Plan for Walter Holmes Cup

Walter Holmes cup lørdag 17.september
Info til påmeldte lag
Innledning
Mangler fremdeles info om antall spillere på noen lag. Viktig at dere melder ifra i ved ankomst. Vi er i
alt 26 lag påmeldt, og det blir 3 kamper på stort sett alle lag. Noen lag med 2 kamper.
Vi har bevist lagt inn ca 40 minutter med slark/pause i tidsrommet 12.40 – 13.20. Da avvikler vi
premieutdeling for lag som startet opp kl. 10.00, samtidig som vi forventer at flere lag som skal spille
fra 13.20 ankommer da. Videre har vi også behov for banemerking, og bytte av dommere.
Vi har som vanlig åpen cafe. Merk også at vi stenger av for parkering ved idrettshuset, bruk parkering
ved folkets hus.
Vel møtt !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Klokke
Kl.10.00
Kl.12.40
Kl.13.20
Klasse
G7
G7
M7
M7
J8
J8
M8
G8
M8
G9
G9
M9
M9
G8
G9
M9
G10
G10
G10
M10
G11
G11
J10
J11
J11
J11
bane 1
lag
Ålvik
Øystese
Norheimsund
Granvin
Ålvik
Øystese
Tørvikbygd
Norheimsund
Granvin
Øystese kvit
Øystese blå
Norheimsund blå
Norheimsund rød
Øystese
Ålvik
Tørvikbygd
Norheimsund 1
Norheimsund 2
Ålvik
Tørvikbygd
Ålvik
Granvin
Norheimsund
Øystese
Ålvik
Granvin
bane 2
Klasse 7 år Klasse 8 år
Gutter og
Gutter og jenter
jenter
Klasse 9 år Gutter 10 år
gruppe 2
lagleder
Ronny Vines
Gunnar Hellingsrud
Håkon Hjartnes
Leif Harry Øydvin
Otto Thillmann
Roger Vassnes
Oddbjørn Måge
Alf Kåre Hjartnes
Leif Harry Øydvin
Tore Onarheim
Tore Onarheim
Trond Inge Brakestad
Trond Inge Brakestad
Roger Vassnes
Atle Kvåle
Nils Heradstveit
Torleif Ones
Torleif Ones
Einar Fiksen
Gisle Gravdal
Tommy Vikdal
Leif Harry Øydvin
Torleif Ones
Jan Tore Alsaker
knut Hovland
Leif Harry Øydvin
bane 3
Klasse 9 år
gruppe 1
7 bane
Jenter 11 år
Gutter 11
kl.16.00
Antall kamptidspunkt Premieutdeling E-post
9
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
7
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
11
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
7
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
10
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
8
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
8
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
8
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
7
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
7
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
7
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
10
kl.10.00-12.40
ca .kl.12.45
[email protected]
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
6
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
9
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
6
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
8
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
11
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
8
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
10
kl.13.20-16.00
ca.kl.16.00
[email protected]
Klasse 9 år gruppe 1
G8
Øystese
G9
Øystese kvit
M9
Norheimsund blå
M9
Tørvikbygd
Klasse 9 år gruppe 2
G9
Øystese blå
M9
Norheimsund rød
G9
Ålvik
Roger Vassnes
Tore Onarheim
Trond Inge Brakestad
Nils Heradstveit
Tore Onarheim
Trond Inge Brakestad
Atle Kvåle
7 år
Kamptider
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20.11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
Klasse Bane Nr Hjemme
7 År
1
1 Ålvik
7 år
1
2 Norheimsund
7 År
1
3
7 År
1
4 Ålvik
7 År
1
5 Norheimsund
7 År
1
6
7 År
1
7 Ålvik
7 År
1
8 Norheimsund
Borte
Øystese
Granvin
8 år
Kamptider
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20.11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
Klasse Bane Nr Hjemme
8 år
2
1 Tørvikbygd
8 år
2
2 Norheimsund
8 år
2
3 Ålvik
8 år
2
4 Tørvikbygd
8 år
2
5 Norheimsund
8 år
2
6 Granvin
8 år
2
7 Tørvikbygd
8 år
2
8 Ålvik
Borte
Granvin
Øystese
Granvin
Øystese
Ålvik
Øystese
Norheimsund
Øystese
Dommer
9 år pulje 1
Kamptider
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20.11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-12.40
Klasse Bane Nr Hjemme
9 år
3
1 Øystese (G8)
9 år
3
2 Norheimsund blå
9 år
3
3
9 år
3
4 Øystese (G8)
9 år
3
5 Øystese kvit
9 år
3
6
9 år
3
7 Øystese (G8)
9 år
3
8 Norheimsund blå
Borte
Øystese kvit
Tørvikbygd
Dommer
9 år pulje 2
Kamptider
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
Klasse Bane Nr Hjemme
9 år
1
1 Øystese Blå
9 år
1
2
9 år
1
3 Ålvik
9 år
1
4
9 år
1
5 Ålvik
9 år
1
6
9 år
1
7 Ålvik
9 år
1
8
Borte
Dommer
Norheimsund rød
10 år
Kamptider
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
Klasse Bane Nr Hjemme
10 år
2
1 Norheimsund 1
10 år
2
2 Tørvikbygd
10 år
2
3
10 år
2
4 Ålvik
10 år
2
5 Tørvikbygd
10 år
2
6
10 år
2
7 Ålvik
10 år
2
8 Norheimsund 1
Borte
Ålvik
Norheimsund 2
Dommer
Martine
Martine
Norheimsund 2
Norheimsund 1
Martine
Martine
Tørvikbygd
Norheimsund 2
Martine
Martine
Borte
Ålvik
Øystese
Granvin
Øystese
Ålvik
Ålvik
Norheimsund
Øystese
Dommer
Birgitt
Birgitt
Otto
Birgitt
Birgitt
Otto
Birgitt
Birgitt
11 år ( 7 bane)
Kamptider Klasse Bane Nr Hjemme
13.20-13.40 11 år J
3
1 Granvin
13.40-14.00 11 år J
3
2 Norheimsund
14.00-14.20 11 år g
3
3 Ålvik
14.20-14.40 11 år J
3
4 Granvin
14.40-15.00 11 år J
3
5 Norheimsund
15.00-15.20 11 år g
3
6 Granvin
15.20-15.40 11 år J
3
7 Granvin
15.40-16.00 11 år J
3
8 Ålvik
Dommer
Granvin
Øystese
Norheimsund
Granvin
xx
xx
Norheimsund blå
Tørvikbygd
Tørvikbygd
Øystese kvit
Øystese blå
Norheimsund rød
Øystese blå