2161160 Ferdmagasinet 0316.indd

03/2016 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS
Side 4
Bygger seg
til topps
Innhold
4
Mestergruppen:
Vil kjøpe seg videre oppover
Innhold
Innhold
Leder
Side 3
En innsikt: Kunsten å ansette de beste
Mestergruppen
Side 4
Vil kjøpe Nordek: Målet er toppen i
byggevarebransjen
Ferd Capital
Side 8
Credo Partners: Sysco er første investering
med Ferd på laget
Aibel
Side 10
Vant i Australia: Milliardkontrakt til Aibels
Singapore-kontor
Ferd Eiendom
Side 12
Stavanger: Overtar attraktiv eiendom i
presset marked
Ferd Eiendom:
Ferd Sosiale Entreprenører:
Fremtid og fortid på Ensjø
Støtte til Medarbeiderne
Ferd Eiendom
Side 14
Ensjø: Tiedemanns Tobaksfabrik viker for
«Tiedemannsfabrikken»
Ferd Eiendom
Side 16
Utsiktskvartalet: Stor interesse, start for
nytt salgstrinn
Elopak
Side 18
Etikk: «Hva vi gjør viser hvem vi er»
Elopak
Side 19
Miljø: Hundre prosent klimanøytral kartong
14
Ferd
Ferd er et familieeid norsk industri- og
finanskonsern som utøver langsiktig,
aktivt eierskap i sterke selskaper
med internasjonalt potensial, og
driver ­finansiell virksomhet gjennom
investeringer i et bredt spekter av
aktivaklasser.
Ferd, konsernledelsen: Kontakt John
Giverholt, tlf. 67 10 80 13.
22
Forretningsområder
Ferd Capital, industrielle investeringer.
Kontakt Runar Kvåle, tlf. 67 10 80 58.
Ferd Invest, investeringer i nordiske
aksjer. Kontakt Lars Christian Tvedt,
tlf. 67 10 80 18.
Ferd Hedgefond, internasjonal
hedgefondportefølje. Kontakt Kristina
Jacobsen, tlf. 67 10 80 15.
Ferd Special Investments, utnytter
­muligheter som ikke passer inn i de
øvrige forretningsområdenes mandater.
Kontakt Kristian Eikre, tlf. 67 10 80 33
Ferd Eiendom, kontor-, lager- og
logistikk­eiendommer, utvikling av
boligprosjekter for salg, utenlandske
eiendomsfond. Kontakt Silje Strøm,
tlf. 67 10 80 80.
Ferd Sosiale Entreprenører, ikkekommersiell støtte til entreprenører med
innovative svar på sosiale utfordringer.
Kontakt Katinka Greve Leiner,
tlf. 67 10 80 50.
Ferd Sosiale Entreprenører
Side 22
«Medarbeiderne»: Ny jobb og nytt liv for
tidligere rusmisbrukere
Dette & Hint
Side 24
Ny mann i Elopaks ledergruppe, ny
fulldempet sykkel fra Hard Rocx, ny
produktlinje ble suksess for Elopak.
Redaksjonen:
Redaktør: Bolt Communication AS
Tekst: Hans Gudmund Tvedt/Ferd
Foto: Olav Heggø/Ferd
Design/Layout: Bolt Communication AS
Ferdmagasinet er utgitt av:
Ferd AS
Strandveien 50
Postboks 34
1324 Lysaker
Trykk: Aktiv Trykk | Opplag: 1 750
Telefon: 67 10 80 00
Faks: 67 10 80 01
På forsiden: Ferd og Mestergruppen
vil kjøpe Nordek på vei mot toppen i
byggevarebransjen. Teamet bak er
­Mestergruppens Mikkel Sandvik, her
mellom Håkon Glimstad Kristiansen
(venstre) og Erik Theodor Jakobsen,
begge fra Ferd Capital. Side 4–7
Side 2 – Ferdmagasinet 03/2016
SOSIALE ENTREPENØRER
Leder
En innsikt
Det er én innsikt jeg har fått, og som jeg
tror er en forutsetning for i det hele tatt være i
stand til å håpe på å rekruttere de beste.
har satt dere et mål om å rekruttere den beste
til den ledige stillingen. Med «den beste» mener
jeg ikke den med høyest IQ, mest imponerende
CV, størst sjarm, og/eller lengst erfaring. Med
«den beste» mener jeg den personen som har
den beste kombinasjonen av personlige verdier
og individuelt potensial som både matcher
verdigrunnlaget til din bedrift og øker det
potensial dere har.
Foto: Frederic Boudin
Jeg har, lenge før andre også begynte å gi råd
om det, snakket om at jeg kun ansetter folk
som er dyktigere enn meg selv (ja, jeg vet, det
burde ikke være så vanskelig for meg). Men det
er jo egentlig bare en ambisjon, som ikke sier
noe om hvorvidt jeg har lykkes med det. Nå
sier jo kanskje våre resultater på mange områder
noe om dette, men det overlater jeg til andre
å vurdere. Spørsmålet står likevel der ubesvart:
Hvordan gjør vi det egentlig?
Jeg har ikke svaret på det spørsmålet (og hadde
jeg hatt det, så hadde jeg ikke nødvendigvis gitt
det bort sånn helt uten videre). Derimot er det
én innsikt jeg har fått, og som jeg tror er en
forutsetning for i det hele tatt være i stand til
å håpe på å rekruttere de beste. Og nei, det er
ikke kun selvinnsikt, selv om det er en viktig
forutsetning for å vite hva du skal se etter og
tørre å legge listen høyt, høyere enn den du selv
kan hoppe over.
Men la oss begynne der likevel. La oss si at dere
Okey, let the games begin! Du setter inn en
annonse eller bruker en hodejeger, av og til
begge deler, sprer det glade budskap i sosiale
medier, spør i eget og andres nettverk; kort sagt,
du gjør alt i din makt for å få den rette, den
beste til å søke akkurat denne stillingen. Og
jaggu, du lykkes, plutselig. Eller kanskje ikke så
plutselig, men etter mye hardt arbeid, så sitter
hun eller han der på den andre siden av bordet.
Og på et eller annet tidspunkt i prosessen så
forstår du det, ja du vet det, det er han eller hun
vil du ha. Den beste.
Og så, når du nesten tror du er i mål, med
bare 2–3 kandidater igjen i feltet, så skjer det,
gjerne i en bisetning. Den beste lar deg få vite
at han egentlig har det bra der han er, eller
at han også vurderer et annet tilbud, eller det
er et internasjonalt system som hun har blitt
kontaktet av (les, som har høyere lønn og langt
fetere bonuser enn det du kan tilby). Og det
ligner mistenkelig på den gang du selvsikkert
gikk over dansegulvet for å by opp, og akkurat
før du skulle stille spørsmålet så sier din utvalgte,
– «jeg hadde egentlig tenkt å gå nå». Det er da
du får innsikten: Det er ikke du som velger de
beste. Det er de som velger deg.
oppgaver og hvor stort ansvar hun skal få, eller
hvordan dere skal klå konkurrentene med
henne på laget. Og husk at hun har gjort et
bakgrunnsarbeid på dere, som får det dere har
gjort på henne til å virke ganske så stusselig.
Hun velger nå din bedrift hvis hun mener at
den er det beste for henne. I den beslutningen
inngår kanskje et par avgjørende faktorer, eller
aller mest sannsynlig, den essensen hun drar ut
av og den verdien hun ser av tusenvis av små og
store gjerninger du og din bedrift har utført i
løpet av mange år. Hun ser at dere står for den
beste kombinasjonen av det hun ønsker å stå
for, og det at hennes potensial blir best ivaretatt
i din bedrift. Det er altså hun som velger deg,
og det viser trolig at hun er bedre enn deg, og
det skal du være glad for. For hvis du nå har
gjort en god rekrutteringsjobb, så hadde du i
konkurranse med henne ikke hatt en sjans.
Johan H. Andresen
Men da er det for sent å øse på med lovord om
hvor fantastisk din bedrift er, hvor spennende
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 3
Mestergruppen
Satser på å bli størst
i byggevare­bransjen
Med oppkjøpet av Nordek, blir Ferd og
Mestergruppen størst i byggevarebransjen.
– Tilbudet som ligger på bordet nå er
optimalt, og den aller beste løsningen for
oss, sier administrerende direktør Rune
Smestad i Nordek.
Optimist: Administrerende direktør
Rune Smestad er trygg på at eierne og
medlemsbedriftene i Nordek vil takke ja til
tilbudet fra Mestergruppen.
Foto: Mestergruppen
Side 4 – Ferdmagasinet 03/2016
Mestergruppen
Kjededrift: Nordek drifter byggevarekjeden XL-BYGG og boligkjeden Blink Hus. Foto: Mestergruppen
Tekst: Irina Lee
Mestergruppen har forhandlet
med styret i Nordek gjennom
første halvår i 2016, for å utrede
grunnen for et mulig oppkjøp.
Nordek ­drifter­­ byggevarekjeden
XL-BYGG og boligkjeden Blink
Hus, som i 2013 var Norges største
boligbygger. Selskapet har 64
eiere, mens trelast og byggevarene
omsettes gjennom 84 medlemseide
byggevareutsalg.
I sommer fikk Nordeks eiere og
medlemsbedrifter fremlagt Mester­
gruppens tilbud om oppkjøp. Så
langt har over 50 prosent av eierne
gitt sin tilslutning. I disse dager
skal de øvrige eierne og medlems-
bedriftene ta stilling til tilbudet.
Avgjørelse vil bli truffet på en
ekstraordinær generalforsamling
29. september 2016, og utfallet var
ikke kjent da Ferdmagasinet gikk
i trykken.
Optimal løsning
Administrerende direktør Rune
Smestad i Nordek gir en klar
anbefaling til sine eiere og
medlems­bedrifter:
– Tilbudet som ligger på bordet
nå er optimalt, og den aller beste
løsningen for oss. Det blir færre
kjeder og de store blir større. Da er
det ingen heldig situasjon å ligge
midt på treet, slik vi har gjort de
siste årene.Vi må komme oss opp
en divisjon, og helst komme helt til
topps, både når det gjelder volum
og kapitaltilgang. Det vil et sam­
arbeid med Mestergruppen sikre
oss, sier administrerende direktør
Rune Smestad i Nordek.
