ˠ˨˟˧®ĵŷNJÝŗŷɟŷˡ˟ˠˣ St. Florian Parish - Parafia Św. Floriana

St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
Page/Strona 1
ˠ˨˟˧®ĵŷNJÝŗŷɟŷˡ˟ˠˣ
St. Florian Parish - Parafia Św. Floriana
2626 Poland St. Hamtramck, MI 48212; Phone / Tel. (313) 871-2778˒Fax (313) 871-5947
www.stflorianparish.org˒email: [email protected]
Office Hours˒Biuro parafialne:
Mon, Tue, Thu and Fri: 12:00 - 4:30 p.m.; Wed: 12:00- 7:00 p.m.
Masses˒Msze św.: Sat. 8:00 a.m. (P), 4:00 p.m. (E); Sun. 10:00 a.m. (P); Noon (E); 6:30 p.m. (P)
Mon. 6:30 p.m. (P); Tue. 6:30 p.m. (E); Wed. 6:30 p.m. (P); Thu.6:30 p.m. (E);
Fri. 6:30 p.m. (P)
October 26, 2014
30h Sunday in Ordinary Time - XXX Niedziela Zwykła
"The whole law and the prophets depend on these two
commandments." The law of love. That's what Jesus came
to establish. In a religious milieu that was often marked by
legalism and scrupulosity, Jesus brought a kind of freedom. He reminded us that the laws of religion are made to
serve the
ultimate goal of
love: love for God
and love for
neighbor.
Think about
the Ten Commandments. This
classical summary of God's
rules for us can
be divided into two types of laws. First come the laws about
loving God: have no strange gods; don't take the Lord's name in
vain; honor the Sabbath. Then come the laws about loving our
neighbor: honor your parents; don't kill; don't commit adultery;
don't steal; be honest; and don't covet your neighbor's spouse
or property. When we follow the law of love that Jesus preaches
today, all of this is taken care of.
If we loved God with our whole heart, mind, and soul, for
example, there would be no room left for false gods. There
would be no bitterness or apathy leading us to disrespect God's
name or to fail to worship him as he has asked. Similarly, if we
loved our neighbors as ourselves by following the Golden Rule,
then we would naturally respect them instead of lying, killing,
coveting, or the like.
Ultimately, all the dos and don'ts of the law are just specific
guidelines describing what love looks like. This is very helpful
for those times when love doesn't come so easily to us. When
we struggle with having our heart in the right place, the Ten
Commandments give us direction. But as Jesus instructs us
today, the goal is to grow in the kind of love that naturally leads
us to want to do what's best.
©2014 Liturgical Publications Inc
Oddaj dobro, nie zło
Miłość do Boga jest miłością jedyną w swoim
rodzaju, i nie da się jej podzielić z nikim innym. A
jednak to od miłości do Boga zależy każda inna miłość.
Brak miłości do bliźnich jest oznaką „wybrakowanej”
miłości do Boga. Kochać bliźniego można wtedy, gdy się chce
więcej dobra bardziej dla kogoś niż dla siebie. Sprawdzianem
miłości bliźniego jest zupełny brak zazdrości, a nawet radość z
czyjegoś szczęścia i sukcesu. Miłość objawia się przez
zdolność do oddawania tego, co posiadamy. Chodzi o
oddawanie dobra, ale też o nieoddawanie krzywdy. Jeśli Jezus
mówi, by kochać bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że
każdy bliźni jest częścią tego samego ciała, a więc raniąc
kogoś, ranilibyśmy siebie samych. Oddawać dobro – to
pragnienie, aby ktoś był tak ceniony, jak ja sam chciałbym być
ceniony, aby ktoś był bardziej kochany niż ja, aby ktoś zyskiwał
większe znaczenie niż ja, aby inni byli bardziej chwaleni niż ja,
aby kogoś bardziej ceniono we wszystkim niż mnie. „Miłość
braterska ma w nas sprawiać, że będziemy tak kochali tych,
którzy nie są dla nas sympatyczni, jak tych, którzy są dla nas
sympatyczni” (M. D. Philippe).
