
Mikkelsdtr.
Berthe (f. 1816), 15
Mikkelsen
Kristian (1799-1838), 8
Minken
Anne Mikkelsdtr. (1866-1911), 37
Mikkel Andersen (1833-1922), 37
Modahl
Hanna (1864-1938), 45
Moe
Arnold Anker, 49
Astrid Margareth Alvilde (f. 1906), 48
Dagmar Karanda (f. 1911), 48
Ella Harriet (1913-2002), 48
Johan Alfred (1886-1946), 48
Liv Esther Ingvarda (f. 1907), 48
Peter Nikolaus (f. 1862), 48
Moen
Agnethe (1916-2001), 32
Amund Olsen (1847-1909), 43
Amund Olsen (1879-1930), 35
Karen Gudrun Amundsdtr. (1885-1956), 31, 43
Karen Nielsdtr. (1887-1963), 31
Niels Eriksen (1828-1887), 31
Nils Johnsen (f. 1707), 2
Ole (1911-1964), 35
Sidsel Nielsdtr. (ca 1748-1809), 2
Monsen
Ole (f. 1822), 23
Mortensdtr.
Marit (f. 1859), 49
Mythen
Agnethe Johannesdtr. (f. 1886), 19
Agnethe Nielsdtr. (f. 1848), 5
Aksel Børresen (f. 1888), 20
Asta Magda Børresdtr. (f. 1891), 20
Berthe Henningsdtr. (1823-1898), 5
Berthe Johannesdtr. (f. 1879), 18
Borghild Børresdtr. (1881-1886), 20
Borghild Sofie Børresdtr. (f. 1894), 21
Børre Nielsen (f. 1856), 5, 20
Dagny Lovise Børresdtr. (f. 1895), 21
Even Nielsen (f. 1862), 6
Hanna Johannesdtr. (f. 1884), 19
Hans Nielsen (f. 1846), 5
Johan Fredrik Børresen (f. 1898), 21
Karen Nielsdtr. (f. 1853), 5, 17
Kristian Nielsen (f. 1858), 5
Lars Nielsen (f. 1844), 5, 14
Lyder Børresen (f. 1883), 20
55
Margit Bergljot Børresdtr. (1897-1901), 21
Marthe Kristoffersdtr. (1787-1860), 5
Marthe Nielsdtr. (f. 1850), 5, 15
Mathea Johannesdtr. (f. 1875), 17
Mathilde Johannesdtr. (f. 1882), 19
Nicolai Børresen (f. 1886), 20
Nicoline Johannesdtr. (f. 1877), 18
Nidor Johannessen (f. 1893), 19
Olga Johannesdtr. (f. 1895), 19
Oskar Gustav Børresen (1900-1901), 21
Otto Johannessen (1890-1894), 19
Otto Nielsen (f. 1862), 6
Tonette Nielsdtr. (f. 1865), 6, 21
Vilhelm Johannessen (f. 1888), 19
Mæhlum
Agnethe Gudbrandsdtr. (1844-1928), 31
Nielsen
Andreas (f. 1859), 7, 26
Christian (f. 1854), 7, 22
Ludvig (f. 1856), 7, 23
Marie (f. 1894), 45
Mathias (f. 1862), 7, 27
Nilsen
Aagot (f. 1889), 15
Aase, 32
Bernt (f. 1823), 22
Henry (1892-1893), 15
Iver (f. 1854), 45
Josefine Fredrikke (f. 1886), 15
Lorentse Karoline (1883-1885), 15
Lovise Karoline (1880-1883), 15
Rolf W. (1915-1979), 36
Wilhelm (1892-1893), 15
Nyseth
Aslaug Margrethe (1896-1928), 47
Mikkel Mikkelsen (f. 1853), 47
Nøkleby
Lill Elisabeth, 32
Oddsæterengen
Lene Larsdtr. (f. 1860), 20
Olafsen
John Marinius (f. 1878), 16
Olaussen
Inga Marie (f. 1892), 49
Ludvig (f. 1867), 49
Olestad
Marie Johannesdtr. (f. 1875), 22
Olsdtr
Mathea (f. 1846), 24
Olsdtr.
