Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278 Normalkrefter

Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Normalkraft – kraft i bjelkens lengderetning
F - N
• Strekkrefter Fs
• Trykkrefter Ft
Fs
Fs
Ft
Ft
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Normalspenninger – kraft pr. flateenhet i
bjelkens lengderetning N/mm2
• Strekkspenninger
Fs
Fs
y
Bjelketverrsnitt
Fs
N 
A
A
x
N
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Normalspenninger – kraft pr. flateenhet i
bjelkens lengderetning N/mm2
• Trykkspenninger
Ft
Ft
y
Bjelketverrsnitt
Ft
N 
A
A
x
N
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Temperaturlast på en bjelke (Temperaturen øker fra
t1 til t2)
• Lengdeutvidelse ved fri opplagring
l
l
Lengdeutvidelse:
l    l  (t2  t1 )
 - lengdeutvidelseskoeffisient
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Temperaturlast på en bjelke(Temperaturen
øker fra t1 til t2)
• Temperaturspenninger ved fast innspenning
l
l
Fritt opplagret
F
F
Fast innspent
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Temperaturlast på en bjelke (Temperaturen
øker fra t1 til t2)
• Temperaturspenninger ved fast innspenning
Lengdeutvidelse: l    l  (t2  t1 )
l
Hooks lov:   E 
l
Temperaturspenninger:
    E  (t2  t1 )
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Spenningsfordeling ved tverrsnittsendringer
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Spenningsfordeling ved tverrsnittsendringer
• Jevn overgang mellom tverrsnittene
Leksjon 12 - mekanikk - s.265–278
Normalkrefter
• Spenningsfordeling ved tverrsnittsendringer
• Hull i bjelkeprofilet