KORSVOLLBRÅTAN, OSLO

KORSVOLLBRÅTAN, OSLO
Foto: JDM
Korsvollbråtan
Adresse: Karl Kjeldsens vei, Maurstien,
Morenestien, Korsvoll, Oslo
Byggeår: 1948
Byggherre: Aker BBL
Arkitekt: Jens Selmer
Hovedentrepenør: Ørnulf Daasnes
Antall boliger: 21 kjedehus i mur
Finansiering: Husbanken
Korsvollbråtan var det første av mange
boligprosjektet for boligkooperasjonen som Jens
Selmer tegnet. Oppdragsgiver var Aker BBL, som
ble slått sammen med OBOS i 1948.
Publisert: Byggekunst 1949:7/8
Korvollsbråtan was the first of many housing
projects designed by Jens Selmer for the housing
co-operatives. The client in this case was Aker
Bolig- og Byggelag, which was merged with
OBOS in 1948.
Bebyggelsesplan 1: 2000
Plan 1:200