Bylogistikk – effektivt og miljøvennlig

Bylogistikk – effektivt og
miljøvennlig
Trondheim onsdag 21. september kl. 12:30–17.00
på Clarion Hotel og Congress, møterom
PROGRAM
Møteleder:
Bylogistikk/Start
Kl. 12.30–13.00
Bylogstikkprogrammet. Toril Presttun, programleder, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kl. 13.00–13.30
Grønn og urban vareleveringstjeneste i ……. Innleder fra en by
Kl. 13.30-13.50
Utslippsfri bydistribusjon innen 2030. Tom Nørbech, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Kl. 13.50–14.10
PAUSE
Bylogistikk/Plan
Kl. 14.10–1430
Trenger vi bylogistikkplaner i Norge? Kartlegging av
brukerbehov blant aktørene i NORSULP-byene. Astrid B.
Sund, Forsker, Sintef
Kl 14.30-14.50
Sverige ligger langt foran, hva kan vi lære? Innleder fra
Trivector, Sverige
Kl 14.50-15.10
Hva trenger vi av kunnskapsgrunnlag om vare- og
Kl 15.10-15.20
Diskusjon
Kl 15.20-14.40
Pause
servicetransporter i by? Innleder fra Statens vegvesen
Bylogistikk/ Mange turer har lite last
Kl. 15.40–16.00
Lastesykler, piloter i Oslo. Liv Jorun Andenes, Oslo
Kl. 16.00-16.15
Erfaringer fra bruk av Lastesykler i Gøteborg. Johan Erlandsson, Pling Transport
16.15 -
Ut å prøve lastesykler
kommune, sykkelprosjektet
Teknologidagene 19.–23. september 2016
vegvesen.no/teknologidagene