Tullverket söker upphandlare

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, vi bidrar till ett säkert
samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att
erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd.
Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100
anställda. Generaltulldirektör är Therese Mattsson.
Tullverket söker upphandlare
Administrationsavdelningen ansvarar för Tullverkets stödverksamhet inom områdena
finansiell redovisning, upphandling och inköp, lokalförsörjning, fordonsförsörjning,
diarium och arkiv samt verksamhetsservice. Avdelningen ansvarar också för Tullverkets
miljöledningssystem.
Administrationsavdelningen består av ett ledningsstöd, fem nationella enheter och har
ca. 70 anställda.
Enheten för upphandling och inköp leder och samordnar Tullverkets inköps- och
upphandlingsverksamhet. I enhetens uppdrag ingår att utveckla effektiva inköps- och
upphandlingsprocesser. Detta innebär att genomföra avrop och upphandlingar samt
utgöra ett stöd för såväl verksamheter som avtalsförvaltare.
Enheten består av totalt 8 medarbetare som har sin geografiska placering i Stockholm,
Sundsvall och Luleå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vid upphandling är det du som upphandlare som ansvarar för hela processen från den
inledande behovs- och marknadsanalysen fram till att avtalet tecknas. Som upphandlare i
Tullverket arbetar du med flera parallella anskaffningar samtidigt och arbetar både med
större och mindre uppdrag.
I din roll som upphandlare leder och genomför du även avrop från Kammarkollegiets och
Tullverkets egna ramavtal. Avrop sker både med rangordning och förnyad
konkurrensutsättning. Du utför även direktupphandlingar och utgör ett stöd åt
verksamheten på detta område.
Tullverket anskaffningar är av varieriande slag d v s uppdragen kan vara av olika
omfattning och utgöras av varor eller tjänster eller en kombination av dessa. Tullverket
använder upphandlingssystemet TendSign och inköpssystemet Raindance.
Du har en konsultativ och stödjande roll gentemot verksamheterna. I arbetet ingår även
att ha kännedom om avtal och även att stödja avtalsansvariga i deras arbete. God
samarbetsförmåga, affärsmässighet och förmåga att arbeta självständigt är därför viktiga
egenskaper.
Då Tullverket och Administrationsavdelningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas
deltar du även i enhetens förändringsarbete där du har goda möjligheter att påverka och
utveckla verksamheten.
Vi söker dig som har:

akademisk utbildning, gärna inom ekonomi eller annan relevant utbildning som
av Tullverket bedöms som likvärdig

utbildning inom Lagen om offentlig upphandling (LOU)

minst 2 års dokumenterad kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling och
avrop inom de senaste fem åren

svenskt medborgarskap

mycket goda kunskaper i svenska, samt mycket god förmåga att uttrycka sig väl i
tal och skrift

goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande om du har:

utbildning inom relevant lagstiftning som t ex avtalslag, sekretesslag mm.

erfarenhet av stödsystem för upphandling och inköp

erfarenhet av projektledning
Personliga egenskaper
Vi söker dig, en ansvarstagande lagspelare, som arbetar effektivt både på egen hand och
med andra. Du är noggrann men har även en känsla för ”helheten”. Du är systematisk i
ditt arbetssätt med förmåga att ta initiativ, se möjligheter och nå resultat. Som person är
du engagerad med god förmåga att skapa förtroende.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt
naturligt.
För befattningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Referensnummer: PER 2015-819.
Placeringsort: Stockholm.
Resor förekommer i tjänsten.
Anställningen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning.
Innan beslut om anställning fattas kommer du att få genomgå drogtest och
säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innefattande registerkontroll kommer att
utföras.
För mer information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Tullverket med Chefspoolen. Har du några frågor,
kontakta gärna Staffan Engberg 0768-154 544,[email protected] eller
Kenneth Dietz 0732-070 322, [email protected]
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Gerhard Otterstadh, tel. 08-456 50 86 och
för Saco-S, Ingrid Bådholm, tel. 08-456 52 29.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 17 januari.
Intervjuer sker löpande. Sök tjänsten via Chefspoolens hemsida https://goo.gl/FMKKlu