מקץ (תשע"א)

‫גיליון מס' ‪5‬‬
‫בס"ד‪ ,‬ג' בטבת‪ ,‬ערש"ק פרשת "ויגש" תשע"א‪.‬‬
‫שיעורו של הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט''א‬
‫''אור'' או ''אור''‬
‫סיפור זה סיפר רבה של צרפת הגר"י‬
‫א‪.‬‬
‫שגורה היא בפי כולם מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל העומדת במרכזו של חג החנוכה השנויה בגמ'‬
‫שבת כא‪ ,‬ב‪ ,‬תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו‪ ,‬והמהדרין נר לכל אחד ואחד‪ ,‬והמהדרין מן המהדרין‪,‬‬
‫בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמו נה‪ ,‬מכאן ואילך פוחת והולך‪ ,‬ובית הלל אומרים יום ראשון יהודי מסורתי נוסע במכוניתו‬
‫מדליק אחת‪ ,‬מכאן ואילך מוסיף והולך‪.‬‬
‫ברחובות פריז הסואנים‪ ,‬וכמו רבים‬
‫סיטרוק שליט"א‪.‬‬
‫מחפש חניה‪ .‬הוא מקיף את הרחובות‬
‫הרי שנחלק כאן דין ההדלקה לשלושה‪ ,‬שהדין הבסיסי הינו הדלקת נר אחד עבור כל אנשי הבית‪,‬‬
‫והמהדרין מדליקים נר לכל אחד ואחד מבני הבית‪ ,‬ודין נוסף נאמר כאן‪ ,‬שאין לו אח ורע בשאר דיני‬
‫והלכות הזמן‪ ,‬והוא ''מהדרין מן המהדרין''‪ .‬והיינו תוספת הידור על גבי הידור ע''י הוספת נרות בכל יום אפס מקום‪ ,‬כל החניות תפוסות ואין‬
‫ויום מימי החנוכה‪ ,‬אלא שבסדר ההדלקה שבכל יום ויום נחלקו בית שמאי ובית הלל האם מוסיף והולך ‪ -‬ברירה כי אם להסתובב שוב ושוב עד‬
‫שבכל יום ויום שעובר מדליקים נר נוסף‪ ,‬או פוחת והולך ‪ -‬שביום הראשון מדליק שמונה נרות ומכאן‬
‫שיתפנה מקום חניה‪ .‬עוברות דקות‬
‫ואילך פוחתים בכל יום מימי החנוכה נר אחד מסך הנרות שהדליקו ביום הקודם‪.‬‬
‫הסמוכים למקום עבודתו אך לשווא‬
‫ארוכות‪ ,‬הוא מקיף את האזור שוב‬
‫ושוב אך נראה שכל המכוניות קנו‬
‫ובביאור מחלוקתם מצינו שנאמר בגמ' שם ב' ביאורים‪ :‬חד אמר טעמא דבית שמאי כנגד ימים הנכנסין‪,‬‬
‫הלל‬
‫וטעמא דבית הלל כנגד ימי ם היוצאין‪ ,‬וחד אמר טעמא דבית שמאי כנגד פרי החג‪ ,‬וטעמא דבית‬
‫להם שביתה במקומם‪ .‬בעת צרתו‬
‫דמעלין בקודש ואין מורידין וע''ש‪.‬‬
‫עושה הוא דבר שלא עשה זמן רב‬
‫ופונה לאלוקיו‪ .‬וכך הוא אומר ריבונו‬
‫והנה מה שנתבאר בגמ' שיסוד מחלוקתם היא האם ההדלקה היא כנגד הימים הנכנסים או היוצאים‬
‫דורש עיון‪ ,‬שמה נתינת טעם יש בדבר‪ ,‬שלא נתפרש כלל מהו סלע מחלוקתם בזה האם הולכים אחר סך‬
‫הימים הנכנסין או היוצאין‪ .‬וקל יותר להבין את משמעותו של הפי' השני שנתבאר בגמ' האם צורת‬
‫ולא תמיד נשמע לתורתך‪ ,‬אך אם‬
‫ההדלקה נקבעה כנגד פרי החג וממילא פוחת והולך‪ ,‬או שמוסיף והולך כיון שמעלים בקודש ואין‬
‫תעזור לי למצוא חניה אקבל על‬
‫מורידים‪ ,‬ששתי סיבות הללו באות הן כנתינת טעם להוספת הנרות או להפחתתם‪.‬‬
‫של עולם אני יודע שאני רחוק ממך‬
‫עצמי מהיום והלאה בכל שבת לבקר‬
‫ב‪.‬‬
‫ואף לטעם זה אין מובן‪ ,‬שבפשוטו אין כאן נתינת טעם כלל אלא גזירת הכתוב היא‪ ,‬שכן מצינו ששמונת‬