Szatan skupia naszą uwagę na czyichś wadach i defektach,
Duch Święty zaś uwydatnia czyjeś zalety i dary. Możemy żyć,
nie będąc kochanymi przez bliźnich, ale nie możemy, gdy ich
nie kochamy. Miłość potrafi być równie porażająca jak śmierć, a
nawet bardziej! Święta Katarzyna Sieneńska podczas jednej z
ekstaz przeżyła śmierć mistyczną. Gdy odzyskała ziemską
świadomość, przez trzy dni płakała z tęsknoty za tym, czego
doświadczyła od Jezusa i co zobaczyła w Jego miłości do Jej
duszy! Miłość bliźniego nie może się ograniczać do jednej
osoby, choć miłość Boga zawsze ma wyłączność, bo Bóg jest
tylko jeden! Można kochać tylko jednego Boga, zaś miłość tylko
do jednego człowieka bywa grzechem bałwochwalstwa. „Każdy,
kto kocha tylko jedną osobę i nie kocha bliźniego swego,
zdradza tym samym, że jego uczucie do tej osoby jest zwykłym
przywiązaniem mającym charakter podporządkowania lub
dominacji. Na pewno zaś nie jest miłością” .
Page/Strona 2
St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
30th Sunday in Ordinary Time
Trzydziesta
Niedziela Zwykła
Vigil: Saturday, October 25
4:00 p.m. (E) + Mitchell Odrobina, by family
Sunday, October 26, Niedziela 26 października 2014
10:00 a.m. (P) - O Boże błog. i zdrowie dla Maximiliana
i Alexandry z okazji urodzin, zam. rodzina
Noon (E) + Michał Królewski, zam. Patryk
6:30 p.m. (P) ++ Leokadia i Bronisław Szymczyk, zam.
Anna i Antoni Mączka
Poniedziałek 27 października
6:30 p.m (P) - Wolna intencja
- Nabożeństwo Różańcowe
Tuesday, October 28 - St. Simon and Jude
6:30 p.m. (E) + Thersa Leon, by husband Stanley
- Rosary Devotion
Środa 29 października
6:30 p.m. (P) - Wolna intencja
- Nabożeństwo Różańcowe
Thursday, October 30
6:30 p.m. (E) + Jim Thomas, by E. and L. Ciemiega
- Rosary Devotion
Piątek 31 października
3:00 p.m. - 6.00 p.m. - Adoracja Najśw. Sakramentu
- Adoration of the Blessed Sacrament
6:00 p.m. (P) - Rosary Dev. and Reposition of the Blessed Sac.
- Nabożeństwo Różańcowe i Błog. Najśw. Sakramentem
6:30 p.m.(P) + Krystyna Mejza, zam. rodzina
Sobota 1 listopada - Wszystkich Świętych - All Saints
10:00 a.m. (P) ++ Władysława i Jan Portka oraz
++ Bronisława i Jan Mączka, zam. Anna i Antoni
Noon (E) - Living and Dec. Parishioners and Benefactors
3:00 p.m. - 3:45 p.m. - Spowiedż Św./ Confession
Vigil: Saturday, November 1
4:00 p.m. (E) - Living and Deceased priests, religious,
staff that have served St. Florian
The Commemoration
of All the Faithful Departed
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Sunday, November 2, Niedziela 2 listopada 2014
10:00 a.m. (P) + Joanna (1 rocz.) i Antoni Pasionek,
zam. rodzina
Noon (E) + Jean Kubicki, by Alex Pietrzak
6:30 p.m. (P) + Bogdan Oraczko, zam. żona z dziećmi
Śś. Szymon i Juda Tadeusz
28 października
Szymon zawsze wymieniany jest razem z
apostołami Judą Tadeuszem i Jakubem
Młodszym. Według późnych źródeł Szymon
pracował na terenie dzisiejszej Brytanii oraz w
Babilonii i Persji. Zginął męczeńską śmiercią,
prawdopodobnie razem ze św. Judą
Tadeuszem Apostołem. Jest patronem diecezji
siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.
