ambassador - businesspresser.fi

BRAND
ambassador
P R E S S E R I N T U O T TA M A VA I K U T TA J A J U L K A I S U n I L M O I T U S L I I T E
Ba 2016
Nuori johtaja
Asiantuntijan
työntekijäkokemus
Hr-tukipalvelut
Tiedätkö
mitä
yritykset
haluavat
johtajiltaan?
s.10
Nuori Johtaja
Talousjohtaja tietää
verkoston arvon
5
Sponsorointi
Kimppaan
starojen kanssa
HRD
Löydä IT-osaaja
heinäsuovasta s.12
Tulevaisuuden
HR on vaikuttaja s.13
22
Työntekijäkokemus:
Innovaatiopuutarhuri
muokkaa maaperää
mehevälle kasvulle
s. 14
BRAND
ambassador
sisällys 2016
9
Nuori Johtaja:
04
Hyvä tarina kiinnostaa
05 Talousjohtaja näkee kauas ja lähelle
06 Palmian uudet tuulet vievät kasvu-uralle
8
08 Tiedätkö kuka osaa huoltaa panssarivaunun?
HR-palvelut:
09 Nuoren johtajan on tuotava vahvasti
näkemystään esiin
10 Palkkaatko johtohenkilöitä
tulevaisuutta varten?
Asiantuntijan työntekijäkokemus:
12 Miten löydän IT-ammattilaisen
heinäsuovasta?
14 Espoo Innovation Garden kutsuu
kasvamaan
13 Esimiehestä valmentaja,
HR:stä vaikuttaja
16 Parker rakentaa uusia menestyskanavia
17 Jotta junat kulkevat
18 Tuottavuusloikka asiakkaan tarpeita
kuunnellen
19 4
3 x kysymys
20 Kasvu-ura kansainvälisessä
konsernissa
21 Kemin satama kirkastaa visiotaan
”Espoolaisyritysten
tulevaisuususko ja
kansainvälisyyshakuisuus ovat
hyviä uutisia, joita
Suomi tarvitsee.
Vain kasvavat yritykset
luovat edellytyksiä
uusille työpaikoille.”
– Tuula Antola, Espoon kaupunki
+ Sponsorointi:
22 Hynttyyt yhteen starojen kanssa
Toimituksen sanat
YRITYKSET, JOTKA SITOUTTAVAT HENKILÖSTÖÄÄN
välttyvät jatkuvilta rekrytoinneilta säästävät sekä aikaa että
rahaa. Työntekijöiden ylpeys
omasta työstään sekä työstä
saatu kiitos on yksi suurimmista motivaation lähteistä, joka
vaikuttaa haluun pysyä yrityksen
palveluksessa.
Tässä julkaisussa halusimme tuoda juuri tekijöiden äänen
esiin, millainen on heidän työntekijäkokemuksensa? Millaisia
haasteita tai mahdollisuuksia he kokevat toimialallaan olevan
juuri nyt?
Haastattelimme tähän julkaisuun myös viittä alle
40-vuotiasta nuorta johtajaa. Menestys työuralla voi
näyttää helpolta ja nopealtakin, mutta se on aina kovan
työn tulos. Jyrki Martikainen on työskennellyt samassa
yrityksessä yli 10 vuotta ja kahdeksalla eri tittelillä.
Sanni Alajääsken työura sai vauhtia Palmian yhtiöidyttyä ja työsuhdepäällikön titteli vaihtui henkilöstöpäälliköksi. Samalla HR otettiin osaksi johtoryhmää.
Brand Ambassador -julkaisuun valitsimme toimialojensa kiinnostavimmat kärkiosaajat. Toivottavasti
sinä lukijana saat uusia ajatuksia ja perspektiiviä kehittääksesi sekä toimialaa että itseäsi oman työsi johtajana.
Aleksi Ali-Lekkala n [email protected]
Päätoimittaja: Jasmine Plavsic n Tuottajat: Tomi Kettunen, Aleksi Ali-Lekkala n Ulkoasu ja taitto: Virpi Vihervuori n Kannen kuva: Robert Lindström
Paino: PunaMusta Oy n Jakelu: Talouselämä 7.10.2016, http://businesspresser.fi n Julkaisija: Presser Oy, Kaisaniemenkatu 3 B 33, 00100 Helsinki
www.presser.fi, [email protected]
ILMOITUSLIITE
1/2016 3
Nuori johtaja
Ba
Jasmine Plavsic on toisen
polven helsinkiläinen.
Eksoottisen sukunimen
selittää se, että hänen
isoisänsä oli serbi.
Nuori johtaja
toman läpinäkyvästi: lukijalle viestitään selkeästi, että kyse on Presserin
tuottamasta vaikuttajamarkkinoinnista.
”Liitelehti on oma itsenäinen kokonaisuutensa. Kun sisältö on tarpeeksi
laadukasta ja kiinnostavaa, se antaa
lukijalle aitoa lisäarvoa.”
Presser työllistää Plavsicin lisäksi
neljä kokopäivätoimista myyntihenkilöä ja tekee tiivistä yhteistyötä valikoitujen ammattitoimittajien ja valokuvaajien kanssa.
Hyvä tarina
kiinnostaa
Yrityksiä tulee ja
menee, mutta
ihmisten tarinat
kiinnostavat toisia
ihmisiä aina.
0 Katrina Kuusisto
+Vitali Gusatinsky
KAKSI VUOTTA PRESSERIÄ PYÖRITTÄNYT JASMINE PLAVSIC on
hoksannut saman ilmiön kuin lehtiä
lukeva kansalainen: tarinankerronta on
nyt suositumpaa kuin koskaan.
”Vaikka tarinankerronta ja henkilöbrändäys alkoivat nostaa päätään jo
kymmenkunta vuotta sitten, siihen on
aidosti herätty vasta hiljattain. Bloggaus
ilmiönä on lyönyt itsensä vahvasti läpi
ja sosiaalinen media on saanut ihmiset
seuraamaan entistä enemmän toistensa
tekemisiä”, Plavsic sanoo.
4 1/2016
Samaa ajatusta tarinan voimasta
Plavsic on tuonut perinteiseen
mediaan. Perustamansa yrityksen
Presserin tuottamia liitelehtiä julkaistaan laajalevikkisten medioiden
yhteydessä, kuten Iltalehti, Talouselämä ja lentoyhtiöiden inflight-lehdet.
Plavsic määrittelee yrityksensä
vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneeksi toimistoksi. ”Juttuihimme
valitut henkilöt toimivat toimialojensa
ja edustamiensa yritysten asiantuntijoina. Korostamme sekä henkilöbrändejä
että yrityksiin kertynyttä osaamista,
ja teemme sen tarinankerronnan
kautta. Ei kukaan jaksaisi lukea pelkkiä
yritysesittelyjä. Juttuihin pitää löytää
aina uusi ja kiinnostava kulma”, Plavsic
toteaa.
”Emme kuitenkaan tuota vain
sisältöä vaan takaamme sille myös
laajalevikkisen jakelun”, sanoo Plavsic ja
painottaa vielä, että yhtiö toimii ehdot-
”Emme kuitenkaan tuota vain sisältöä vaan takaamme sille myös laajalevikkisen jakelun.”
Omasta johtamistavastaan Plavsic
sanoo, että hän osaa vaatia, mutta antaa
myös vapauksia.
”Luotan, että kaikki tekevät työnsä
niin kuin on sovittu. Siksi meillä ei
syynätä työtunteja, kunhan hommat
tulevat hoidetuiksi. Työn omistajuuden
kautta sekä ihmiset että yritys kasvavat.”
Yrittäjäksi Plavsic siirtyi kilpailevan
yrityksen maajohtajan roolista. ”Uskon
vahvasti liiketoimintakonseptiin,
kunhan laadusta ei tingitä. Olemmekin
hyvää vauhtia vahvistamassa johtoasemaamme laadukkaimpana liitelehtien
tuottajana Suomessa”, Plavsic päättää. n
Hyvä talousjohtaja
näkee kauas ja lähelle
Onnistunut talousjohtaminen tiivistyy
hyvään viestintään,
läpinäkyvään
raportointiin ja
voimaannuttavaan
läsnäoloon henkilöstön sekä asiakkaiden
luona.
0 Päivi Remes
+Vitali Gusatinsky
”TÄÄLLÄ ON VÄLITÖN ORGANISAATIOKULTTUURI, jonka aistii helposti
jo sisään astuessa”, MPY Palveluiden
tuore talous- ja kehitysjohtaja Mikko Wartio­vaara toteaa. Suomalaisen
ICT-palveluyrityksen johtamis- ja
työskentelytavat ovat moderneja,
eikä Wartiovaarakaan ole perinteinen
talousjohtaja. Hän haistelee markkinaa, luovii sujuvasti asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden luona ja pyrkii
välittömällä olemuksellaan voimaannuttamaan henkilöstöä.
Mies hallitsee selvästi myös kovat
faktat. ”Talousraportointi on nostettu
meillä hiljattain uudelle tasolle. Se ei
saa olla vain taaksepäin katsomista.
