ETABLERA LINBANOR I GÖTEBORG

ETABLERA LINBANOR I
GÖTEBORG
- Från en kul idé till en bra idé
2016-02-02
Öppet möte om linbanor
Lindholmen Science Park
Emma Josefson och
Per Bergström Jonsson,
Göteborgs stad, Trafikkontoret
TACK GÖTEBORGARE!
2
VARFÖR HAR VI UTRETT LINBANOR?
• En av 23 förstudier i Jubileumsplanen /
“1 680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum”
• Idén är inte vår, den är er
3
KVÄLLENS INNEHÅLL
Varför är vi här nu?
Lite om linbaneteknik och internationell utblick
Linbanor i Göteborg – hur ser våra planer ut?
Fortsatt process
Frågor och synpunkter
4
KVÄLLENS INNEHÅLL
Varför är vi här nu?
Lite om linbaneteknik och internationell utblick
Linbanor i Göteborg – hur ser våra planer ut?
Fortsatt process
Frågor och synpunkter
5
MYCKET ATT BERÄTTA,
MYCKET PÅ GÅNG
Två års utredanden sammanfattar
vi nu i en åtgärdsvalsstudie som vi
ber trafiknämnden att skicka på
remiss.
Trafikkontoret förordar att
Trafiknämnden omgående beslutar
om en inriktning att förprojektera
den första stomlinbanan.
Inriktningsbeslut av KF i maj-juni,
för att vi ska hinna till 2021.
Linbana som nytt kollektivtrafikslag
6
GÖTEBORGARNA VERKAR VILJA HA
LINBANOR!
Från webbenkät med ca 6000 personer
– 69% positiva till att åka med linbana
– 13% negativa
–Ungefär samma fördelning i inställning till att ha
linbana nära sin bostad
7
KVÄLLENS INNEHÅLL
Varför är vi här nu?
Lite om linbaneteknik och internationell utblick
Linbanor i Göteborg – hur ser våra planer ut?
Fortsatt process
Frågor och synpunkter
8
LINBANORS URBANA MÖJLIGHETER
Det avkopplingsbara greppet…
…ett snart hundraårigt patent som används i
tusentals linbanesystem
… när gondolen når stationen kopplas
gondolen från drivlinan och kan därmed
saktas ner utan att hastigheten på övriga
gondoler påverkas.
…möjliggör relativt hög hastighet mellan
stationerna (ca 20-25km/h)
… möjliggör komfortabel påstigning
9
LINBANORS URBANA MÖJLIGHETER
Många små gondoler
ger hög kapacitet!
En tiopersonersgondol var tjugonde
sekund
…eller…
…en 25- personersgondol var 45 sekund
…motsvarar en
spårvagnslinje i
sexminuterstrafik
Singapore Cable car Foto: redpolkadot
10
URBANA LINBANOR I VÄRLDEN
1.
En effektiv lösning i
svårframkomliga
områden
Röda linjen i La Paz, Bolivia. Foto: Jamil Soria
11
URBANA LINBANOR I VÄRLDEN
1.
En effektiv lösning i
svårframkomliga
områden
2.
Evenemangsspecifika
(som blev kvar)
Koblenz Rheinseilbahn Foto: Steven Dale, gondolaproject.com
Emirates Air Line Cable Car in London Foto: Steven Dale, gondolaproject.com
12
URBANA LINBANOR I VÄRLDEN
1.
En effektiv lösning i
svårframkomliga
områden
2.
Evenemangsspecifika
(som blev kvar)
3.
Vanlig kollektivtrafik
eller matartrafik
Ankara Cable Car: Steven Dale, gondolaproject.com
13
URBANA LINBANOR I VÄRLDEN
Finns i London,
Koblenz, Bolzano,
Ankara, Sochi,
Lissabon, Barcelona,
Rio de Janerio,
Caracas, Medellin,
New York, Boston,
La Paz, Hong Kong,
Singapore osv.
Skärmdump från gondolaproject.com 2016-01-20
14
Koblenz Rheinseilbahn. Foto: Lisa Brattström
Koblenz Rheinseilbahn. Foto: Lisa Brattström
Emirates Airline London Cable Car. Foto: Lisa Brattström
Det här är vad vi tänker på!
Emirates Airline London Cable Car. Foto: Lisa Brattström
18
Exempelbild Station Järntorget år 2021. Fotomontage: White Arkitekter
19
FÖR- OCH NACKDELAR MED LINBANESYSTEM
+ Lika stor kapacitet som
en spårvagnslinje
+ Överbryggar barriärer
- Stelt, inte flexibelt
KVÄLLENS INNEHÅLL
Varför är vi här nu?