‫ימי החנוכה נקבעו בתקנת חכמים כנגד שמונת ימי חג הסוכות בדברים הרבה‪ ,‬שחג הסוכות הוא החג‬
‫היחידי ממועדי ישראל מן התורה המונה שמונה ימים‪ ,‬וכך הוא גם חג החנוכה‪ ,‬וכעין זה גם שבחג‬
‫הסוכות בלבד גומרים בו את ההלל בכל יום ויום מימי החג‪ ,‬וכן הוא גם כן בדינו של חג החנוכה‬
‫שגומרים בו את ההלל בכל יום ויום‪.‬‬
‫וא''כ טעמם של ב''ש הוא דהא ''כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון'' וממילא מאחר שניתקנו כאן‬
‫שמונת הימים הללו כנגד חג הסוכות במספר הימים ובחיוב ההלל‪ ,‬א''כ סברו שאף אופן הדלקת הנרות‬
‫יהא מכוון כנגד קרבנות חג הסוכות שפוחתים במספרם והולכים‪,‬‬
‫בבית הכנסת השכונתי‪ .‬לאחר תפילה‬
‫זו מקיף מיודענו עוד פעם את האזור‬
‫כולו אך לשווא‪ ,‬חניה לא נמצאה‪.‬‬
‫כנראה שאני צריך לקבל על עצמי‬
‫עוד משהו הוא חושב לעצמו‪ .‬ריבונו‬
‫של עולם הוא פונה שנית אם אמצא‬
‫חניה אני מבטיח שמהיום והלאה‬
‫אגיש לפי רק אוכל כשר‪ .‬עכשיו הוא‬
‫חושב‪ ,‬בטוח שתפילתי תתקבל‪ .‬גם‬
‫להלן השיעורים שיימסרו‪ ,‬ביום שישי‪ ,‬ג' בטבת‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫‪" 9:30-10:15‬ק"ש של ערבית אחרי חצות"‪,‬‬
‫ר' כתריאל ווגל‪.‬‬
‫‪ -‬בשעה ‪,10:15‬‬
‫הרה"ג ר' ישראל שניאור שליט"א‪.‬‬
‫***‬
‫ביום שישי‪"-‬עשרה בטבת" יימסר שיעור‬
‫ע"י ר' צבי כהנא בשעה ‪.10:00-11:00‬‬
‫ביום שישי‪,‬י"ז בטבת‪ ,‬בשעה ‪10:45‬‬
‫יימסר שיעור ע"י‪:‬‬
‫הרה"ג ר' משה מרדכי פרבשטיין‬
‫כנראה שבשמים חושבים אחרת ושוב‬
‫שליט"א‪-‬‬
‫עוברות דקות ארוכות ולשווא‪ .‬בעת‬
‫ראש ישיבת "חברון‪ ,‬גבעת‬
‫מרדכי"‪.‬‬
‫בית הכנסת גם כשרות בשביל חניה‬
‫חד פעמית נשמע לו מחיר הוגן‪ .‬אך‬
‫צרתו בראותו שאם לא ימצא חניה‬
‫במהרה ישלח חזרה לביתו על ידי‬
‫מנהל המפעל‪ ,‬פונה הוא שוב‬
‫השיעורים נמסרים בבית הכנסת בית‬
‫בגנו‪ ,‬רח' גוטליב ‪,6‬ב"ב‪.‬‬
‫הציבור מוזמן!‬
‫‪1‬‬
‫בתחינה לבוראו ומבטיח בלב שלם‬
‫שמקבל הוא על עצמו לקיים תרי"ג‬
‫מצוות‪...‬‬
‫לפתע נגלה עיניו מקום חניה נוח‬
‫ומרווח‪ ,‬פונה הוא לאלוקיו ומפטיר‬
‫כנגדו‪ :‬עזוב לא צריך עזרה הסתדרתי‬
‫לבד‪...‬‬
‫שביום הראשון מקריבים שלשה עשר פרים עד שלבסוף ביום הושענא רבה מקריבים שבעה פרים‬
‫בלבד‪ .‬הגם שחילוק גדול ישנו בדבר זה‪ ,‬שהרי מה ששבעים פרי חג הסוכות פוחתים והולכים נתבאר‬
‫בגמ' בסוכה שהוא משום שמכוונים ועומדים הם כנגד שבעים אומות העולם שיפחתו במספרם גם‬
‫הם‪ ,‬אולם כאן בנרות חנוכה אין שייכת סיבה זו‪.‬‬
‫ידועה שאלת הבית יוסף‪ ,‬מדוע להדליק‬
‫ובאמת מטעם זה עומדת כנגדם היא שיטת בית הלל הסוברת שכל מה שפחתו והלכו ממניין קרבנות‬
‫חג הסוכות הוא מהטעם הנזכר‪ ,‬אולם כאן כלל גדול נקוט הוא בידינו ש''מעלין בקודש ואין מורידין''‬
‫וא''כ אף כאן יוסיף וילך במניין הנרות‪.‬‬
‫אחד‪ .‬כנראה שלא‪ ,‬גם עצם העובדה‬