KPI-mittarointi on tärkeää, jotta saadaan mitattua tehokkuutta ja riittävästi
reagointivalmiutta. Toisaalta mittareiden kääntäminen entistä enemmän
eteenpäin katsoviksi auttaa ennaltaehkäisemään tulevia kuoppia.”
Wartiovaara korostaakin entistä
pidemmän aikaikkunanäkymän merkityksellisyyttä. ”Strategisesti tärkeiden
mittareiden nostaminen tarkkaan
seurantaan on välttämätöntä.”
”On tärkeää,
että myös talous johtajat käyttävät
omia verkostojaan
tukeakseen
myyntityötä.”
Jasmine Plavsic,
33v, CEO, omistaja
KOULUTUS:
KTM
International Business School Budapest
& Oxford Brookes University
TYÖURA:
Viestintävastaava Suomi & Baltia
- Avon Cosmetics
Maajohtaja - Calcus Kustannus
TOIMINNAN JOHTOAJATUS:
Vastuuta saa, jos sitä jaksaa kantaa.
ILMOITUSLIITE
Ba
ILMOITUSLIITE
Mikko Wartiovaara
36 vuotta, kauppatieteiden maisteri
TYÖHISTORIAA:
taloushallinnon ja –strategian johto- ja
kehitystehtäviä Flexim Securityssä,
Vaisalassa, ISS Palveluissa ja Huhtamäellä
TOIMINNAN JOHTOAJATUS:
uteliaisuuden ja ennakkoluulottomuuden säilyttäminen
Talousjohtajan viestintäkyvyt
korostuvat nykyajassa
”Talousjohtajan tehtävä on myös
huolehtia, että talousviestintä on
tiivistettyä, tarpeeksi yksinkertaista ja
visuaalista. Isommat numerosulkeiset
pidetään talousosaston sisällä, ei toimitusjohtajan Power Pointeissa”, Wartiovaara kiteyttää.
”Meidän valttimme on moderni, asiakas lähtöinen toiminta.”
Talousjohtaminen on myös asiantuntijoiden johtamista ja tiimien yhteisöllisyyden ruokkimista. ”Toki selkeät
vastuut ja tavoitteet ovat tärkeässä
roolissa.” Hän uskoo liiketoiminnan
ennakoitavuuden paranevan läpinäkyvällä viestinnällä ja luottamuksella
ihmisten osaamiseen.
MPY on haastaja-asemassa isoihin
toimijoihin nähden. ”Meidän valttimme on moderni, asiakaslähtöinen
toiminta. Kasvustrategiamme perustuu
aitoa suomalaista palvelukokemusta
hakevien keskisuurten yritysten palvelemiseen. Pyrimme asiakkaiden kanssa
yhdessä kehittämään uusia tapoja
tarjota asiantuntemusta ja toimintavarmuutta asiakkaidemme liiketoiminnan
kehittämiseen.”
Verkostojen merkitys korostuu
kaikessa toiminnassa. ”On tärkeää,
että myös talousjohtajat käyttävät omia
verkostojaan tukeakseen myyntityötä”,
Wartiovaara valottaa vielä ajatusmaailmaansa. n
1/2016 5
Nuori johtaja
Ba
Nuori johtaja
Sanni Alajääski
35 vuotta
KOULUTUS:
MBA, Ylempi AMK
TYÖKOKEMUS:
Helsingin kaupungin liikuntavirastossa,
eri HR-tehtävissä vuosina 2005-2014,
missä sai askel askeleelta lisää vastuuta.
Palmiassa työsuhdepäällikkönä (2014)
ja henkilöstöpäällikkönä (2015 alkaen).
MOTTO:
”Ahkera työ, hurmos ja hyvä meininki
tuo tulosta”
Palmian uudet tuulet
vievät kasvu-uralle
0 Kai Lintinen
+Vitali Gusatinsky
Helsingin kaupunki
yhtiöitti vuoden 2015
alusta osan aiemmasta
liikelaitoksestaan
Palmia Oy:ksi. Palmia
on kasvava ja kehittyvä
ravintola-, kiinteistö-,
siivous- ja turvapalveluja tarjoava yritys.
Yritys kilpailee nyt
vapailla markkinoilla
muiden kaupallisten
yritysten kanssa, mikä
asettaa uusia haasteita
organisaatiolle.
6 1/2016
”SIILOMAISESTA KULTTUURISTA
opetellaan aktiivisesti pois. Toimimme
nyt yhtenä yrityksenä, joka tarjoaa edellä mainittuja palveluja kokonaisuutena,
ei erillisinä palveluntarjoajina”, Sanni
Alajääski valottaa.
Alajääski tuli itse taloon työsuhdepäälliköksi keväällä 2014, jolloin
yhtiöittämistä valmisteltiin jo kovaa
vauhtia. Palmian uutta strategiaa valmisteltiin keväällä 2015. Samassa muutoksessa HR:n rooli kasvoi kertaheitolla,
kun se otettiin osaksi johtoryhmää.
ILMOITUSLIITE
”Oma liiketoimintaymmärrykseni
on kasvanut johtoryhmätyöskentelyn
myötä rutkasti ja pääsen katsomaan
asioita nyt isosta kuvasta. Vaikutusmahdollisuudet ovat suuret. Nyt myös eri
liiketoimintojen johtajat ovat perehtyneet muihin toimialoihin, ja samaa
toimintatapaa on viety myös päällikköja esimiestasoille.”
Nykyisessä organisaatiossa Alajääski
johtaa kymmenpäistä HR-osastoa.
”Jos puhutaan omasta johtamistyylistäni, niin olen enemmän valmentava
kuin käskyttävä tai määräävä esimies.
Toki taustalla ovat asetut tavoitteet ja
niiden saavuttaminen. Tiimimme on
hyvä; vastuutan ja luotan alaisiini, ja
meininki on kohdallaan”, Alajääski
kertoo.
”Jos olisimme säilyneet liikelaitoksena, myynti kaupunkikonsernin
ulkopuolisille toimijoille olisi kokonaan
lopetettu. Tämä muutos on kannustanut organisaation kehittymään ja kasvamaan uusia haasteita kohti. Voidaan
hyvin sanoa, että olemme tavallaan
startup-vaiheessa: meillä on kunnon
flow menossa nyt noin 1,5 vuoden jälkeen yhtiöittämisestä.”
Sopivat palvelut syntyvät
asiakkaita kuuntelemalla
Palmian edustamat toimialat ovat kil­
paillut, mutta yrityksen tavoitteena on
tuplata liikevaihto viiden vuoden aikana.
Kasvun yhtenä haasteena HR:n näkökulmasta on onnistuneet rekrytoinnit.
”Esimiehet hoitavat operatiivisen
tason rekrytoinnit pääosin itse, mutta
olemme heidän kanssaan tehneet yhteistä brändityötä, ja koko organisaatio
on otettu mukaan arvokoulutuksiin ja
toimintatapojen luomiseen.”
”Monilla edustamillamme aloilla isona haasteena on mm. hakijoiden kielitaito. Palmian henkilöstöstä noin 30
prosenttia puhuu äidinkielenä muuta
kuin suomea tai ruotsia. Se on haaste,
mutta tuo myös rikastaa työyhteisöä.
Ba
Henkilöstön resursoinnin näkökulmasta haasteena on myös se, että ovatko
tulevat osaamistarpeet samoja kuin aiemminkin jos ja kun muutoksia tulee.”
Vaikka Palmia on Helsingin kaupungin konserniohjauksessa, on yhtiölle
annettu vapaa kädet toimia.
”Kun toimimme aidossa kilpailutilanteessa, olemme saaneet vapaasti
kehittää toimintaamme markkinaehtoisesti. Kaupungin omistamana
toiminnassamme on tiettyä turvallisuutta. Olemme kotimainen, luotettava
ja vastuullinen toimija ja työnantaja.”
”Kilpailijamme ovat olleet markkinoilla pitkään. Pärjätäksemme meidän
täytyy ajatella uudella tavalla ja tuoda
jotain uutta markkinoille. Lopullista
palvelutoimintaa kehitetään asiakkaan
kanssa yhdessä. Kuuntelemme heidän
tarpeitaan ja tarjoamme heille sopivia palvelukokonaisuuksia”, Alajääski
summaa. n
”Olen enemmän
valmentava kuin
käskyttävä tai
määräävä esimies.”
Kilpailutukset pitävät HR:n kiireisenä
Palmialla on ymmärrettävästi vahva
asema Helsingin kaupungissa, ja joitain
kohteita on tullut jo lisää Uudeltamaalta kilpailutusten kautta. Toisaalta yhtiö
joutuu kohta puntariin myös kotikentällään. Tämän kokonaisuuden hallinta
on etenkin HR-tiimille näytön paikka.
”Helsingin kaupunki kilpailuttaa
meidän palvelumme vuodesta 2018
eteenpäin viiden vuoden aikana. Tässä
pyörteessä resurssien suunnittelutarve
on suuri. Olen kuitenkin luottavainen
henkilöstömme tulevaisuuden suhteen,
kun kilpailemme uusista sopimuksista
myös muualla”, Alajääski sanoo.