Dersom Nordek aksepterer
tilbudet fra Mestergruppen, vil den
nye konstellasjonen bli den største
innkjøpsordningen for frittstående
medlemsbedrifter og den s­tørste­
aktøren i byggevarebransjen i
Norge. Dagens Næringsliv har
anslått estimert årlig omsetning til
9,3 milliarder kroner og 20 prosent
markedsandel.
Konsolidering
Alle Nordeks medlemmer og
aksjonærer har fått tilbud om
å kunne tegne seg for aksjer i
Mestergruppen som en del av
oppgjøret.
– Dersom alle tegner seg vil det
gi dem opptil 12 prosent eierandel
i Mestergruppen. Det vil gi dem
en betydelig stemme, og sikre at
de kan ta del i verdiskapningen.
Som eiere vil vi sammen ivareta
våre felles interesser fremover, sier
administrerende direktør Mikkel
Sandvik i Mestergruppen.
Mestergruppen tror bolig- og
byggevaremarkedet vil vokse
videre, drevet frem av befolkningsvekst, urbanisering og nordmenns
ønske om å pusse opp og fornye
hjemmene sine. I dette markedet
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 5
Mestergruppen
Side 6 – Ferdmagasinet 03/2016
Mestergruppen
ønsker vi å utmerke oss som den
mest effektive aktøren, og skala er
en viktig forutsetning for å kunne
lykkes med dette.
– Ved å slå oss sammen, vil vi
kunne hente ut stordrifts­fordeler
både når det gjelder innkjøp,
administrasjon, konseptutvikling
og distribusjon. Dette vil vi gi
medlems­bedriftene i de ulike
kjedene en forsterket mulighet til å
vinne kampen lokalt, sier Sandvik.
Usikkerhet
Ikke alle Nordeks aksjonærer
stiller seg positive til den foreslåtte
sammenslåingen. Det har Mikkel
Sandvik forståelse for.
– Tilbudet som er lagt i bordet
innebærer en stor omveltning,
som rokker ved fundamentet til
­virksomheten. Medlemmer og
aksjonærer i Nordek har vært
­fornøyd med hvordan ting har
vært frem til nå, og det er ikke
unaturlig at enkelte ikke ønsker
endring. ­Samtidig er ikke det en
fremtidsrettet holdning.Vi må alle
forholde oss til at bransjen er i
endring. Hvis man skal henge med
og innta en vinnende posisjon i
morgen­dagens marked, må man
gjøre grep i dag, sier Sandvik.
– Jeg har stor tro på at dette
oppkjøpet vil komme i stand, og
bli den beste løsningen for alle
parter, sier Sandvik.
Han får støtte fra Rune
Smestad, som påpeker at styret i
Nordek har besluttet at selskapet
må skal finne nye samarbeids­
partnere.
– En prosess på dette var
allerede i gang da vi ble kontaktet
av Ferd og Mestergruppen. Den
strategien ligger fast, uavhengig av
hva som skjer. Dersom vi må starte
denne prosessen på nytt, vil det
ende i en dårligere løsning enn det
som foreligger nå, sier Smestad.
Opprettholder merkevarer
Ferd er største eier i Mester­­
gruppen med 86 prosent eierandel.
senior investment manager Håkon
Glimstad Kristiansen og associate
Erik Theodor Jakobsen i Ferd
Capital har jobbet med oppkjøpet
fra Ferds side.
– Ved å slå oss sammen vil vi få
mulighet til å legge mer trykk på
nyutvikling og innovasjon, blant
annet av digitale løsninger og
mer effektive byggeprosesser, sier
­Kristiansen.
Nordeks egne kjeder,
XL-BYGG og Blink Hus, vil bestå
etter sammenslåingen. Disse kjedekonseptene har en sterk posisjon i
sine markeder, som Mestergruppen
ønsker å videreføre parallelt med
enn medlemmene i Byggtorget og
Byggeriet.
Sikrer norsk eierskap
Flere av de øvrige aktørene
i ­bransjen, som Optimera,
­Bygg­maker og Neumann, eies
av industrielle, internasjonale
byggevarekonsern og industri­
konglomerater. Både Kristiansen
og Jakobsen tror det vil være en
fordel for Nordek å forbli norskeid.
– Dette er nok noe som mange
av medlemmene er opptatt av.
Å være del av en norsk, familie­
eid bedrift gir trygghet. Ferd har
langsiktighet, kompetanse og
kapital til å delta i den utviklingen
som vil være nødvendig fremover.
Gjennom Mestergruppen har vi
Dette vil gi oss det beste
utgangspunktet for fremtiden når det
gjelder konkurransekraft.
sine egne merkevarer.
– Både Blink Hus og
XL-BYGG har høy standing i
­byggevarebransjen. Ledelsen er
også veldig god, og vi har blitt
imponert av det de har fått til.
­Planen er å videreføre begge
kjede­konseptene, med dagens
ledelser, sier Kristiansen og
­Jakobsen.
Til tross for store l­ikheter
­mellom Mestergruppen og
Nordeks virksomheter, appellerer
de ulike kjedene til forskjellige
deler av markedet. Den viktigste forskjellen er at XL-BYGGs
medlemmer i snitt er en del større
Samarbeid: Associate Erik Theodor Jakobsen (fra venstre) og senior investment manager
Håkon Glimstad Kristiansen i Ferd Capital har sammen med administrerende direktør
Mikkel Sandvik i Mestergruppen forhandlet med Nordek siden tidlig i 2016.
lært å kjenne bransjen godt, og vi
tror at vi kan ta en ledende rolle i
fremtiden, sier Kristiansen.
Mestergruppen
•Mestergrupppen er morselskapet
i et norsk byggevarekonserd.
Selskapet har rundt 40 aksjonærer.
Ferd er største eier, med 86 prosent
av aksjene.
•Forretningsområdet for byggevarer
og huskjeder består blant annet
av byggevarekjedene Byggeriet,
Byggtorget og enkelte egeneide
byggevareutsalg som markedsføres
under merkenavnene Partner Tre og
Sentrum Bygg, samt huskjedekonseptene Mesterhus og Systemhus.
•Selskapet har 350 ansatte med
hovedkontor på Bryn i Oslo.
sikrer n
­ ødvendig konkurransekraft.
Det er også viktig å ha tilgjengelig kapital for å kunne gjøre de
fremtids­rettede investeringerne.Vi
er trygge på at denne løsningen vil
være det beste, både for Mestergruppen og Nordeks eiere og
medlemmer, sier Jakobsen.
Rune Smestad legger til at det
faktisk er femte gang at Nordek er
i samtaler med Mestergruppen om
et mulig samarbeid siden 1998.
– Vi har tatt initiativet de fleste
gangene! Dette er veldig i tråd
med hva vi ønsker. Denne gangen
er jeg trygg på at vi får det til, sier
Smestad.
Vekststrategi
Å ta en ledende rolle i bransjen er
en klar strategi for Mestergruppen
og Ferd. I løpet av det siste året har
de blant annet inngått et strategisk
innkjøpssamarbeid med Gausdal
Landhandleri. Tidligere i år kjøpte
Mestergruppen Byggtorget, og nå
tilbyr de altså å kjøpe opp Nordek.
– Vår strategi om å ta en mer
ledende rolle ligger fast, u
­ avheng­ig
av hvordan Nordek stiller seg
til tilbudet. Det finnes mange
­spennende vekstprosjekter og
mange andre aktører i bransjen,
som kan være av interesse for oss,
sier Kristiansen.
– Utviklingen i bransjen
krever at man har best mulige
innkjøpsbetingelser, som igjen
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 7
Ferd Capital
Credo kjøper majoritet
med Ferd på laget
Tidligere i år etablerte Ferd et finansielt samarbeid med Credo Partners. Nå har Credo
Partners foretatt den første investeringen i IT-selskapet Sysco, som har en sterk posisjon
i den norske kraftbransjen.
Side 8 – Ferdmagasinet 03/2016
Ferd Capital
i Sysco
Tekst: Irina Lee
Gjennom samarbeidet med Credo
Partners får Ferd eksponering mot
små- og mellomstore bedrifter med
omsetning mellom 100 og 500
­millioner kroner.
– Dette er spennende selskaper som er mindre enn de investeringene vi vanligvis gjør selv,
men som vi gjennom Credo får
en attraktiv eksponering mot, sier
Senior I­ nvestment Manager Fredrik
­Bjørland i Ferd Capital.
Credo og Sysco
•Credo Partners har siden 2003
utviklet bedrifter gjennom krevende
situasjoner, og har etablert seg
som en ledende aktør i Norge for
investering og verdiutvikling av små
og mellomstore selskaper.
•Credo Partners og Ferd etablerte et
finansielt samarbeid tidlig i 2016,
som gjør Ferd til den potensielt største investoren i Credos fremtidige
porteføljeselskaper.
•IT-selskapet Sysco er den første
investeringene partene foretar i
fellesskap. Sysco har base i Haugesund, og omsatte for 160 millioner
kroner i fjor.
Foto: Shutterstock
Sterk posisjon
I juli ble den første investeringen
offentliggjort, da Credo kjøpte 62
prosent av aksjene i IT-selskapet
Sysco. Oppkjøpet ble gjennomført ved at Credo har hentet inn
egen­kapital fra mer enn 20 ulike
­aksjonærer, hvorav Ferd er den
største.
Sysco ble etablert i 2004 og
har base i Haugesund. Selskapet
har etablert seg som en ledende
IT-leverandør til den norske kraftbransjen, i tillegg til at det er blant
Nordens fremste kompetansemiljøer
på Oracle-teknologi. Sysco har i dag
over 100 ansatte og omsatte i fjor for
rundt 160 millioner kroner.
