Dagens markedsrapport

8.2.16
God morgen, I dag publiseres det ingen indikatorer som vanligvis påvirker finansmarkedene i særlig grad. Vi tar imidlertid med at
den såkalte Sentix-indeksen for ØMU-området for februar blir offentligjort kl. 10.30. I denne undersøkelsen blir om lag 5000
investorer i 20 land spurt om hvordan de vurderer sentimentet i finansmarkedet og den aktuelle konjunktursituasjonen. I januar
lå denne indeksen på 9,6. Denne gangen ventes det en notering på 8,8. Hovedårsaken til den forventede nedgangen er uroen på
de internasjonale finansmarkedene den siste tiden og usikkerheten rundt utsiktene for internasjonal økonomi. Videre får vi
Employment trends indeksen i USA for januar kl. 16.00. I desember lå indeksen på 129,3. Denne indeksen er sammensatt av åtte
allerede offentliggjorte indikatorer for utviklingen på arbeidsmarkedet, som for eksempel antall nye søkere om ledighetstrygd,
og utarbeides av The Conference Board. Utover i uken er det flere interessante begivenheter. I morgen får vi
industriproduksjonen i Tyskland. På onsdag får vi inflasjonstall her hjemme. På ettermiddagenForrige
samme dagEstimert
er sentralbanksjef
Janet Yellen i den amerikanske sentralbanken på høring i Kongressen. Torsdag er det rentemøte i den svenske Riksbanken. Uken
avsluttes blant annet med BNP-tall for 4. kvartal i ØMU-området og detaljomsetningstall og forbrukertillit i USA. Den
amerikanske sysselsettingsrapporten for januar var ved første øyekast svakere enn ventet med en oppgang på 151.000 nye
sysselsatte utenom jordbruket. Til sammenligning var det ventet en sysselsettingsvekst på 190.000. Imidlertid var lønnsveksten
høyere enn ventet med 0,5 prosent. Dessuten falt ledigheten målt som andel av arbeidsstyrken til 4,9 prosent. Markedet tolket
derfor tallene i retning av at sannsynligheten for renteøkning i mars fortsatt er til stede. Som følge av dette dreide stemningen
på de amerikanske aksjebørsene i negativ retning. Ha en fin dag!
Midtkurser
Daily FOREX EURNOK=
MOT NOK
MOT USD
MOT EUR
USD
8,57
-
0,8973
JPY
7,30
117,34
130,77
GBP
12,43
1,452
0,768
CHF
862,57
0,993
1,107
SEK
101,16
8,467
9,431
DKK
127,94
6,696
7,463
EUR
9,55
1,114
-
CAD
6,18
1,386
1,545
BRL
2,19
3,903
4,349
AUD
6,08
0,710
1,569
PLN
2,17
3,954
4,406
Dagens nøkkeltall
10:30
ØMU
16:00
USA
Sentix, sentiment
Employment trends
Line; 9,5464; -0,0375; (-0,39%)
09.02.2011 - 13.05.2016 (GMT)
Price
9,5464
NOK
9
8,5
Graf ikke oppdatert
8
7,5
2012
Per.
feb
jan
2013
enhet
2014
2010
2015
Forrige
indeks
9,60
indeks
129,3
2016
Konsensus
Se også våre Valuta og rentesider på sbm.no med oppdatert informasjon
Dersom dere ønsker ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med vår analytiker eller en av våre meglere :
INGE FURRE
TLF: 70 11 31 44
[email protected]
ROGER LERVIK
TLF: 70 11 31 77
[email protected]
HILDE SVEEN
TLF: 70 11 32 80
[email protected]
AUD JANNE MYKLEBUST
TLF:
[email protected]
sbm.no
70 11 31 75
Side 1
d at
Følgende kurser og renter gjelder i øyeblikket (kilde: Reuters):
08:27
MARKEDSRENTER (Swap)
januar NOK
oen på 1 mnd
3 mnd
av åtte 6 mnd
, 12 mnd
3 år
5 år
. Uken 7 år
10 år
03.02.2016 You cannot specify
EURSIGNED twice.
03.02.2016 You cannot specify
USD SIGNED03.02.2016
twice.
You cannot specify
1,01
1,17
1,22
1,30
0,92
1,13
1,37
1,63
0,99
1,16
1,20
1,28
0,93
1,14
1,36
1,64
1 mnd
3 mnd
6 mnd
12 mnd
3 år
5 år
7 år
10 år
n
olket INTERNASJONALE RENTESATSER Libor-fix
1WK
1M
2M
n
-0,23
-0,16
-0,04
0,07
-0,27
-0,07
0,17
0,54
USD
0,3866
0,4289
0,5210
3M
0,6197
EUR
JPY
CHF
GBP
DKK
SEK
-0,2771
-0,0220
-0,8068
0,4866
-0,3125
-0,3870
-0,2400
-0,0027
-0,7830
0,5098
-0,2000
-0,4490
-0,2126
0,0121
-0,7618
0,5494
-0,1225
-0,4220
-0,1881
0,0306
-0,7510
0,5909
-0,0700
-0,3510
Oljepris
Spot
Gull
Siste
NOK k/k indeks
Siste
FRA
3#1
3#2
3#3
3#4
3#5
3#6
3#7
3#8
6#1
6#2
6#3
6#4
sbm.no
USD
0,99
0,79
0,67
0,63
0,62
0,63
0,66
0,72
1,05
0,88
0,78
0,74
USD
-0,23
-0,15
-0,03
0,01
-0,25
-0,06
0,18
0,54
6M
0,8672
1 mnd
3 mnd
6 mnd
12 mnd
3 år
5 år
7 år
10 år
0,59
0,79
0,96
1,29
0,93
1,22
1,45
1,74
0,60
0,78
0,95
1,30
0,91
1,22
1,47
1,75
12M
1,1355
-0,1147
-0,0083
0,0379
0,1064
-0,6878
-0,6062
0,7430
0,9984
0,0800
0,3050
-0,2180 *The record could not be found
NORSKE STATSOBL.
Rente
Endr 1mnd
1 ÅR
0,599
0,004
2 ÅR
0,596
-0,026
5 ÅR
0,896
-0,034
10 ÅR
1,337
-0,017
31,89
1164,56
116,24
Importvektet NOK
Siste
% end.
107,7
Invalid field.
NIBOR
1 MND
3 MND
6 MND
ACT/360
1,00
1,10
1,18
Børskurs
Oslo Børs
Dow Jones
Nasdaq C
Nikkei 225
DAX
FTSE 100
CLOSE
% endring
560,74
0,00 %
16204,97
-1,29 %
4363,14
-3,25 %
17004,30
1,10 %
9286,23
0,00 %
5848,06
-0,86 %
Side 2