Affisch

lan:
nmä
och a rp.slu.se
m
a
r
a
Prog rskapaln
e
partn
Alnarpskonferensen 2017
Äntligen betalt för svenska mervärden?!
Ett ökat konsumentintresse för närodlat
och svenskt – hur tar vi tillvara potentialen?
Deltar gör bland annat
Maria Forshufvud VD Svenskmärkning
Michael Riedel Bergendahls
Fredrik Fernqvist SLU Alnarp
Åsa Odell LRF
Erik O R Bengtsson Karlfälts gård
Otto Ramsay Kullalamm
Onsdag 25 januari 2017 kl. 13–16, därefter visning
av nya biotronen samt middag.
Välkommen med din anmälan senast 20 januari.