– Kraftbransjen står overfor
store endringer, både teknologisk og ­regulatorisk. I sum betyr
dette at kraftselskapene vil få
større u
­ tfordringer med å håndtere en stadig økende datamengde.
I dette markedet er Sysco godt
­posisjonert. Selskapet har i t­illegg
spiss­kompetanse på Oracle-­
teknologi, som ligger i bunn i mye
av den teknologien kraftselskapene
­benytter, sier Gudmund Killi, som
er M
­ anaging Partner og styreleder i
Credo Partners.
I likhet med andre investeringer,
har Credo i utgangspunktet et femårsperspektiv på Sysco-investeringen.
– Vår rolle handler om å ta
­selskapet fra det nivået det er i dag,
med den sterke posisjonen og flotte
gründerenergien som finnes, og få
det til å vokse. Å bygge den platt­
formen som kreves for å ha 500
­millioner kroner i omsetning, krever
Senior Investment Manager: Fredrik
Bjørland i Ferd.
en annen profesjonalitet når det
­gjelder struktur og drift, sier Killi.
Verdifullt samarbeid
Når det gjelder samarbeidet med
Ferd, er Gudmund Killi tydelig på
partnerskapet tilfører Credo verdi på
flere områder.
– Ferd er i utgangspunktet en
finansiell investor hos oss, men bidrar
med store verdier i form av nettverk
og kompetanse. Ferd fremstår – både
utad og i praksis – som et jordnært
og hardtarbeidende selskap, som
fokuserer på å bygge reelle verdier.
Det betyr mye, både for oss og de
som velger å samarbeide med oss,
sier Killi.
Det er Credo som vil ha den
direkte oppfølgingen av investeringen i Sysco, imens Ferd vil følge opp
investeringen gjennom en investorkomité.
– Vi hadde et svært godt sam­
arbeid med Credo gjennom
­investeringsprosessen og ser frem til
å videreutvikle dette samarbeidet.
Vår ambisjon er å foreta rundt to
investeringer sammen med Credo
i året, sier Fredrik Bjørland i Ferd
Capital.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 9
Aibel
Aibel sikret
milliardkontrakt
Aibels Singapore-kontor vant E&P-kontrakten for ombygging
av produksjonsfartøyet Nguijma-Yin på Greater Enfield-feltet.
Kontraktsverdien er cirka én milliard kroner.
Side 10 – Ferdmagasinet 03/2016
Aibel
Tekst: Irina Lee
Konserndirektør for feltutvikling
i Aibel, Nils Arne Hatleskog, er
svært fornøyd med å ha landet den
såkalte E&P-kontrakten – det vil
si Engineering and Procurement
eller en avtale om prosjektering
og innkjøp – for Nguijma-Yin-­
prosjektet.
– Dette er en betydelig
­kontrakt. Uten denne avtalen
hadde det vært krevende å opprettholde en ingeniørmuskel ved
Aibels Singapore-kontor. Denne
kontrakten betyr at vi kan opprettholde en akseptabel aktivitet på
kontoret fremover, sier Hatleskog.
Ny kunde
Kontraktsverdien er cirka én
­milliard kroner. Arbeidene startet
Konserndirektør: Nils Arne Hatleskog
Foto: Øyvind Sætre/Aibel
Milliardkontrakt: Aibels
nye kontrakt på Greater
Enfield-feltet åpner for flere
muligheter i Sørøst-Asia.
Foto: Øyvind Sætre/Aibel
opp 1. juli i år, og vil pågå i drøye
to år.
– På det meste vil denne avtalen
sysselsette om lag 100 ­ingeniører,
som vil jobbe med dette ut i fra
Singapore, sier Hatleskog.
Nguijma-Yin er en FPSO –
Floating Production Storage and
Offloading – det vil si et flytende
produksjonsfartøy. Skipet h
­ older
til på Greater Enfield-feltet,
som ligger 60 kilometer utenfor
Exmouth i det vestlige Australia.
Reservene i feltet skal produseres
via en 31 kilometer lang undervanns-tie-back til produksjons­
skipet Nguijma-Yin, som ligger på
Vincent-feltet.
Produksjonsskipet skal
­gjennomgå modifikasjoner på
dekk, skrog og dreietårn. I tillegg
skal det installeres en tilpasset
vannflom-modul. Kontrakten
omfatter detaljprosjektering både
for marinedelen og overbyggingen
i tillegg til innkjøpstjenester og
ferdigstilling, ifølge Aibel.
Selve ombyggingsarbeidet blir
tatt hånd om av et integrasjonsverft
i Singapore.
Det australske selskapet Woodside er oppdragsgiver, og dette er
første gang de tildeler Aibel en slik
kontrakt.
– At vi får Woodside som en
ny kunde i et krevende marked er
veldig spennende. Det er spesielt
gledelig at dette skjer i Sørøst-Asia,
der vi ønsker å øke vårt nedslagsfelt, sier Hatleskog.
Ombygging: Aibels Singapore-kontor har sikret seg E&P-kontrakten for ombyggingen
av produksjonsfartøyet Nguijma-Yin. Foto: Aibel
– Det krever at vi må være
på topp og levere. Det er mange
om beinet på de kontraktene
som fi
­ nnes der ute. Derfor er
det ­spesielt gledelig at vi lykkes
med en såpass stor jobb og at vi
kan styrke vår tilstedeværelse i
­regionen, sier Hatleskog.
Internasjonal kontrakt
Senior Investment Manager
­Fredrik Bjørland i Ferd Capital
peker på at Greater Enfield-­
kontrakten bidrar til å diversifisere
Aibels portefølje.
– Det viser at Aibel ikke bare
har konkurransekraft i møte med
Statoil og andre aktører på norsk
sokkel, men også kan hevde seg
i et internasjonalt marked, sier
Bjørland.
Flere muligheter
Hatleskog peker på at Woodside er
en stor aktør i regionen, med flere
pågående prosjekter, som kan være
av interesse for Aibel.
– I tillegg til Greater Enfield,
har de aktivitet på felter nordvest
for Australia. De er også i gang
med boring utenfor Myanmar.
Fremover ser vi derfor at det kan
være mange muligheter med
Woodside, sier Hatleskog.
Hans inntrykk er at Woodside
skiller seg ut fra andre selskaper,
ved å legge større vekt på lang­
siktighet.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 11
Ferd Eiendom
Godt lagspill bak
kjøp på Forus
Krevende tider i offshore-bransjen, solid kapitalbase – og godt lagspill på tvers av
forretningsområdene: Kombinasjonen gjorde at Ferd Eiendom kunne sikre seg en meget
attraktiv eiendom i Norges oljehovedstad.
– De tøffe tidene for offshore-­
næringen åpner interessante
muligheter for en kapitalsterk
aktør som Ferd Eiendom. Dette
er bakgrunnen for at vi nå har
investert i Stokkamyrveien 15 /
Luramyrveien 64 på Forus m
­ ellom
­Stavanger og Sandnes, selv om
dette er utenfor vårt vanlige
geografiske satsningsområde, sier
Geir Karlsen, investeringssjef i Ferd
Eiendom.
Han legger til at forretnings­
området har vurdert flere
­investeringsmuligheter i ­Stavanger
og Sandnes de siste årene, men
at akkurat denne var særlig
attraktiv. Det dreier seg om en
­kombinasjonseiendom med sentral
beliggenhet midt i kjerneområdet
for olje- og gassrelatert virksomhet. Arealet er på rundt 26 000
kvadratmeter. Av dette er 5000
kvadratmeter kontorlokaler, resten
verksteds- og produksjonshaller
samt lager.
Eiendom med potensial
Etter at fallet i oljeprisene utløste
krise, innskrenkninger og ned­
bemanning i store deler av
offshore-­bransjen har det, ikke
uventet, vært en markant nedgang
i prisene på oljerelatert nærings­
eiendom i Stavanger og omegn.
Eiendommen Ferd Eiendom nå
satser på har imidlertid en solid
leietaker i Weatherford Norge.
­Selskapet er en av de største
Side 12 – Ferdmagasinet 03/2016
a­ ktørene innenfor oljeservice
på norsk kontinentalsokkel, og
morselskapet, Weatherford, er et av
de største i bransjen globalt, med
produksjonsfasiliteter i mer enn
100 land.
– Weatherford Norge leier tilnærmet hele eiendommen, med en
kontrakt som har en fortsatt løpetid på drøye 14 år. Og leieforholdet
gir oss en god løpende avkastning,
sier Karlsen.
Den fine beliggenheten, like
ved det det store kjøpesenteret
Kvadrat, med lett adkomst fra E39
og gode kollektiv­forbindelser,
åpner dessuten for alternativ
anvendelse dersom dagens bruk en
gang i fremtiden ikke lenger skulle
være aktuell.
Godt lagarbeid i Ferd
Geir Karlsen understreker at godt
og effektivt lagarbeid på tvers av
forretningsområdene i Ferd var en
avgjørende faktor bak eiendoms­
kjøpet.
– Teamet som ivaretar Ferd
Capitals olje- og gass-­investeringer
har både bransjekunnskapen og
nettverket som var nødvendig for
å vurdere de offshore-relaterte
sidene ved eiendommene vi så på.
Og ikke minst, viktig for å forstå
og vurdere virksomheten hos leietakere som allerede var på plass. De
var derfor meget verdifulle partnere i due diligence-prosessen som vi
ville gjennomføre før vi gikk inn
God handel: - Investeringen vil forhåpentligvis vise seg å være godt
timet, sier Geir Karlsen.
En attraktiv eiendom
med sentral beliggenhet, midt
i kjerneområdet for olje- og
gassrelatert virksomhet.
Ferd Eiendom
Kombinasjonseiendom: Av arealet på rundt 26 000 kvadratmeter er 5000 kvadratmeter kontorer, resten verksteds- og produksjonshaller samt lager. Foto: Rafoss Eiendom
med et så betydelig beløp som det
var snakk om her, sier han.
God handel
Ferds solide finansielle fundament
var en annen avgjørende faktor for
handelen.
