INFOGUIDE FOR HORTEN

INFORMASJON
• Brosjyren distribueres til alle husstander i Horten kommune
w w w.v is it
ho rt en .c om
Horten
in fo g u id e
• Helårlig distribusjon på Bastøfergene
• Bred helårs distribusjon både lokalt og regionalt
KA RL JO HA
• A5 format i 20.000 eksemplarer på 3 språk (norsk, engelsk og tysk)
NSVE RN
– BO RR E
– ÅS GÅ RD
ST
20 1514
INFOGUIDE FOR HORTEN
RA ND
• Distribueres til alle husstander i Horten kommune, Bastøfergene (ukentlig distribusjon hele året!),
Sandefjord Lufthavn Torp, Høgskolen i Vestfold, Biblioteket, Rådhuset, museer, campingplasser i Horten/Tønsberg og Nordre Vestfold, butikker i sentrum, lokale firmaer, hoteller lokalt, alle turistkontorene i Vestfold, turistkontor i Norge for øvrig og i utlandet (på forespørsel) og på messer i innland og utland
Norway
Vestfold
county
Trondheim
35
32
32
32
35
32
40
Bergen
UTGIVELSE
Uke 17
19
35
32
32
32
35
32
40
19
32
40
Vestfold
Tønsberg
40
Sandefjord
40
ANNONSEMÅL
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/4 side
1/8 side (logo)
Gallerioppføring m/bilde
B 148 x H 210 mm
B 125 x H 86 mm
B 125 x H 40 mm
B 60 x H 86 mm
B 60 x H 40 mm
40
Larvik
UTGIVER
Turistkontoret Visit Horten
ANNONSEKONTAKT
Eiril Roberg
Mobil: 957 88 752
[email protected]
v/ Kristin Myrabø Løkeberg
Tlf: 33 03 17 08 / 926 66 223
[email protected]
ANNONSEBESTILLING
ANNONSESTR/PRIS
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side
Gallerioppføring m/bilde Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr/Sted:
Tlf:
Kr. 15.000,Kr. 8.000,Kr. 4.900,Kr. 2.500,Kr. 500,-
Alle priser er eks.mva.
Faktureres ved utgivelse.
Priser gjelder for 2015.
E–post:
Org. nr:
Materiellfrist: Dato
Horten
32
Oslo
BK Grafisk AS
til [email protected]
For annonsør
TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA | ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY