Kvalitetskontroller Ann Karin Lien

13.02.2015
BFIkurs i Immunologi Tromsø
12. Februar 2015
Ann-Karin Lien, overbioingeniør fagområde allergi og
autoimmunitet, UNN, Tromsø

Instrumentering
◦ 2 Phadia 250. Nå snart erstattes Phadia 2500E
◦ BN Prospec
◦ Capillarys2

Analysemengde
◦ Autoantistoff IgG, IgA, IgM: 37 000 i året
◦ Spesifikk og Total IgE : 53 000 i året
◦ Foreløpig ikke allergene komponenter
1
13.02.2015
Være trygge på at de tester vi utfører:

Er riktig
◦ Understøtter klinikken
◦ Evaluering av eksterne kvalitetskontroller

At testene er reproduserbare.
◦ Ved hjelp av kontroller fra dag til dag

Vi ønsker uavhengige kontroller i ulike nivå
på et utvalg av tester.

Kontroller for vårt analyserepertoar.

Vi ønsker uavhengige kontroller
◦ Sjeldne autoantistoff.




Ikke mange leverandører av denne type kontroller.
Tilskriving av pasient med positivt resultat.
Bruk av donorkontroller.
◦ Som negativ kontroll og Total IgE.
◦ CE merka samt meldt til biobank.
Ulike allergen/antigenframstilling gir ulike
resultater.
2
13.02.2015
Besværet fortsetter:
Kontrolloppsett for autoantistoff
EliA positiv kontroller: CEL, CCP, ANA, POS (APS), ANCA , M2
Egen interkontroll
Egen intern
kontroll
Positiv kjøpe
kontroll
EliA
IgG/IgM/IgA
Negativ
kontroll
Oppsett 1
dsDNA
MPOs
tTG-Acy
tTG- Acy
SSB (la)
dsDNA
PR3s
Card IgA
CCP
tTG -Acy
Gb2
dsDNA
Dato/sign
Oppsett 2
dsDNA
MPOs
tTG- Acy
CCP
ScL70
SSA (Ro)
Card IgG
M2
SSB (la)
tTG -Acy
Card IgG
Ab2
Dato/sign
Oppsett 3
dsDNA
MPOs
tTG-Acy
Jo1
CTD
GBM
Ab2
Oppsett 4
dsDNA
MPOs
tTG -Acy
MPOs
Cent
Ggp
Gb2
Oppsett 5*
dsDNA
MPOs
tTG-Acy
RNP
SMd
Card IgM
Mb2
MPOs
tTG -Acy
Ggp
M2
Dato/sign
SSA (ro)
Card IgA
CTD
PR3s
Dato/sign
GBM
tTG-Acy
Mb2
Card IgM
Dato/sign
Kontroller til IC250 Spesifikk IgE
Profil
POS Phadia
Spesifikk IgE
kontroll
NEG Phadia
Spesifikk IgE
kontroll
Allergi 1
D1
Allergi 2
G6
Allergi 3
E1
Allergi 4
M6
Allegi 5
T3
G6
E1
F1
G6
D1
Dato/Sign
Dato/Sign
Dato/Sign
Dato/Sign
Dato/Sign
3
13.02.2015
Kontroller i 3 nivå

Seronorm i nivå 12kU/l
Seronorm i nivå: 460kU/l
Donor i nivå: 58kU/l

Finnes nå flere leverandører

Så her er det bare å sette i gang


4
13.02.2015

UK NEQAS, Labquality, Quality club
◦ Gir oss riktighet.
◦ Sammenlikning med andre teknikker og
laboratorier.


Finnes det (i dag) for autoantistoffanalyser,
spesifikk IgE?
Noen laboratoriers måte å løse utfordringene
på.
5