ÅRSPLAN I Musikk 3.trinn– 2015/2016

ÅRSPLAN I Musikk 3.trinn– 2015/2016
Uke/
perio
de
34-39
Kompetansemål KL-06
Tema
Kunne imitere og improvisere
over enkle rytmer og klanger.
Kunne holde en jevn puls.
Kunne gjenkjenne og beskrive
klang, melodi, rytme,
dynamikk, tempo og form
Puls, rytme og klang
Kunne framføre sang og dans i
samhandling med andre.
FN
Rajshahiaksjonen
Læringsmål
Grunnleggende
ferdigheter
Læremiddel
sider
VFL
(prinsipp og
metode)
142143
Muntlig
tilbakemelding.
Egenvurdering
Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips /
metode (TPO, læringsstrategi, praktisk,
variert og relevant)
Elevene kan herme etter
rytmer.
Elevene blir kjent med noen
rytmeinstrumenter.
Finne pulsen i ulik
tale/sang/musikk
Spille Trilleboka
Vi leker med instrumenter
Rytmeherming
Dirigentlek
KorArti
Ut på golvet
Lære nye sanger til FN
konsert.
Lære Rajshahi sangen
Kor Arti- Moja mala
144179
41-43
Tusen millioner – Så forskjellig…
Sang- Vi er venner, Vi, Stopp, ikke mobb , Barna i
verden
Dans - Sasha
44-47
Kunne improvisere dans og
bevegelse og samtale om
hvordan dans kan illustrere
et musikalsk forløp.
Kunne danse et utvalg norske
og internasjonale folkedanser
Dans og bevegelse
Kunne eksperimentere med
sang, talekor og instrumenter i
enkle samspill.
Framføre sang, spill og dans i
samhandling med andre
Komponere
Elevene kan danse minst en
norsk folkedans og en
internasjonal folkedans
SpilleTrilleboka 1
Sangleker og danser
Ut på golvet
Dans – Sasha
Sangleker
48-52
Delta på adventssamling
for hele skolen.
Elevene kan bevege seg
etter musikk
Elevene lager egne
danser/bevegelser etter
sang/musikk
Elevene viser musikkglede
og engasjement
SpilleTrilleboka
Kor Arti
Gruppearbeid
Ulike sangbøker/hefter med
julesanger(tradisjonelle, religiøse, ikke religiøse)
113140