Aagot (f. 1863), 19
Alis, 7
Anna Maria (f. 1848), 48
Berthe (f. 1827), 16
Elise (f. 1876), 31
Johanne (f. 1860), 23
Karen (f. 1868), 33
Maren (f. 1836), 39
Marthe Marie (f. 1823), 22
Oline, 6
Olsen
Astri Helene, 48
Even (1878-1952), 22
Karen, 47
Kristian (f. 1869), 16
Ole, 6
Ragna (f. 1880), 30
Onsumengen
Bergine Ludvigsdtr. (f. 1890), 24
Elleiv Ludvigsen (1901-1901), 26
Julie Ludvigsdtr. (1893-1919), 25
Karen Ludvigsdtr. (f. 1895), 25
Lars Ludvigsen (f. 1891), 25
Magna Ludvigsdtr. (f. 1899), 25
Matea Ludvigsdtr. (f. 1884), 24
Nikoline Ludvigsdtr. (f. 1886), 24
Nina Ludvigsdtr. (f. 1897), 25
Oline Ludvigsdtr. (f. 1888), 24
Oscar Ludvigsen (f. 1904), 26
Ragna Kristine Ludvigsdtr. (f. 1881), 23
Opsal
Bergljot (1905-1946), 46
Hans Feiring (1909-1988), 46
Hans Johannesen (f. 1845), 46
Ivar Hansen (1876-1952), 46
Ottesen
Bredo (1884-1929), 13, 47
Else Margareth, 48
Gerd, 48
Gunvor Anine, 47
Helga (f. 1913), 49
Helge Michael, 47
Inga Othilie (1886-1957), 13, 48
Kari (f. 1915), 49
Lorang Severin (1916-1998), 49
Ludvig Olav (f. 1894), 13
Magnus, 49
Marthinius (1882-1923), 13, 46
Oskar Magnus (f. 1889), 13, 49
Ottar Edvin, 48
Rolf (f. 1911), 49
Sigurd Peter (1891-1918), 13, 49
Solveig, 48
Solveig Dagny (f. 1897), 14, 50
Viktor, 48
Åse Alice (1918-1997), 49
Oulie
Gudrun (1895-1956), 29
56
Thorstein Nilsen (f. 1855), 29
Pastello
Jack, 28
Pedersdtr.
Hanna (f. 1859), 20
Kari, 1
Kristine (f. 1832), 30
Marie (f. 1849), 19
Mina (f. 1885), 22
Pedersen
Harald Alfred (f. 1894), 50
Kirsten Betzy (1919-2001), 37
Mathias (f. 1844), 30
Olaf Peder Jørgen (f. 1880), 37
Otto (1859-1939), 13
Peder, 24
Peder (f. 1858), 50
Rolf Sverre (1922-1955), 50
Torgny, 50
Pettersen
Hanna Ovidia J. (f. 1879), 29
Presthus
Einar Kristian (f. 1877), 44
Solveig (1918-2009), 44
Ragna (f. 1871), 47
Ramberg
Oskar (f. 1902), 31
Rasmusdtr.
Kari (f. 1807), 4
Reistadbakken
Olav (1914-1989), 32
Ole Mathiassen, 32
Remmen
Ole Henriksen (f. 1796), 4
Pauline Olsdtr. (f. 1838), 4
Romungård
Johanne Reiersdtr. (f. 1856), 33
Rudi
Kari Mathiasdtr. (1908-1997), 33
Rullut
Ole Pedersen (f. 1889), 19
Peder Torstensen (f. 1855), 19
Rutledal
Solveig, 45
Searle
Maria Louise Claire (1926-2008), 45
Sigvardsdtr.
Borghild (f. 1890), 25
Sinsen
Aase (1912-1995), 29
Olaf Adolf Olsen (f. 1878), 29
Skarprud
Anne Kittilsdtr. (1862-1930), 35
Skoug
Kari Eriksdtr. (1703-ca 1778), 2
Sleppen
Kirsten, 32
Smedstuen
Gudbrand Johansen (f. 1853), 13
Johan Olsen (f. 1823), 13
Pernille Trondsdtr. (f. 1825), 13
Smehaugen
Astrid, 48
Snipen
Randine Gudbrandsdtr. (1847-1926), 43
Solberg
John Thorsteinsen (ca 1732-ca 1795), 2
Marthe Johnsdtr. (f. ca 1772), 2
Nils Thorsteinsen (ca 1741-1812), 3
Staff
Berthe Taalesdtr. (1846-1920), 13
Taale Johannesen (1819-1883), 13
Stauch
Laura Jonathine (f. 1867), 38
Steinum
Kristine Kristensdtr. (1848-1910), 10
Stene
Harald (1908-2002), 48
Storsveen
Andreas Kristiansen (f. 1895), 25
Anne Pedersdtr. (1855-1934), 25
Sundby
Edward O. (f. ca 1876), 40
Orvin (1902-1964), 40
Sveen
Bergine Olsdtr. (1877-1944), 9
Bernt Olsen (1872-1942), 9, 28
Berthe Olsdtr. (1863-1864), 9
Berthe Olsdtr. (f. 1867), 9, 27
Bjarne (1900-1987), 29
Børre, 32
Erling (1902-1972), 29
Gunnar, 32
Leif (1899-1945), 29
Ludvig Olsen (1865-1938), 9
Olaf Olsen (1882-1943), 10, 31, 44
Ole Larsen (1830-1924), 9
Oline Olsdtr. (1870-1919), 9, 27
Reidar (f. 1896), 29
Sofie Olsdtr. (1875-1953), 9, 30
Trygve (1907-1935), 30
Svendsdtr.
Karen (f. 1824), 14
Syversen
Lars (f. ca 1720), 1
Peder, 13
Sætersbakken
Severin Otto Andresen (f. 1852), 31
57
Søby
Tolla Knudsdtr. (1888-1965), 35
Sørensdtr.
Karoline (f. 1864), 29
Talmoen
Emilie Madsdtr. (f. 1875), 46
Taraldsrud
Dortea Josefine Dagfinnsdtr. (f. 1866), 34
Thomasdtr.
