MYYNTIESITE 01.09.2016 Myydään nettihuutokaupalla

RAAHEN SEUDUN ULOSOTTOVIRASTO
MYYNTIESITE
PL 27, Kummatinkatu 6
92150 RAAHE
01.09.2016
Puhelin Vaihde 029 562 8111, Telekopio 029 562 8140
Sähköposti [email protected]
Myydään nettihuutokaupalla
OMAKOTITALOKIINTEISTÖ RAKENNUSPAIKAKSI OULAISISSA
Tarjousaika päättyy 2.10.2016 klo: 19.00
Esittely
Tiedustelut
Esittelystä sovittava erikseen kihlakunnanulosottomiehen kanssa.
Kihlakunnanulosottomies Tuulikki Mylly, puh. 029 562 8175, 040 5437502
Myytävän omaisuuden tiedot
Paikka
Kunta
Osoite
Oulainen
Linnuntie 7, 86300 Oulainen
Kiinteistöt
Kiinteistötunnus
Tilan tai tontin pinta-ala
Kunnallistekniikka
563-9-17-5
n. 0,1469 ha
Kiinteistöllä on Oulaisten Vesiosuuskunnan ja Oulaisten kaupungin vesi- ja
viemäriliittymät.
Rakennusoikeus
Oulaisten kaupungin ilmoituksen mukaan kiinteistöllä on rakennusoikeutta 152 k-m2.
Tarkemmat tiedot Oulaisten kaupungin rakennusvirastosta.
Kaavatilanne ja kaavatiedot Asemakaava, käyttötarkoitus AO/ omakotitalotontti.
Osuudet yhteisiin alueisiin Ei osuuksia yhteisiin alueisiin.
Kiinteistöllä sijaitsevat
Kiinteistöllä sijaitsee 1950-luvulla rakennettu 1½-kerroksinen asuinrakennus, sekä v.
rakennukset
1960 valmistunut puurunkoinen ulkorakennus. Rakennukset myydään
MYYNTIESITE
1
Muut tiedot
kosteusvaurioisina ja purkukuntoisina.
Kiinteistövero v. 2015 on ollut 161,46 euroa.
Rakennukset
Kuuluu kiinteistöön
Rakennustyyppi
Kerrosmäärä
Kerrosala
Rakennusmateriaali
Seinärakenne
563-9-17-5
Alakerrassa oh, k, 1 mh, kh, s ja wc. Yläkerrassa aula ja 2 h
1½
114,0 m2
Puu
Puurunkoinen ulkoseinä, muha-/ mineraalivillaeristeellä. Väliseinät ovat
puurakenteiset.
Kattotyyppi ja kattomateriaali Harjakatto, vesikatteena huopakate.
Sähköliittymä
Kiinteistöllä ei ole voimassa olevaa sähköliittymää, liittymä on purettu v. 2014 alusta.
Elenia Oy:n ilmoituksen mukaan uuden 3*25A sähköliittymän hinta on 2419 euroa +
mittarin asennus 145 euroa.
Lämmitys
Sähköpatterilämmitys
Tehdyt peruskorjaukset
Kiinteistöön on tehty peruskorjaus v. 1982
Tulevat korjaukset
Katso rakennuksesta tehty kuntotarkastusraportti.
Tehdyt kuntotarkastukset
Rakennuspalvelu M. Liedes Ky/ Markus Liedes 12.2.2015
Yleiskunto
Huono/purkukuntoinen
Muut tiedot
Rakennus on ollut kylmillään ja kärsinyt vesivahinkoja.
Rakennuspinta-aloja ei ole tarkistusmitattu.
Kuuluu kiinteistöön
Rakennustyyppi
Rakennusvuosi
Kerrosala
Yleiskunto
563-9-17-5
Puurunkoinen ulkovarasto
1960
34 m2
Huono/ purkukuntoinen
Asiakohtaiset myyntiehdot
Tarjousten esittämistapa
Tarjoukset esitetään www.huutokaupat.com -internetsivustolla järjestettävässä
nettihuutokaupassa. Tarjouksen tekemisen määräaika päättyy 2.10.2016 klo 19:00.
Ulosottomies päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä erikseen ja myynnissä
tehty korkeinkin tarjous voidaan hylätä ellei sen hyväksymiselle ole ulosottokaaren
säännösten mukaisia edellytyksiä.
Vähimmäiskorotus
100 euroa
Alin hyväksyttävä tarjous
1.259,96 euroa. Alin hyväksyttävä tarjous tarkennetaan myynnin yhteydessä. Alimman
hyväksyttävän tarjouksen ylittävääkään tarjousta ei hyväksytä ellei se ulosottomiehen
käsityksen mukaan vastaa myytävän omaisuuden käypää hintaa.
Maksuehdot
- käsiraha
- maksuaika
Ostajan vastattavaksi
siirtyvät velvotteet ja
oikeudet
Ostajan on heti suoritettava koko kauppahinta tai käsirahana 20 prosentin osuus
kauppahinnasta ellei ostajaa arvioida selvästi maksukykyiseksi. Käsirahaksi kelpaa
käteinen raha, pankkikortti, pankkishekki ja pankkivekseli. Myös välittömästi tapahtuva
tilillepano Raahen seudun ulosottoviraston virkavaraintilille FI10 5000 0121 5005 98
hyväksytään. Käsirahaa ei voi maksaa luottokortilla.
Loppukauppahinnalle ostaja saa tarvittaessa maksuaikaa enintään kuusi viikkoa.
Ostajan tulee suorittaa tällöin koko kauppahinnalle korkoa maksuajalta korkolain 3 §:n
2 mom. mukaisesti myyntipäivästä lukien.
Kiinteistön vesiliittymään kohdistuu Oulaisten Vesiosuuskunnan saatavaa 522,75 euroa
ja Oulaisten kaupungin viemärilaitoksen saatavaa 121,88 euroa 1.9.2016 saakka,
joiden maksaminen Oulaisten Vesiosuuskunnalle ja Oulaisten kaupungin
viemärilaitokselle on todennäköisesti liittymien siirron ehtona.
Kauppahinnan lisäksi ostajan tulee suorittaa varainsiirtoveroa 4% kauppahinnasta.
Kiinnitykset
Myytyyn omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet raukeavat, kiinnitykset jäävät
MYYNTIESITE
2
voimaan ja panttikirjat luovutetaan ostajalle.
Muut tiedot
Omaisuus on ulosmitattu ja se myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla
myynnillä noudattaen soveltuvin osin ulosottokaaressa säädettyjä yleisiä
huutokauppaehtoja.
Omistusoikeus myytävään kiinteistöön siirtyy ostajalle, kun myyntipäätös on tullut
lainvoimaiseksi ja kauppahinta on kokonaan maksettu.
Ostajan pyynnöstä ulosottomies toimittaa kiinteistölle virka-apuna häädön, jossa
velalliselle asetaan vähintään viikon ja enintään kahden viikon määräaika muuttaa
kiinteistöltä. Mikäli velallinen ei ole muuttopäivään mennessä poistanut irtaimistoa
kiinteistöltä, ulosottomies antaa ostajalle luvan menetellä vähäarvoisen irtaimen
kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla ja että käytännössä irtaimen hävittäminen jää
ostajalle omalla kustannuksellaan tehtäväksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus liitetään myyntipäätökseen.
Pekka Kemppainen
kihlakunnanvouti
Raahen toimipaikka
Liitteet
Yleiset huutokauppaehdot
MYYNTIESITE
3