788812525 צ.ח מ"עב ) 3991 כפרית תעשיות )

‫כפרית תעשיות (‪ )3991‬בע"מ ח‪.‬צ ‪788812525‬‬
‫מרשם ניירות ערך‬
‫תאריך עדכון ‪03.38.03.6‬‬
‫מניות רגילות בנות ‪ ₪ .‬ע‪.‬נ – מס' נ"ע ‪1003..‬‬
‫שם‬
‫החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ‬
‫קיבוץ כפר עזה‬
‫יהודה בר לב‬
‫סה"כ‬
‫מספר זהות‬
‫‪51356603‬‬
‫‪570011023‬‬
‫‪64837123‬‬
‫כמות מניות‬
‫‪00,674,.07‬‬
‫‪234‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22,647,363‬‬
‫הערות‬
‫כתבי אופציה לא סחירים מס' ני"ע ‪1003366‬‬
‫ירדני גלפנד נאמנויות‬
‫‪557711512‬‬
‫‪400,000‬‬
‫סדרה ‪1003366‬‬
‫כתבי אופציה לא סחירים מס' ני"ע ‪1003380‬‬
‫ירדני גלפנד נאמנויות‬
‫‪557711512‬‬
‫‪160,000‬‬
‫סדרה ‪1003380‬‬
‫כתבי אופציה לא סחירים מס' ני"ע ‪1003347‬‬
‫די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬אי‬
‫‪1.0380.0.‬‬
‫‪.,334,3.4‬‬
‫סדרה ‪1003347‬‬