Eli (f. 1825), 27
Thoresen
Inga Marianne Bernhardine (f. 1853), 37
Thorstad
Agnes (1906-1907), 42
Agnes (1908-1997), 42
Agnes Borgny (1901-1964), 38
Aksel Ivar Jonassen (1885-1942), 11, 45
Arne Jonassen (1878-1943), 11, 41
Arnold (1904-1967), 41
Axel Jonassen (1877-1877), 11
Bergljot (1903-1924), 41
Bertha Jonasdtr. (1865-1958), 11, 32
Bjarne Hallgrim (1908-2000), 35
Dagny Reidun (1905-1920), 39
Erling (1909-1953), 44
Gudrun Olaug (1915-1915), 35
Hartvig (1905-1982), 42
Hilding (1917-1992), 44
Hjørdis (1910-2003), 35
Ingar Arnold (1895-1937), 38
Inger (1878-1951), 37
Inger Arnlaug (1906-1984), 34
Jonas Simensen (1845-1931), 11
Julius Jonassen (1881-1955), 11, 31, 43
Klara Jonasdtr. (1871-1944), 11, 35
Liv Aslaug (1901-1985), 34
Margit (1914-2010), 43
Nils Jonassen (1880-1880), 11
Oskar Martinus Jonassen (1869-1942), 11, 34
Per (1915-1977), 45
Peter Michael (1893-1976), 37
Ragnar Minken (1898-1958), 38
Rakel (1908-1992), 31, 43
Ralph (1913-1913), 43
Roald (1916-1993), 44
Signe Gudrun (1903-1990), 39
Sigurd Jonassen (1873-1939), 11, 37
Simen Johnsen (1812-1870), 11
Sofie Jonasdtr. (1875-1971), 11, 39
Solveig (1913-1987), 44
Terje (1921-1978), 45
Thorleif Thomas (1910-1988), 42
Thorstein Johannesen (f. 1833), 37
Thorsteinsdtr.
Karen (f. 1846), 6
Thorsteinsen
Lars (f. 1850), 6
Lars (f. ca 1800), 4
Nils (f. 1860), 7
Ole (f. 1853), 7
Thorstensdtr.
Mathea (f. 1837), 21
Tollefsdtr.
Julie (f. 1864), 25
Kjersti (f. 1823), 23
Tolvstad
Dagfinn Mathiassen (f. 1883), 24
Tonstad
Bennie Alvin (1912-1985), 28
Helmer (1906-1972), 28
Norman (1910-1992), 28
Thelma (1915-2004), 28
Torgersen
Einar (f. 1892), 25
Torstensen
Amanda Natalie (f. 1881), 37
Tretteberg
Karen (f. 1867), 39
Trondsen
Andreas (f. 1844), 15
Tubbehaugen
Liv Thomasdtr. (1833-1915), 34
Udal
Agnethe Larsdtr. (ca 1774-1847), 4
Ulvin
Morris (1902-1980), 41
Veal
Isabel Wilhelmina (1903-1982), 38
William Anthony (ca 1874-ca 1909), 38
Walstad
Thaddeus C. (1899-1985), 43
Thomas (f. ca 1861), 43
Wiklund
Helga Otilie Johnsdtr. (1890-1949), 32
John Johnsen (f. 1833), 32
Østby
Agnethe Thoresdtr. (1879-1957), 35
Øverby
Haldis (1901-1994), 29
Øverbye
Karl Sigvard (f. 1867), 29
Øverhagen
Karl Pedersen (f. 1883), 24
Øyestøl
Halvard Tollefsen (f. 1837), 28
58
Referanser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Fra Menuett til Masurka: Mjøsbygdmusikk gjennom 200 år (Gjøvik Historielag 1991), 73.
Ringsaker 1734-1746, Ministerialbok nr. 1, 253.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 183.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 301.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 87.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 110.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 133.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 159.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 392.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 197.
Folketelling 1801 (Digitalarkivet).
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 389.
Brøttumsbøkene Bind 8: Bosettinger Fra 404.1 Freng søndre til 422.1 Kinde Øvre (Brøttum Historielag 2008), 197.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 323.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 114.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 123.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 155.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 18.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 165.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 140.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 165.
Ringsaker 1747-1774, Ministerialbok nr. 2, 284.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 18.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 159.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 194.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 254.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 185.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 7.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 101.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 152.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 51.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 201.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 120.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 262.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 172.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 123.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 177.
Folketelling 1875 (Digitalarkivet).
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 485.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 154.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 218.
Ringsaker 1775-1798, Ministerialbok nr. 3, 225.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 432.
Brøttumsbøkene Bind 4: Bosettinger Fra 308.1 Byen til 403.1 Ødegården (Brøttum Historielag 2004), 243.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 17.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 78.
Ringsaker 1799-1814, Ministerialbok nr. 4, 115.
Brøttumsbøkene Bind 8: Bosettinger Fra 404.1 Freng søndre til 422.1 Kinde Øvre (Brøttum Historielag 2008), 198.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 202.
Folketelling 1865 (Digitalarkivet).
Folketelling 1875 (Gjøvik og Toten Slektshistorielag).
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 252.
Biri 1829-1842, Ministerialbok nr. 4, 167.