‫ברם אין הדעת שוקטה אף בטעם זה‪ ,‬שהרי אף בית שמאי מודים הם שבכל שאר דיני התורה מעלין‬
‫בקודש ואין מורידין‪ ,‬וא''כ מאיזה טעם אף כאן לא נגיד כן‪ ,‬אלא שפוחת והולך במנין הנרות בכל‬
‫יום‪.‬‬
‫אף כנגד היום הראשון הלא דבר טבעי‬
‫הוא שיספיק פך השמן לפחות ליום‬
‫ששמן דולק זהו נס וגם עליו צריך‬
‫להודות‪.‬‬
‫כשאנו זוכים ל"כולל יום שישי" בבית‬
‫מדרש מרווח‪ ,‬לשיעורים מרתקים‪ ,‬שהם‬
‫אולי דבר שגרתי במחוזותינו‪ ,‬אך אל‬
‫נשכח שגם על זה יש לנו להודות‬
‫להקב"ה ושאין דבר מובן מאליו‪...‬‬
‫שבת שלום ומבורך!‬
‫מערכת "טועמיה"‪.‬‬
‫האם ניתן להניח חנוכיה בגובה רב כשזו‬
‫עשויה באופן המושך את העין?‬
‫[פרסומי ניסא – במגבלות 'שליטת' העין]‬
‫בגמרא (שבת כב‪ ).‬מבואר‪ ,‬כי נר חנוכה‬
‫שהניחו למעלה מכ' אמה (להלן כ"א)‪,‬‬
‫פסולה כסוכה וכמבוי‪ .‬ע"מ לעמוד על‬
‫מהות פסלות ההדלקה מעל כ"א‪ ,‬יש‬
‫לבחון את ההשוואה לדין סוכה ולמבוי‪.‬‬
‫במשנה (סוכה ב‪ ,).‬נחלקו ר"י ורבנן‪ ,‬אם‬
‫סוכה שהיא גבוהה למעלה מכ"א פסולה‪,‬‬
‫או לאו‪ .‬ומקשה הגמרא מנהנ"מ‪ ,‬אמר‬
‫רבה‪ ,‬דאמר קרא למען ידעו דורותיכם ‪-‬‬
‫עד כ"א אדם יודע שהוא דר בסוכה‪,‬‬
‫למעלה מכ"א אין אדם יודע‪ ,‬דלא שלטא‬
‫בה עינא‪ ,‬ופרש"י‪ ,‬שאינו רואה את הסכך‪.‬‬
‫לגבי מבוי איתא במשנה (עירובין ב‪).‬‬
‫מבוי שהוא גבוה למעלה מכ"א ימעט‪,‬‬
‫ולר"י אין צריך‪ .‬ופרש"י (ג‪ .‬ד"ה משום‬
‫היכר) דליחזו אנשי ולידעו דתקנתא עבוד‬
‫ולא ליתו לאחלופי ברה"ר‪ .‬בדרך זו באר‬
‫רש"י‪ ,‬גם בנר חנוכה (להלן נ"ח) שהניחו‬
‫מעל כ"א פסול‪ ,‬דלא שלטא עיינא וליכא‬
‫פרסומי ניסא‪.‬‬
‫עולה אם כן‪ ,‬כי חוט השני הנרקם בין‬
‫סוכה מבוי ונ"ח‪ ,‬הוא הצורך ביצירת‬
‫מודעות אליהם‪ ,‬המתרחשת על ידי‬
‫מיקומם בתוך מרחב 'שליטת העין'‪ .‬אין‬
‫הכוונה שמעבר לכ"א העין אינה רואה‪,‬‬
‫שהלא ראייתה לפחות מרחק מיל‪,‬‬
‫כמבואר במשנה יומא ס"ז‪" .‬עומד מרחוק‬
‫ורואה את מעשיו" (מרחק מיל מן‬
‫ג‪.‬‬
‫והגרש''י זוין זצ''ל אמר לבאר יסוד ושורש מחלוקתם בביאור דלהלן‪ ,‬ישנו ויכוח שורשי ויסודי‬
‫העומד בסדר מעשי האדם כלפי עצמו וכלפי אחרים‪ ,‬האם עיקר חובתו הראשונית היא מיגור‬
‫מציאות הרע וכח הטומאה ולגרום ש''והיה מחניך קדוש''‪ ,‬ורק לאמח''כ כשפינה כל הסחי והמאוס‬
‫אז עליו להתפנות לריבוי עשיית הטוב הקדוש והנאצל‪ ,‬או שאולי להיפך הוא בדיוק‪ ,‬שקודם כל דבר‬
‫יתעלם ממציאות הרוע והחיסרון ויתמקד בהרבות מעשי הטוב‪ ,‬וככל שירבו מעשי הטוב בה במידה‬
‫ממילא ג''כ יתמעט כח הרע ויתבטל מאיליו‪ ,‬שהרי אף ''מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך''‪.‬‬
‫ומדברי דוד המלך בתהלים נתגלה לנו בזה סדר הקדימה שכן כ' ''מי האיש החפץ חיים אוהב ימים‬
‫לראות טוב‪ ,‬סור מרע ועשה טוב'' וגו'‪ ,‬הרי דברים מפורשים שקודם כל מתחייב הוא ה''סור מרע''‬
