�������� ���������� �������� �������� St. Florian Parish

St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
Page/Strona 1
ˠ˨˟˧®ĵŷNJÝŗŷɟŷˡ˟ˠˤ
St. Florian Parish - Parafia Św. Floriana
2626 Poland St. Hamtramck, MI 48212; Phone / Tel. (313) 871-2778˒Fax (313) 871-5947
www.stflorianparish.org˒email: [email protected]
Office Hours˒Biuro parafialne:
Mon, Tue, Thu and Fri: 12:00 - 4:30 p.m.; Wed: 12:00- 7:00 p.m.
Masses˒Msze św.: Sat. 8:00 a.m. (P), 4:00 p.m. (E); Sun. 10:00 a.m. (P); Noon (E); 6:30 p.m. (P)
Mon. 6:30 p.m. (P); Tue. 6:30 p.m. (E); Wed. 6:30 p.m. (P); Thu.6:30 p.m. (E);
Fri. 6:30 p.m. (P)
March 29, 2015
Palm Sunday - Niedziela Palmowa
"They began to be
distressed and to say to
him, one by one, Surely it
is not I?" During this dramatic scene at the Last
Supper, we can picture
Judas Iscariot, the betrayer, trying to play up his innocence as
long as possible. He knew he had already betrayed Jesus, and
if he joined in the "who, me?" ritual, he was just putting on appearances. But what about the others? The rest of the Twelve
were deeply disturbed by the idea that they might betray Jesus.
As we know, however, when push came to shove, Peter's fear
of betraying Jesus was trumped by fear for his own life. "I do
not know this man about whom you are talking," he said in order to protect himself. But notice Peter's reaction when he realized what he'd done: "He
broke down and wept."
How different was humble Peter's response from
that of prideful Judas, who
acted as if he hadn't done
anything wrong: "Who,
me?" Both men were unfaithful to the Lord, but only
Peter immediately felt real
sorrow, what we traditionally call contrition, for his sin.
The betrayers in today's Gospel readings are not just these
two men. We also follow the crowd who hailed Jesus one day
with "hosannas!" and a week later nailed him with their angry
"crucify him!" How quickly our faith can turn fickle. For some of
us, it may be easy to condemn the crowd and Judas and Peter,
thinking that we would never do such a thing: "Who, me?" But
today, let us resolve not to be so proud as to think we are perfect disciples. Let us have the humility of Peter who wept over
his imperfections and, ultimately, repented of his sins. Only
when we acknowledge that we need God's help will we be able
to hail him and praise him as he truly deserves.
© Liturgical Publications Inc
Miłość silniejsza niż życie
Życie stanowi wielką wartość. Gotowi jesteśmy oddać za nie
pieniądze, tytuły, sławę, bogactwo... Ale nie jest ono wartością
najwyższą. Istnieje bowiem siła wyższa, mająca władzę nad
życiem. A siłą tą jest miłość. Z miłości człowiek może oddać
życie za tych, których kocha. Ojciec Kolbe w obozie zagłady
objawił potęgę tej siły, która decyduje o wielkości człowieka.
Sam dobrowolnie oddał życie za drugiego więźnia. Miłość jest
tak silna, że potrafi przezwyciężyć naturalne pragnienie życia
i oddać życie dla dobra osoby kochanej. Nie chodzi tu tylko
o świętego ojca Maksymiliana Kolbego, ale o każdego
człowieka, który ryzykując życie ratuje innych. To ryzyko,
nierozerwalnie złączone z ofiarą, świadczy o potędze jego ducha
i wielkości jego serca. Może to być żołnierz umierający w obronie
Ojczyzny, strażak ginący w płomieniach podczas akcji ratowania
zagrożonych i może to być matka lub ojciec dający życie swoim
dzieciom, godzina po godzinie, w mozolnym trudzie pracy i troski
o dom. Jezus wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową
wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście
śmierć. On podjął decyzję oddania swego życia za nas. Ukazał
tym samym tę niepojętą moc, jaka jest w sercu człowieka, jedyną
moc decydującą o jego godności — moc miłości. Ktokolwiek ceni
życie swoje więcej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic
Wielkiego Tygodnia. Będą one dla niego pełne absurdów. Wielki
Piątek ma niesłychane znaczenie dla całej ludzkości, bez
względu na to, czy ludzie o tym wiedzą czy nie. Jest to bowiem
dzień, w którym została dana odpowiedź, i to samego Boga, na
najtrudniejsze pytanie: w jaki sposób można wykorzystać życie
doczesne. Szczęśliwy człowiek, który w oparciu o miłość mądrze
rozda swe życie tym, których kocha. On już nie jest niewolnikiem
życia, on jest jego szafarzem. Trzeba podziękować Jezusowi za
objawienie tej zdumiewającej prawdy. To ona otwiera
perspektywy przed każdym, rodzącym się i umierającym. Dla
chrześcijanina, który odkrył tajemnicę potęgi miłości, Wielki
Tydzień staje się świętem. Dotyczy to zwłaszcza czasu od mszy
świętej w Wielki Czwartek do Wielkiej Niedzieli. Wszyscy
rozważając mękę Zbawiciela, winni dostrzec niepojętą moc
miłości, która potrafi rozdać życie doczesne w geście
ubogacenia tych, których kocha.