Biri 1814-1828, Ministerialbok nr. 3, 282.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 218.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 55.
Emigranter over Kristiania 1871-1930 (Digitalarkivet).
USA Census 1900.
Older, A.E. Slektstavle over Feiringslekta.
Stange i Stange 1880-1893, Ministerialbok nr. 17, 257.
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Stange 1835-1845, Ministerialbok nr. 10, 27.
Stange i Stange 1840-1864, Klokkerbok nr. 3, 230.
Ringsaker 1814-1826, Ministerialbok nr. 5, 18.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 212.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 150.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 360.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 32.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 590.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 146.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 46.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 198.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 159.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 397.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 224.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 70.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 248.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 14.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 90.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 196.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 23.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7B, 596.
Emigranter fra Oslo 1867-1930 gammel (Digitalarkivet).
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 381.
Fåberg 1818-1833, Ministerialbok nr. 3, 87.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 497.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 152.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 234.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 74.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 214.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 21.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 85.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 17.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 234.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 341.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 310.
Ringsaker 1821-1826, Ministerialbok nr. 6, 100.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 283.
Folketelling 1900 (Digitalarkivet).
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 316.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 46.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 249.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 334.
Ringsaker 1826-1837, Ministerialbok nr. 7A, 150.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 322.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 53.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 242.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 159.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 304.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 335.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 103.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 331.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 37.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 338.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 73.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 340.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 129.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 280.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 146.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 221.
Biri 1829-1842, Ministerialbok nr. 4, 53.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 185.
Folketelling 1910.
Gravminner i Norge (DIS Norge).
60
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Gunnar Sveen, Nikoline Børresdtr. Feiring og Ole Larsen Sveen.
Fåberg 1818-1833, Ministerialbok nr. 3, 322.
Fåberg 1836-1854, Ministerialbok nr. 5, 365.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 133.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6B, 350.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 146.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 142.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 162.
Biri 1829-1842, Ministerialbok nr. 4, 69.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 365.
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 241.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 277.
Fåberg 1836-1854, Ministerialbok nr. 5, 161.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 233.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 307.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 158.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 7.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 9.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 222.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 17.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 255.
Biri 1829-1842, Ministerialbok nr. 4, 84.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 340.
Biri 1730-1879 (Rekonstruert), 48.
Brøttumsbøkene Bind 9: Bosettinger Fra 423.1 Solberg til 440.1 Brenden (Brøttum Historielag 2009), 47.
Huspostillen i Lønstad.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 41.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 200.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 348.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 7.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 308.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 53.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 10.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 231.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 301.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 233.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 381.
Johannes 1875-1882, Ministerialbok nr. 2, 36.
Romedal 1847-1861, Ministerialbok nr. 4, 26.
Romedal i Romedal 1862-1874, Ministerialbok nr. 5, 154.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 279.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 149.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 296.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 64.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 88.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 433.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 8.
Hamar i Vang 1890-1899, Ministerialbok nr. 17, 155.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 41.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 315.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 27.
Hoff i Østre Toten 1897-1909, Ministerialbok nr. 8, 276.
Nes 1883-1905, Ministerialbok nr. 8, 12.
Nes 1827-1851, Ministerialbok nr. 3, 122.
Nes 1852-1886, Ministerialbok nr. 4, 186.
Biri 1843-1854, Ministerialbok nr. 5, 125.
A. E. Older, Slektsbok Feiring (1960).
Fåberg 1836-1854, Ministerialbok nr. 5, 263.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 183.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 273.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 91.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 160.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 36.
61
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 201.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 418.
Asker 1825-1878, Ministerialbok nr. I 12, 18.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6B, 306.
Fåberg 1836-1854, Ministerialbok nr. 5, 95.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 202.
Asker 1825-1878, Ministerialbok nr. I 10, 140.
Asker 1825-1864, Ministerialbok nr. I7, 312.
Asker 1825-1878, Ministerialbok nr. I 9, 248.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 160.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 92.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 197.
Asker 1865-1878, Ministerialbok nr. I 8, 114.
Vestre Bærum i Asker 1879-1921, Ministerialbok nr. II 2, 31.
Vestre Bærum i Asker 1879-1921, Ministerialbok nr. II 2, 175.
Asker 1865-1878, Ministerialbok nr. I 8, 156.
Asker 1825-1878, Ministerialbok nr. I 11, 293.
Asker 1865-1878, Ministerialbok nr. I 8, 201.
Vestre Bærum i Asker 1879-1921, Ministerialbok nr. II 2, 49.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 15.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 129.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 30.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 135.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 42.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 59.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 76.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 164.
Vestre Bærum i Asker 1879-1895, Ministerialbok nr. II 1, 162.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 175.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 243.
Ringsaker 1870-1878, Klokkerbok nr. 8, 348.
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 38.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 197.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 131.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 215.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 234.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 80.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 176.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 148.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 224.
Røyken 1876-1879, Ministerialbok nr. 7, 24.
Asker i Asker 1879-1900, Ministerialbok nr. I 14, 60.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 80.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 355.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 13.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 274.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 30.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 167.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 352.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 61.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 174.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 350.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 100.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 185.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 4.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 204.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 478.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 67.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 176.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 109.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 187.