Juda był bratem Jakuba Młodszego. Nazywany jest także
"bratem Pańskim". Juda jest autorem jednego z listów Nowego
Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Jest
patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga.
Św. Juda Tadeusz uważany jest też za patrona spraw
beznadziejnych - jest wzywany w szczególnych potrzebach. Z tego
powodu w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu
specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem
próśb i podziękowań. Jest także patronem szpitalii personelu
medycznego.
Ss. Simon and Jude
apostles - October 28
The scriptures say very little about either Simon or Jude. In the
Gospel of Luke, Simon is called a zealot. A zealot is a person of
strong beliefs and actions. In those days there was a radical group
among the Jews called Zealots. These radicals hated the Romans
for taking control of Israel. They wanted to remove the invaders by
force. However, in Simon’s case the word zealot may have meant
that he took the Jewish law very seriously. According to legends,
Simon the Zealot spread the gospel in Egypt.
In the Gospels of Matthew and Mark, Jude is called Thaddeus.
We call him Jude to distinguish him from Judas Iscariot, who betrayed Jesus. He is called the patron saint of hopeless cases.
It is believed that Jude and Simon each traveled to Persia,
where they were martyred. Their bodies were carried to Rome for
burial in St. Peter’s.
Today’s feast comes just before All Saints’ Day. There are old
customs for today that are about getting ready for “Hallowtide.” It
was once a custom today to go from door to door begging for the
ingredients for “soul cakes” which were eaten in early November
as a way to share a meal with the dead. People would sing, “For
the love of Simon and Jude, give us fixings for our food!”
God of all, on this day
we recall those who have gone before us,
leaving this world and joining you forever.
Help us to remember
that we are never alone.
For even when we feel lost in our walk
with you, we have a cloud
of believers surrounding us,
cheering us on.
May your saints guide us with their words,
inspire us with their example,
and bring us to holiness with their prayers.
Most of all, give us the desire to be saints ourselves,
to know, love and serve you in this life,
and enjoy you forever in the next,
fulfilling the purpose for which you created us.
Amen.
St. Florian Parish - Parafia św. Floriana, Hamtramck
PAPAL MASS
MSZA PAPIESKA 19 X 2014
Page/Strona 3
All Saints Day, Saturday, November 1
Mass Schedule
10 am Polish Noon English
Wszystkich Świętych Sobota 1 listopada
Plan Mszy Św.:
10:00 am (P) i 12:00 pm (E)
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Wspólna modlitwa i różaniec za wszystkich naszych zmarłych w
niedzielę 2 listopada 2014 o godz. 3:00 p.m.
na Cmentarzu Mt. Olivet.
All Souls Day Scripture and Rosary Service
for Dec. Parishioners and Benefactors, Family and Friends
Sunday, November 2, 2014 at 3:00 p.m.
Mt Olivet Cemeter - Chapel in New Section
Mt. Olivet Cemetery
Liturgical Schedule: November 1/2, 2014
TIME
Sunday Offering - October 19 , 2014
Składka niedzielna 19 X 2014
Loose Sun - $1210
Env Sun - $2507
Debt - $15
Heat - $175
Cap Exp - $100,
Missions Loose - $549
Mission Env - $805
LECTOR
EME
4:00 pm
GOGA
MCCRANDAL
DEACON
10:00 am
RYDZEWSKA
KOPER, M
CHOCHLA
MIERUCKI
NOON
LIM
GEROMIN
GEROMIN
6:30 pm
GRZELAK
Pastor: Rev. Mirosław Frankowski, S.Chr.
Associate Pastor: Rev. Lesław Prebendowski, S.Chr.