Page/Strona 2
St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
Palm Sunday
Niedziela Palmowa
Vigil: Saturday, March 28
4:00 p.m. (E) ++ Nicholas and Sophia
Stanevech, by Mergel family
7:00 p.m. (P) - Nabożeństwo uzdrowienia wewnętrznego
Sunday, March 29
Niedziela 29 marca 2015
10:00 a.m. (P) + Janina Jarubas, zam. Stanisław
+ Maria Solecka (4 rocz.), zam. rodzina
Noon (E) + Theresa Leon, by husband Stanley
6:00 p.m. (P) - Gorzkie Żale
6:30 p.m. (P) - O Boże bł. dla Victorii Szuszkiewicz
z okazji 5 urodzin, zam. mama i dziadkowie
- Za żyjących i zmarłych parafian i dobrodziejów
Poniedziałek 30 marca
6:30 p.m (P) ++ Zofia, Andrzej i Rufin Pyrek, zam. Paweł
Tuesday, March 31
6:00 p.m. (E) - Station of the Cross
6:30 p.m. (E) + Mary Ochab, by Carl & Kristie Olszewski
Środa 1 kwietnia
6:30 p.m. (P) + Irene Osiecki, zam. rodzina
Holy Thursday, April 2
Wielki Czwartek
7:00 p.m. (E/P) - Living and Dec. Priests of St. Florian
Parish
Za żyjących i zmarłych księży parafii św. Floriana
Wielki Piątek - 3 kwietnia
Holy Friday
12:30 p.m. (E) - Stations of the Cross
1:00 p.m. (E) - Good Friday Liturgy
3:00 p.m. (P) - Droga Krzyżowa
7:00 p.m. (P) - Liturgia Wielkiego Piątku
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 11:00 p.m.
Adoration at the Tomb until 11:00 p.m.
Holy Saturday , April 4
Wielka Sobota
9:00 a.m. - 4:00 p.m. - Adoracja Naj. Sakramentu
Adoration of the Blessed Sacrament
Noon - 4:00 p.m. - Blessing of Easter Baskets, every hour
Święcenie potraw wielkanocnych co godzinę
8:00 p.m. (P/E) - Liturgia Wielkiej Soboty/ Easter Vigil
- God’s Blessings upon Pope Francis
- O powołania kapłańskie i zakonne
Wielkanoc
Easter
Niedziela 5 kwietnia
Sunday, April 5
8:00 a.m. (P/E) - O zdrowie i Boże
błog. dla Leny z okazji 2 ur.,
zam. rodzina
+ Maria Ancinec, by husband
Noon (E) + Ann Marie Timpf, by Mary
Ochab and family
6:30 p.m.(P) ++ Władysława i Jan
Portka, zam. córka Anna
Happy Easter!
Wesołych Świąt!
Niedziela Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2015 Msze Św.:
10:00 a.m (P), Noon (E),
3:00 p.m. (P/E)
Nie ma Mszy Św. o godz. 6:30 p.m.
Święconka Parafialna
o godz. 4:30 p.m.
Divine Mercy Sunday
April 12, 2015
Mass: 10:00 a.m. (P),
Noon (E), 3:00 p.m.(E/P)
No Mass at 6:30 p.m.
Easter Dinner
at 4:30 p.m.
Happy Birthday Sr. Janina!