Ringsaker 1870-1878, Klokkerbok nr. 8, 371.
62
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Ringsaker 1837-1850, Ministerialbok nr. 8, 72.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 210.
Brøttum 1921-1941, Klokkerbok nr. 1, 288.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 157.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 121.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 244.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 73.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 158.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 183.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 90.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 167.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 261.
Ringebu 1848-1859, Ministerialbok nr. 6, 219.
Ringebu 1860-1877, Ministerialbok nr. 7, 367.
Niels Moen, Brøttumsboka, 630.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 4.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 92.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 120.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 67.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 14.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 95.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 117.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 225.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 41.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 143.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 24.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 98.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 169.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 32.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 101.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 236.
Kvam i Nord-Fron 1887-1914, Klokkerbok nr. 6, 7.
Kvam i Nord-Fron 1887-1914, Klokkerbok nr. 6, 122.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 38.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 82.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 46.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 138.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 12.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 21, 74.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 20.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 21, 98.
Mesna i Fåberg 1903-1924, Klokkerbok nr. 12, 236.
Lillehammer bysokn i Fåberg 1891-1900, Klokkerbok nr. 8, 37.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 214.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 48.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 228.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 223.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 274.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 248.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 13.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 275.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 20.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 185.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 29.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 172.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 36.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 179.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 52.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 194.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 68.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 205.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 81.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 210.
63
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 94.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 316.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 102.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 217.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 114.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 136.
Lillehammer bysokn i Fåberg 1856-1891, Klokkerbok nr. 7, 56.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 235.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 121.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 265.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 53.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 104.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 7.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 71.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 45.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 105.
Niels Moen, Brøttumsboka, 592.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 87.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 2.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 111.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 21, 11.
Brøttum 1921-1941, Klokkerbok nr. 1, 140.
Mesna i Fåberg 1903-1924, Klokkerbok nr. 12, 35.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 76.
Brøttum 1921-1941, Klokkerbok nr. 1, 138.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 18.
Brøttum 1921-1941, Klokkerbok nr. 1, 156.
Mesna i Fåberg 1924-1949, Klokkerbok nr. 15, 268.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 70.
Mesna i Fåberg 1924-1949, Klokkerbok nr. 15, 155.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 27.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 447.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 336.
Grønland 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 121.
Skedsmo 1854-1865, Ministerialbok nr. 10, 27.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 54.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 237.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 240.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 316.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 38.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 235.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 56.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 191.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 65.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 97.
Lyngdal i Flesberg 1879-1905, Ministerialbok nr. III 1, 24.
Lyngdal i Flesberg 1879-1905, Ministerialbok nr. III 1.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 56.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 87.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 254.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 52.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 172.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 105.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 102.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 498.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 58.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 173.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 126.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 203.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 16.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 472.
Ringsaker i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 12, 134.
64
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 37.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 217.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 616.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 484.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 20.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 62.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 225.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 88.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 231.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 104.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 368.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 522.
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 21.
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Klokkerbok nr. 16, 76.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 129.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 330.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 141.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 335.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 16.
Ringsaker i Ringsaker 1913-1922, Ministerialbok nr. 20, 298.
Ellis Island Record.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 84.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 255.
Nes 1883-1905, Ministerialbok nr. 8, 7.
Nes 1852-1886, Ministerialbok nr. 4, 65.
Nes 1873-1886, Ministerialbok nr. 6, 18.
Nes 1887-1905, Ministerialbok nr. 9, 10.
Hunn i Vardal 1893-1904, Ministerialbok nr. 12, 118.
Nes 1887-1905, Ministerialbok nr. 9, 32.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 285.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 19.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 172.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 55.
Hunn i Vardal 1893-1904, Ministerialbok nr. 12, 53.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 16.
Ringsaker 1870-1878, Ministerialbok nr. 11, 276.
Veldre i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 16, 159.
Ringsaker 1850-1860, Ministerialbok nr. 9, 107.
Ringsaker 1861-1869, Ministerialbok nr. 10, 257.
Veldre i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 16, 22.
Veldre i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 19, 115.
Veldre i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 16, 49.
Veldre i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 19, 144.
Fåberg 1855-1867, Ministerialbok nr. 6A, 175.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 151.
Norwegians living in Minnesota according to 1880 Census (Digitalarkivet) (Digitalarkivet).
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 27.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 165.
Tonstad 1855-1874, Ministerialbok, 109.
Tonstad i Sirdal 1874-1886, Ministerialbok nr. A 3, 171.
Emigranter fra Kristiansand 1873-1930.
Wayne Tonstad, Tonstad Family History.
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 63.
Borgerlig vigde i Hedmark og Oppland 1856-1920 (Digitalarkivet).
Konfirmerte i Biri 1877-86 (Gjøvik og Toten Slektshistorielag), 579.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 68.
Jacobs Menighet 1904-1922, Ministerialbok, 140.
Bragernes 1894-1902, Ministerialbok II8, 158.
Vestre Aker 1910-1926, Ministerialbok nr. 17, 40.
Vestre Aker 1886-1903, Ministerialbok nr. 10, 172.
