OM ENERGIANLEGGET

OM ENERGIANLEGGET
Når bosset brenner gjør vi det om til varme og
strøm. Det finnes faktisk like mye energi i fire
tonn boss, som i et tonn olje.
Frisk luft gir økt trivsel
Varmen vi leverer til BKK Varme sitt fjernvarmenett har hittil erstattet ca. 220 forurensende oljekjeler, noe som tilsvarer fjerning av
1500 busser på tomgang året rundt.
Produksjon av energi
Total energileveranse i 2014 var 224 GWh til
fjernvarmenettet og 95 GWh elektrisitet. Det
tilsvarer oppvarming til 22 000 husstander og
strøm til nesten 5 000 husstander.
God renseteknologi
Vi har et topp moderne renseanlegg som sørger for at forbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.
Tekniske fakta:
Anlegget har to ovner med ristforbrenning som kan brenne ca. 14 tonn per time hver. Totalt
kan anlegget brenne 28 tonn avfall per time og
ta imot 220 000 tonn restavfall årlig.
HISTORIKK
På begynnelsen av
1990-tallet nærmet det
seg fullt på deponiet i
Rådal i Bergen. Da hadde
flere av kommunene rundt
Bergen deponert avfall
her i en årrekke.
Kommunene gikk derfor
sammen og etablerte BIR
i 1994. Målet var å finne
en fremtidig avfallsbehandling i lag.
Bosset fra en bossbil gir nok varme til en
husholdning i 1,5 år!
Etter en lang og grundig
politisk vurdering
ble det sommeren 1997
fattet vedtak om etablering av energianlegg i
Rådal.
bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon
Instagram: @birrenovasjon
Energianlegget kom i drift
i 1999. I 2003 ble eget
fjernvarmenett etablert.