ILMOITUSLIITE
Palmian henkilöstöpäällikkö
Sanni Alajääski pitää HR:n
vastuullisesta asemasta
organisaatiossa.
1/2016 7
Ba
Nuori johtaja
Nuori johtaja
teemme paljon sellaista, mihin koulu ei
opeta – meillä on esimerkiksi optisten
laitteiden huoltajia ja Puolustusvoimien
järjestelmiin erikoistuneita insinöörejä”, Kuronen toteaa.
”Teemme paljon
sellaista, mihin
koulu ei opeta.”
Esimiespuolella voi edetä
myös nopeasti. Kuronen eteni
Millogilla vuodessa työsuhdepäälliköstä henkilöstöjohtajaksi.
Tiedätkö kuka
osaa huoltaa
panssarivaunun?
Suuresta osasta
Suomen Puolustusvoimien kaluston
ja järjestelmien
toimivuudesta
huolehtii yli tuhat
kovan luokan
ammattilaista.
0 Irma Capiten
+Laura Vesa
SUOMALAINEN MILLOG OY toimii
ympäri maata, yhteensä 23 paikkakunnalla aina Sodankylästä Upinniemeen.
Puolustusvoimien strategisena kumppanina yritys vastaa maa- ja merivoimien kaluston kuten panssarivaunujen,
asejärjestelmien ja alusten kunnossa­
pidosta koko niiden elinkaaren ajan.
8 1/2016
Myös tietyt ilmavoimien materiaalit
kuuluvat yrityksen toimenkuvaan.
Oma osaamisalueensa on Puolustusvoimien järjestelmien ja elektroniikan
kunnossapito: esimerkiksi ilmatorjunta-, tutka- ja optroelektroniset järjestelmät ovat Millogin erikoisosaamista.
”Puolustusvoimat tekee isoja, pitkän aikavälin investointeja ja meidän
työtämme on kaluston ja järjestelmien
kunnossapito ja tarvittaessa modernisointi”, kertoo henkilöstöjohtaja Marja
Kuronen Tampereen pääkonttorilla.
Mielenkiintoiset työtehtävät
ja reilu meininki
Millogissa työskentelee monen alan
ammattilaisia asentajista insinööreihin
ja esimiehiin, yhteensä 1060 henkeä.
”Talossamme on monipuolista erikoisosaamista ja hyvä koulutustaso. Jatkokoulutamme ihmisiä työhönsä, sillä
Viime vuosien isot muutokset ovat
tuoneet omat haasteensa yrityksen toimintaan. ”Kun tulin töihin, henkilöstöä
oli noin 650, ja vuonna 2015 strategisen
kumppanuuden laajentumisen myötä
väkimäärämme kohosi yhdessä yössä
yli 1000 henkeen! Olemme valtavirrasta poikkeava yritys, sillä rekrytoimme
väkeä. Olemme rekrytoineet vuosittain
useita kymmeniä henkilöitä ja vuoteen
2020 mennessä meiltä eläköityy 150
ihmistä, mikä tietää vuosittaisia rekrytointeja jatkossakin.”
Talon hyvä työilmapiiri syntyy
henkilöstötutkimusten mukaan ennen
kaikkea mielekkäästä työstä.
”Ei ole poppaskonsteja. Työhyvinvointi lähtee työn sisällöstä sekä toimivista vuorovaikutussuhteista.
Teemme aktiivisesti työtä tämän
eteen, esimerkiksi itse kehittämämme
Reilun johtamisen esimiesvalmennuksen avulla. Työhyvinvointi kumpuaa
siitä, että työ sujuu ja kaikki suhtautuvat toisiinsa reilusti.” n
Marja Kuronen
henkilöstöjohtaja, Ikä: 37
KOULUTUS:
KTM
TYÖHISTORIA:
Millogilla vuodesta 2012,
saapui Sandvikilta henkilöstöpäällikön tehtävistä
Nuoren johtajan
on tuotava rohkeasti
näkemystään esiin
Jyrki Martikainen on
edennyt urallaan
porras portaalta.
Ruohonjuuritasolta
Hiltin myymälästä
aloittanut Martikainen
vaikuttaa nyt saman
yrityksen palveluksessa Lontoossa.
0 Kai Lintinen
+Laura Vuoma
35-VUOTIAS MARTIKAINEN ON
TYÖSKENNELLYT vuosikymmenen
ajan rakennusalan tuotteita ja palveluita tuottavalla Hiltillä. Kesällä hän
aloitti työn konsernin Ison-Britannian
maayhtiössä johtaen yli sadan hengen
eteläistä myyntidivisioonaa.
Nykyisen työnsä hän näkee olevan
sopiva sekoitus haasteita ja vastuita.
”Tehtävässäni yhdistyvät strateginen elementti, ihmisten johtaminen
ja liiketoimintavastuu. Nämä kolme
osa-aluetta takaavat sen, että opittavaa
ja mielenkiintoa riittää. Oman urapolkuni vuoksi ymmärrän hyvin, mitä
tiimini tekee ja mitä haasteita he kohtaavat”, Martikainen taustoittaa.
Martikainen on huomannut olevansa monissa yhteyksissä nuorin päätöksentekijöistä – oli kyse sitten omasta
organisaatiosta tai asiakkuuksista.
TYÖTÄ OHJAAVAT TEESIT:
Asenne ratkaisee,
Reilu johtaminen ja Reilu meininki,
Välitetään toisista
ILMOITUSLIITE
ILMOITUSLIITE
Ba
Määrätietoinen Jyrki Martikainen
on kasvanut Hiltillä suureen vastuuseen.
”Ympärillä on kokeneita tekijöitä
ja asiantuntijoita, joiden oppeja pitää
kunnioittaa. Toisaalta odotusarvona
minua kohtaan on tuoreen ajattelun
tuominen keskusteluun rohkeasti. Jos
sellaiseen ei kykene tai uskalla, putoaa
nopeasti pois pelistä.”
Asiakkaiden tarpeet
kehitystyön keskiössä
Rakennusalan tuottavuuden kasvu on
jo pitkään ollut jäljessä muuta teollisuutta. Suurta tuottavuusloikkaa alalla
ei tehdä pelkillä tuoteominaisuuksilla
vaan palveluita, koulutusta ja ohjelmistoja sisältävillä kokonaisuuksilla, jotka
hyödyttävät asiakasta entistä enemmän.
”Kun mennään tarpeeksi lähelle
asiakasta, voidaan löytää tehokkaampia
tapoja tehdä monia, tuttujakin asioita
uudella tapaa. Me Hiltillä tunnemme
asiakkaamme hyvin yli 200 000 päivittäisen kontaktin myötä, joten tuotekehityksemme tulokset syntyvät aitoon
markkinatarpeeseen.”
Lopulta yritysten menestymisen
mahdollistaa vahva arvopohja, joka
näkyy arjen työssä jokainen päivä. Yhä
perustajasuvun johtamassa yrityksessä
on selvä ja pitkäjänteinen strategia, joka
antaa työrauhan tuloksien saavuttamiseen.
”Parhaiten voin vaikuttaa menestykseemme asettamalla merkityksellisiä
ja kirkkaita tavoitteita, jotka lähtevät
yrityksen strategiasta. Pelkillä numeroilla ei ihmisiä motivoida, vaan yhteisellä päämäärällä sekä vapauttamalla
ihmiset käyttämään vahvuuksiaan ja
kehittymään edelleen”, Martikainen
summaa. n
Jyrki Martikainen
35 vuotta
2006-2007 Myymälänhoitaja
2007-2009 Retail aluepäällikkö
2009-2010 Tekninen myyjä – Lappi
2010-2011 Tekninen myyjä – Itä-Lontoo
2011-2013 Aluejohtaja – Itä-Lontoo
2013-2014 Aurinkoenergialiiketoiminnan vetajä
(Englanti, Skotlanti, Wales)
2014-2016 Markkinointijohtaja – Hilti (Suomi) Oy
2016- Myyntijohtaja – Hilti (GB) Ltd
Motto: ”NO ONE IS AS SMART AS ALL OF US”
”Oman urapolkuni
vuoksi ymmärrän
hyvin, mitä tiimini
tekee ja mitä
haasteita he
kohtaavat.”
1/2016 9
Ba
osaajan tehtävä vaatii pitkällä aikajänteellä. Tuomme osaltamme out of the
box -ajattelua yrityksille mikä auttaa
heitä kehittymään jokaisen rekrytoinnin myötä. Monesti nähdään myös liian
kapea-alaisesti toimialat miltä henkilö
voi tulla. Johtoryhmään voi olla hyvä
tuoda erilaista ajattelua ja osaamista
– toki niin, että hänellä on ymmärrys
alan toimintakentästä ja ansaintalogiikasta.”