May God bless you with faith, fill you
with hope and surround you with love.
Sto lat Siostro Janino!
Drogiej Sr. Janinie z okazji urodzin składamy
serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiego Bożego błogosławieństwa
i opieki NM Panny.
Office closed
April 3 and 6, 2015
Biuro parafialne nieczynne
3 i 6 kwietnia.
Page/Strona 3
St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
Message of the Week
KAWIARENKA
Mark 14:1--15:47
W niedzielę 22 marca kawę i ciasto przygotowała:
"They began to be distressed and to say to him, one by one, Surely
it is not I?" During this dramatic scene at the Last Supper, we can
picture Judas Iscariot, the betrayer, trying to play up his innocence as
long as possible. He knew he had already betrayed Jesus, and if he
joined in the "who, me?" ritual, he was just putting on appearances.
But what about the others? The rest of the Twelve were deeply disturbed by the idea that they might betray Jesus. As we know, however, when push came to shove, Peter's fear of betraying Jesus was
trumped by fear for his own life. But notice Peter's reaction when he
realized wh at he'd done: "He broke down and wept."
How different was humble Peter's response from that of prideful
Judas. The betrayers in today's Gospel readings are not just these
two men, however. We also follow the crowd who hailed Jesus one
day with "hosannas!" and a week later nailed him with their angry
"crucify him!" How quickly our faith can turn fickle. But today, let us
resolve not to be so proud as to think we are perfect disciples. Let us
have the humility of Peter who wept over his imperfections and, ultimately, repented of his sins. Only when we acknowledge that we need
God's help will we be able to hail him and praise him as he truly deserves.
Chór dziecięcy „Florianki
Strawberry Festival 2015
Ticket Returns
Selling your Festival Tickets is a great
help in making our Festival a success.
Please remember to fill out the ticket
stubs when you turn them in with their
payment. Tickets may be dropped in the
collection basket or turned in at the rectory.
Thank you for supporting St Florian Parish through the
sale of your Festival Tickets.Festiwal Truskawkowy
dochód - $179.35
obiad ugotowały:
Maria Chochla, Marta Szczęch
Małgorzata Rydzewska,
dochód- $455.00
Your Offering - Nasze składki
Sunday, March 22 - Niedziela 22 marca 2015
Sun Looose - $805
Sun Env - $3446
Debt-$345
Cap Exp - $385
Heat -$35
CRS - $25
Liturgical Schedule: April 4/5, 2015
TIME
APRIL 4
8:00 PM
(P/E)
DOMBROWSKI
MOUBARAK
GRZELAK
ADAMUSIK
8:00 AM
(P/E)
MEJZA
WANCZYK
NOON
Loteria Festiwalowa
Zachęcamy wszystkich Parafian do aktywnego zaangażowania się w sprzedaż biletów festiwalowych. Jest to jedna z
najlepszych form podniesienia dochodu z naszego Festiwalu.
Tym którzy już sprzedali swoje bilety serdecznie dziękujemy, a osoby, którym nie udało się rozprowadzić swoich
biletów prosimy o ich zwrot do biura parafialnego albo do
koszyka w czasie niedzielnej kolekty aby użyć je podczas Festiwalu.
$50.00 – Carol Kmiecik, Mary Thomas, Pauline Wilk, Lawrence
Chomiński, Mike & Cindy Bonneau, Marcin & Monika Kosiński,
Dianne Odrobina, Lucyna Rosiak, Jan & Len Krawiec, Michael
Lacey, Halina Manka, Geroge Romanowski, Samuel Costello,
Sally Romanowski, Joseph & Helene Wanczyk, Alicja Rydel,
The Jaworskis, Ted & Susan Gray
$49.00 – Patty Olko
$20.00 – Mr & Mrs Henry Tomaszewski
$15.00 – Jadwiga Olszewska
LECTOR
6:30 pm
EME
MIERUCKI
CHOCHLA
MIERUCKI
ORLIKOWSKI
STANKIEWICZ
MĄCZKA
Pastor: Rev. Mirosław Frankowski, SChr
Associate Pastor: Rev. Lesław Prebendowski, SChr
PARISH STAFF
Parish Secretary: Mrs. Ewa Bernacki
313-871-2778
Music Director: Mr. Daniel Misteravich
313-581-3652
Sacristan: Sr. Janina Stępień
313-873-8880
Maintenance: Mr. Mariusz Osuch
313- 510-5546
Parish Council: Mr. Brian Sadowski
248-877-4703
BAPTISM: Arrangements at least 3 weeks in advance
SACRAMENT OF RECONCILIATION: Saturday: 3:00-3:45 pm
MATRIMONY: Arrangements at least six months in advance
SACRAMENT OF THE SICK: Please call the rectory any time
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly registered in
the parish. If you are not registered, please stop in at the rectory.