‫ורק לאחמ''כ בא הוא ה''עשה טוב''‪.‬‬
‫והנה דבר זה מוכח ג''כ מסדר המקראות בחומש במדבר‪ ,‬שבפרק ה' שם נכתבה פרשת סוטה ומיד‬
‫לאחריה בפרק ו' נאמרה פרשת נזיר‪ ,‬ובגמ' בסוטה כבר עמדה על סמיכות הפרשיות התמוהה הלזו‬
‫בין הסוטה שהיא תכלית הטומאה והמאיסות למי ש''נזר אלהיו על ראשו'' ופי' שם ש''הרואה סוטה‬
‫בקלקולה יזיר עצמו מן היין''‪ ,‬ופירושם של הדברים היינו כדברי הרמב''ם הידועים שבכדי לעמוד על‬
‫שביל הזהב ‪ -‬היא דרך האמצע שבכל דבר‪ ,‬על האדם קודם כל להטות עצמו את הקצה השני באופן‬
‫מוחלט וקיצוני‪ ,‬ולאחמ''כ ישוב למידה הנכונה בדרך האמצעית‪ .‬ונמצינו למדים ככל הנזכר שקודם‬
‫כל על האדם לבטל חלקי הרע ‪ -‬הוא קלקול הסוטה‪ ,‬ורק לאחמ''כ יבוא לכדי מעשי הטוב ‪ -‬הוא‬
‫הנזיר המפריש עצמו אף ממה שהתירה לו התורה‪.‬‬
‫ומה תרבה התימה א''כ על רבי יהודה הנשיא שבסידור מסכתות המשנה בסדר נשים הקדים את‬
‫מסכת נזיר למסכת סוטה‪ ,‬אף שבסדר המקראות הלא הקדימה התורה את פרשת סוטה לפרשת נזיר‪.‬‬
‫ובקושיא זו מצינו שנתקשה בעל החידושי הרי''ם זצ''ל ואמר ליישב הדבר‪ ,‬שהלא רבי יהודה הנשיא‬
‫חי לאחר חורבן בית שני אשר חרב בגלל גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה‪ ,‬וכן שהעמידו‬
‫דבריהם על דין תורה‪ ,‬שנאת חינם ושאר עבירות חמורות‪ ,‬וא''כ ידע שכיון שנתרבה כל כך כוחו של‬
‫הרע‪ ,‬אם יהיה עיקר חפצינו ועסקינו במיגורו וביטולו‪ ,‬אימתי נמצא זמן כלל למעשי המצוות והטוב‪,‬‬
‫ואם נתעסק ב''ובערת הרע מקרבך'' וה''סור מרע'' לעולם לא נבוא לכדי ה''עשה טוב''‪ ,‬ולכן בא‬
‫והיפך היוצרות שהקדים מסכת נזיר שתכליתו של הנזיר היא שמקדש עצמו אף במותר לו‪ ,‬ועל ידי‬
‫שירבו חיילות הקדושה ממילא יתמעט כח הרע עד לביטולו המוחלט‪.‬‬
‫ויש להמשיל בזה דבר ששמעתי מפי הרב רפאל קצנלנבוגן זצ''ל שהיה רבה של ''פועלי אגודת‬
‫ישראל'' ואחיו של הרב אהרון קצנלנבוגן זצ''ל שהיה דוברם של ה''נטורי קרתא'' על תפקידו של רב‬
‫בישראל ‪ -‬וביסודו חילוק ההנהגה שבינו לבין אחיו‪ ,‬דהנה דינה של עיר אשר כל יושביה נמצאו‬
‫עובדי עבודה זרה הוא ש''עיר הנידחת'' היא ומחוייבים כל תושביה מיתה‪ ,‬ואת כל רכושה יש לקבץ‬
‫אל רחוב העיר ולשרפו‪ ,‬אמנם לדעה אחת בברייתא אם תמצא מזוזה אחת כשירה על אחד מפתחיה‬
‫של העיר‪ ,‬שוב אין לה דין עיר הנידחת ואין שורפים את רכושה כיון שכתוב ''לא תעשו כן לה'‬
‫אלהיכם''‪ ,‬והיינו שכיון שא''א לנו לקיים את דין השריפה כלפי המזוזה ‪ -‬שוב בטל הדין אף כלפי‬
‫שאר רכוש העיר‪ ,‬ואף אנשי העיר בכללותם אין להם דין אנשי עיר הנידחת אלא כל אחד ואחד נידון‬
‫כעובד ע''ז יחידי בעדים ובהתראה‪ .‬והמשיך רבי רפאל ואמר‪ ,‬שבמקרה ונימצא אני ואחי באותה עיר‬
‫הנידחת ולפתע נראה שם על אחד הפתחים מזוזה כשירה‪ ,‬אחי רבי אהרון ירוץ מייד להוריד את‬
‫המזוזה הפוטרת את כל אנשי העיר ויגנזנה כדין ובלבד שיהא אפשר לקיים באנשי העיר את דין‬