– Med dagens utfordrende
markedssituasjonen oppfatter vi
bankene som mindre lystne på å
øke eksponeringen de allerede har
mot offshore-bransjen. De vurderer
risikoen som høy, og utlånsviljen er
lavere enn tidligere. Dette bidro til
at det var mindre konkurranse om
eiendommen enn vanlig i dagens
marked, og det var mulig å gjen-
nomføre det vi håper vil vise seg
å være en god handel med riktig
timing, sier Karlsen.
Lokal partner
Ferd Eiendom overtar 90,1
prosent av eierinteressene, mens
­selgeren, den lokale aktøren Rafoss
­ iendom, beholder de resterende
E
9,9 prosentene.
– Det inngår dessuten i avtalen
at Rafoss fortsatt skal ivareta de
driftsmessige sidene. Dette er en
god løsning. I og med at Ferd
Eiendom ikke har noe eget apparat
for å ivareta drift i Stavanger-­
regionen er den en fordel å ha
en lokal partner, særlig når denne
kjenner eiendommen godt fra før,
sier Geir Karlsen.
Solid leietaker: Weatherford Norge leier
tilnærmet hele eiendommen, med en
kontrakt som har en fortsatt løpetid på
drøye 14 år. Foto: Rafoss Eiendom
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 13
Ferd Eiendom
Tiedemanns Tobaksfabrik viker
for «Tiedemanns­fabrikken»
Det går mot byggestart for boligprosjektet «Tiedemannsfabrikken» på Ensjø, som er blitt
en fulltreffer blant boligkjøperne. Men først må bygningene som prosjektet har hentet
navnet fra rives.
Godt over 80 prosent av de totalt
158 boligene i prosjektet Tiedemannsfabrikken på Ensjø er solgt,
og på nyåret skal alt være klart
for byggestart. Det betyr at selve
fabrikkbygningen fra nedlagte
J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik nå
står for fall, etter at både lager og
administrasjonsbygg tidligere har
måttet gi tapt for gravemaskiner og
kranen med den tunge kulen.
– Det er på flere vis en milepæl
at vi er kommet så langt.Vi er
omtrent halvveis i utbyggingen av
Tiedemannsbyen, samtidig er dette
det første bygningsmessige arbeidet
som vi setter i gang sammen med
Side 14 – Ferdmagasinet 03/2016
Selvaag Bolig, som er kommet
inn som samarbeidspartner for de
to neste byggetrinnene, sier Carl
Brynjulfsen, direktør for Ferd
Eiendom.
Leietakerne ute
Bygget med de store fabrikk­
hallene har hatt flere midlertidige
leie­takere siden tobakksproduksjonen ble flyttet til Danmark i
juni 2008, etter at all tobakksvirksomhet var solgt til danske
Skandinavisk Tobakskompagni ni
år tidligere.
– I august flyttet de siste av
disse leietakerne ut. Nå er arbeidet
Det er på flere vis en
milepæl at vi er kommet
så langt. Vi er omtrent
halvveis i utbyggingen av
Tiedemannsbyen.
Ensjø: Tobakksfabrikken – og i bakgrunnen utsikten som
i dag bidrar til at Tiedemannsbyen er et svært attraktivt
boligområde. Etter akvarell av Marianne Andresen.
Ferd Eiendom
Tiedemannsbyen
•Boligprosjekt på Ensjø i Oslo,
på tomten etter Tiedemanns
­Tobaksfabrik.
•Totalt 1 400 boenheter i seks delfelt
skal bygges ut i løpet av ti til femten
år.
•De første tre kvartalene med
totalt 680 boliger realiseres av
et ­utbyggingsselskap der Ferd
­Eiendom og Skanska Bolig er like­
verdige partnere.
Hagekvartalet: 199 leiligheter og
rekkehus er ferdigstilt, alle bo­
enheter er innflyttet.
Petersborgkvartalet: 205 leiligheter,
i tillegg butikker og næringslokaler.
De første beboerne flyttet inn i vår,
de siste vil være på plass sommeren
2017.
Utsiktskvartalet: 251 leiligheter,
hvorav 147 er solgt. Byggestart
i høst, innflytting i 2018. De
resterende 96 leilighetene legges ut
for salg i aller nærmeste fremtid.
•For de neste to kvartalene med
rundt 330 boliger har Ferd Eiendom
valgt å inngå et 50/50-samarbeid
med Selvaag Bolig.
Tiedemannsfabrikken: Første
­prosjekt i det nye samarbeidet.
Av totalt 158 boliger er de fleste
solgt. Byggestart i januar/februar.
•De resterende 400 boligene i Tiedemannsbyen er under utvikling og
eies av Ferd Eiendom alene.
med å demontere armaturer,
ledninger og andre installasjoner i
full gang, mens selve rivearbeidene
begynner i oktober. De vil fortsette
ut året, forteller Brynjulfsen.
Han legger til at han kan forstå
at rivningen fremkaller et visst
vemod, både hos medarbeidere
med lang fartstid i Ferd og hos
andre som har hatt tilknytning til
fabrikken.
– Det er et solid og godt
industribygg. Men Ensjø skal bli
en ny og sentral boligbydel i Oslo,
og disse industrilokalene er helt
uegnet til å omgjøres til boliger.
Topp moderne anlegg
Da fabrikkbygget ble innviet i
1968 var det imidlertid industri-­og verkstedsvirksomhet som
preget Ensjø–Hovin-området.
Tiedemanns hadde kjøpt en av
de beste tomtene allerede på
1950-tallet. I første omgang ble det
reist et lagerkompleks, mens selve
produksjonen foregikk i nærheten
av Bislett – og etter hvert også fire
andre steder i byen, etter at Johan
H. Andresen sr. hadde gått i front
for en strukturrasjonalisering av
bransjen og kjøpt opp en rekke
andre fabrikker.
Behovet for et stort, moderne
og rasjonelt anlegg som kunne
samle hele produksjonsvirksomheten på ett sted ble imidlertid stadig
mer påtrengende, og tomten på
Ensjø egnet seg svært godt. Den
nye fabrikken ble bygget romslig,
med nytt og tipp topp moderne
produksjonsutstyr, og svært gode
forhold for de ansatte, som på det
Nyinnflyttet: En
ung Johan H.
Andresen sr. (til
høyre) studerer
maskinene i den
nye fabrikken
på Ensjø – der
også alt utstyr
var nytt og tipp
topp moderne.
Foto: Norsk
Folkemuseum.
«Tiedemannsfabrikken»: Boligene på tomten etter tobakksfabrikken er det første
byggetrinnet i Tiedemannsbyen som reises sammen med Selvaag Bolig, Ferd Eiendoms
nye samarbeidspartner.
Før fabrikkens tid:Tiedemanns hadde kjøpt en av
de beste tomtene på Ensjø allerede
på 1950-tallet. I første omgang ble det reist et lagerkompleks – som måtte vike da
den nye fabrikken skulle bygges. Foto: Otto Hansen,Widerøes Flyveselskap / Oslo
byarkiv.
meste var godt over 400 i antall.
Fabrikkbygningen var forøvrig
en sensasjon da den ble bygget.
Den hadde den største sammen­
hengende flaten uten søyler man
hadde sett i Norge til da, og
­dermed også de lengste dragerne.
Byggeprosjektet var et voldsomt
løft, men gjorde blant annet at hele
volumet fra H. Petterøe Tobakksfabrikk, kjøpt i 1972, kunne overføres direkte til den nye fabrikken.
Hele kjøpesummen ble dermed
tjent inn i løpet av seks måneder.
Fyrhus og egen bensinstasjon
I tillegg til arealer for produksjon
og lager omfattet komplekset både
bilverksted og egen bensinstasjon
for flåten av distribusjonsbiler. I
1971 kunne Tiedemanns også ta i
bruk et nytt administrasjonsbygg
i direkte tilknytning til fabrikken.
Arkitektene Astrup og Hellern sto
for den stramme, funksjonalistiske
utformingen av bygningskomplekset, som også omfattet et fyrhus
som blant annet skaffet varmen
som krevdes for å tørke tobakksbladene.
– Og den imponerende
skorsteinen ved fyrhuset skal bli
stående – som et varig minne om
industrivirksomheten som gjennom mange år satte sitt preg på
Ensjø, forsikrer Carl Brynjulfsen.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 15
Ferd Eiendom
Sterk interesse for
Utsiktskvartalet
Interessen for de nye boligene i Tiedemannsbyen på Ensjø
er stor. Nå følger Ferd Eiendom og Skanska opp med å legge
ut siste byggetrinn i Utsiktskvartalet for salg.
Side 16 – Ferdmagasinet 03/2016
Ferd Eiendom
Det er travle tider på Ensjø for
tiden – ikke minst i Tiedemannsbyen. Mange beboere har allerede
flyttet inn, andre steder pågår
byggearbeidene for fullt. Men
fortsatt er det prosjekter som er
i salgsfasen, og her er visningene
bra besøkt og salget jevnt og godt.
Det har det også vært gjennom
sommermånedene, som i tidligere
år har vært en stille tid.
– Flere salgstrinn er nå på det
nærmeste sluttsolgt, og vi velger
derfor å legge ut også det siste
byggetrinnet i Utsiktskvartalet for
salg. Det skjer 25. oktober, sier
prosjektdirektør Knut Tolo, som
forventer stor interesse i forbindelse med salgsstarten.
Siste del av Utsiktskvartalet
Totalt består Utsiktskvartalet av
251 leiligheter. Av de 158 som
har vært tilbudt så langt, har 155
funnet sine nye eiere.
– Det siste trinnet omfatter
tre bygninger.Vi begynner salget
av to av dem nå, med til sammen
58 boliger, og regner med å legge
ut de 35 leilighetene i den tredje
blokken før jul, sier Tolo. Han
kan også fortelle at «Tiedemanns­
fabrikken», et prosjekt litt lenger
mot nordøst på Ferd Eiendoms
areal, i likhet med Utsiktskvartalet
har slått svært godt an blant boligkjøperne.