”Suomessa oli trendinä vielä muutama vuosi sitten palkata hallituksiin
pitkälti samoja tahoja ja aina välillä
yksittäisen henkilön ympärille syntyi
paljon pöhinää. Sittemmin on ollut
ilahduttava huomata, että hallitusjäsenten suorahauissa on uskallettu
nimittää tärkeään tehtävään uusia
nimiä”, Hannuksela jatkaa.
Heidi Hannuksela on ollut lähes koko uransa
henkilöstöjohdon tehtävissä ja nyt kolmisen vuotta
IMS Talentilla, jonka toimitusjohtajana hän aloitti
syyskuun alussa.
”Haastamme asiak-
kaitamme miettimään tulevaisuutta ja sitä,
millaisen osaajan
tehtävä vaatii pitkällä aikajänteellä.”
Johdon ja hallitusjäsenten suorahaulla löydetään
tehtäviin sopivimmat
kandidaatit. Nekin,
joita ei perinteisistä
rekrytointikanavista
tavoiteta tai jotka
eivät aktiivisesti ole
ajatelleet työpaikan
vaihtoa.
10 1/2016
”Olemme saaneet kiitosta asiakkaidemme liiketoiminnan ytimen sekä
toimialan erityispiirteiden nopeasta
ymmärtämisestä. Asiakkaamme usein
yllättyvät positiivisesti, kun päteviä
vaihtoehtoja on löytynyt heille täysin
odottamattomista suunnista. Viimeisten viiden vuoden aikana kauttamme
rekrytoiduista henkilöistä 75% on vielä
yhtiön palveluksessa ja 40 prosenttia
heistä on edennyt urallaan.”
Suorahauissa uusista digitaalisista
kanavista saa tukea ehdokkaiden etsimiseen, mutta ne eivät poista perinteisen tutkimustyön merkitystä.
”Digitalisaatio on tuonut erilaisia
applikaatioita ja sähköisiä hakumenetelmiä tueksi kandidaattien etsimiseen.
Nämä työkalut eivät kuitenkaan poista
olemassa olevien verkostojen arvoa eikä
sen tutkimustyön merkitystä, missä
etsitään parhaita mahdollisia ehdokkaita. Digitaalisten kanavien tietoja on
hyvä myös kyseenalaistaa ja tarkistaa.
Digitaaliset kanavat ovat hyvä renki,
mutta huono isäntä.”
Kotimaan markkinat vahvuutena
Jokainen kandidaatti
yhtäläiselle polulle
0 Kai Lintinen
+Robert Lindström
Palkkaatko johtohenkilöitä ja hallitusjäseniä tätä hetkeä
vai tulevaisuutta
varten?
Ba
H R - PA LV E L U T
H R - PA LV E L U T
ULKOPUOLISEN SUORAHAKUKUMPPANIN hyödyntämisen merkittäviä etuja ovat luottamuksellisuus
ja objektiivisuus. Kandidaatin on
helpompi käydä keskusteluja konsultin kanssa ja yritykset puolestaan
saavat objektiivisen ja harjaantuneen
näkemyksen päätöksiensä tueksi.
”Kandidaattipooli rakennetaan
relevantin taustan omaavista henkilöistä. Työmme on tunnistaa parhaat
mahdolliset vaihtoehdot kuhunkin
tehtävään kaikista mahdollisista henkilöistä. Lopputuloksena tehtävään
ILMOITUSLIITE
löytyy monipuolisemmin ehdokkaita
kuin esimerkiksi avoimissa hauissa”,
IMS Talentin toimitusjohtaja Heidi
Hannuksela valottaa suorahaun toimintamallia.
Suorahaussa on ollut trendinä se,
että haut fokusoituvat tehtävää aiemmin hoitaneen henkilön korvaajan hakemiseen eli haetaan henkilöä samoin
osaamisaluein. Hannukselan mukaan
asiaa olisi syytä katsoa strategisemmasta näkökulmasta.
”Haastamme asiakkaitamme miettimään tulevaisuutta ja sitä, millaisen
ILMOITUSLIITE
Suorahakuprosessissa on ensisijaisen
tärkeää asettaa myös sisäiset tai asiakkaan valmiiksi tuntemat kandidaatit
samaan asemaan muiden ehdokkaiden
kanssa.
”Prosessin vaiheiden on oltava
tasapuolisia, oikeudenmukaisia ja
läpinäkyviä siten, että lopulta valituksi
tullut henkilö – sisäinen tai ulkoinen
– on osoittanut olevansa ehdokkaista
sopivin. Sopivimmassa ehdokkaassa ei ole kyse vain yksilöstä itsestään
vaan yhteensopivuudesta muuhun
organisaatioon. Seuraamme jatkuvasti
työmme laatua kehittyäksemme myös
itse ja asiakkaiden antama nettosuositusindeksimme onkin 84.”
Parhaat tulokset saavutetaan, kun
suorahakukonsultti päästetään aidosti
tutustumaan rekrytoivaan organisaatioon. Asiakkaalta vaaditaan siis aktiivista panosta: mitä paremman alkutyön
tekee, sitä parempi on lopputulos.
IMS Talent tuntee 30 vuoden historiansa myötä hyvin Suomen markkinat ja
potentiaaliset kandidaatit eri tehtäviin.
Yhtiö on osa kansainvälistä itsenäisten
partneritoimistojen IMD-ketjua, jonka
kautta toiminnassa on myös kansainvälinen ulottuvuus. Kandidaattikartoitusta tehdään jatkuvasti myös muilta kuin
Suomen markkinoilta.
”Osaamisemme on vahvin hakuprosesseissa, joissa rekrytoidaan johtajaa,
johtoryhmän jäsentä tai ylemmän tason
asiantuntijaa kansainvälisen suomalaisyrityksen konsernitoimintoihin, ulkomaisten yritysten Suomen toimintoihin
tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta
suuri osa on Suomessa. Hallitushauissa
keskitymme Suomessa pääkonttoriaan
pitäviin yrityksiin, joissa usein on myös
Pohjoismaista osaamista. Lopputuloksena on paras mahdollinen rekrytointi
yrityksen tulevaisuutta ajatellen”,
Hannuksela summaa. n
1/2016 11
Ba
H R - PA LV E L U T
H R - PA LV E L U T
Esimiehestä valmentaja
ja HR:stä vaikuttaja
Miten löydän ITammattilaisen
heinäsuovasta?
Suomi on kahdeksatta
vuotta taantumassa.
Työttömyysluvut
rikkovat kaikkien
aikojen ennätyksiä.
Samaan aikaan työnantajien kilpailu tietyistä IT-ammattilaisista
käy kuumempana kuin
koskaan. Miten tässä
nyt näin kävi?
NOPEASTI KEHITTYVÄLLÄ IT-ALALLA putkahtaa jatkuvasti esiin uusia
innovaatioita. Jotkut niistä lähtevät lentoon ja synnyttävät heti tarvetta uudelle
osaamiselle ja työrooleille. Kehitys on
niin nopeaa, että osaamisen kysyntä ja
tarjonta ovat jatkuvasti epätasapainossa.
2. Talent Poolin rakentaminen
Mikäli yritys toimii alalla, jossa liiketoiminnan ja osaajatarpeen ennustaminen on luotettavaa vuosiksi eteenpäin,
ns. talent poolin rakentaminen voi olla
hyvä vaihtoehto.
Yritys kerää järjestelmällisesti tieto­
kantaa mahdollisista tulevaisuuden
työntekijöistä. Kun osaajatarve tulevai­
suudessa realisoituu, talent poolista
löytyy sopivia kandidaatteja.
Ongelmana on, että ennustaminen
on tunnetusti vaikeaa. Talent pooliin
voi kerääntyä vääränlaisia osaajia ja
rakennustyö on valunut hukkaan.
12 1/2016
Kirjoittaja, Ilpo Järvenpää, toimii ICTammattilaisten, esimiesten ja myyntihenkilöstön rekrytointeihin
erikoistuneen ICT Directin
toimitusjohtajana.
VALMENTAVA JOHTAMINEN on tuttu
käsite. Esimiehiä koulutetaan ja HR
on innoissaan tehdystä panostuksesta.
Tulokset eivät kuitenkaan tuota toivottua muutosta: valmentavasta johtamisesta puhutaan, mutta teot puuttuvat.
Vaikutukset jäävät hetkelliseksi, koska
valmentamisen ydin ja oppimisen
lainalaisuudet ovat hukassa. Muutos
on mahdollinen huomioiden seuraavat
asiat.
Käsitys yhteiseksi
Mitä keinoja rekrytoijalla on
löytää kilpailtuja osaajia?
1. Perinteinen IT-asiantuntijan rekrytointi
Old school -rekrytoija tekee työpaikkailmoituksen, julkaisee sen muutamassa portaalissa ja jää odottelemaan
hakemuksia. Näinkin voi toki onnistua.
Mutta jos menetelmällä tärppää vuonna 2016 modernin teknologian huippuosaajan rekrytoinnissa, kannattaa
laittaa myös lottokuponki vetämään.
Harvalla mielenkiintoisessa työssä
olevalla huippuosaajalla on kuitenkaan
aikaa ja tarvetta seurata työpaikkailmoituksia.