Bragernes 1894-1902, Ministerialbok II8, 213.
Vestre Aker 1910-1926, Ministerialbok nr. 17, 55.
Vestre Aker 1924-1950, Klokkerbok nr. Ga 0009.
65
439
Elverum 1891-1909, Ministerialbok nr. 14, 110.
Grue i Grue 1911-1922, Ministerialbok nr. 15, 165.
441
Vestre Aker 1910-1926, Ministerialbok nr. 17, 113.
442
Gjerpen 1896-1904, Ministerialbok nr. 11, 61.
443
Vestre Aker 1910-1926, Ministerialbok nr. 17, 178.
444
Fåberg 1868-1878, Ministerialbok nr. 7, 110.
445
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 175.
446
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 249.
447
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 143.
448
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 117.
449
Mesna i Fåberg 1903-1924, Klokkerbok nr. 12, 176.
450
Mesna i Fåberg 1924-1949, Klokkerbok nr. 15, 257.
451
Tyristrand i Hole 1906-1916, Ministerialbok nr. II 3, 42.
452
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 50.
453
Mesna i Fåberg 1924-1949, Klokkerbok nr. 15, 256.
454
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 49.
455
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 93.
456
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 42.
457
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 22.
458
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9.
459
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 33.
460
Brøttum i Ringsaker 1891-1904, Ministerialbok nr. 15, 100.
461
Romedal 1913-1935, Ministerialbok, 214.
462
Romedal 1880-1895, Ministerialbok nr. 10, 54.
463
Romedal 1896-1912, Ministerialbok, 150.
464
Grefsen 1933-1950, Lysningsprotokoll nr. H 0001, 53.
465
Eidskog i Eidskog 1904-1919, Klokkerbok nr. 3, 44.
466
Strøm i Sør-Odal 1886-1931, Ministerialbok nr. 6, 182.
467
Haug i Eiker 1908-1928, Ministerialbok nr. II 6, 106.
468
Brøttum i Ringsaker 1905-1920, Ministerialbok nr. 21, 32.
469
Brøttum 1921-1941, Klokkerbok nr. 1, 182.
470
Richard Fauskerud, Notat Agnethe Moen.
471
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 109.
472
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 138.
473
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 261.
474
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 24.
475
Østsinni i Nordre Land 1891-1907, Klokkerbok nr. 14, 68.
476
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 31.
477
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 226.
478
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 38.
479
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 228.
480
Biri 1730-1879 (Rekonstruert), 158.
481
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 197.
482
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 179.
483
Biri 1866-1872, Rekonstruert, 23.
484
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 226.
485
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 42.
486
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 163.
487
Gunnar Sveen, Bertha Thorstad Lund 1865-1958, Ole Ingvald Larsen Lund 1870-1936, Slektsbiografi , Bertha Lund,
slektsbiografi.
488
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 296.
489
Sør-Fron 1898-1919, Ministerialbok nr. 4, 66.
490
Sør-Fron 1912-1930, Klokkerbok, 174.
491
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 65.
492
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 162.
493
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 273.
494
Fåvang i Ringebu 1878-1898, Ministerialbok nr. 9, 28.
495
Fåvang i Ringebu 1890-1910, Klokkerbok nr. 7, 104.
496
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 72.
497
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 191.
498
Biri 1866-1872, Rekonstruert, 19.
499
Gunnar Sveen, Oskar Thorstad 1869-1942, Gudrid Ellestad Thorstad 1873-1963, Slektsbiografi.
500
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 84.
440
66
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
Vestre Slidre 1865-1880, Ministerialbok nr. 3, 61.
Geir Beitrusten, Valdres bygdebok. 1: Gardar og slekter i Vestre Slidre (Valdres Bygdeboks forlag, 1979), 186.
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 60.
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 28.
Lomen i Vestre Slidre 1914-1970, Klokkerbok nr. 9, 52.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 295.
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 89.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 203.
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 33.
Biri i Biri 1909-1938, Klokkerbok nr.6, 285.
Bø 1900-1908, Ministerialbok nr. 12, 24.
Bø 1909-1921, Ministerialbok nr. 13, 81.
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 35.
Lomen i Vestre Slidre 1914-1970, Klokkerbok nr. 9, 57.
Mesna i Fåberg 1903-1924, Klokkerbok nr. 12, 81.
Lillehammer 1927-1943, Klokkerbok nr. 3, 102.
Lomen i Vestre Slidre 1881-1912, Ministerialbok nr. 5, 37.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 113.
Lomen i Vestre Slidre 1914-1970, Klokkerbok nr. 9, 2.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 232.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 305.
Gunnar Sveen, Klara Thorstad 1871-1944, Oscar Baggethun 1877-1925.
Vardal 1867-1878, Ministerialbok nr. 7, 131.
Gjøvik by i Vardal 1891-1901, Ministerialbok nr. 11, 80.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 340.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 216.
Gjøvik by i Vardal 1891-1901, Ministerialbok nr. 11, 61.
Gjøvik by i Vardal 1891-1901, Ministerialbok nr. 11, 158.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 13.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 371.
Horten 1934-1947, Lysningsprotokoll nr. 7, 63.