‫''ובערת הרע מקרבך''‪ ,‬אולם אני ארוץ מייד לסופר סת''ם וארכוש מזוזה נוספת מהודרת ואקבענה‬
‫בפתח אחר בעיר ליתר ביטחון‪.‬‬
‫והיינו‪ ,‬שאני אין אני מתמקד בחסרונות הגדולים שרואה אני במקום שבו אני נמצא‪ ,‬אלא שבתוך‬
‫המסגרת הקיימת משתדל אני להרבות חיילים לקדושה ולתורה שעל ידי זה ממילא יתבטלו ויעקרו‬
‫מן המציאות כל אותם הדברים המאוסים‪ ,‬ברם אחי רבי אהרון קודם כל ממגר הוא את הרע‬
‫והמאוס ורק אחר כך כשפינה כל מציאות החיסרון מתחיל הוא בהרבות מעשי הטוב‪.‬‬
‫המשלח את השעיר‪ ,‬בצוק עזאזל)‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫ד‪.‬‬
‫וכאן נסגר לנו המעגל בביאור מחלוקתם של ב''ש וב''ה‪ ,‬שכן בחנוכה היו ב' הבחינות הללו‪ ,‬גם‬
‫שבמלחמת החשמונאים ביוונים ובניצחונם המזהיר ‪ -‬נעקר ובוטל כח הרע ויכלו לשוב ללימוד‬
‫תורה ולמעשי המצוות‪ ,‬ומלבד זה מצינו גם ש''והדליקו נרות בחצרות קדשך''‪ ,‬והיינו שהדליקו אחר‬
‫ניצחונם את המנורה הטהורה המסמלת את טוהר המעשים הנאצלים ''כי נר מצוה ותורה אור''‪,‬‬
‫שהרי בתפילת על הניסים נתבאר שתוכן החג זה הוא ''ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך'' דהיינו‬
‫ריבוי אור התורה והמצוות‪.‬‬
‫וכאן נעוץ הוא שורש ההבדל שבין בית שמאי לבית הלל‪ ,‬דאליבא דבית שמאי עיקרו של חג‬
‫החנוכה הוא על ביטול מציאות הרע המאוסה שחרטו על דגלם מלכות יון והטומאה שבאה‬
‫מחמתם‪ ,‬אולם אליבא דבית הלל עיקרו של חג החנוכה נסוב הוא סביב ריבוי כח הקדושה שבא‬
‫לאחר נצחונם בהדלקת המנורה בבית המקדש‪.‬‬
‫וזוהי הכותרת המתנוססת מעל לתוכן ומהות הימים הללו של ''חג האורים''‪ ,‬האם ''אור'' בחולם‪,‬‬
‫דהיינו שריבוי האור ‪ -‬הוא הטוב וחיילותיו‪ ,‬שזכינו לו בימים ההם בזמן הזה הוא מהותו של החג‪,‬‬
‫או ''אּור'' בשורוק‪ ,‬והיינו שהשלכתם וביטולם וביעורם באש של כוחות הרע הוא תוכנם של הימים‬
‫הללו‪.‬‬
‫ובית הלל למדו את שיטתם מרבי יהודה הנשיא אשר הקדים את מסכת נזיר למסכת סוטה‪ ,‬כיון‬
‫שראשית דבר יש להרבות את מציאות הטוב‪ ,‬ולאחר מכן ‪ -‬כיון שיתרבה הטוב שוב יתבטל ויתפוגג‬
‫כח הרע מאיליו ע''י האור הדוחה חושך‪.‬‬
‫וא''כ שני ביאורי הגמ' ביסוד מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל עולים הם בקנה אחד‪ ,‬האם עיקר‬
‫ההדגש היא על ביעור הטומאה והיינו מניין הימים הנכנסים והיינו הפחתת כח הרע‪ ,‬והוא הוא גם‬
‫הטעם שבהפחתת פרי החג‪ ,‬או שעיקרו של היום הוא על רבוי האורה‪ ,‬וממילא באה ההדלקה כנגד‬
‫הימים הנכנסים ש''מעלין בקודש ואין מורידין''‪.‬‬
‫מערכת "טועמיה" מברכת את הגרי"מ שליט"א בברכת‬
‫"כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך‪"...‬‬
‫ומודה בשם כל משתתפי השיעור על שנאות לחלוק עמנו מחכמתו‪.‬‬
‫כאן הנידון ב'שליטת העין'‪ ,‬כלומר‪ ,‬במרחב‬
‫הראיה ההקפי‪ ,‬הקולט עצמים ומביאם לסף‬