– Det er tydelig at mange
har fått øynene opp for de unike
kvalitetene ved Tiedemannsbyen,
og ved Ensjø generelt. Dette er et
område som kombinerer urbane
egenskaper og nærhet til naturen
med sentral beliggenhet og kort
vei til det meste – egenskaper som
åpenbart har sterk appell til mange
moderne mennesker, sier han.
Bærer navnet med rette
Utsiktskvartalet ligger på et høydedrag i Tiedemannsbyen, og bærer
navnet med rette.
Balkong med perspektiver: Utsiktskvartalet bærer navnet med rette.
– Her blir det panoramautsikt
fra de høye etasjene, og dessuten
en stor felles takterrasse med 360
grader med fritt utsyn over fjorden
og byen. Og kvartalet ligger i en
rolig blindvei, med direkte tilknytning til det sentrale torget i Tiedemannsbyen, forteller Knut Tolo.
Torget skal preges av publikumsrettet virksomhet, og i desember åpner Boulangerie M, et fransk
Kvartalsstruktur
Utsiktskvartalet har en urban
kvartals­struktur, med fem bygninger på seks eller syv etasjer. Tre
av bygningene danner en u-form
rundt et romslig indre gårdsrom
med trær og grønt, noe som gir et
frodig preg.Ytterligere to lamellblokker skal reises inne i kvartalet,
det er disse som nå legges ut for
salg.
Utsiktskvartalet har en urban
kvartalsstruktur, med fem bygninger
på seks eller syv etasjer.
bakeri der man kan kjøpe ferske
bagetter og croissanter såvel som
tradisjonelt norsk bakverk. Det
blir dessuten servering både inne
og ute på torget utenfor butikken,
senere på dagen også i form av
lunsjretter. Og etter stengetid blir
bakeriet pizzeria med mulighet til
å få et glass øl eller vin. Litt utpå
vinteren åpner det en Joker-butikk
i nabolokalet.
Urban kvartalsstruktur: Blokkene langs ytterkanten av Utsiktskvartalet har
fasader der mørk tegl er hovedmaterialet, mens de mindre bygningene som ligger
skjermet på innsiden får lyse fasader og enkle former. Her blir det også barnehage.
– Her skal det også bygges en
barnehage med fire avdelinger og
et areal på 770 kvadratmeter. Ut
mot Ensjøveien blir det et mindre
næringslokale som skal romme
utadrettet virksomhet, forteller
Tolo.
Helhetlig arkitektur med
variasjon
Det er TAG arkitekter som har
stått for utformingen av Utsiktskvartalet. Arkitektkontoret har lagt
vekt på å skape bygninger med
et helhetlig uttrykk, men med en
variasjon i detaljer og material-
bruk som hindrer monotoni og
gir ­bygningene tydelig identitet.
­Blokkene langs ytterkanten av
kvartalet har fasader der mørk
tegl er hovedmaterialet, mens de
­mindre bygningene som ligger
skjermet på innsiden får lyse
fasader og enkle former, med høye
vinduer som skal understreke en
paviljongaktig karakter. Samtidig
skal fargede horisontale bånd i
fasaden styrke det h
­ orisontale
­preget, i følge a­ rkitektenes
­beskrivelse.
Åpner mot parkdrag
Den fjerde siden av gårdsrommet
i Utsiktskvartalet åpner ut mot et
kommende parkdrag.
– Dette styrker opplevelsen
av grønne og urbane kvaliteter i
skjønn forening. Dette er forøvrig
kvaliteter som er gjennomgående
for hele Tiedemannsbyen, og en
viktig del av områdets særpreg, sier
Knut Tolo.
Som i de kvartalene som
­allerede er ferdigstilt eller under
bygging, er byggherren et
­partnerskap med Ferd Eiendom
og Skanska Bolig som likeverdige
eiere, et samarbeid som for dette
prosjektet er fullført når Utsiktskvartalet står ferdig sommeren
2019.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 17
Elopak
«Hva vi gjør viser
hvem vi er»
Nye etiske retningslinjer for selskapet, medarbeiderne, leverandører og samarbeids­
partnere. En presisert og forsterket policy for å bekjempe korrupsjon. Og en egen ordning
for å ivareta varslere: Elopak styrker innsatsen for etisk adferd i alle konsernets enheter
verden over.
– Vi opplever et tøffere forretnings­
messig klima for vår internasjonale
virksomhet, og konkurransen
skjerpes stadig. Derfor er det
viktigere enn noen sinne å ha klare
standarder for etisk oppførsel, og at
disse standardene er godt kjent og
innarbeidet i organisasjonen, sier
Ph.D. Lone Hass, Chief HR and
Communications Officer i Elopak.
Nylig ble konsernets Code of
Conduct presentert i ny og oppdatert form, supplert med en egen
versjon for leverandører. Samtidig
ble det lansert en særskilt policy
mot korrupsjon, og en ny ordning
for at varslere enkelt og trygt skal
kunne si fra om misforhold og
regelbrudd når dette ikke kan
gjøres via ordinære kanaler.
Nulltoleranse for korrupsjon
– Elopak har nulltoleranse for
bestikkelser, korrupsjon og
korrupsjons­lignende forhold,
overalt og uten unntak. Det
gjelder ikke bare oss selv og
våre med­arbeidere, men også
våre l­everandører og sam­
arbeidspartnere, sier Lone Hass.
Hun legger til at dette er på
ingen måte nytt, men at den nye
antikorrupsjonspolicyen inneholder en rekke presiseringer, og
gir mer spesifikke retningslinjer
enn tidligere.
– De klare tilfellene reiser jo
vanligvis ikke mye tvil, men det
Side 18 – Ferdmagasinet 03/2016
finnes gråsoner. Medarbeidere kan
for eksempel oppleve ekstra oppmerksomhet og personlig service,
og få gaver og spesialbehandling
fra en eksisterende eller potensiell
leverandør. Da er det godt å ha
klare regler for hvor grensene går,
sier hun.
Styrke bevisstheten
Den reviderte utgaven av Code
of Conduct er viktig for å styrke
bevisstheten rundt hva som er etisk
oppførsel og hva som ikke er det.
handlinger, og at vi respekterer
internasjonale og lokale lover og
reguleringer, sier Lone Hass.
Hun understreker også at alle
Elopak-medarbeiderne har rett til
å arbeide under forhold som er
trygge og sunne, og til ikke å bli
utsatt for diskriminerende adferd
av noen art.
Skape bevissthet
Men det er ikke nok å ha gode
­retningslinjer for adferd og
avvisning av korrupsjon. Reglene
Det er ikke nok å ha gode retnings­
linjer for adferd og avvisning av korrupsjon.
Reglene må også være kjent og forstått av
alle medarbeidere.
Og dette gjelder både for selskapet
som sådan og alle medarbeidere.
– Dokumentet beskriver ansvar
og forpliktelser i forhold til ansatte,
overfor kunder, leverandører og
samarbeidspartnere, overfor samfunnet generelt, og ikke minst, vårt
ansvar for miljøet. Reglene skal
sikre at vi, som en global organisasjon, alltid og overalt søker å opptre
i samsvar med etiske standarder vi
kan stå for, at vi tar ansvar for våre
må også være kjent og forstått av
ledelse og ansatte, og integrert
i bevisstheten som et naturlig
grunnlag for daglig praksis. I høst
blir det derfor gjennomført en
kampanje for etisk oppdatering i
alle Elopaks enheter. Blant annet
kommuniseres Code of C
­ onduct
og antikorrupsjonspolicyen
­gjennom et eget e-lærings­program,
som i tillegg til å formidle
kunnskap skal engasjere til aktiv
diskusjon av etiske dilemmaer og
konkrete problemstillinger.
Vil ivareta varslere
Lone Hass understreker at alle
i Elopak skal kunne ta opp
etiske spørsmål, utfordringer og
­problemer med sine ledere, HR-­
ansvarlige eller verneombud.
– Normalt er det best å ta opp
kritiske forhold via vanlige kanaler.
Det finnes imidlertid situasjoner
hvor det er vanskelig å følge denne
fremgangsmåten. I andre tilfeller
kan det være eksterne aktører
som ønsker å si fra om uakseptabel adferd fra noen i Elopak.
For å i­vareta disse tilfellene har vi
etablert en egen «whistle­blower»funksjon; en ordning som gjør at
man enkelt og trygt skal kunne si
fra, enten det gjelder korrupsjon,
økonomiske misligheter eller
annen uetisk adferd, sier hun.
Rent praktisk er «whistle­
blower»-funksjon lagt inn på
Elopaks internasjonale nettsider.
Her er det enkelt for en varsler å
rapportere, enten anonymt, eller
med navn og e-postadresse oppgitt.
Varselet går direkte til Elopaks
advokat, og blir uansett behandlet
konfidensielt.
Krav til leverandører
Elopak stiller også krav til leverandører og samarbeidspartnere i en
egen Supplier Code of Conduct.
Elopak
– Hovedfokus her er – i tillegg
til generelle forventninger om etisk
adferd – regler om miljø, helse og
sikkerhet, sier Lone Hass.
Blant kravene som stilles er at forurensning og miljøskadelige utslipp
minimeres i både produksjon og
transport, at hensynet til biodiversitet
skal ivaretas, og at leverandøren ikke
bidrar til avskoging og uforsvarlig
skogdrift. I tillegg forventer Elopak
at nasjonale såvel som internasjonale
lover og reguleringer etterleves.
– Hva vi gjør viser hvem vi er.
Og Elopak er et globalt selskap med
høy integritet og vilje til å opptre
ansvarlig. Det skal være synlig for
alle, sier hun.
Etisk adferd: – Elopak har nulltoleranse for bestikkelser, korrupsjon og
korrupsjonslignende forhold, overalt og uten unntak, sier Lone Hass.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 19
Elopak
Hundre prosent
klimanøytral
kartong
I juni passerte Elopak en viktig milepæl: Selskapet mottok
sin CarbonNeutral-sertifisering. Det betyr at selskapet er
klimanøytralt i sine operasjoner. Samtidig muliggjør Elopak
salg av klimanøytrale kartonger.