Ba
3. Etsiminen LinkedIn-sovelluksella
Kun rekrytoija käyttää LinkedIntietokantaa ja suorahaun menetelmiä,
onnistumistodennäköisyys paranee
dramaattisesti. Huippuosaajan etsijä on
harvoin kiinnostunut niistä, jotka eivät
ole saaneet tehdyksi LinkedIn-profiilia.
LinkedIn-sovelluksen käytössäkin on
omat haasteensa. Hakutulokset ovat
samat kuin kilpailevan yrityksenkin
rekrytoijalla. Samat kasvot putkahtavat hakutuloksiin myös ulkomailta
operoivilla kymmenillä rekrytointialan
palveluyritysten rekrytoijilla.
Rekrytoijan paikallis- ja kilpailijatuntemus antaa merkittävän kilpailuedun.
Jos hän vielä aidosti ymmärtää, mitä
IT-alan loppumattomat erikoistermit
ja lyhenteet tarkoittavat, on hän kukonaskeleen edellä muita rekrytoijia. Oikeilla hakutekijöillä löytyvät ne osaajat,
jotka eivät tule todennäköisimmillä
kriteereillä esiin.
Toimialaa tunteva IT-osaajan etsijä
löytää ne ammattilaiset, jotka eivät ole
vielä kyllästyneet heitä pommittaviin
rekrytoijiin. n
ILMOITUSLIITE
Ensimmäinen pysyvän muutoksen
edellytys on, että organisaatioon syntyy
yhteinen käsitys valmentamisesta. Valmentamista toteutetaan vain esimiehen ja johdettavan kahdenkeskisissä
kohtaamisissa, jolloin vaikuttavuus jää
vähäiseksi.
Todellinen vaikuttavuus syntyy, kun
valmentaminen nähdään ajattelutapana ja jatkuva toimintana. Valmentaminen on 90 prosenttisesti suhtautumistapaa sekä asennetta ja loput
tekniikkaa. Johtaminen on valmentavaa, kun vaikuttamisessa välittyy tavoitteellinen, arvostava ja osallistava ote.
Muutos identiteetissä
Toinen tekijä valmentavan kulttuurin
rakentamisessa on asiantuntijuuden ja
johtajuuden tasapaino. Asiantuntijaorganisaatiossa esimiehet perinteisesti
ansaitsevat arvostuksen substanssiosaamisella.
Valmentava esimies ei päde omalla
asiantuntijuudellaan, vaan kyvyllä vaikuttaa toisen ajatteluun ja toimintaan.
Valmentava esimies tekee johdettavastaan tähden.
”Valmentava
esimies tekee
johdettavastaan
tähden.”
ILMOITUSLIITE
Halu ohjaamaan
Kolmas edellytys valmentavan johtamisen leviämiselle on aito kiinnostus
ihmisiä kohtaan. Ilman kiinnostusta ei
voi toimia valmentavasti. Kiinnostuneisuutta voi harjaannuttaa. Kun huomio
suuntautuu tietoisesti yksilöiden ajatuksiin ja tiimissä tapahtuviin ilmiöihin, näkökyky laajenee ja ymmärrys
lisääntyy. Vaikuttamistyön perusta on
rakennettu. n
Kirjoittaja:
Vesa Ristikangas,
toimitusjohtaja &
HR-ammattilaisten
coach-kouluttaja,
Coaching House Finland Oy
Lue lisää mm.
www.coachinghouse.fi/fi/
vaikuta-yksiloon/insys.
HR muutoksen mahdollistajana
HR-ammattilaiset ovat paljon vartijoina
tekemässä valmentavasta johtamiskulttuurista totta. Keskeistä on HR:n kyky
ohjata esimiehiä edellä kuvattujen kolmen
ohjenuoran mukaisesti. Onnistumisen
varmistavat seuraavat tekijät:
1.
Huolehdi omasta osaamisestasi. Tulevaisuuden HR on vaikuttaja,
jonka osaaminen rakentuu tietoisen
ja jatkuvan kehittämisen kautta.
2. Uskalla valita esimieheksi henkilö, joka on ihmisistä kiinnostunut.
Toimialakokemus ei ole välttämätöntä.
3.
Valitse valmennusyhteistyökumppani, joka näkee valmentamisen ja oppimisen laaja-alaisesti.
Valmentamisen valmentaminen ei perustu luennoille, vaan aktiiviselle
tekemiselle ja kokeilulle sekä oman toiminnan reflektoinnille.
Edelläkävijäyritykset ovat oivaltaneet
valmentavan johtamiskulttuurin voiman.
Esimiehet johtavat valmentamalla ja HR
valmentaa esimiehiä onnistumaan.
1/2016 13
Ba
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
Espoo
Innovation
Garden
kutsuu
kasvamaan
ESPOO INNOVATION GARDEN on
avoin osaajien yhteisö, jonka pää­
puutarhurina kaupunki toimii.
Viitisen vuotta Espoon elinkeinojohtajan toimessa ollut Tuula Antola
on merkittävässä roolissa kehittämässä
olosuhteita yrittäjyydelle ja uusille menestystarinoille.
”Espoo Innovation Garden kiinnostaa myös kansainvälisesti. Varsinkin
aasialaisille puutarhan metafora aukeaa
hyvin: vaaditaan pitkäjänteistä työtä
ja rakkautta, jotta puutarha kukoistaa.
Yllätyksiäkin tulee, joihin pitää reagoida ja joita kasvattaa loistoonsa. Tällä
työllä – kuten puutarhallakaan – ei ole
alkua eikä loppua, eikä työ ole koskaan
valmis”, Antola kertoo.
Uudet menestystarinat syntyvät
siilojen ylittämisestä. Vaikka Espoo
Innovation Gardenin sydän sykkii
Espoossa Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola
-alueella, niin kyseessä on enemmänkin tapa toimia ja avoin yhteistyön malli
ja mahdollistaja. Yhteisö on avoin kaikille kunta- ja maarajoista välittämättä.
Espoon kaupungin roolina on kertoa
toimijoiden tarinoita ja tarjota yhteistyön kanavia.
”Alueella on esimerkiksi paljon
yrityskiihdyttämöitä, joita halutaan
törmäyttää suurten yritysten ja rahoittajien kanssa. Vieraanamme käy
viikoittain monenlaisia kansainvälisiä
tahoja, jotka ottavat yhä enemmän
yhteyttä Innovation Garden -kärjellä.
Mukana on ollut mediaa, sijoittajia ja
paljon myös muiden kaupunkien edustajia, jotka hakevat oppeja ja kumppaneita vastaavien yrittäjäekosysteemien
luomiseksi.”
Espoon kaupungilla
on työntekijöitä lähes
14 000. Isona työnantajana kaupunki
tarjoaa eri alojen
ammattilaisille monipuolisia työtehtäviä
– erilaisia ammattinimikkeitä on yli 800.
Kaupunki on pääpuutarhurina myös
Espoo Innovation
Garden -yhteisössä,
joka rakentaa uusille
menestystarinoille
otollista maaperää.
0 Kai Lintinen
+Sami Perttilä
tynyt kaikista perustettavien yritysten
kaarista: on menestytty ja on pantu
pillejä pussiin. Olen kartuttanut työkokemusta myös perhe- ja pk-yrityksestä sekä globaalista konsulttiyrityksestä.
Matkalle mahtuu myös työskentelyä
korkeakouluympäristössä, jota lähellä
tässäkin ollaan”, Antola valottaa.
Aalto-yliopiston alumnina Espoo
Innovation Gardenin ydinalue on tuttu
Antolan opiskeluajoilta. Kuten työurallaan, opiskeluvalinnoissa hän haki
omaa polkua ja haastavuutta, mikä on
myöhemmin osoittautunut suureksi
voimavaraksi.
”Espoo Innovation
Gardenin toimijoiden menestys tuottaa
hyvinvointia koko
maahan.”
”Persoonani puolesta minulle ilmeisempiä opiskelupaikkoja olisi löytynyt
vaikkapa kauppakorkeasta, mutta halusin oppia ymmärtämään miten insinöörit ajattelevat. Niinpä lähdin opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun.
Vaikka siihen aikaan erikoistumista
yhteen asiaan pidettiin tärkeimpänä ja
teekkarit työllistyivät suuriin yrityksiin,
pidin itseäni enemmän generalistina.
Näin jo silloin olennaisimpana asiana
huippuasiantuntijoiden yhteistyön
edistämisen. Se ymmärrys ja vuosikymmenten ajan keräämäni verkosto
on tukenut minua elämässäni ja on
suureksi hyödyksi nykyisessä työssäni.”
Ba
Kestävän kasvun kaupunki
Antola iloitsee Otaniemeen pääkampuksensa keskittävän Aalto-yliopiston
tuoreesta kansainvälisestä meriitistä.
Aallon muodin kandidaattiohjelma
rankattiin kolmanneksi maailman
huipputaideyliopistojen joukossa
Business of Fashion -verkkosivuston
tekemässä vertailussa.