‫המודעות (בהשאלה ל'שליטה צבאית'‬
‫בגיזרה‪ ,‬שאין משמעותה הצבת חייל על כל‬
‫נקודת שטח‪ ,‬אלא אחיזה בצירי מפתח‪,‬‬
‫שמכסים כסוי כללי את השטח כולו)‪ .‬האם‬
‫ניתן להגדיל את מרחב 'שליטת העין' ולהכשיר‬
‫סוכה מבוי ונר אף למעלה מכ"א?‬
‫מצינו לכך שני אופנים‪:‬‬
‫א‪ .‬בסוכה (ב‪ ):‬א"ר יאשיה מח' ר"י ורבנן בשאין‬
‫דפנות מגיעות לסכך‪ ,‬אבל דפנות מגיעות לסכך‪,‬‬
‫אפילו למעלה מכ"א משלט שלטא בה עינא‪,‬‬
‫ופרש"י דרך דפנות‪ .‬כלומר‪ ,‬כשהדפנות מגיעות‬
‫עד לסכך‪ ,‬ללא הפסק אוויר‪ ,‬העין 'מחליקה'‬
‫לאורך הדופן ולבסוף תבחין בסכך‪ ,‬גם אם הוא‬
‫מעל כ"א‪( .‬להלכה לא נפסק כן)‬
‫ואכן‪ ,‬בטור מובאת דעת ר' יואל‪ ,‬שנ"ח שהניחה‬
‫בתוך הבית מעל כ"א כשרה‪ ,‬משום שהעין‬
‫'תחליק' על הכותל ותבחין בה‪ ,‬כמו לעניין‬
‫סוכה‪ .‬אמנם‪ ,‬הטור דוחה‪ ,‬דאין הנידון דומה‬
‫לראייה‪ .‬וכן נקט גם הט"ז ותורף טענתם‪,‬‬
‫לכאורה‪ ,‬היא‪ ,‬שעניין 'החלקת העין' נכון לגבי‬
‫סכך‪ ,‬משום שמכל אחת מהדפנות ניתן להחליק‬
‫ולהגיע אליו ולראותו ואין מגבילים את הראיה‬
‫דרך מקום מסויים‪ ,‬משא"כ בנ"ח שנמצא על‬
‫כותל אחד‪ ,‬בנקודת שטח קטנה‪ ,‬אין בטחון שהעין‬
‫'תחליק' בדיוק על כותל זה שבו הנר ותבחין בו‪.‬‬
‫וכן משמע מתוס' (סוכה ב‪ :‬ד"ה וכיון) שכ' דאופן‬
‫זה ל"מ ע"מ להתיר מבוי מעל כ"א ד'התם קורה‬
‫טפח‪ ,‬לא שליט בה עינא'‪ .‬לכאורה‪ ,‬כנ"ל‪.‬‬
‫מדוע לא מוזכר נס חנוכה בכתובים‬
‫נשאלת השאלה מדוע לא ראו חז"ל צורך לקבוע את נס חנוכה עלי ספר בדומה לנס פורים שנכתב‬
‫במגילת אסתר‪ .‬ואומנם‪ ,‬נבואה פסקה מעם ישראל עוד בתחילת ימי ביית שני עם מותם של חגי‬
‫זכריה ומלאכי‪ .‬אך‪ ,‬גם מגילת אסתר אינה חלק מהנביאים אלא היא חלק מחמש מגילות‪ .‬וכתיבת‬
‫הנס בפורים עלי ספר נעשה לבקשתה המפורשת של אסתר מחכמי אותו דור ככתוב‪" :‬קיים דבר‬
‫אסתר ונכתב בספר"‪ .‬וא"כ‪ ,‬במאי שני נס חנוכה? ואומנם‪ ,‬כבר עמדה על כך הגמ' ביומא כט' ע"א‬
‫בנוגע לדרשת חז"ל "למה נמשלה אסתר לשחר כדכתיב למנצח על איילת השחר לומר לך מה שחר‬
‫סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל הנסים" ושאלה שם הגמ'‪ " :‬והא איכא חנוכה ניתנה לכתוב קא‬
‫אמרינן"‪ .‬ועל פניו תירוץ הגמרא תמוה וצריך עיון‪ .‬וכן יש להביא בהקשר זה את קושית הבית יוסף‬
‫בסימן תרפב' ‪" :‬ואם תאמר למה אומר "זדים ביד עוסקי תורתך" ולא אומר דבר בהיפוכו כמו‬
‫שאמר בכל האחרים" היינו‪ :‬שבכל השבחים המוזכרים ב"על הניסים" הרי שהם מוזכרים בדרך‬
‫של דבר מול ניגודו‪ :‬גיבורים מול חלשים; רבים ביד מעטים; טמאים ביד טהורים ורשעים ביד‬
‫צדיקים‪ .‬ואילו זדים מוזכרים כניגוד לעוסקי תורתך‪ .‬ולכאורה היפוכו של זד הוא האדם החסיד‪.‬‬
‫שהרי‪ ,‬זד עובר בשאט נפש ובהתרסה על דבר שמחויב לקיימו‪ ,‬ואילו לעומתו החסיד מקיים‪ ,‬לפנים‬
