הנפקת תעודת לידה - רשות האוכלוסין וההגירה

‫תחום‪:‬‬
‫מרשם‬
‫נושא‪:‬‬
‫תיקון מקום הלידה‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪01.06.2012‬‬
‫‪0B‬‬
‫נוהל תיקון מקום הלידה‬
‫כללי‬
‫‪1B‬‬
‫‪.1‬‬
‫רישום מקום הלידה ברישום ראשון‬
‫‪ 1.1‬מקום הלידה ירשם על פי מסמך נסיעה אתו הגיע הנרשם לארץ‪ .‬יש לרשום את הישוב‬
‫והמדינה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬במידה ובמסמך הנסיעה שעימו נכנס לארץ רשום רק ישוב או מחוז של מקום לידתו יש‬
‫לשאול את הנרשם לשם המדינה בתחומה נמצא הישוב‪/‬מחוז בעת לידתו ולפעול עפ"י‬
‫סעיף ‪ 2.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ 1.3‬במידה והנרשם מוסר כי הישוב בו נולד נמצא עתה או היה בעת לידתו‪ ,‬תחת ריבונות של‬
‫מדינה אחרת‪ ,‬ולא הארץ הרשומה בדרכונו‪ ,‬יידרש להמציא ראיות ואם הראיות מאשרות‬
‫את טענתו תרשם שם המדינה כפי שהיה בעת לידתו‪ .‬באם לא המציא המבקש ראיות‬
‫מתאימות‪ ,‬יירשם בהסכמתו שם היישוב בלבד )על פי הצהרה ראשונית(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיקון מקום הלידה לפי בקשת התושב‪.‬‬
‫‪ 2.1‬המבקש ממציא תעודת לידה או תעודה ציבורית אחרת המוכיחה את טענתו‪ ,‬תאושר‬
‫בקשתו‪.‬‬
‫‪ 2.2‬במקרים בהם נרשם עיר הלידה בתיק האישי והפונה טוען לארץ לידה השונה מהרשום‬
‫במרשם‪ ,‬ניתן להיעזר בספרי גיאוגרפיה או היסטוריה או לקבל אישור מהתאחדות‬
‫העולים של הארץ בה נולד או מיד ושם באמצעות המטה או להיעזר באינטרנט לבדיקת‬
‫המידע‪ ,‬כי הישוב אותו מבקש הנרשם לרשום כמקום לידה‪ ,‬היה תחת ריבונות אותה‬
‫מדינה בשנת הלידה‪.‬‬
‫‪ 2.3‬עולים מברית המועצות לשעבר אשר נולדו קודם התפרקותה )בשנים ‪(1992-1990‬‬
‫מקום הלידה שיירשם הינו בריה"מ ולא המדינה לאחר התפרקותה‪ ,‬גם אם הומצה ת‪.‬‬
‫לידה מהמדינה כאסמכתא‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בקשה להשלמת עיר לידה – מפורט בנוהל השלמת עיר לידה למי שנולד בחו"ל מספר‬
‫‪.2.5.0002‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנוהל מטפל בתיקון מקום לידה של אזרח ‪ /‬תושב‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תיקון מקום לידה יתאפשר כאשר תושב‪/‬אזרח טוען כי מקום הלידה שלו‪ ,‬הרשום במרשם אינו‬
‫נכון והוא מבקש לתקנו ויש בידיו תעודה ציבורית המעידה כי הרישום לא היה נכון‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫מרשם‬
‫נושא‪:‬‬
‫תיקון מקום הלידה‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫א‪.‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪01.06.2012‬‬
‫מטרת הנוהל‬
‫‪2B‬‬
‫לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לתיקון מקום הלידה לתושב‪/‬אזרח‪ ,‬ארץ הלידה ו‪/‬או ישוב‬
‫)עיר( הלידה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תנאים ודרישות‬
‫‪3B‬‬
‫על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים‪:‬‬