”Tässä menestyksessä on nähtävissä
poikkitieteellisen osaamisen hyödyntämistä, mistä muotisuunnittelun ja
materiaaliteknologian yhdistäminen
on yksi esimerkki. Espoo Innovation
Garden on oiva toimintaympäristö
tällaisen huippuosaamisen kestävälle
jalostumiselle kaupallisiksi onnistumisiksi”, Antola jatkaa.
Hollantilaisen Tilburgin yliopiston
Telos-instituutin keväällä 2016 tekemä
tutkimus osoitti, että oikealla tiellä
ollaan. Tutkimuksessa verrattiin 140:tä
eurooppalaista kaupunkia ekologisilla,
taloudellisilla ja sosiaalisilla mittareilla.
Espoo todettiin tässä vertailussa Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi.
”Onnistumiset syntyvät yhteistyössä.
Espoo Innovation Gardenin toimijoiden menestys tuottaa hyvinvointia
koko maahan. Suomea on rakennettava
yhteistuumin ennakkoluulottomasti,
kansainvälisesti ja tulevaisuuteen katsoen”, Antola summaa. n
Monipuolinen tausta tuo
tarvittavaa ymmärrystä
Antolalta löytyy omakohtaista kokemusta sekä yrittäjyydestä että innovaatiojohtamisesta.
”Espooseen elinkeinojohtajaksi haluttiin henkilö, jolla on taustaa etenkin
yksityiseltä sektorilta ja muutenkin
erilaisista toimintaympäristöistä. Olen
aiemmin ollut mukana perustamassa
useita yrityksiä ja kokemusta on ker-
Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola
on luomassa puitteita menestyville
yrityksille.
14 1/2016
ILMOITUSLIITE
ILMOITUSLIITE
Kuvauspaikkana toimiva Aaltoyliopiston muodin, värien ja
materiaalien kiihdyttämö A:Space
avasi ovensa keväällä 2016. A:Space
on avoin luova tila, joka tuo yhteen
opiskelijat, ympäröivän yhteisön
sekä yritykset.
1/2016 15
Ba
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
Suunnittelupäällikkö Kenneth
Strandberg kääntöorren teknisen
ohjeistuksen äärellä uudessa tehdashallissa Nurmijärvellä.
Parker rakentaa vahvan
perustan päälle uusia
menestyskanavia
Perinteisen teollisuuden hydrauliikka-,
pneumatiikka- ja auto­
maatioteknologian
tuotteiden ja järjestelmien luotettavana
toimittajana tunnettu
Parker uudistuu globaalien megatrendien
mukana.
0 Kai Lintinen
+Milka Alanen
VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN
ALOILLA kilpailu komponentti- ja
tuotetasolla on haastavaa ja matala­
katteista. Yrityksillä on kuitenkin
kasvava halu ulkoistaa toimintojaan
yhä enemmän. Järjestelmä- ja ratkaisumyyntiin kytketäänkin nyt yhä enemmän asiakkaan tarvitsemia palveluita,
kuten logistiikkaa.
”Kannattavuus sekä meille että
asiakkaille syntyy laajempien koko­
naisuuksien ja järjestelmien toimittamisesta, joiden tarjoamista meidänkin
pitää viedä asiakkaalle yhä aktiivisemmin ja monipuolisemmin. On löydettävä aidosti tuottavuutta parantavia
vaihtoehtoja”, Parkerin Group Sales
Leader Jan-Erik Sandelin kertoo.
Palvelusta suurin brändi
Asiakastyytyväisyyden kannalta keskiössä ovat tuotteiden lisäksi tehokas ja
ongelmanratkaisuun kykenevä palvelu,
jonka tuottamiseen tarvitaan motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä.
”On tärkeää haastaa toimintatapojaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota
ketteriä ratkaisuja. Olemme esimerkiksi tuoneet lean-ajattelua organisaatioon: tiimit ovat vieneet asioita itsenäisesti eteenpäin omistaen prosessinsa.
Lopulta mikään ei motivoi ja sitouta
henkilökuntaa paremmin kuin onnistunut suoritus, josta palkitaan ja saa
kiitoksia”, Parkerin Finance Manager
Petra Rumpunen valottaa.
Petra Rumpunen ja
Jan-Erik Sandelin
valottavat Parkerin
toiminnan kehityskulmia.
16 1/2016
Terveysteknologia uusin aluevaltaus
Parker on luonut perinteisten menestysalojen rinnalle uusia kasvu-uria.
Esimerkiksi yrityksen life science -osasto, mikä sisältää lääketieteen ja terveysteknologian ratkaisuja, on kovassa
kasvussa globaalin terveysteknologian
buumin myötä.
”Uusiutuminen on suuri haasteemme brändimielessä. Meidät tunnetaan
perinteisesti raskaan teollisuuden
ja metsäalan ratkaisutoimittajana.
Suomessa tämä maine johtuu pitkälti
yritysostoistamme näille toimialoille,
mutta etsimme ja luomme koko ajan
rinnalla uusia menestyskanavia”,
Sandelin avaa.
”Uusiutuminen on suuri haasteemme
brändimielessä.”
”Suomessa on merkittävää lääke­
tieteen ja terveysteknologian osaamista
globaalillakin mittakaavalla, ja ala on
hurjassa kasvussa. Näille markkinoille
sisäänpääsy on ollut haastavaa, mutta
vahva panostuksemme on tuottanut
tulosta: life science -osasto kasvaa
kaksinumeroisin lukemin”, Rumpunen
lisää.
Parker saa globaalista konsernistaan
vahvan selkänojan.
”Isot, kansainväliset asiakkaat haluavat toimia kaltaisemme yrityksen
kanssa, joka pystyy palvelemaan heitä
kaikissa toimintamaissaan. Selkä­
nojamme tuoma luotettavuus on valttia
myös pienemmissä asiakkuuksissa”,
Sandelin summaa. n
ILMOITUSLIITE
Syöttöasema saattaa
kuulostaa ravintolan
synonyymilta ja
kääntö­orsi voisi
viitata kana­laan. Ne
eivät kuitenkaan ole
horecan tai kanan­
munatuotannon,
vaan raideliikenteen
termistöä. Suomessa
on muutama suuri
ratatekniikan erikoisosaaja, ja Ratatek on
yksi niistä.
0 Irma Capiten
+Jussi Vauramo
ILMOITUSLIITE
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
Jotta junat
kulkevat
MONI RAITIOTIE niin Helsingissä,
Tukholmassa, Göteborgissa kuin Tallinnassa on saanut sähköratatekniikkansa
Ratatekiltä. Yrityksen ammattilaisia on
kiittäminen esimerkiksi siitä, että sähkö
kulkee junaan, juna vaihtaa sujuvasti
raiteelta toiselle eivätkä raiteiden vaihteet jämähdä pakkasillakaan jumiin.
Uusia raiteita rakennetaan, mutta harva tulee ajatelleeksi, että myös
vanhoissa junaraiteistoissa on runsaasti
perushuoltoa vaativampaa työsarkaa.
”Iso osa junaradoistamme on yhä sähköttömiä dieselratoja, joten maassamme tehdään nyt paljon sähköistystöitä.
Meillä sähköistäminen alkoi 1960-luvulla. Ruotsissa ratoja on sähköistetty
jo 1800-luvulla”, kertoo Ratatek Oy:n
suunnittelupäällikkö Kenneth Strand­
berg.
Parhaillaan sähköradan muutostöitä
ja uussähköistystä työstetään esimerkiksi Turku-Kirkkonummi- ja Lapua–
Ruha-radoilla. ”Työmaista suurin on
tänä vuonna voittamamme Jyväskylä–Ääneskoski-rataosuuden kahdeksan
miljoonan euron sähkörataurakka.
Teemme työn tiukassa puolentoista
vuoden aikataulussa.”
Rata-alan uusia tuulia
Kenneth Strandbergin työkaverit
perustivat Ratatekin vuonna 2008 ja
Strandberg liittyi mukaan omistajaksi
vuonna 2010. ”Olen toiminut rata-alalla
koko urani ajan, aina vuodesta 1995,
jolloin valmistuin sähkövoimainsinööriksi ja aloitin IVO Sähköradat Oy:ssä.”
Ba
RATATEK OY
toimiala:
juna-, raitio- ja ratatekniikan
laitteiden suunnittelu,
asennus ja huolto
perustettu:
2008
henkilöstö:
noin 40
omistus:
yksityinen, 14 omistajaa
liikevaihto:
6–10 M€
”Markkinat elävät ja Suomessa on
käynyt ulkomaalaisia kilpailijoita tarkastelemassa tilannetta sähkörataurakoiden suhteen, mutta he ovat toistaiseksi todenneet maamme liian pieneksi
markkina-alueeksi. Me puolestamme
olemme tunnustelleet esimerkiksi
Norjan markkinoita. Ruotsissa olemme
työskennelleet alusta saakka ja meillä
on siellä oma sivuliikekin”, Strandberg
sanoo.
”Vielä vähän käytetty urakkamalli on
Australiasta Suomeen rantautunut allianssiyhteistyö.”
