Nya och förändrade beräkningsenheter

Nya och förändrade beräkningsenheter
Från 1 februari 2016 kommer import- och exportdeklarationerna
att börja valideras mot nya Tulltaxan. I samband med det införs
EU-gemensamma beräkningsenheter.
Tullverket • Box 12854 • 112 98 Stockholm • tullverket.se • 0771-520 520