Horten 1905-1912, Ministerialbok nr. 6, 71.
Horten 1916-1926, Klokkerbok nr. 8, 256.
Aftenposten, 15.8.2006.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 37.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 151.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 61.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 163.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 98.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 168.
Horten 1934-1947, Lysningsprotokoll nr. 7, 86.
Horten 1926-1936, Klokkerbok nr. 9, 191.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 121.
Gunnar Sveen - Brev fra Statsarkivet på Hamar, 17.3.2005.
Bragernes 1911-1922, Ministerialbok nr. II 10, 206.
Brøttum i Ringsaker 1879-1890, Ministerialbok nr. 13, 101.
Løten 1892-1907, Ministerialbok nr. 10, 374.
Gunnar Sveen, Sigurd Thorstad 1873-1939, Anne Minken Thorstad 1866-1911, Inger Thorstad 1878-1951, Slektsbiografi.
Oslo Domkirke 1885-1902, Ministerialbok nr. 32, 99.
Løten 1860-1877, Ministerialbok nr. 8, 98.
Løten 1878-1891, Ministerialbok nr. 9, 180.
Kirkebok for Løten 1892-1907, 374.
Nordstrand i Oslo 1900-1914, Ministerialbok nr. 1, 242.
Voss 1887-1915, Ministerialbok nr. C 1, 88.
Trefoldighet i Oslo 1876-1880, Ministerialbok nr. I 4, 110.
Gamle Aker 1890- 1898, Ministerialbok nr. 9, 56.
Løten 1892-1907, Ministerialbok nr. 10, 20.
Strøm i Sør-Odal 1886-1931, Ministerialbok nr. 6, 133.
Strøm i Sør-Odal 1886-1925, Ministerialbok nr. 7, 135.
Uranienborg i Oslo 1895-1907, Ministerialbok nr. 5, 26.
Nordstrand i Oslo 1900-1914, Ministerialbok nr. 1, 153.
Jane Huber, diverse, E-mail 19.6.2013.
Nordstrand i Oslo 1881-1900, Ministerialbok nr. 0, 62.
67
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
Aftenposten, 23.12.1958.
Kjose i Brunlanes 1891-1922, Klokkerbok nr. III 2, 108.
Kjose i Brunlanes 1891-1922, Klokkerbok nr. III 2, 17.
Kjose i Brunlanes 1891-1922, Klokkerbok nr. III 2, 84.
Aftenposten, 16.4.1984.
Nordstrand i Oslo 1900-1914, Ministerialbok nr. 1, 7.
Nordstrand i Oslo 1900-1914, Ministerialbok nr. 1, 18.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 59.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 157.
Frogner 1897-1917, Ministerialbok nr. Fa 0002, 107.
Nordstrand 1918-1925, Ministerialbok nr. Fa 0003, 195.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 129.
USA Census 1920.
USA Census 1930.
USA Census 1940.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JLT9-ZJM.
Gunnar Sveen, Sofie Thorstad Haug 1875-1971, Nikolai Haug 1879-1952.
Løten 1892-1907, Ministerialbok nr. 10, 285.
Vallset (Tomter) i Romedal 1866-1886, 80.
Vallset (Tomter) i Romedal 1887-1905, Ministerialbok nr. 8, 127.
Løten 1892-1907, Ministerialbok nr. 10, 145.
Løten 1892-1907, Ministerialbok nr. 10, 345.
USA Census 1910.
US Social Security Death Index.
Myheritage.no.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JVZ7-H28.
Buksnes i Buksnes 1899-1907, Ministerialbok nr. 881A04, 11.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 22.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 136.
Gunnar Sveen, Arne Thorstad 1878-1943, Hilda Berg Thorstad 1880-1946.
Trefoldighet 1900-1908, Ministerialbok, 66.
Hof i Hof 1878-1940, Ministerialbok nr. I 7, 8.
Sande 1888-1903, Ministerialbok nr. 7, 196.
Gunnar Sveen, Aksel Ivar Thorstad 1885-1942, Aagot Lier Thorstad 1888-1980, Slektsbiografi.
Biri i Biri 1892-1909, Klokkerbok nr. 4, 71.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/V9L9-B4S.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MLGL-X3Z.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XKVL-SKJ.
Myheritage.no, http://www.myheritage.com/research/collection-10013/find-a-grave?itemId=53211856.
Myheritage, Newspaper Archive.
FamilySearch IGI Record.
Myheritage.no, http://www.myheritage.com/research/collection-10147/billiongraves?action=showRec.
Billiongraves.
Familysearch.org, https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VM8M-WZK.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 68.
Biri i Biri 1887-1900, Ministerialbok nr. 9, 155.
Gunnar Sveen, Julius Thorstad 1881-1955, Gudrun Moen Thorstad 1885-1956.
Strøm i Sør-Odal 1886-1925, Ministerialbok nr. 7, 222.
Sør-Odal 1876-1885, Ministerialbok nr. 5, 192.
Strøm i Sør-Odal 1886-1925, Ministerialbok nr. 7, 77.
Haug i Eiker 1920-1939, Lysningsprotokoll nr. 1, 76.
