Ladda ner hela programmet för Tulldagen 2016

13 OKTOBER 2016
STOCKHOLM
Program
08.30
REGISTRERING
09.00
GEMENSAM FÖRMIDDAG
Aktuellt från Tullverket
Therese Mattsson, Generaltulldirektör
Tullverkets generaltulldirektör sammanfattar vad som händer inom tullområdet,
såväl ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv.
Stockholms internationaliseringsstrategi
Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare
ÅRETS PANTONE
Robotrevolutionen - Världshandeln i den nya maskinåldern
Stefan Fölster, Reforminstitutet
Var tionde jobb har automatiserats på 5 år samtidigt skapas helt nya yrken.
Branscher stjälps om i snabb takt till följd av digitalisering. Tillväxt sker delvis i
digitala värden som inte mäts i export eller BNP. Hur ändras då världshandeln?
Vad betyder robotisering för handelspolitik och tullväsendet? Stefan Fölster
berättar utifrån sin bok Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern.
10.30
Nu är UCC på plats – vad händer framöver?
Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket
Den 1 maj 2016 har passerat, den nya tullkodexen har börjat införas. Du får en
statusuppdatering av lagstiftningsarbetet och en inblick i kommande förändringar
som till exempel omställningen av exportproceduren.
11.30
VALBARA PASS 1
SAL A | Tillstånd enligt
nya tullkodexen
Pär Lassesson och
Linda Sideby, Tullverket
Under åren framöver kommer
Tullverket att ompröva
alla tillstånd enligt den nya
tullkodexen. Under det här
seminariet berättar Tullverket
om hur omprövningarna går
till och hur tidsplanen ser ut.
Du får också veta mer om
nya krav, både generella och
sådana som är specifika för
vissa tillståndstyper.
12.10
LUNCH
SAL B | Kompetensstandard
för tullombud
Lars Bonnevier, Swedish
Standards Institute (SIS) och
Mattias Hermansson, KGH
Customs Services
En ny CEN-standard för
tullombudens kompetens
är under framtagande, och
beräknas bli klar under 2016. På
detta seminarie får ni en inblick
i varför och hur standarden
kommit till samt hur den kan
komma att användas.
SAL C | Lär dig mer om
särskilda förfaranden
Gunilla Lindholm Felten och
Linn Yttergård, Tullverket
På det här seminariet får du
en genomgång av fördelarna
med att använda särskilda
förfaranden som aktiv förädling,
passiv förädling, tillfällig införsel
och slutanvändning. Vi går
också igenom de förändringar
som den nya tillkodexen för
med sig och som tillämpas
sedan den
1 maj 2016.
13.10
VALBARA PASS 2
SAL A | Transportmedel och
varors ankomst
Anne Törnqvist och
Jenny Jensen, Tullverket
I slutet av 2017 införs nya sätt
att anmäla transportmedel och
varors ankomst. Du får veta
mer om vad detta innebär,
bland annat berättar vi om de
platser som ersätter dagens
tullklareringsområden. Vi
fokuserar på anmälan av varors
ankomst men berör även
anmälan av transportmedel.
14.10
SAL C | Tullvärde – rätt
eller fel?
Emma Widing och
Therese Åström, Tullverket
Få en övergripande bild av
vad som utgör exportkontroll
av produkter med dubbla
användningsområden, samt
en sammanfattning och
uppdatering av EUs sanktioner
mot Ryssland och de senaste
omfattande lättnaderna inom
sanktionsregimen mot Iran.
Extra fokus på så kallad partner
screening.
Vill du lära dig mer om
tullvärde? På det här
interaktiva seminariet får du
gnugga geniknölarna och ta
ställning till olika påståenden
om tullvärde. Tullverkets
utbildare beskriver också varför
tullvärdet beräknas som det
gör. Seminariet inleds med en
kort introduktion så att även
du med mindre erfarenhet av
tullvärde kan vara med.
SAL B | Din export är
någons import
Yvonne Brycker och Anna
Folkesson,Business Sweden
SAL C | Tillstånd enligt
nya tullkodexen
Pär Lassesson och
Linda Sideby, Tullverket
Hur kan du som exportör göra
det lättare för era kunder i
utlandet att köpa just från er?
Var hittar jag information och
vägledning och vilken hjälp
kan jag få om jag råkat ut för
problem vid export? Vi ger tips
på hur ni förbereder er i god tid
för att bli så framgångsrika som
möjligt med er export.
Under åren framöver kommer
Tullverket att ompröva
alla tillstånd enligt den nya
tullkodexen. Under det här
seminariet berättar Tullverket
om hur omprövningarna går
till och hur tidsplanen ser ut.
Du får också veta mer om
nya krav, både generella och
sådana som är specifika för
vissa tillståndstyper.
VALBARA PASS 3
SAL A | Lagring av varor
Katarina Spolén och
Susanna Tiberg, Tullverket
Den nya tullkodexen för
med sig förändringar som
rör lagring av varor. Under
vintern driftsätts ett nytt
elektroniskt tullagerförfarande
och det kommer även att ske
förändringar för tillfällig lagring
under de närmaste åren. På det
här seminariet fokuserar vi på
tullager men vi beskriver också
övergripande likheter och
skillnader mellan tullager och
tillfällig lagring.
15.10
SAL B | Screening,
Exportkontroll, Sanktioner
Linda Hinas och Hanna
Björklund, Inspektionen för
Strategiska Produkter (ISP)
GEMENSAM EFTERMIDDAG
Transporttrender
Andreas Söderlind, Schenker Consulting
Den snabba teknikutvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter för
transportbranschen och vårt samhälle. Vilka trender får genomslag de kommande
10 åren och vilka nya transportlösningar är på gång att bli verklighet? Kom och få
inspiration och en insikt i de förändringar som påverkar oss alla.
Tullar är fortfarande ett problem
Maria Johem, Kommerskollegium
Kommerskollegium presenterar sin senaste rapport om tullar betydelse för företagen.
Trendspaning kring vad som händer i tullvärlden
Lars Karlsson, KGH Border Services
Få inspiration och insikt kring mycket av det som händer i tullvärlden och som kan
påverka dig som verkar globalt.
Summering / Avslut
16.00
AFTER TULL