‫משורת הדין‪ ,‬אף את מה שאינו מחויב בו מעיקר הדין‪ .‬והדברים צריכים ביאור‪.‬‬
‫וכדי לתרץ כל הנ"ל יש להקדים הקדמה במהות סודה הרוחני העמוק של המנורה שדווקא על ידה‬
‫נעשה הנס ועל שמה נקרא החג כולו‪ .‬וידועים דברי הרמב"ן בריש פ' בהעלותך שמביא דברי רבינו‬
‫ניסים במגילת סתרים שכתב שכיון שלא התנדב אהרון כמו שאר הנשיאים בחנוכת המזבח חלשה‬
‫דעתו‪ ,‬ופייסו הקב"ה ואמר לו‪ " :‬יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל‬
‫על ידי בניך נסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמם והיא חנוכת בני חשמונאי"‪.‬‬
‫ובביאור הדברים יש להביא את דברי הנצי"ב בהעמק דבר שמות כז' כ' שכתב‪" :‬ועיקר השראת‬
‫השכינה בישראל בא בשפע על ידי אמצעות שני כלי הקודש היינו הארון והמנורה‪ .‬ונשתנו‬
‫פעולותיהם הארון בא ליעוד הדברות שבכתב וגם לציווי הקבלה בעל פה‪ .‬ועדיין אין בזה כח‬
‫הפלפול והחידוש שיהא אדם יכול לחדש מעצמו דבר הלכה שאינו‪-‬מקובל ולזה הכח הנפלא שנקרא‬
‫תלמוד ניתן כח המנורה אשר נכלל בו ז' חכמות וכל כוחות הנדרש לפלפולה של תורה" ובפרושו‬
‫קדמת העמק לנ"ך‪ ,‬זכריה פ"ד המשיך הנצי"ב לבאר העניין וכתב‪ " :‬ענין חזון מנורת הזהב שגולה‬
‫על ראשה ושבעת נרותיה עליה שבעה ושבעה ( הפטרת שבת חנוכה) ‪ ...‬דלא כבשו את מלכות יון‬
‫אלא בזכות התורה ופלפולה שהחלו להרבות בימי בית שני‪...‬על ידי עזרא וסייעתו ואח"כ שתלו עץ‬
‫חיים זה בארץ ישראל"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ב‪ .‬לגבי מבוי (ערובין ג‪" ).‬א"ר אילעא‪ ,‬אם יש‬
‫לה אמלתרא‪ ,‬אפי' גבוהה יותר מכ"א"‪ .‬ובהמשך‪,‬‬
‫"מאי אמלתרא‪ ,‬קיני‪ ,‬או פסקא דארזא"‪ ,‬ופרש"י‬
‫ורבינו חננאל 'קורה ועליה קיני עופות לקנן‬
‫עליהם' ו'פסקי דארזא‪ -‬קלונסאות של ארז‬
‫ארוכים‪ ,‬ואידי דנפיש אורך דידהו‪ ,‬חזו להוא‬
‫אינשי ואיכא הכירא'‪ .‬כלומר‪ ,‬על אף שהקורה‬
‫מעל כ"א‪ ,‬אם יהיה בה גירוי לעין‪ ,‬בסממן בלתי‬
‫שגרתי‪ ,‬המבוי יוכשר בכך‪ ,‬משום שעי"ז שלטא‬
‫עינא‪ .‬ואכן‪ ,‬כך נפסק בטור שו"ע ורמ"א (שס"ג)‪.‬‬
‫וא"צ שהאמלתרא תהא בגוף הדבר שאנו רוצים‬
‫למקד בו את העין‪ ,‬אלא אף בסמוך לו סגי‪ ,‬וז"ל‬
‫הרמ"א 'ציור אחד בכותל מן הסיד‪ ,‬או בשמי‬
‫קורה (עצמה)'‪.‬‬
‫גם לגבי סוכה‪ ,‬משמע מן המאירי (ערובין ג‪,).‬‬
‫שלכאו' תועיל אמלתרא "שמתוך נויין שבה‪ ,‬אדם‬
‫נותן עיניו בכותל ואינו מפסיק בהבטתו עד‬
‫שיראה כולה"‪ .‬לאור זאת‪ ,‬ניתן יהיה להכשיר‪,‬‬
‫אף נ"ח שהונח מעל כ"א ותחתיו הונחה שורת‬
‫מנורות מנצנצות‪ ,‬שכן יוצרות גירוי לעין‬
‫ומושכות את מבטה‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬בס' הליכות שלמה (מועדים י"ד ז')‬
‫מובא‪ ,‬שהגרש"ז לא התיר ב"ציור וכיור" (כלו'‬
‫אמלתרא) ע"ג הכותל סמוך לנרות‪ ,‬וכן מרן‬
‫הגרי"ש אלישיב שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א‬