Sertifiseringen CarbonNeutral
innebærer at Elopak nå er blitt ett
av rundt 350 selskaper, fordelt på
35 land, som kan dokumentere
at utslippene av CO2 og andre
klimagasser enten er fjernet eller
kompensert med andre utslippsreduserende tiltak. Blant medlemmene i denne eksklusive gruppen
finner vi Microsoft og Avis – og en
rekke andre store bedrifter som går
i front for å ta sitt miljøansvar.
Tiltak utenfor egen verdikjede
– Siden 2012 har Elopak hatt en
visjon om å bli et selskap der både
drift og produkter er uten negativ
miljøeffekt. Når det gjelder utslipp
av klimagasser har vi nå nådd dette
ambisiøse målet, og godt i forkant
av fremdriftsplanen. I tillegg har vi
nå lagt til rette for at våre kunder
kan kjøpe klima­nøytrale kartonger
fra oss, sier Kristian Hall, konserndirektør for miljø.
Hall understreker at Elopak
arbeider kontinuerlig for å redusere egne utslipp. Det er imidlertid
ikke mulig å drive alle ledd i produksjon, distribusjon og drift helt
utslippsfritt. For å oppnå full klimanøytralitet har konsernet derfor
engasjert seg i tiltak utenfor egen
verdikjede, dette for å kompensere
utslippene det ikke har vært mulig
å eliminere.
Side 20 – Ferdmagasinet 03/2016
Klimanøytralt: – For Elopak er det viktig at
vi tar vår del av ansvaret for å skape
lavutslippssamfunnet, sier Kristian Hall.
Beskytter
regnskog på
Borneo
Elopak støtter et prosjekt for å
beskytte Rimba Raya-regnskogen
på Borneo i Indonesia. Skogen er
et av verdens største reservoarer
for karbon – som imidlertid vil
slippe ut i atmosfæren om skogen
hugges, brennes og dreneres. Og
det skjer i foruroligende grad, til
fordel for nye palmeolje-plantasjer.
Ødeleggelse av regnskog er en av de
største enkeltkildene til utslipp av
drivhusgass, og bevaring et svært
viktig miljøtiltak.
Prosjektet er i tillegg viktig for
biodiversiteten i området, som
har så mye som 1 000 forskjellige
arter av dyr og planter på hver at
de 640 ­kvadratkilometerne som
inngår. Arealene som beskyttes
utgjør dessuten en viktig buffersone
mellom plantasjene og Tanjung Puting
nasjonalpark, der noen av de siste
gjenværende orangutangene som
lever vilt holder til.
Beskyttelsen av regnskogen
skjer på to plan: Patruljering og
vakttårn hindrer ulovlig hugst, mens
lokalbefolkningen får insentiver til å
ta vare på skogen gjennom hjelp til
å utvikle samfunnet – med tilgang
til rent vann, bedre helsetjenester
og nye arbeidsplasser. Prosjektet
oppfyller flere internasjonale
standarder for utslippsreduksjon
og beskyttelse av biodiversitet, og
dette blir verifisert av uavhengige
kontrollorganer.
Bevaring: Ødeleggelse av regnskog
er en av de største enkeltkildene til
utslipp av drivhusgass. Elopak støtter et
bevaringsprosjekt på Borneo – viktig også
for leveområdene for noen av verdens siste
ville orangutanger. Foto: Elopak
Elopak
– Og for å få en mest mulig
positiv effekt har vi valgt prosjekter
som i tillegg har gode sosiale virkninger, forteller han – og viser til at
Elopak støtter et prosjekt for bedre
og mindre forurensende kokeapparater i Uganda, og et annet for
bevaring av 65 000 hektar regnskog på Borneo (se egne saker).
Topper egen innsats
Med disse tiltakene på plass er
Elopak totalt sett blitt et klimanøytralt konsern. Tiltakene kommer
imidlertid på toppen av stor innsats
og betydelige investeringer for å
begrense egne utslipp av klimagasser.
– Vi har allerede i mange år
investert i å effektivisere energibruken i både kontorer og produksjonsanlegg. Her har vi nådd
et nivå der mye av innsparingspotensialet er tatt ut. I fjor forpliktet
konsernet seg til utelukkende å
kjøpe fornybar kraft gjennom
sertifikatsystemer som opprinnelsesgarantier. Dette omfatter alle
enheter der Elopak har finansiell
kontroll, verden over. Siden 2008
har vi redusert totalutslippet vårt
med førti prosent, sier Kristian
Hall.
Han legger til at Elopak i fjor
– som en av de første i bransjen –
også begynte å tilby drikkekartong
der belegget på ut- og innsiden er
polyetylen fra fornybar biomasse,
sertifisert gjennom hele verdikjeden. Dette til erstatning for plast
laget av fossilt råstoff.
Engasjement, og konkurranse­
fordel
– For Elopak er det viktig at vi
tar vår del av ansvaret for å skape
lavutslippssamfunnet som er nødvendig for å begrense den globale
oppvarmingen. Det finnes et
engasjement for dette hos ledelse
og styre, og blant medarbeidere i
alle de mer enn 40 landene hvor vi
har aktivitet, sier Hall.
En troverdig grønn profil er
dessuten et viktig konkurransefortrinn for Elopak. Stadig mer
Det finnes et engasjement for dette
hos ledelse og styre, og blant medarbeidere
i alle de mer enn 40 landene hvor vi har
aktivitet.
­ iljøbevisste forbrukere i et
m
økende antall markeder gjør at
drikkevareprodusenter blir opptatt
av å levere bærekraftige produkter. Det inkluderer selvsagt også
emballasjen, og her scoret drikkekartong allerede i utgangspunktet
høyt, sammenlignet med andre
alternativer, og da særlig plastemballasje.
Dokumenterbare resultater
Hall understreker imidlertid at
troverdigheten er avhengig av at
Elopak kan dokumentere at tiltakene som settes i verk virkelig har
den effekten som selskapet lover.
– Vi har derfor hele veien sam-
arbeidet med uavhengige aktører
som kontrollerer og sertifiserer det
vi gjør. Fra før av har vi ordninger
for bruken av fornybar energi, og
for tømmer fra bærekraftig skogbruk som råstoff for kartong. Og
nå er altså CarbonNeutral kommet
til. Det er en beskyttet betegnelse
som forvaltes av britiske Natural
Capital Partners. De har utviklet en
egen standard, for foreløpig finnes
ikke noen generelt akseptert ISOnorm vi kan følge. BSI Group,
British Standards Institution, har
imidlertid en alternativ standard,
PAS 2060. Og vi har valgt å følge
kravene i begge, sier Kristian Hall.
Bedre kokeapparater
i Uganda
En kraftig reduksjon av forurensende utslipp, ­mindre brannfare, mye
mindre av den sterkt helseskadelig
røken innendørs: Dette er de viktigste
effektene av The Ugandan Improved
Cookstoves Project, der Elopak har
engasjert seg som bidragsyter.
Prosjektet støtter produksjon av
enkle koke­apparater som er langt
mer effektive enn utstyret som
tradisjonelt brukes for matlaging på
lands­bygden i Uganda. Brenselforbruket reduseres med 36 prosent,
og kostnadene for en familie dermed
med et beløp tilsvarende nærmere
900 norske kroner per år. Det er et
betydelig beløp for en fattig familie.
Prosjektet omfatter også en
ordning for mikrokreditt til familier
og institusjoner, for eksempel skoler,
som ellers ikke ville ha muligheter til
å finansiere ovnene.
Og en halvering av utslippene fra
matlaging for 2,4 millioner mennesker betyr også merkbart reduserte
mengder CO2.
Bedre ovner: Elopak har valgt
utslippsreduserende tiltak som også
har gode sosiale virkninger – som
å støtte produksjonen av enkle
kokeapparater som gir både mindre
utslipp og et bedre liv for mange
mennesker i Uganda.
Foto: Elopak
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 21
Ferd Sosiale Entreprenører
Satser på nytt med
Medarbeiderne
Første gang Chris Klemmetvold forsøkte seg som sosial entreprenør, måtte han kaste inn
håndkleet. Nå har han videreutviklet konseptet, og skaper arbeidsplasser for tidligere
rusavhengige gjennom Medarbeiderne.
Tekst: Irina Lee
Chris Klemmetvold hadde egentlig
planer om å satse på politikken,
da han begynte på masterstudiet i
statsvitenskap. Ingenting ble som
planlagt etter at han våren 2011
begynte på et deltids­studium
i ­sosialt entreprenørskap ved
­Universitetet i Oslo.
Til første forelesning fikk
studentene i oppgave å definere
et sosialt problem, og finne en
bærekraftig økonomisk løsning på
problemet.
– Jeg husker at jeg satt hjemme
for å forberede meg. På kjøkkenet
ble jeg oppmerksom på at glass- og
metallemballasjen hadde hopet seg
opp. Da var det en tanke som slo
meg: «En eller annen vanskeligstilt
kunne tatt seg betalt for å hente alt
det der», forteller Chris Klemmetvold.
Rekrutterte rusavhengige
Det ble opptakten til selskapet
Panterne, som Klemmetvold
grunnla i Trondheim i 2012.
Studiet i statsvitenskap ble parkert,
mens opprettelsen av det nye
selskapet ble brukt som case under
studiet i sosialt entreprenørskap.
I begynnelsen gikk han
selv ut på gaten og rekrutterte
med­arbeidere, som var rus- og
herionavhengige. For å samle inn
glass- og metallemballasje, gikk
Klemmetvold og kollegene med en
stor tralle, fra dør til dør. Til tross
Side 22 – Ferdmagasinet 03/2016
for flinke medarbeidere og iherdig
innsats, viste det seg at det ble for
tøft å holde liv i Panterne.
– Det var feil modell, for lite
penger og for liten satsing som
gjorde at jeg brant meg ut selv, sier
Klemmetvold.
I november 2012 gjorde
­selskapet opp gjelden, og la ned
driften.
