Søknad om Bedriftskonto i Nordea for ungdoms– og studentbedrifter

Søknad om Bedriftskonto i Nordea for ungdoms– og studentbedrifter
(Ungt Entreprenørskap)
BEDRIFTENS NAVN:
ORGANISASJONSNUMMER:
TELEFONNUMMER:
ADRESSE:
POSTNR./STED:
E-POST:
VIRKSOMHETSTYPE/BRANSJE:
KONTAKTPERSON(ER):
SKOLE:
ANSVARLIG LÆRER:
TELEFONNUMMER ANSVARLG LÆRER:
Følgende personer (minst to) skal ha disposisjonsrett (tilgang) på konto:
1. NAVN:
FØDSELSNUMMER (11 SIFFER):
ADRESSE:
POSTNR./STED:
1. NAVN:
FØDSELSNUMMER (11 SIFFER):
ADRESSE:
POSTNR./STED:
1. NAVN:
FØDSELSNUMMER (11 SIFFER):
ADRESSE:
POSTNR./STED:
DATO/STED:
Søknaden sendes til:
Nordea Bank Norge
Att: Corporate Support Direct
Postboks 1166
0107 Oslo
Huske å sende søknaden sammen med kundeprofilskjema (finnes på nordea.no),
firmaattest (utskrift fra enhetsregisteret) og bedriftens vedtekter.