MOTTAKERLISTE til informasjonsbrev datert 12.06.15

MOTTAKERLISTE til informasjonsbrev datert 12.06.15
JournalpostID 15/9549
Ant.poster: 150
Navn
Aase Soldal Bjorstad
Agathe Bjørke og Torbjørn Eide
Aina og Øystein Rytter Andersen
Alv Øystese
Anna Margrethe Holst
Anna Mo Bjørklund
Anne Karin og Olav J Mæland
Anne Vik
Arna V. og Magne Misje
Arne A. Øystese
Arne J Mo
Arne Johan Heggland
Arne Knut Vik
Arne Olavson Øystese
Asgerd Lid Villanger v/Randi Norheim Eide
Astrid Aalvik
Atle Aalvik
Atle Underhaug
Aud Margrethe Aalvik
Audny Aasprang
Bente og John Roger Tveiterås
Bergen og omgen friluftsråd
Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap
Bernt Hagtor Augestad
Bjarte Vik Mo
Bjarte Øye v/Olav Mæland
Bjørketeigen barnehage
Borghild Gule
Borghild Mo
Brita Steinstø
Dagfinn Vik
Dagny Sandven
Eiliv Villand
Einar Rygg
Eirik Underhaug
Else Marie Kjosås og Tommy Hatlem
Endre Rykkje
Erna U. og Arvid Aasprang
FAU ved Kvam Ungdomsskule v/Berit Steine
FAU ved Øystese Barneskule v/Øystein Ølmheim
Fridtjof Heming Opedal
Fykse og Øystese barnehage v/Ingunn Mo
Fylkesmannen i Hordaland
GBS Entreprenør AS
Geir Arne og Britt-Marit Fasteland
Geir Henning Spilde
Giedre og Arunas Keturakis
Gislaug Fosso
Gjelland, Åsta
Gjertina Mo Fetveit
Gry Kjosås Solberg og Erling Solberg
Gunnar A Øystese
Gunnvald Brattabø
Gunstein Kvamsøy
HAHE AS
Hallstein Mo
Halvor Rieber Torpe
Harald Berge og Camilla Øystese
Helga og Fredrik Øyri
Helga Vestrheim Tolo
Helge Torgeir Vik
Herdis Øystese
Hildegunn Solheim
Holmane 3 AS
c/o K. Knutsen as
Hordaland Fylkeskommune
Håkon Haugen Vik
Inge Vik
Ingebjørg og Olav Mæland
Ivar Vik
Jan Mo as
Jan Ove Froestad og Mailen Mo Rønnåbakk
Jan Soldal
Jarle Aksnes-Øystese
Johannes Skeie
Johannes Soldal Måge
Jostein Mo
Jørund Vik
Karl Villy Andersen
Kjell Helge Berstad
Kristoffer Uppheim
Kvam Fruktlager SA
Kvam Kan Huset AS
Kvam Kraftverk
Kvam Kraftverk AS
Kvam ungdomsråd
Kvam ungdomsskule
Laila Haugen og Widar Mo
Lars Gunnar Leth
Liv Lyngstad og Even Øyri
Liv Rykkje
Liv-Helen Osa og Jan Ove Børve
Magne Andreas Frantzen og Anna Elisabeth Jensen
Malena Thorvik
Marie Vik v/Berit Vik Hopland
Marit Kaldestad
Marit Lunde
Martha Toril Strømme
Martin Vik
Merwyn Konfeksjonsfabrikk
Mikkel L. Helgesen
Naturvernforbundet i kvam v/ Klaus Rasmussen
Nils H Soldal
Noregs vassdrags- og energidirektorat avdeling Vest
Oddbjørg Belsnes
Oddleiv Arne Humlestøl
Olaug Evanger
Olav Andreas Pettersen
Olav Arne Bolstad
Ole Johnny og Agnethe Gule
Ove og Hilde Kolltveit
Per Olav Buan
Per Rykken
Reidar Kvandal
Roger Vassnes
Ruth og John Ove Thaule
Sigmund Herland
Sigmund Vik og Edel Huse
Sissel Mo Sekse
Solbjørg Kristine Vik
Statens vegvesen Region Vest
Storeholmen Eiendom AS
Storeholmen VTA as
SU ved Bjørketeigen barnehage v/Jane Larsen
SU ved Øystese barnehage v/Maria Øystese
Svein Gunnar Heggland
Svein Rune Rykkje
Sverre Aalvik
Sverre H Soldal
Sylvia Skeie Vik og Bjørn Vik
Tangen, Frank
Terje Nøttveit
Terje Rosseland
Therese og Arne Aalvik
Tone Søgaard
Torbjørn Berge-Soldal
Toril Elin og Trygve Vik
Torleif Berge
Tove Aarhus
Vidar Mo
Viking Tre As
Øystese barneskule
Øystese grendalag v/Even Øyri
Øystese grendautval v/ Arild Berge
Øystese gymnas
Øystese Indremisjonslag
Øystese jeger og fiskarlag
Øystese kraft as
Øystese Næringslag v/ Leif Gjerde
Øystese pensjonistlag
Åse Børven