Lite om linbaneteknik och internationell utblick
Linbanor i Göteborg – hur ser våra planer ut?
Fortsatt process
Frågor och synpunkter
21
VÄGEN FRAM…
Lokaliseringsstudie, Göteborgs stad, Västra
Götalandsregionen, Västtrafik (2015)
Målbild för kollektivtrafikens stomnät,
Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille
kommun, Västra Götalandsregionen
(2015)
22
VAD VI VILL ANVÄNDA
LINBANOR TILL I
GÖTEBORG
Syftet är att skapa
tvärlänkar som på ett
innovativt och
resurseffektivt sätt
möjliggör en tätare och
mer sammankopplad stad.
Det göteborgska kollektivtrafiksystemet är
likt ett cykelhjul med ekrar och ett nav.
Många måste genom navet för att ta sig
vidare ut i en annan eker.
Mellan ekrarna finns ofta svårpasserade
barriärer, vilket gjort det dyrt att bygga
tvärförbindelser.
Linbanans förmåga att klättra över till en
rimlig peng öppnar för fler tvärlänkar.
23
SYSTEMKRAV FÖR VÅRA
STOMLINBANOR
• 25 personer per gondol (3 x 3 m golvyta)
• Ny gondol var 45 sekund
• Gondolen stannar helt
(2 x 20 sek) på stationerna
• Kapacitet: 2 000 – 3 000 resenärer per
timme och riktning (en spårvagnslinje)
• Möjlighet att ta med cyklar, barnvagnar,
rullstolar i gondolerna
• 22 km/h mellan stationerna (17 km/h snitt
för kollektivtrafik genom centrala Gbg)
• Bemannade stationer
• Begränsar inte sjöfart i höjdled
Dessa systemkrav arbetar vi utifrån i oktober 2015. Vi lär
oss ständigt mer om teknikens möjligheter och
begränsningar vilket gör att våra systemkrav utvecklas och
förändras.
24
TROLIGA TEKNISKA VAL FÖR ATT
NÅ FUNKTIONSKRAVEN
• Ett trekabligt roterande system, där en kabel
driver runt och två kablar stabiliserar
gondolen även vid starka vindar.
• Avkopplingsbart grepp, vilket gör att gondolerna kan stanna helt inne på stationerna
då de är frikopplade från drivlinan, utan att
stoppa övriga gondolers framfart.
• Systemet klarar bekvämt lutningar kring 35
grader, vilket gör linbanan mycket bra på att
klättra över barriärer.
• Systemet drivs av två elmotorer som sitter i
en av stationerna. Varje system har ett eller
flera reservaggregat, samt möjlighet att
manuellt ”veva” hem gondolerna vid stopp.
NÅGOT OM BILJETTER, SÄKERHET
OCH TRYGGHET
Biljetter
Vår utgångspunkt är att resenärer med Västtrafiks
olika periodkort kan resa med stomlinbanan utan
extra biljettkostnad.
Säkerhet
Uppföljning på global nivå visar att åka linbana är
tre gånger säkrare än att åka spårvagn, buss eller
tåg och hela 50 gånger säkrare än att åka bil.
Trygghet
Vi jobbar med två koncept för att öka tryggheten i
lågtrafik:
- Bemannade gondoler, typ var tjugonde minut
- Möjlighet att reservera din gondol i realtid
26
Lila linbanelinje
Wieselgrensplatsen prel
Investeringskostnad:
ca 1,0 mdr kr
Drift mm
ca 40-50 mkr/år
Personalbehov
ca 50-65 heltider
Kapacitet:
2-3000 pers/tim/rikt
Antal stationer:
4
Linbanans längd:
2900 m
Restid ändhållplatser: 12 min
Prel trafiköppning:
2020 Q2
Lundby (prel)
Lindholmen A1-2
Lindholmen B1-3
Järntorget
27
HUR LÅNG TID TAR LINBANERESAN?
• Gondoler stannar
2 x 20 sek i varje
station
• Ute på linan går
gondolerna i 6
m/s
Wieselgrensplatsen
Lundby
Lindholmen
Järntorget
28
VAD TROR VI OM RESMÄNGDERNA?
Antal resenärer som dagligen
flyttar över från annan
kollektivtrafik åren 2020-2025:
5-10 000
Turistresenärer. Antal resenärer
som i snitt åkte Göteborgshjulet
varje dag:
5-600
Antal nygenererade resenärer:
?
Linbanan avlastar Hisingsbron – vilket behövs. Vi
bedömer att den kommer att fungera väl ihop med en
framtida lindholmsförbindelse.
