Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

ROSSELAND SKOLE
LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN
Songdalen for livskvalitet
Årstimetallet i faget: 95
Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen
Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål
Kompetansemål etter 7. årstrinn
Visuell kommunikasjon
I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling,
problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i
ulike medier.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
2. benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
3. skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger
4. bruke egenskygge og slagskygge i tegning
5. bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
6. lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
7. fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
8. sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
Design
I design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget. Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser
og modeller. Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer står sentralt. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne
grunnlag for innovasjon og entreprenørskap.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
9. lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
10. bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
11. benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
12. bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
13. bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
14. vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester
Kunst
Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via
antikken og renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike
materialer.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
15. samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur
16. gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
17. sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder
Arkitektur
I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag.
Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
18. bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
19. montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
20. beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger
Visuell kommunikasjon
Kompetansemål Årstrinn
5
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
8
6
Design
7
x
x
x
x
x
x
x
x
Kompetansemål Årstrinn
5
9
10
11
12
13
14
Kunst
Kompetansemål Årstrinn
5
6
15
16
17
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
Arkitektur
Kompetansemål Årstrinn
7
x
x
5
18
19
20
x
x
6
7
x
x
Periode
Årstrinn
Delmål
Eleven skal kunne:
Læremidler og
læringsarena
1
Jeg kan lage rom i bilder.
Jeg kan litt om kunstneren Kaj
Stenvall
Jeg kan lage eget bilde med
perspektiv
Rom i bilder
15
Jeg kan tegne selvportrett
med riktige proporsjoner.
Jeg kan bruke lys og skygge
Jeg kan litt om Pablo Picasso
Ansiktsportrett
1, 2, 4, 5
Jeg kan tegne etter mal og
mønster
Jeg kan planlegge og
gjennomføre en tegning etter
mitt eget valg
Tegning
Jeg kan eksperimentere med
Skrive navnet
Kompetansemål
5
6
7
Metoder og
læringsstrategier
Tegne med
utgangspunkt i
forskjellige tema
og teknikker.
Vurderingsformer
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Lærers erfaring
ulike bokstaver, farger og
former
på 5 ulike måter
Lage biodikt
el.lign
9, 13
Jeg vet hvordan jeg kan lage
en skulptur
Jeg kan lage et skulpturdikt
Skulptur
Trolldeig/leire
16
Jeg kan litt om renessansen,
nasjonalromantikken,
impresjonismen og
ekspresjonismen
Jeg har sett på bilder fra de
ulike tidsepokene, og spesielt
sett etter forskjeller i
framstillingen av mennesker
og natur i de forskjellige
kunstepokene
Jeg kan litt om noen av
kunstnerne fra disse
kunstepokene.
Jeg vet om sjangertrekk i
tegneserier
Jeg kan litt tegneseriehistorie
Jeg kan lage en egen
tegneseriefigur
Kunsthistorisk
tidslinje
Lage en visuell
tidslinje
6, 8
Tegneserie
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
Jeg kan se sammenhengen
mellom tegneserie og film
Jeg kan litt om kunstneren
Roy Lichtenstein
9, 12
Jeg er trygg på bruk av
symaskin
Jeg har sydd en pose
Jeg har sydd et forkle
Søm
9
Jeg kan strikke
Jeg kan brodere korssting og
følge egenlaget mønster.
Jeg har laget armbånd i
makramé
Håndarbeid
3
Pigmentfarger
Lysfarger
Primærfarger
Sekundærfarger
Fargelære
Lære ulike
teknikker
gjennom ulike
mindre arbeider.
F.eks.
Makramé,
håndsøm,
strikking,
diamantsting,
broderi etc.
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
18
Jeg kan bygge modell av hus i Arkitektur
målestokk med utgangspunkt i
egne arbeidstegninger
19
Jeg kan vise fram eget arbeid
-
Tegninger
Malerier
Hus
Utstilling
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling
Quiz
Kameratvurdering
Muntlig
tilbakemelding
To stjerner og et
ønske
Læringssamtale
Sjekkliste med
kriterier
Skriftlig
tilbakemelding
Egenvurdering
Utstilling