Myös hankintamallit elävät muutosvaihetta. Työt tilataan useammin
kokonaisurakoina. Uusi ja vielä vähän
käytetty urakkamalli on Australiasta
Suomeen rantautunut allianssiyhteistyö, jossa osapuolet jakavat hankkeen
riskit ja hyödyt. ”Olemme allianssiosakkaana Tampereen suuressa
raitiotiehankkeessa. Nyt on meneillään
suunnitteluvaihe ja kustannusarvio
viedään pian Tampereen kaupunginvaltuustoon, missä päätetään syksyn
aikana raitiotien rakentamisesta”,
Strandberg kertoo. n
1/2016 17
Ba
Rakennusalan
tuottavuusloikka
syntyy asiakkaan
tarpeita kuunnellen
Rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut
viime vuosikymmeninä
muun teollisuuden
mukana. Alan laitevalmistajien kilpailussa menestyminen ei
onnistu pelkästään
tuoteominaisuuksien
markkinoimisella
vaan tuottavuuden
tarjoamisella.
0 Kai Lintinen
+Vitali Gusatinsky
18 1/2016
Ba
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
”Kerron aina
taloon tuleville
uusille henkilöille,
että helpointa
alalla on edetä
porras portaalta
kohti vaativampia
tehtäviä.”
3x
kysymys
”PARHAAN LOPPUTULOKSEN
SAAVUTTAMISEKSI asiakasta pitää
kuunnella, hänen haasteensa selvittää
ja tuoda selvästi esille parempia ratkaisuja eri työvaiheisiin”, avainasiakaspäällikkönä Hiltillä työskentelevä Petri
Mäkinen kertoo.
Mäkinen on tehnyt alalla 30-vuotisen uran, joka alkoi ensin rakennusliikkeessä, ja jonka jälkeen hän on ollut
nykyisen työnantajan palveluksessa
kohta 15 vuotta edeten myymälävastaavan roolista väliportaiden kautta
nykyiseen tehtävään.
VASTAAJANA KERTTU TUOMAS,
henkilöstöjohtaja, KONE Oyj.
Hiltin avainasiakaspäällikkö
Petri Mäkinen kertoo asiakkailleen
konkreettisesti uusien ratkaisujen
ja työtapojen vaikutuksesta
tuottavuuteen.
”Aloittaessani alalla, näin nopeasti,
kuinka asiakkaan toimintaa ja työntekoa ymmärtämällä kasvatetaan
tuottavuutta. Voimme tuoda heille
uusia, innovatiivisia tapoja työn suorittamiseen.”
Hilti kohtaa päivittäin 200 000 asiakasta globaalisti, millä on valtava merkitys tietotaitoon ja markkinatarpeen
ymmärtämiseen. Uudet lanseeraukset
syntyvät tämän perustan päälle.
”Ratkaisujen edut pitää osoittaa
konkreettisesti, esimerkiksi näyttämällä
laitteen toiminta käytännössä. Omassa työssäni vien samaa viestiä yritysten ylimmälle tasolle kertoen uusien
työtapojen eduista työn tuottavuuden
suhteen.”
”Eräälle asiakkaalle esimerkiksi saatiin sadan työpäivän säästö uudenlaisella ratkaisulla. Investoinnin määrä
oli sama kuin perinteisillä menetelmillä”, Mäkinen avaa.
ILMOITUSLIITE
1. Mikä inspiroi sinua työssäsi?
Oikea asenne vie pitkälle
Kun siirrytään tuotteista laajempien
työvaiheiden kokonaisratkaisuihin ja
kattavimpiin palveluihin, vaatii se myös
toimittajalta aiempaa vahvempaa ja
monipuolista osaamista. Tarve on niin
teknisille, insinööritaustaisille ammattilaisille kuin myös osaavalle myyntihenkilöstölle. Taustoja on monia,
mutta tärkein ominaisuus on utelias ja
oppimishaluinen asenne.
”Arvojamme ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus, tiimityö ja sitoutuneisuus; ne näkyvät jokapäiväisessä
toiminnassamme. Kun näihin ominaisuuksiin panostaa oikein, johtaa se
kehityspolulle, jossa uusia haasteita ja
mahdollisuuksia tulee tarjolle.”
”Kerron aina taloon tuleville uusille
henkilöille, että helpointa alalla on edetä porras portaalta kohti vaativampia
tehtäviä, mikä on ollut omakin polkuni.
Ymmärrys alasta on sitä vahvempi, mitä
laajempi tausta on. Tämä on yleisin
tapa edetä, mutta ei tietenkään ainoa
mahdollinen”, Mäkinen päättää. n
ILMOITUSLIITE
Henkilöstöjohtajan roolissa pääsee katsomaan yrityksen kokonaisuutta ja vaikuttamaan asioiden eteenpäin menoon. On myös
erittäin innostavaa nähdä, miten ihmiset kehittyvät ja kasvavat
erilaisten tehtävien myötä.
2. Mitkä ovat henkilöstöjohtajan suurimmat haasteet tänään?
Henkilöstöjohtamisen jatkuvat haasteet kiteytyvät siihen, miten
löytää yrityksen kulttuuriin sopivia, osaavia ihmisiä; miten saada
heidät pysymään talossa ja jatkuvasti kehittymään ja miten johtaa
toivottujen tulosten aikaansaamiseksi. Juuri tällä hetkellä työ­elämä
ja työn tekemisen tavat ovat melkoisessa muutosvaiheessa.
Muutosten ja niiden vauhdin ennakoiminen on haastavaa.
3. Mikä on hyvän työnantajamaineen merkitys liiketoiminnalle?
Työnantajamaine vaikuttaa paljon siihen, miten edellä mainitut
henkilöstöjohtamisen haasteet saadaan ratkaistua. On tärkeää, että
työnantajamaine vastaa todellisuutta. Silloin odotukset toteutuvat
parhaiten puolin ja toisin.
1/2016 19
Ba
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
A S I A N T U N T I J A N T Y Ö N T E K I J Ä KO K E M U S
Kemin
Satama
kirkastaa
visiotaan
Kasvu-ura
kansainvälisessä
konsernissa
PRYSMIAN-KONSERNI KOULUTTAA
aktiivisesti osaajiaan ja tarjoaa tilaisuuksia edetä sekä kotimaassa että konsernin sisällä muihin organisaatioihin.
Se myös etsii aktiivisesti nuorta väkeä
osallistumaan konsernin tulevaisuuden
kehittämiseen.
Eräs kasvu-uralle päässeistä on
oululainen diplomi-insinööri
Oskari Ylimaula.
Kuuluminen maailman
suurimpaan kaapelikonserniin on tuonut
Prysmian Finlandissa
työskenteleville uudenlaisia kansainvälisiä
uramahdollisuuksia.
0 + Prysmian Finland Oy
Rekrytointi ja oma koulutus
Lahjakkaiden henkilöiden löytäminen ei ole yksinkertaista. Toteutusta
helpottaa, kun työtä tehdään järjestelmällisesti. Yrityksellä on jo viisi vuotta
ollut vastavalmistuneille tarkoitettu
Young Graduates -ohjelma ja tuotannon ammattilaisille kohdistettu Make It
-ohjelma, joka aloitettiin viime vuonna. Niiden myötä palkataan vuosittain
kymmeniä henkilöitä kasvamaan
tulevaisuuden asiantuntija- ja johtotehtäviin.
Konserni kouluttaa oman akatemiansa avulla ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa henkilöstöään useilla
eri toiminnan alueilla. Johtamisen ja
tuotannon lisäksi koulutusta järjestetään logistiikassa, laadussa, hankinnassa, tuotekehityksessä, tuotteissa ja
myynnissä.
Oulusta kasvu-uralle
Eräs kasvu-uralle päässeistä on oululainen diplomi-insinööri Oskari
Ylimaula, joka toimii tällä hetkellä
tuotantopäällikkönä yrityksen Oulun
kaapelitehtaalla.
”Erilaiset näkemykset ja kulttuurit avartavat omaa ajattelua, mikä
on hyvin palkitsevaa”
20 1/2016
Ba
Oskari teki diplomityönsä Oulun
tehtaalla, toimi sen jälkeen kehitysinsinöörinä ja on nyt tuotantopäällikkönä
vastaten koko tehtaan tuotannosta.
”Kansainvälisessä konsernissa eri
kansalaisuuksien kanssa työskenteleminen on kiinnostavaa ja antoisaa.
Erilaiset näkemykset ja kulttuurit
avartavat omaa ajattelua, mikä on hyvin
palkitsevaa.”
Työnsä ohessa Oskari on osallistunut
Prysmianin järjestämiin, useamman
viikon mittaisiin sisäisiin koulutuksiin
aiheina mm. Lean Six Sigma ja kansainvälinen johtaminen.
Yrityksen sisäisten koulutusten taso
on todella korkea ja ne on toteutettu
yhdessä Milanon huippuyliopisto SDA
Bocconin kanssa.