Please notify us of change of address.
MARK DZIEDZIC
DR. MYRON A. LEDERMAN
REALTOR®
FOOT DOCTOR TREATING:
Di
Diabetics, Painful Corns & Calluses,
Ankle and Circulation Problems
9731 Jos Campau, Hamtramck
Burial • Cremation • International Transfer
2687 Caniff, Hamtramck
Adjacent Parking
872-4076
313-365-5240
WEIR MANUEL
Direct
586-649-6736
Cell
586-822-7684
[email protected]
KROT
FUNERAL HOME
Alexandra Krot, Manager
MICHAEL LACEY
ADWOKAT
SERVING THE POLISH COMMUNITY FOR OVER 10 YEARS
Sprawy imigracyjne
Immigration
Testamenty
Estate Planning
Sprawy kryminalne
Divorce
Wykroczenia drogowe
Criminal Matters
Jazda pod wptywem alkoholu
Drunk Driving
www.CBWM.com/MDziedzic
SPEAKS POLISH
22537 Hall Road
Macomb, MI 48042
Locally Owned & Operated
David Krot, Public Relations
ATTORNEY AT LAW
Parish Member
Tel: (586) 329-1335
Fax: (586) 329-1449
Cell: (313) 399-5630
66 Market Street • Ste. 200
Mt. Clemens, MI 48043
ZBIGNIEW PETER PURZYCKI, M.D.
Internal Medicine
2627 Holbrook • Hamtramck
(313) 974-6053
Staff Member Troy Beaumont and St. John Hospital
WYPADKI SAMOCHODOWE
JURKIEWICZ
& WILK
ADWOKAT
MALGORZATA LORELLI
ZADZWON
Funeral Home
CZY NALEZY CI
SIE ODSZKODOWANIE
(313) 365-9600!"!#$%&!'()*+!,-./0!1(234(256
586-707-0607
784*(9!:!'4.2(3*;)!<.4-*5.=!,-(*9(>9.
7031 ORCHARD LAKE RD, STE 302 • WEST BLOOMFIELD, MI 48322
?*[email protected](.9!,/!A*96!"!B*4.53;4=!"!C;>.43!,/!A*96
DARMOWA KONSULTACJA
For Advertising Information,
call DAVE POLANSKY
at LPi today!
800.477.4574 ext. 6326
[email protected]
Relaxing Hot Stones
- Masaz relaksacyjny
5I[IbOWZIċKaUQSIUQMVQIUQ
5I[IbJIVSIċKPQV[SIċ
5I[IbIV\aKMTT]TQ\W_a
Ania
8P!
Wojciech Urban DVM
Oferuje troskliwa opieke weterynaryjna
i kompletne uslugi medyczne. chirurgiczne
oraz dentystyczne dla pieskow i kotkow
Eastside Veterinary Hospital
23625 Van Dyke, Warren
(pomiedzy 9 i 10 mila)
586-755-2850
BEAR’S
DELI
Formally
Deli
Still offering all Kowalski Products
313-338-3149
9405 Jos Campau at Florian • Hamtramck
Open: Mon. – Sat. 8am – 7pm
Sunday 9am – 5pm
AFFORDABLE HOUSING FOR SENIORS AGE 62 and Up*
Gratiot Woods Co-op Apartments
5500 McClellan; Detroit, MI 48235
If you are at least 62 years old and want the peace of mind that comes with
living in a secure co-op with affordable rent (30% of monthly income), then
join the members at Gratiot Woods!
Central Air & Heat • Some Utilities Included in Rent
Apartments Wired for Cable TV
Some Units Designed for the Mobility Impaired • Much, much more!
800-593-3052 • www.csi.coop
3-D-4-2 For Ad Information Call LPi Direct at 1-800-477-4574
www.4LPi.com
©2015 Liturgical Publications Inc
15-0494