Färjetrafiken behövs även i framtiden – främst för
cyklister och höjdrädda
Wow-faktor och nöjesåkande:
?
29
STATION JÄRNTORGET
40 x 25 m i två plan i ett attraktivt och
blivande tätt område, mellan en statlig
vägtunnel och befintliga hus
 det möjligas konst
30
STATION LINDHOLMEN
Ett av fem lägen (A1)
 Vi utreder fem olika lägen,
 Stationen kan ev hamna ganska
högt upp i en byggnad!
 Mellanstation 2 x 40 lång och 25
meter bred.
 Ev station för drivenheter,
styrsystem och gondoldepå
Station LINDHOLMEN
31
STATION LUNDBY
 I närheten av korsningen
Inlandsgatan - Gropegårdsgatan
 Hamnar troligen på andra
våningen – kanske står stationen
gränsle över en gata.
 Mellanstation 2 x 40 lång och 25
meter bred.
 Ev station för drivenheter,
styrsystem och gondoldepå
Station Lundby
32
STATION WIESELGRENSPLATSEN
 Nära spårvagnshållplatsen, ev ingång
till plattformar från gatuplansnivån.
 Slutstation 40 meter lång och 25
meter bred
Station Wieselgren
33
Gul linbanelinje
Investeringskostnad:
Kapacitet:
Antal stationer:
Linbanans längd:
Restid ändhållplatser:
Prel trafiköppning:
ca 1,0 mdr kr
2-3000 pers/tim/rikt
4
4300 m
16-19 min
2023-2026
Hjällbo (prel)
Bäckebol (prel)
Kortedala (
Backa A (prel)
34
Backa B (prel)
Backa C (prel)
Brun linbanelinje
Investeringskostnad:
Kapacitet:
Antal stationer:
Linbanans längd:
Restid ändhållplatser:
Prel trafiköppning:
ca 0,9 mdr kr
2-3000 pers/tim/rikt
4
2200 m
10 min
efter 2030
Brunnsbo stn (prel)
Ringön (prel)
Gullbergsvass (prel)
Svingeln (prel)
35
KVÄLLENS INNEHÅLL
Varför är vi här nu?
Lite om linbaneteknik och internationell utblick
Linbanor i Göteborg – hur ser våra planer ut?
Fortsatt process
Frågor och synpunkter
36
FORTSATT ARBETE
Sjösätta en genomförandeorganisation
på trafikkontoret
Remiss av åtgärdsvalet
Avsiktsförklaring tillsammans med
Västra Götalandsregionen
Påbörja detaljplaner för resten av den
lila linjen
Politiska principbeslut om linbanor
Följ arbetet och finn mer information på:
www.forlivochrorelse.se/linbana
En första linbana i drift senast år 2021
37
KONTAKT:
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
www.forlivochrorelse.se/linbana
Per Bergström Jonsson
[email protected]
Emma Josefson
[email protected]
FÖR- OCH NACKDELAR MED URBANA LINBANOR
 Överbrygger stora barriärer
 Litet fotavtryck
 Hög turtäthet och kapacitet
 Minimal väntetid
 Tryggt och pålitligt, beprövad teknik
 Möjligt att integrera i urbana miljöer
 Låga kostnader för investering och drift
 Kort byggtid
• Relativt storskaligt tillägg i
stadsmiljöer
• Kan upplevas otryggt
• Ev störande för grannar
• Inte för personer med svindel
• Svårt/dyrt att svänga
• Nytt system i svenska städer
• Lagstiftningen inte anpassad
 Energieffektivt
 Nästan tyst
39
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
En mikrofon!
Den som får mikrofonen får ordet. Vi ser till att mikrofonen når er i
tur och ordning.
Om en stund bryter vi för att återge kort vad som sades den 20
januari och efter det.
40
SYNPUNKTER SOM NÅTT OSS
PÅ SISTONE
(utan inbördes rangordning)
1.
De höjdrädda då!
2.
Varför Wieselgrensplatsen
9.
Otryggheten att åka med oönskat
sällskap
10. Lägg inte för stor vikt vid årtalet
2021
3.
Varför inte Haga station
4.
Risk för nedisning, snölaster, storm 11. Kollektivtrafiklagen
och åska
12. Hur hantera insyn
Gör ett provisorium som går att
13. Varför bara 6 m/s i marschfart
flytta om 10 år
5.
6.
Klarar ni av det här?
7.
Hur funkar det när det blåser?
8.
Hur evakuera ur gondoler?
14. Varför station i Lundby – gå rakt
över Ramberget istället
41