‫ב‪ .1.‬נוכחות אישית‪.‬‬
‫ב‪ 1.1.‬בבקשה לבגיר‪ ,‬נוכחות אישית חובה בלשכה‪.‬‬
‫ב‪ 1.2.‬בבקשה לקטין‪ ,‬נוכחות שני ההורים בלשכה חובה‪.‬‬
‫ב‪ 1.3.‬בבקשה לקטין שמלאו לו ‪ 16‬שנה‪ ,‬נוכחות הקטין חובה יחד עם הוריו‪.‬‬
‫ב‪ 2.‬מילוי טופס בקשה לתיקון תאריך הלידה )מר‪(3/‬‬
‫ב‪ 3.‬הצגת תעודת הזהות‪.‬‬
‫ב‪ 3.1.‬בבקשה לבגיר‪ ,‬הצגת תעודת הזהות של המבקש‪.‬‬
‫ב‪ 3.2.‬בבקשה לקטין‪ ,‬הצגת תעודת הזהות של שני ההורים‪.‬‬
‫ב‪ 3.3.‬בבקשה לקטין מגיל ‪ 16‬ומעלה הצגת תעודת הזהות של שני ההורים ושל הקטין‪.‬‬
‫ב‪ 4.‬מסירת תמונה‪ ,‬חדשה‪ ,‬עדכנית‪ ,‬חזותית וצבעונית‪ ,‬להחלפת תעודת הזהות בעקבות‬
‫תיקון תאריך הלידה‪.‬‬
‫ב‪ 5.‬ברישום ראשון‪ ,‬בנוסף לנ"ל יש להגיש בקשה למתן תעודת זהות ראשונה ולצרף שתי‬
‫תמונות חדשות‪ ,‬חזותיות‪ ,‬עדכניות‪ ,‬זהות וצבעוניות‪.‬‬
‫ב‪ 6.‬מסירת דרכון ישראלי‪ ,‬במידה ויש דרכון ישראלי בר‪-‬תוקף‪.‬‬
‫ב‪ 7.‬הצגת אסמכתאות מקוריות או "העתק נאמן למקור"‪ ,‬לתיקון מקום הלידה‪ ,‬באחת השפות‬
‫הרשמיות )עברית‪ ,‬ו‪/‬או ערבית(‪ ,‬בשפה אחרת נדרש תרגום נוטיריוני לעברית‪,‬‬
‫האסמכתאות המוגדרות כ"תעודה ציבורית" להלן‪:‬‬
‫ב‪ 7.1.‬תעודת לידה מקורית מאושרת ומאומתת‪ ,‬או‬
‫ב‪ 7.2.‬דרכון‪/‬תעודת מעבר איתם עלה‪/‬נכנס לארץ‪ ,‬או‬
‫ב‪ 7.3.‬פסק דין הצהרתי מבית משפט ‪ -‬במידה ואין למבקש מסמכים או שבוצע‪/‬ה בעבר‬
‫השלמת או תיקון תאריך הלידה‪.‬‬
‫ב‪ 7.4.‬עולים‪ ,‬שאינם יכולים להמציא תעודת לידה ומציגים תעודת זהות שהוצאה קודם‬
‫עלייתם מהמדינה בה נולדו‪ ,‬יש לקבל אישור המטה לתיקון המבוקש‪.‬‬
‫ב‪8.‬‬
‫השירות אינו כרוך בתשלום אגרה‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫מרשם‬
‫נושא‪:‬‬
‫תיקון מקום הלידה‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫‪4B‬‬
‫דף ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪01.06.2012‬‬
‫הליך הטיפול‬
‫ג‪1.‬‬
‫עובד הרשות המקבל את הבקשה לתיקון מקום הלידה‪ ,‬יזהה את המבקש‪:‬‬
‫ג‪ 1.1.‬בבקשה של בגיר‪ ,‬עפ"י תעודת הזהות שלו‪ ,‬יש לוודא כי תעודת הזהות שברשותו‬
‫הנה תעודת הזהות האחרונה שנופקה‪.‬‬
‫ג‪ 1.2.‬בבקשה של קטין‪ ,‬יש לזהות הקטין עפ"י תעודות הזהות של שני ההורים‪ ,‬ובמידה‬
‫ונופק לקטין תעודת זהות‪ ,‬חובה לזהותו בנוסף גם עפ"י תעודת הזהות שלו‪.‬‬
‫ג‪ 1.3.‬יוודא הצגת דרכון בר‪-‬תוקף של המבקש או הקטין‪.‬‬
‫ג‪2.‬‬
‫עובד הרשות יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה לשינויים השלמות ותיקונים במרשם‪.‬‬
‫ג‪3.‬‬
‫עובד הרשות יבדוק את האסמכתאות המצורפות לתיקון תאריך הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 3.1.‬יש לוודא כי האסמכתאות מקוריות או "העתק נאמן למקור" ומאומתות‪ ,‬בשפות‬
‫הרשמיות )עברית ו‪/‬או ערבית( או מתורגמות בתרגום נוטריוני לעברית‪.‬‬
‫ג‪ 3.2.‬כאשר מדובר ב"המצאה מאוחרת" של תעודת לידה‪ ,‬או במקרים שבהם הוכח‬
‫שהלידה נרשמה רשמית בתהליך של "רישום מאוחר"‪ ,‬יש לבדוק את אותנטיות‬