”Sisäisten koulutusten parasta antia
on ilman muuta verkostoituminen
firman sisällä. Yrityksen 90 tehtaalla
tuotannon haasteet ovat hyvin samantyylisiä ja on loistavaa, kun tukea voi
kysyä ympäri maailman”, Oskari toteaa.
Kilpailu on kovaa
”Yritysten kilpailu lahjakkaista ja kyvykkäistä henkilöistä on kovaa. Prysmianin
Young Graduates -ohjelma erottuu
edukseen tarjotessaan kahden vuoden
ulkomaankomennuksen, jonka aikana
saa arvokasta kokemusta, sekä verkostoituu tulevaisuutta varten”, toteaa
yrityksen henkilöstöpäällikkö Aija
Virtanen.
”Juuri käynnistyneellä Young Graduates -haulla palkataan jälleen nuoria
– olisi hienoa saada konserniin lisää
suomalaisia lahjakkuuksia etenemään
kansainvälisiin huipputehtäviin.” n
ILMOITUSLIITE
Kilpailu lisääntyy myös
satama-alalla. Kemin
Satama Oy keskittyy
ydinliiketoimintaansa,
mutta yhtiössä ollaan
valmiita etsimään
myös uudenlaisia liiketoimintaideoita perinteisten toimintamallien
rinnalle.
0 + Susanna Chazalmartin
SATAMATOIMINNASSA ELETÄÄN
SUOMESSA merkittävää murroskautta.
Aiemmin kuntien omistuksessa olleet
satamat on yhtiöitetty.
Yli neljänkymmenen vuoden uran
satamissa tehnyt Yrjö Kauppila on
nähnyt alan muutoksen. Elokuussa
kunnossapitopäälliköksi nimitetyn
Kauppilan mukaan sahatavarapinoja
näkee satamassa enää harvoin. ”Kemissä laivamäärät alkoivat lisääntyä
90-luvulla, kun satamaa lähdettiin laajentamaan. 2000-luvun alussa toteutettu Lapin syväsatamahanke oli myös
valtava panostus. Siinä vaiheessa Stora
Enson varastot siirtyivät satama-alueelle. Myös EU:n myötä lisääntyneet
säädökset ja ISO laatujärjestelmä ovat
vaikuttaneet työhön.”
ILMOITUSLIITE
Kunnossapitopäällikkö Yrjö Kauppila ja
tuore toimitusjohtaja Jaakko Rantsi tuovat
Kemin satamaan uusia liiketoimintaideoita
ja toimintatapoja.
Kemin Satama siirtyi avoimille
markkinoille etujoukoissa neljä vuotta
sitten. Tänä keväänä toimitusjohtajaksi
nimitetty Jaakko Rantsi piirtää nyt
suuntaviivoja tulevaan yhdessä tiiminsä
kanssa. Käynnissä on strategiatyö, joka
valmistuu vuodenvaihteessa.
”Tulemme tarvitsemaan uudenlaisia
liiketoimintaideoita ja toimintatapoja,
jotta pysymme kilpailussa mukana. Kemin Sataman tavaravirta on ollut pari
viime vuotta loivassa laskusuunnassa,
mutta tarkoituksenamme on kirkastaa
yrityksen visiota ja kääntää kelkka taas
nousuun. Volyymia markkinoilla kyllä
riittää”, Rantsi linjaa.
”Aion panostaa
uusien avainhenkilöiden sisäänajoon huolella.”
Satamassa on varauduttu Kaidin
suunnitteleman biopolttoainejalostamon tuloon, mutta myös lisääntyviin
malmimääriin. Luvat ovat kunnossa ja
infrastruktuuri pääosin valmiina.
”Biopolttoainejalostamon tulo olisi
tietysti meille onnenpotku. Lappilaisena satamana myös malmissa on meillä
iso potentiaali, mutta emme aio jäädä
odottelemaan markkinoiden elpymistä”, Rantsi sanoo.
Kauppila huomauttaa, että satamassa tehdyt suuret investoinnit
mahdollistavat tavaravirtojen kasvun.
Parhaillaan käynnissä on ykköslaiturin kunnostus, joka valmistuu vuoden
loppuun mennessä.
Arvokas tietotaito
Rantsi arvostaa henkilökunnan vankkaa kokemusta. Hän näkee tietotaidon
poisjäämisen eläköitymisen myötä
riskinä.
”Aion panostaa uusien avainhenkilöiden sisäänajoon huolella. Meillä on
nyt hyvä tekemisen meininki ja haluan
sen jatkuvan. Tämän vuoden kehitys
näyttää jo edellisvuotta paremmalta.
Elämme tällä alalla mielenkiintoisia
aikoja.”
Vaikka satamaa johdetaan nyt kuin
mitä tahansa yritystä ja tulostavoitteet ovat kovat, ihmiset ovat Kemin
satamassa etusijalla. Hyvä työilmapiiri
näkyy olemattomina poissaoloina ja
äärimmäisen pienenä vaihtuvuutena.
”Meillä on täällä erittäin motivoitunutta ja osaavaa väkeä töissä. Jokin aika
sitten rekrytoimme kunnossapitoon
pitkästä aikaa uuden nuoren henkilön.
Hänestä koulutamme uutta tulevaisuuden tekijää”, Kauppila sanoo. n
1/2016 21
Ba
+ SPONSOROINTI
HYNTTYYT YHTEEN
STAROJEN KANSSA
Mitä yhteistä on
Pauligilla, Finnairilla ja
Kotimaan Energialla?
Markkinointiyhteistyö
Suomen eturivin tähti­
artistien kanssa.
Yhteis­työ, josta
hyötyvät kaikki:
yritys, stara ja fani.
Sponsoroinnissa ei
enää ole kyse logo­
näkyvyydestä vaan
aidosti puhuttelevasta
sisällöstä.
0 Jasmine Plavsic
+Vitali Gusatinsky
Ville Ahtiainen toimii
myös Valtteri Bottaksen
globaalina agenttina.
HOTELLI KÄMPIN AULABAARIN
SOHVALLE istahtaa haastatteluun
energinen Ville Ahtiainen, viihteen ja
urheilualan moniagentti. Hän luotsaa
yhtiökumppaninsa, toimitusjohtaja
Tomi Koivulehdon kanssa Bloxnimistä yritystä, joka yhdistää urheiluja musiikkistarat yritysbrändien kanssa.
Bloxin valttina ovat laajat kontaktiverkostot staroihin kotimaassa ja kansainvälisesti. Puheessa vilisee kuuluisuuksia
mm. Sanni, JVG, Valtteri Bottas ja
Lemmy Kilmister.
”Lähtökohtana on tähden luonnollinen tapa toimia. Mietimme miten
tätä energiaa voisi hyödyntää yritysten
markkinoinnissa. Etsimme mahdollisimman täydellistä synergiaa, ketään
ei pakoteta muotteihin”, Ahtiainen
korostaa.
Uusia mahdollisuuksia
asiakkaille ja faneille
Ahtiainen puhuu tähdistä, joilla motiivina yhteistyölle on puhdas kunnioitus
omaa fanikuntaa kohtaan, halu urakehitykseen ja lisäelementit omaan tekemiseen. Esimerkkinä hän mainitsee
Cheekin Keikka Ilmassa -tapahtuman,
jossa 150 tosifania pääsivät Finnairin
erikoislennolle kuuntelemaan idoliaan.
”Tähdet ovat
vaikuttajamedioita: he puhuvat ja näkyvät siellä missä ihmiset ovat.”
22 1/2016
”Suomessa on tällä hetkellä hyvä
pössis, meillä on paljon suosittuja staroja omasta takaa, jotka vetävät areenat
täyteen. Kotimainen tähtiyhteistyö on
kohdennettua ja myös taloudellista.”
Kuumaa rautaa on taottava heti
Blox perustettiin markkinoiden tarpeeseen, kaivattiin tahoa, joka yhdistää
artistit ja brändit avaimet käteen
-periaatteella. Asiakasyrityksen ei
tarvitse miettiä resursseja tai tutkia
yhteensopivuutta kuukausitolkulla
asiassa, jossa ajankohtaisuus on kaiken
a ja o.
Ahtiaisen mukaan yrityksissä ajatellaan nurinkurisesti, halutaanko joku
kutsua mukaan omaan tekemiseen.
”Yritykset voisivat olla rohkeampia ja
ottaa itse tähden kutsu vastaan. Tylsäänkin brändiin saadaan persoonien
ja tapahtumien avulla helposti uutta
puhtia. ”Kun ovi tähden maailmaan on
auki, on yrityksellä oikeus lainata tämän imagoa ja uskottavuutta – se kannattaa hyödyntää 100-prosenttisesti.”
Ahtiainen haastaa yrityspäättäjät
ajattelemaan asiaa laajempana mediayhteistyönä: ”Tähdessä on kyse vaikuttajamediasta, joka puhuu ja näkyy siellä
missä ihmiset ovat. Lehdissä, tapahtumissa, radiossa ja tv:ssä. Siksi rahoitusta
tulee varata myös media- ei ainoastaan
markkinointibudjetista. n
ILMOITUSLIITE