Triade teater

Triade teater
- Dans, rytme & bevegelse
I år har vi i triade barnehage dans, bevegelse og
rytme som fokus for vårt teater.
Små barn har mange språk, og kommuniserer
mye med kroppen. Det non-verbale språket, er
viktig for å utvikle et godt muntlig språk.
Gjennom dans, rytme og bevegelse, får barna
en mulighet til å uttrykke seg uavhengig av
språklig ferdigheter
«Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden
og seg selv å kjenne»(Rammeplanen)
For at dette skal skje må barn bli stimulert og få
anledning til å bevege seg.
Innhold for avdelingen:
Vi vil konsentrere oss mest om «fugledansen».
Vi kommer til å høre på forskjellige typer musikk, og se prøve
oss ut på forskjellige typer bevegelser og bruke rytmen i
kroppen. Klare vi å danse på en fot, bruke hele kroppen,
hoppe osv.
Ta i bruk forming til å lage rekvisitter til forestillingen
Høre og bruke forskjellige instrumenter, lage forskjellige
rytmer
Har forskjellige sanger som vi øver på.
MåL:
Barna har positiv
selv-oppfatning
gjennom kroppslig
mestring.
• Barna opplever
mulighet til å
uttrykke seg
estetisk gjennom
bevegelse
•
MÅL FOR
AVDELINGEN:
Videre utvikle
kroppsbeherskels
e, grov motorikk
og rytme
Oppleve glede
gjennom
musikken, dans
og bevegelse
Få en positiv
selvoppfatning
gjennom
kroppslig
mestring
Bli kjent med
forskjellige
danser og rytmer
Barna opplever
å være en del av
og bidra i et
større samfunn
gjennom
fremvisning av
teater.
Program for prosjektperioden
(26.jan – 5. mars)
•26. Januar: Kick-off (i Veden)
•30. januar: Fellessamling (Vestavind + Maurtua)
•3. februar: Møteplass i Veden
•13. februar: Karneval
•17. februar: Bevegelsesaktivitet
•27. februar: Fellessamling (Sønnavind + Blåbærtua)
•3. mars: Generalprøve
•5. mars: Byfjord-scene (med foreldre/foresatte)
Forestilling, kl. 15.00