‫התעודה ולאשר על פיה את תיקון מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 3.3.‬מסמכים ותעודות שלא יתקבלו כאסמכתא לתיקון מקום הלידה הינם אישורים‬
‫שניתנו על ידי רשויות שונות המתבססים על רישום של לידה‪ ,‬כאשר הרישום בוצע‬
‫שנים לאחר הלידה‪ ,‬על סמך תצהירים שניתנו על ידי מכרים‪ .‬וזאת גם אם התעודה‬
‫נושאת את הכותרת תעודת לידה "‪ "BULLETIN DE NAISSANCE‬או תמצית‬
‫מרישום מספר הלידות "‪ "EXTRAIT D`ACTE DE NAISSANCE‬בדיקת הנושא‬
‫העלתה כי ישנם מספר דרכים להשגת תמצית מספר לידות ובינהם תצהיר על פי‬
‫רישום פנימי בקהילה היהודית‪ ,‬וכן על פי עדותם של אנשי הקהילה‪ ,‬ולכן את‬
‫הראיות בכל מקרה ומקרה יש להציג בפני בית משפט מוסמך בישראל‪.‬‬
‫ג‪ 3.4.‬תעודה או תמצית‪ ,‬שניתנו על ידי רשויות שאינן מוסמכות‪ ,‬או שאינן מתבססות על‬
‫ספרי הלידות‪ ,‬או מסמכים שבדיקתם מראה כי יש חשש שתוקנו או זוייפו – לא‬
‫יתקבלו כאסמכתא לתיקון מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪5.‬‬
‫בקשה לתיקון מקום הלידה של קטינים יש לבדוק בנוסף‪,‬‬
‫ג‪ 5.1.‬יש לוודא שהבקשה הוגשה על ידי שני הורי הקטין‪ ,‬כאמור בסעיף ג‪1.‬‬
‫ג‪ 5.2.‬יש לוודא כי שני ההורים חתמו על הבקשה‪.‬‬
‫ג‪6.‬‬
‫עובד הרשות יבדוק את התיק האישי והמבקש ויוודא של שאין בקשה קודמת לתיקון‬
‫מקום לידה‪ ,‬או שאין מידע בתיק העומד בסתירה לתאריך מקום המבוקש כתיקון‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫מרשם‬
‫נושא‪:‬‬
‫תיקון מקום הלידה‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫ג‪7.‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪01.06.2012‬‬
‫סיכום תיק בקשה לתיקון מקום הלידה‬
‫ג‪ 7.1.‬חובה לבדוק את התיק האישי של הבגיר‪/‬הקטין ואת קובץ המרשם הממוחשב‬
‫ולערוך סיכום תיק לגבי הבקשה לתיקון מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 7.2.‬יש להעביר הסיכום והמלצה לבעל תפקיד מרכז‪/‬סגן מנהל‪/‬מנהל הלשכה למתן‬
‫החלטה האם ניתן לאשר או לדחות את הבקשה‪.‬‬
‫ג‪8.‬‬
‫אישור הבקשה לתיקון מקום הלידה‪:‬‬
‫ג‪ 8.1.‬במידה ואושרה הבקשה )כאמור בסעיף ג‪ (7.2.‬יש לרשום את ההחלטה בטופס‬
‫הבקשה לתיקון מקום הלידה של המבקש ואת תאריך אישור הבקשה ועל המאשר‬
‫לחתום עליה‪.‬‬
‫ג‪ 8.2.‬יש לתקן את מקום הלידה בשאלון הרישום‪ ,‬להוסיף חתימה ותאריך הביצוע‪.‬‬
‫ג‪9.‬‬
‫יש להכנס לשירות עדכונים במערכת אביב תיק אדם – עדכון מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 10.‬יש לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות‪ .‬במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם‬
‫לנוהל טיפול בהגבלה מספר ‪.1.2.0001‬‬
‫ג‪ 11.‬באם הכתובת שונתה בצע את השינוי‪/‬תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען‪/‬כתובת מספר‬
‫‪.2.13.0001‬‬
‫ג‪ 12.‬לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים ג‪ 1.‬עד ג‪ 11.‬יש‪:‬‬