Church donation - Ofiara na kościół
$200.00 - Mary Ochab in gratitude for God’s
Blessings
KAWIARENKA
W ubiegłą niedzielę 19 X kawa i kremówki papieskie zostały
przygotowane przez :
Szkołę J. Polskiego
- Klasa Pierwsza
dochód wyniósł $535
PARISH STAFF
Parish Secretary: Mrs. Ewa Bernacki
313-871-2778
Music Director: Mr. Daniel Misteravich
313-581-3652
Sacristan: Sr. Janina Stępień
313-873-8880
Maintenance: Mr. Mariusz Osuch
313- 510-5546
Parish Council: Mr. Brian Sadowski
248-877-4703
BAPTISM: Arrangements at least 3 weeks in advance
SACRAMENT OF RECONCILIATION: Saturday: 3:00-3:45 pm
MATRIMONY: Arrangements at least six months in advance
SACRAMENT OF THE SICK: Please call the rectory any time
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly registered in
the parish. If you are not registered, please stop in at the rectory.
MARK DZIEDZIC
REALTOR®
DR. MYRON A. LEDERMAN
FOOT DOCTOR TREATING:
Di
Diabetics, Painful Corns & Calluses,
Ankle and Circulation Problems
9731 Jos Campau, Hamtramck
Burial • Cremation • International Transfer
2687 Caniff, Hamtramck
Adjacent Parking
872-4076
313-365-5240
WEIR MANUEL
Direct
586-649-6736
Cell
586-822-7684
[email protected]
www.CBWM.com/MDziedzic
SPEAKS POLISH
22537 Hall Road
Macomb, MI 48042
Locally Owned & Operated
KROT
FUNERAL HOME
Alexandra Krot, Manager
MICHAEL LACEY
ADWOKAT
SERVING THE POLISH COMMUNITY FOR OVER 10 YEARS
Sprawy imigracyjne
Immigration
Testamenty
Estate Planning
Sprawy kryminalne
Divorce
Wykroczenia drogowe
Criminal Matters
Jazda pod wptywem alkoholu
Drunk Driving
David Krot, Public Relations
ATTORNEY AT LAW
Parish Member
Tel: (586) 329-1335
Fax: (586) 329-1449
Cell: (313) 399-5630
66 Market Street • Ste. 200
Mt. Clemens, MI 48043
ZBIGNIEW PETER PURZYCKI, M.D.
Internal Medicine
2627 Holbrook • Hamtramck
(313) 974-6053
Staff Member Troy Beaumont and St. John Hospital
JURKIEWICZ
& WILK
Funeral Home
(313) 365-9600!"!#$%&!'()*+!,-./0!1(234(256
WYPADKI SAMOCHODOWE
Wojciech Urban DVM
ADWOKAT
MALGORZATA LORELLI
Oferuje troskliwa opieke weterynaryjna
i kompletne uslugi medyczne. chirurgiczne
oraz dentystyczne dla pieskow i kotkow
ZADZWON
CZY NALEZY CI
SIE ODSZKODOWANIE
Eastside Veterinary Hospital
586-707-0607
784*(9!:!'4.2(3*;)!<.4-*5.=!,-(*9(>9.
7031 ORCHARD LAKE RD, STE 302 • WEST BLOOMFIELD, MI 48322
?*[email protected](.9!,/!A*96!"!B*4.53;4=!"!C;>.43!,/!A*96
DARMOWA KONSULTACJA
23625 Van Dyke, Warren
(pomiedzy 9 i 10 mila)
586-755-2850
Relaxing Hot Stones
- Masaz relaksacyjny
5I[IbOWZIċKaUQSIUQMVQIUQ
5I[IbJIVSIċKPQV[SIċ
5I[IbIV\aKMTT]TQ\W_a
Ania
8P!
AFFORDABLE HOUSING FOR SENIORS AGE 62 and Up*
Gratiot Woods Co-op Apartments
5500 McClellan; Detroit, MI 48235
If you are at least 62 years old and want the peace of mind that comes with
living in a secure co-op with affordable rent (30% of monthly income), then
join the members at Gratiot Woods!
Central Air & Heat • Some Utilities Included in Rent
Apartments Wired for Cable TV
Some Units Designed for the Mobility Impaired • Much, much more!
800-593-3052 • www.csi.coop
3-D-4-2 For Ad Information Call LPi Direct at 1-800-477-4574
www.4LPi.com
©2014 Liturgical Publications Inc
15-0494