– Da vi måtte legge ned i
Trondheim gikk det nesten i svart
for meg. Jeg visste samtidig at
ideen var for god til at jeg ville gi
slipp på den, sier gründeren.
Ny start
I mars 2014 blåste ­Klemmetvold
liv igjen i selskapet, denne gangen
i Oslo. Navnet ble endret til
­Medarbeiderne. I motsetning til
tidligere rekrutterer de ikke lenger
selskapet personer som fortsatt
ruser seg, men er i dag et ordinært arbeidstilbud for tidligere
rus­avhengige. 10 av selskapets 15
ansatte har rusbakgrunn.
– Når du har klart å komme
deg ut av rusen, viser det at du er
en ressurssterk person. Du er en
person som har vært nede, og er
villig til å kjempe deg videre. Det
er kjernen i vår virksomhet.Vi
rekrutterer folk som blir lojale, og
som er glade for å ha en arbeidsplass.
Selskapet har samtidig utvidet virksomheten, og tilbyr nå
abonnement på innsamling av pant,
glass- og metallemballasje, og annet
Optimist: Gründer og daglig leder i Medarbeiderne, Chris Klemmetvold, har
store ambisjoner. – Potensialet vårt er enormt, men vi skal vokse i riktig tempo.
Nå skal vi først komme oss skikkelig på beina i Oslo, før vi tenker på utvidelse
til andre byer, sier han.
Ferd Sosiale Entreprenører
Medarbeiderne
•Selskapet ble opprinnelig stiftet av
Chris Klemmetvold i januar 2012,
og relansert som Medarbeiderne i
mars 2014.
•Ansetter personer med tidligere
ruserfaring.
•Tilbyr abonnementstjenester til
private og bedrifter for henting av
pant, glass- og metallemballasje, og
annet avfall. Har nylig også lansert
tjenesten «Lei en Medarbeider».
Verdifullt arbeid: «Vi ansetter ikke folk for å hente glass- og metallemballasje.Vi
henter glass- og metallemballasje for å ansette folk», sier Medarbeiderne. Private og
bedrifter kan tegne abonnement hos selskapet, som så langt har sysselsatt 15 personer.
Foto: Medarbeiderne
uhåndterlig avfall som lysstoffrør
og batterier, til både private husholdninger og bedrifter. I tillegg
har de nylig lanserte tjenesten «Lei
en Medarbeider», der private og
bedrifter kan leie arbeidskraft til
ulike småjobber for 349 kroner i
timen.
Medarbeiderne har også fått
drahjelp fra Franzefoss Gjen­
vinning.
– De tar imot alt avfall vi
samler inn, og har gitt oss arbeidsklær og sekker og utstyr.Vi får
­dessuten disponere en egen tomt
og en skipscontainer for lagring
på ­Alnabru, og deres daglige leder
sitter i vårt styre, sier Klemmetvold.
Fornyet tillit
For flere år siden fikk Klemmetvold og Panterne stipendstøtte fra
Ferd Sosiale Entreprenører (FSE).
Tidligere i år ble selskapet tatt inn
på Grunntrinn hos FSE.
– Støtten vi får fra Ferd er
uvurderlig, med den kompetansen
og det nettverket det innebærer.
Det å bli ønsket inn i varmen igjen
var stort for meg. Å få komme tilbake på banen, etter at jeg følte at
jeg sviktet alle i første runde, betyr
mye, sier Klemmetvold.
Forretningsutvikler
Øyvind Sandvold i FSE tror
­Medarbeiderne har et stort
­potensiale fremover.
– Selskapet klarer å motivere
og hjelpe flere ut av rusmisbruket,
og bidrar til at disse etablerer seg i
mer standardiserte A4-liv. Akkurat
nå er Medarbeiderne kun lokalisert
i Oslo, men det er ingen grunn
til at dette ikke kan startes opp
andre steder.Vi ser også et stort
­potensiale innen bedriftsmarkedet,
sier Sandvold.
Arbeidskraft: Ragnhild er en av flere som har fått jobb gjennom
Medarbeiderne. Hun jobbet som daglig leder gjennom store deler av
2015. I dag har selskapet 15 ansatte. Foto: Medarbeiderne
Tung start: I starten ble alt avfall trukket på en industritralle lånt
av Studentersamfunnet i Trondheim. Ida var blant de mange som
gjorde en innsats. Flasker ble pantet i butikken, mens glass og metall
ble dyttet for hånd i kommunens returpunkter. Foto: Medarbeiderne
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 23
Ferd Sosiale Entreprenører
Minos utvikler
unikt HMS-system
for elever
Mona Johansen har utviklet et unikt HMS-system for elever. Gjennom et avansert
IT-verktøy kan læreren, basert på egne observasjoner, fastslå hvilke elever som trenger
hjelp og hva slags tiltak som bør iverksettes.
Tekst: Irina Lee
«Den vet best hvor skoen trykker,
som har den på», sies det. Mona
Johansen har tråkket i mange par
sko, både som sosionom og pedagogiske veileder, med erfaringer
fra psykiatrisk døgnpost, arbeid
med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere samt NAV og
frivillig sektor. I tillegg har hun
vært fostermor for to ungdommer
gjennom flere år.
– I dag er jeg også åpen om at
vår familie opplevde et selvmord,
sier Mona Johansen.
Mistet lillesøsteren
I 2003 valgte lillesøsteren hennes
å ta sitt eget liv, i en alder av 27 år.
For Johansen ble det starten på en
lang reise på søken etter kompetanse og løsninger. Hun har også
brukt mye tid i Landsforeningen
for etterlatte ved selvmord (LEVE)
siden 2007, hvor hun også har hatt
styreverv.
– Jeg prøvde å finne ut hva
man kan gjøre for å forebygge
selvmord, og pløyde gjennom alt
jeg kom over av faglitteratur. Et
gjennomgående trekk var at mange
Side 24 – Ferdmagasinet 03/2016
av de som hadde hatt det tøft lenge
ikke ble fanget opp tidlig nok. Det
var et mønster jeg kjente igjen – i
møtet med fosterbarn, arbeidet i
psykiatrien og som saksbehandler i
NAV, sier Johansen.
Det ble en del av forhistorien
til hvorfor hun valgte å stiftet
selskapet Minos i 2012. Selskapet
har som mål om å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge. Intet
mindre.
– Vi vet at vi kan gjøre en
forskjell for veldig mange barn.
Men hvis vi kan bidra til å redde
ett eneste liv har vi virkelig lykkes,
sier Johansen.
Krevende spørsmål
Det viktigste hjelpemidlet i dette
arbeidet er det interaktive verktøyet OKEI, som har vært under
utvikling siden 2013.
– Mannen min er kvalitets­
revisor. I oppstartsfasen stilte han
meg masse spørsmål om hvordan
vi jobbet, hvilke rutiner som fantes
og hvordan vi kunne vite om liv
og helse var i fare. Det var egentlig
en lang rekke med kjipe spørsmål,
men det hjalp meg til å strukturere
hva vi faktisk holdt på med, sier
Johansen.
Sammen med mannen lagde
hun en skjematisk fremstillingen
av problemene hun ville løse og
tiltakene som krevdes. Her inngikk
blant annet en oversikt over hvilke
faresignaler man må se etter, barns
rettigheter, skolens plikter og hva
lovverket sier. Dette dokumentet
har senere blitt utviklet, blant annet
med støtte fra Innovasjon Norge,
til dataverktøyet OKEI.
Egne observasjoner
OKEI er laget med tanke på skole,
barnevernstjenester og andre
institusjon som jobber med barn.
Foreløpig er verktøyet utviklet
med tanke på skolebarn fra 1. til
10. klasse. Så langt er modulen mot
mobbing ferdigstilt, mens modulene for omsorgssvikt og psykisk
helse er under utvikling.
Navnet OKEI er en forkortelse
for hva programmet faktisk bidrar
til: Oppdage, Kartlegge, Etablere
tiltak og Iverksett. Alt baseres på
den voksnes observasjoner, uten at
barnet er direkte involvert. Under
kartleggingspunktet må læreren
for eksempel svare på om barnets
omsorgspersoner er observert
påvirket av rusmidler, om barnet
stadig kommer uten matpakke eller
med skitne klær, eller om barnet
sier at hun er utsatt for mobbing
på nett.
– Når alle disse opplysningene
systematiseres, gir OKEI indikasjon på alvorlighetsgrad og viser
hvilke tiltak som så iverksettes.
Programmet sørger også for at de
rette instanser blir varslet automatisk. I de alvorligste tilfellene kan
det være mistanke om vold eller
krenk­elser, som dekkes av straffeloven, og som krever umiddelbare
tiltak. I mindre alvorlige saker får
man tips om hvilke forebyggende
tiltak som kan settes inn, sier
Johansen.
Stort potensiale
OKEI prøves allerede ut på skoler
og i barnevernstjenesten i Agderfylkene. På sikt er målet å tilby
programmet som en abonnementstjeneste til alle landets kommuner.
Tidligere i år ble Minos tatt opp
på Grunntrinn hos Ferd Sosiale
Entreprenører, hvor de blant annet
Ferd Sosiale Entreprenører
Minos
•Etablert etter initiativ fra Mona
Johansen i 2012.
•Jobber for at barn og unge i vansker
får god og helhetlig hjelp.
•Har utviklet dataprogrammet OKEI,
som forenkler prosedyrer i enkeltsaker knyttet til mobbing, overgrep,
omsorgssvikt eller psykiske lidelser.
får hjelp til å videre­
utvikle forretnings­
strategien.
– Potensialet for
Minos er stort. Hvis
dette virker, tror jeg at
de fleste skoler i landet
vil være interessert i
å implementere dette
verktøyet. Tilbake­
meldingene fra de
som har testet det så
langt ha vært veldig
gode. P
­ otensialet for
­samfunnsnytten er også
svært stort, sier forretningsutvikler Øyvind
Sandvold i Ferd Sosiale
­Entreprenører.