‫ג‪ 12.1.‬לעדכון את מקום הלידה במערכת אביב‪ ,‬בסוג עדכון "תיקון"‪.‬‬
‫ג‪ 12.2.‬להנפיק תעודת זהות חדשה‪ ,‬ו‪/‬ספחים להורים של הקטין‪.‬‬
‫ג‪ 12.3.‬לתקן את מקום הלידה בדרכון‪ ,‬במידה ומחזיק בדרכון ישראלי‪.‬‬
‫ג‪ 12.4.‬למסור את התיעוד למבקש או לשלוח בדואר רשום‪.‬‬
‫ג‪ 12.5.‬יש לתייק בתיק האישי את צילומי האסמכתאות לאחר הטבעת החותמת‪" :‬העתק‬
‫נאמן למקור" או ההצהרה בכתב או התצהירים וטופס הבקשה להשלמת או לתיקון‬
‫מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 12.6.‬יש לתייק את התיק בארכיב הלשכה‪.‬‬
‫ג‪ 13.‬דחיית הבקשה לתיקון מקום הלידה‬
‫הבקשה תידחה על ידי מנהל הלשכה או מי שהוסמך לכך בלשכה במקרים הבאים‪:‬‬
‫ג‪ 13.1.‬במידה ובוצע תיקון עיר לידה בעבר‪ ,‬יש לדחות את הבקשה במכתב דחייה מנומק‬
‫ולהפנות את המבקש להוכיח את מקום הלידה מול הרשות הרלבנטית או‬
‫להמצאת פסק דין הצהרתי מבית משפט‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫מרשם‬
‫נושא‪:‬‬
‫תיקון מקום הלידה‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪2.5.0001‬‬
‫דף ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪01.06.2012‬‬
‫ג‪ 13.2.‬במידה והמסמך שהוצג כאסמכתא אינו אמין‪ ,‬יש לדחות את הבקשה במכתב‬
‫דחייה מנומק ולהפנות את המבקש להוכיח את מקום הלידה מול הרשות‬
‫הרלבנטית או להמצאת פסק דין הצהרתי מבית משפט‪.‬‬
‫ג‪ 13.4.‬יש לרשום את ההחלטה בטופס הבקשה להשלמת מקום הלידה של המבקש או‬
‫הקטין‪/‬הקטינים‪ ,‬ואת תאריך דחית הבקשה ולחתום עליה‪.‬‬
‫ג‪ 13.5.‬יש למסור למבקש מכתב דחייה מנומק ולציין בו איזו אסמכתא ניתן להציג על מנת‬
‫שניתן יהיה לתקן את מקום הלידה‪.‬‬
‫ג‪ 14.‬טיפול בערעור על החלטה‬
‫ג‪ 14.1.‬באם הוגש ערעור על דחיית הבקשה‪ ,‬יועבר התיק‪ ,‬בצירוף גליון רישום והערות‬
‫פקיד הרשות‪ ,‬לממונה מרשם ודרכונים במטה להחלטה‪.‬‬
‫ג‪ 14.2.‬לאחר שיוחזר התיק מהמטה יש לבצע את החלטת ממונה מרשם ודרכונים‪.‬‬
‫ג‪ 15.‬במידה והומצא פס"ד הצהרתי מבית משפט יש להודיע למבקש שהתיקון יבוצע לאחר‬
‫שיעברו ‪ 45‬יום מיום הוצאתו‪.‬‬
‫ג‪ 16.‬אם נטען כי יש דחיפות לרישום התיקון‪ ,‬יש לברר מול המטפל בתיק בלשכה המשפטית‬
‫האם ניתן לרשום את התיקון קודם לכן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪5B‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪6B‬‬
‫החוק וסעיפיו‬
‫ד‪1.‬‬
‫סעיפים ‪)2‬א(‪ 19 ,5 ,3 ,‬לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה – ‪1965‬‬
‫ד‪2.‬‬
‫סעיף ‪ 12‬לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‬
‫נספחים‬
‫ה‪ 1.‬בקשה לשינויים‪ ,‬השלמות תיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין )מר‪(3/‬‬
‫ה‪ 2.‬בקשה להארכת תוקף דרכון ולשינויים בדרכון‪/‬תעודת מעבר )דר‪(2/‬‬
‫ה‪ 3.‬מכתב דחייה מנומק למבקש )מר‪(65/‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.5.0001‬‬