Haug i Eiker 1896-1942, Ministerialbok nr. II 3, 170.
Eidskog i Eidskog 1904-1919, Klokkerbok nr. 3, 52.
Haug i Eiker 1908-1928, Ministerialbok nr. II 6, 115.
Eidskog i Eidskog 1904-1919, Klokkerbok nr. 3, 82.
Haug i Eiker 1920-1939, Lysningsprotokoll nr. 1, 85.
Nedre Eiker 1898-1905, Ministerialbok nr. 5, 114.
Nedre Eiker 1913-1921, Klokkerbok nr. 5, 230.
Sagene 1905-1915, Ministerialbok nr. 7, 106.
Eidskog i Eidskog 1904-1919, Klokkerbok nr. 3, 104.
Odda i Odda 1910-1923, Klokkerbok nr. B 2, 108.
Gunnar Sveen, Diverse informasjon.
Eidskog i Eidskog 1904-1919, Klokkerbok nr. 3, 118.
68
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
Svenska kyrkan, gravar.se, http://gravar.se/Åker-länna%20Församling/103/Hilding%20Thorstad.
Gunnar Sveen, Slektsbiografier Antonette Feiring og Jonas Thorstad utgitt 2004/2005.
Svenska kyrkan, gravar.se, http://gravar.se/%C3%85ker-l%C3%A4nna%20F%C3%B6rsamling/103/Majlis+Elisabeth%20T.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 111.
Oslo byfogd 1913-1914, Vigselsbok (borgerlig), 351a.
Hamar i Vang 1878-1889, Ministerialbok nr. 16, 87.
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 22.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 176.
Tanum i Brunlanes 1878-1899, Ministerialbok nr. III 1, 60.
Hoff i Østre Toten 1897-1909, Ministerialbok nr. 8, 172.
Åmot i Åmot 1921-1934, Klokkerbok nr. 5, 129.
Åmot i Åmot 1890-1897, Ministerialbok nr. 11, 36.
Åmot i Åmot 1905-1920, Klokkerbok nr. 4, 105.
Åmot i Åmot 1921-1934, Klokkerbok nr. 5, 30.
Uranienborg 1896-1914, Ministerialbok nr. 7, 102.
Vestre Aker 1875-1886, Ministerialbok nr. 7, 53.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 81.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 202.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 334.
Mesna i Fåberg 1903-1924, Klokkerbok nr. 12, 221.
Fåberg i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 8, 108.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 184.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 351.
Biri 1877-1886, Ministerialbok nr. 6, 100.
Lillehammer i Fåberg 1899-1913, Ministerialbok nr. 11, 137.
Gjøvik i Vardal 1923-1937, Ministerialbok nr. 15, 294.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 192.
Vardal i Vardal 1878-1893, Ministerialbok nr. 10, 55.
Vardal i Vardal 1899-1913, Klokkerbok nr. 11, 109.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 243.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 212.
Hoff i Østre Toten 1878-1896, Ministerialbok nr. 6 / 1, 79.
Hoff i Østre Toten 1897-1909, Ministerialbok nr. 8, 183.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 44.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 133.
Bakklandet 1901-1911, Ministerialbok nr. 604A21, 162.
Bakklandet (Bakke) 1878-1892, Ministerialbok nr. 604A09, 199.
Bakklandet (Bakke) 1901-1908, Ministerialbok nr. 604A20II, 384.
Bakklandet (Bakke) 1901-1908, Ministerialbok nr. 604A20II, 273.
Eidsberg i Eidsberg 1879-1901, Ministerialbok nr. I 12, 41.
Eidsberg i Eidsberg 1879-1901, Ministerialbok nr. I 12, 164.
Lademoen 1908-1916, Ministerialbok nr. 605C01, 7.
Lademoen 1908-1916, Ministerialbok nr. 605C01, 117.
Lademoen 1908-1916, Ministerialbok nr. 605C01, 184.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 59.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 140.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 290.
Fåvang i Ringebu 1878-1898, Ministerialbok nr. 9, 13.
Lillehammer kjøpstad i Fåberg 1879-1900, Ministerialbok nr. 10, 180.
Ringebu i Ringebu 1899-1921, Klokkerbok nr. 9, 56.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 175.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 118.
Lillehammer 1913-1929, Klokkerbok, 184.
Lillehammer 1901-1916, Ministerialbok nr. 1, 128.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 74.
Gjøvik i Vardal 1901-1911, Ministerialbok nr. 13, 151.
Ullern 1911-1916, Lysningsprotokoll nr. H 0001.
Vestre Aker 1886-1903, Ministerialbok nr. 10, 120.
Ullern 1916-1928, Fødselsregister nr. J 0001, 15.
Ullern 1916-1928, Fødselsregister nr. J 0001, 36.
Lillehammer landsokn (Mesna) i Fåberg 1879-1898, Ministerialbok nr. 9, 113.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 135.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 239++.
69
690
691
692
Ringsaker i Ringsaker 1891-1902, Ministerialbok nr. 17, 50.
Ringsaker i Ringsaker 1903-1912, Ministerialbok nr. 18, 185.
Gjøvik by i Vardal 1912-1922, Ministerialbok nr. 14, 74.
70