Minos: Minos ble
stiftet i 2012 og
jobber for å bedre
oppvekstvilkårene for
barn og unge i Norge.
– Selskapet er oppkalt
etter lillesøsteren min,
Mino, sier gründer
og daglig leder Mona
Johansen.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 25
Ferd Sosiale Entreprenører
Rekordmange søkere
til Årets Sosiale
Entreprenør
Aldri før har så mange kjempet om å bli kåret til Årets Sosiale Entreprenør. – Det er
gledelig å se at nye løsninger nå rettes mot mange typer sosiale utfordringer, sier
juryleder Johan H. Andresen.
Årets jury: Direktør i Ferd Sosiale Entreprenør, Katinka Greve Leiner (bakerst), er observatør i juryen, mens de øvrige avgjør hvem som blir vinner av Årets Sosiale Entreprenør.
Fra venstre:Truls Nordby Johansen, gründer i Gammel Nok, som ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør i fjor, administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar og
Victoria Eiendom, administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke, Ferd-eier og juryleder Johan H. Andresen og Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.
Side 26 – Ferdmagasinet 03/2016
Ferd Sosiale Entreprenører
Tekst: Irina Lee
Årets Sosiale Entreprenør er en
hederspris som tildeles en sosial
entreprenør som har utviklet et
eksepsjonelt stort potensial for å
løse sosiale utfordringer i Norge. I
utvelgelsen legger juryen vekt på
innovasjon, «dobbel bunnlinje» og
vekstpotensial.
– Vinneren tilbyr en ny og
innovativ løsning, som må kunne
skape reelle og fortrinnsvis
målbare effekter. Løsningen bør
ha potensial i seg til å bli designet
slik at den kan spres til mange på
en effektiv måte og for å kunne
skape økonomiske verdier for
bærekraftig vekst, sier Ferd-eier
og juryleder Johan H. Andresen.
Hele landet
Hele 88 søkere hadde meldt seg
på konkurransen innen fristen
utløp 1. september 2016.
– Det er flere oppmuntrende
trekk. For det første er antall del-
takere rekordhøyt. For det andre
er hele Norge med – organisasjoner fra alle fylker unntatt ett har
meldt seg på, sier Andresen.
Juryen som kårer Årets Sosiale
Entreprenør er ny hvert år. I år
har Johan H. Andresen fått med
seg disse i juryarbeidet: Sissel
Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB, administrerende
direktør Christian Ringnes
i Eiendomsspar og Victoria
­Eiendom, administrerende
­direktør Vibeke Hammer Madsen
i Virke og Truls Nordby Johansen,
gründer i Gammel Nok, som ble
kåret til Årets Sosiale Entreprenør
i fjor.
Skaper arbeidsplasser
Juryen er allerede godt i gang
med arbeidet og er imponert over
mange av løsningene de har sett
så langt.
– Jeg vet ikke om det kan
kalles en trend, men vi ser at flere
enn tidligere bruker teknologi i
Årets Sosiale Entreprenør
Mitt engasjement
Tidligere vinnere:
2015: Gammel Nok
2014: Monsterbedriften
2013: Epleslang
2012: Lyk-z & døtre
2011: Noen AS
2010: Forandringsfabrikken
Navn: Kjetil
Sævareid
Alder: 47
Stilling:
Prosjektdirektør i
Aibel AS
Sosialt
engasjement:
Styre­medlem i
Foto: Øyvind Sætre/
Aibel
Stiftelsen
Gatemagasinet i
Rogaland
sine løsninger. Flere utviser også
stor kreativitet i å skape helt nye
arbeidsplasser for ungdom og folk
som nylig har innvandret, sier
Andresen.
I år er det syvende gang
Årets Sosiale Entreprenør kåres.
De fem nominerte til årets
pris kunn­gjøres 10. oktober
2016, mens vinneren utropes
under SosEnt-konferansen i
Oslo 26. oktober 2016. Årets
Sosiale Entreprenør vinner
500 000 k­ roner, mens de øvrige
­nominerte får en pengepremie på
50 000 kroner.
For mer informasjon, sjekk
sosentkonferansen.no
Fjorårets vinnere: Selskapet Gammel Nok AS ble kåret til Året Sosiale. Entprenør i 2015.
Hvordan startet ditt sosiale
engasjement?
I forbindelse med at Ferd ­involverte
seg i gatemagasinet Asfalt på
nyåret i 2009, ble jeg spurt om jeg
kunne bidra som styremedlem.
Den opprinnelige avtalen med Ferd
innebar økonomisk støtte i tre år. Det
var gledelig å kunne melde tilbake
allerede etter to år at Asfalt kunne
stå på egne ben. Siden den gang har
Asfalt vist seg å være en virksomhet
som er bærekraftig både sosialt og
økonomisk. Asfalt har likevel forblitt
en del av Ferds nettverk av sosiale
entreprenører for å kunne gi noe
tilbake og høste erfaringer fra andre
aktører i nettverket.
Hva gir det deg?
Det føles godt å kunne gi noe tilbake
til samfunnet, uten at det er veldedighet. Ved å bruke min kompetanse
innenfor organisasjonsbygging og
økonomisk styring bidrar jeg til å
skape arbeidsplasser for mennesker
som ellers ikke ville hatt mulighet til å
få seg en jobb.
Hvordan kan du bidra med din
­kompetanse?
Selv om Asfalt og Aibel er to veldig
forskjellige virksomheter, er det
likheter innenfor noen områder – for
eksempel behovet for å finne de rette
menneskene, bygge en robust organisasjon og skape strukturer for en
sunn økonomisk forretningsdrift.
Gir det mersmak?
Ja, definitivt! I utgangspunktet ble
jeg valgt inn i styret for to år, men har
siden blitt spurt flere ganger om å ta
en ny periode. Det har vært en glede å
takke ja til dette.
Ferdmagasinet 03/2016 – Side 27
Dette & Hint
Swix Sport styrker ledergruppen
– Vi ser at det ligger store mulig­
heter foran også, men også
utfordringer. Og når vi nå har fått
Tomas Holmestad med på laget,
er dette en fantastisk tilvekst for
selskapet, og en viktig styrking
av ledelsen, sier Ulf Bjerknes,
­administrerende direktør i Swix
Sport.
Holmestad begynte i den nye
jobben 1. september, og har fått
hovedansvaret for å videreutvikle
merkevaren Swix. Han inngår også
i ledergruppen, som de siste årene
i tillegg til Bjerknes har bestått av
Bjørn Krekke, Per H. Grimsrud og
Kjell M. Sunde.
Tomas Holmestad (35) er
utdannet sivilingeniør innenfor
industriell økonomi og teknologi­
ledelse, og kommer fra stillingen
som administrerende d­ irektør
for Ungdoms-OL 2016 på
­Lillehammer. Han har tidligere
erfaring fra konsulentselskapet
McKinsey & Company og Statoil
Fuel & Retail (nå Circle K Norge).
– Konsernet har de siste årene
hatt en sterk utvikling og kraftig
omsetningsvekst. Fra 405 millioner
kroner i 2008 regner vi med å nå
én milliard inneværende år. Og i
hele denne perioden har selskapet
levert solide resultater, sier Ulf
Bjerknes.
Swix Sport Gruppen er
verdens ledende leverandør av
skismøring under merkenavnene
Swix og Toko, og markedsleder
med Swix skistaver. Selskapet er
også en b­ etydelig produsent av
sportstekstiler med merkene Swix,
Styrker ledergruppen: Tomas Holmestad er blitt hovedansvarlig for merkevaren Swix.
Foto: Swix
Bavac, Ulvang og Lundhags, og
­HardRocx representerer konsern­
ets nye satsing på sykkel. Datter-
Suksess med flattoppet kartong
Første milliard av Elopaks nye
Roll Fed-kartong ble levert
tidlig i 2016. Og med den sterke
interessen den nye produktlinjen
fra verdens tredje drikkekartongprodusent møter i markedet, ligger
det an til at to milliarder blir nådd
i nær fremtid, skriver Elopaks
­konsernmagasin PakAge.
Elopak Roll Fed ble lansert i
2013 i enkelte utvalgte m
­ arkeder,
og har siden hatt en kraftig
­ekspansjon. ­Drikkevareprodusenter
i Tyskland, Slovakia, Tsjekkia,
Frankrike, Østerrike, ­Storbritannia,
Finland, Danmark, Ungarn,
Polen, Ukraina og Russland har
tatt ­Elopaks mursteinsformede
­kartonger i bruk, og Italia, USA,
Canada og Mexico er blant
­landene som snart følger etter.
Flattoppede kartonger har lenge
vært dominerende for drikkevarer som er pakket aseptisk, og
utgjør et gigantisk marked i global
målestokk. Elopaks tradisjonelle
­Pure-Pak mønekartong forbindes
først og fremst med fersktappet
melk og juice, der Elopak lenge
har en meget sterk posisjon.
Side 28 – Ferdmagasinet 03/2016
Ekte Elopak – men ikke Pure-Pak:
Roll Fed-kartongen er blitt et viktig
tilskudd til Elopaks produktportefølje.
Foto: Elopak
selskapet Original AS er ledende
i Skandinavia innenfor teamwear,
med merkevarene Kalas og Swix.
Fulldempet
nyskapning fra
Hard Rocx
Hard Rocx, Swix Sports satsing
på sykkel, lanserer en helt ny serie
fulldempere for konkurransebruk,
kalt Forza Volante. Rammen er
testet og utviklet over en toårs­
periode, og blir produsert av en av
de mest anerkjente karbonramme­
fabrikkene i verden. Nyskapningen er, som Hard Rocx-sykler
flest, definitivt high end: Forza
Volante Team får en veiledende
utsalgspris på rundt 55 000 kroner,
mens Forza Volante LTD vil koste
78 000. Syklene blir tilgjengelig
våren 2017.
Fulldempet: Hard Rocx’ nyskapning
Forza Volante LTD kommer våren 2017
– og står nok på ønskelisten hos mange
litt mer ambisiøse syklister.
Foto: Hard Rocx