Ansökan om stipendium ur: A J Romans fond

1(1)
SLU ID: SLU ua 2017.3.1.5-449
BLANKETT NR 8
Fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap
Stipendiekommittén
2017
Registrator
SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Ansökan om stipendium ur: A J Romans fond
Namn: __________________________________________________________________
Pers.nr:____________________________ Examensdatum:________________________
Adress:_________________________________________________________________
(Gatuadress, postnr och ort)
E-post:_________________________________________________________________
Telefonnummer:______________________Mobilnummer:_______________________
Bankuppgifter; Bank:_____________________________________________________
Clearingnr:_________________ Kontonr:____________________________________
Sökt belopp:__________________________ Tidpunkt för resan: __________________
Jag söker även andra stipendier (utom och inom fakulteten)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ort och datum
Namnunderskrift
__________________________
__________________________