‫(חוט השני מועדים‪ ,‬חנוכה)‪ ,‬לא הקלו ע"י‬
‫אמלתרא בנ"ח‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬בקובץ בית אהרון וישראל (שנה כ"ג גליון‬
‫כ"ב)‪ ,‬נטה הגר"נ קופרשטוק שליט"א‪ ,‬להתיר‪.‬‬
‫ולכאו'‪ ,‬סמך לדבריו ניתן למצוא ברש"י‬
‫(ערובין ג‪ .‬ד"ה כ"ש) "‪..‬ומילתא דתמיהא‬
‫היא‪ ,‬מסתכלי בה אינשי וחזו לקורה"‪ ,‬ואין‬
‫לך דבר 'מתמיהא' כמנורות מנצנצים על‬
‫אדן החלון‪ ,‬אחר צאת הכוכבים ‪-‬שעה‬
‫ש'ציור וכיור' שע"ג הכותל‪ ,‬כבר אינם‬
‫ניכרים!‬
‫השיעור נמסר על ידי הרה"ג רבי מאיר‬
‫ורואים אנו מדבריו שעניין המנורה מרמז על כח סגולי הטמון בתורה שבעל פה והוא‪ ,‬הכח הניתן לאדם‬
‫העמל ומתייגע בתורה שבעל פה כראוי לחדש הלכות חדשות שאינם כתובים במפורש בתורה שבכתב ואף‬
‫אינם חלק ממסורת הקבלה של ההלכות שנמסרו למשה בסיני‪ .‬וכח זה החל להתגלות בעולם במלא‬
‫תוקפו‪ ,‬דווקא בימי ביית שני‪ .‬ותחילתו בבל בהקמת הישיבות שם ע"י גולי בבל שהגלם נבוכדנאצר בחורבן‬
‫ביית ראשון‪ ,‬והמשכו בארץ ישראל בימי ביית שני‪ .‬ובהקשר לזה יש להביא את דברי הפחד יצחק במאמרי‬
‫חנוכה‪ ,‬מאמר ו' אות ד' שכתב בשם המהר"ל מפראג‪ " :‬כי נס המנורה היה מיוחד לגאולת יון מפני‬
‫שהמנורה מתייחסת אל כח החכמה ועיקר עניינה של יון הוא בכח החכמה המיוחד לה‪ -‬חכמה יונית‪ .‬ואשר‬
‫על כן גם התנגדותה של יון היתה מכוונת דווקא כלפי חכמתה של כנסת ישראל"‪.‬‬
‫אברהם שליט"א‪,‬‬
‫כלומר‪ :‬עומק חכמת תורה שבעל פה הוא הכח הניתן ללומד להבין‪ ,‬בכח עצמו‪ ,‬ע"י הגיון ליבו ומחשבתו‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫מקץ‬
‫פרשת‬
‫ביום שישי עש"ק‬
‫דברים עמוקים ומחודשים‪ .‬ובזה‪ ,‬להבדיל בין הקודש לחול‪ ,‬היו מצוינים גם בני האומה היוונית‪ .‬אלא‪,‬‬
‫שכדברי הנצי"ב לעיל אצל ישראל כח זה המושפע על ידי המנורה אינו מגיע בזכות עצמו‪ .‬אלא‪ ,‬כל שורש‬
‫חיותו ויניקתו הוא בהיותו מבוסס על אדני התורה שבכתב‪ ,‬ועל אדני מסורת ההלכה המסורה לנו מדור‬
‫לדור‪ .‬וכל מה שעושה החכם בכח פלפולו ולמדנותו הוא להוסיף ולחדש על בסיס זה חידושים והלכות‬
‫מקורות למנהגים ואמרות הנפוצות מהגיון מחשבתו ועיונו הוא‪ .‬ואילו היוונים כל חכמתם הייתה מבוססת על הגיון שכלם וליבם בלבד ולא‬
‫היה לו שורש ויסוד אלוקי רוחני שממנו יונקים הדברים‪ .‬ודווקא בשל כך‪ ,‬בראותם את עליונותה של‬
‫אצל רבים‪.‬‬
‫חכמת ההגיון והעיון של ישראל לעומתם‪ ,‬רצו להשמידה ולהכחידה‪ .‬וממילא מתורצים כל קושייתנו‪.‬‬
‫שכיון שראינו שענינו המיוחד של החג והנס שאירע בו הוא להעצים ולהאדיר את כוחה של תורה שבעל‬
‫סופגניות‪:‬‬
‫המקור הקדום למנהג זה הוא מרבנו פה‪ ,‬ממילא מובן מדוע לא ראו חכמים צורך לכותבו עלי ספר‪ .‬כי דווקא על ידי כך‪ ,‬בהיותו מוזכר בכוונת‬
‫מימון אביו של הרמב"ם שכתב "פשט מכוון רק בתורה שבעל פה‪ ,‬מתחדדת משמעותו האמיתית של החג‪ .‬וכן מובן הלשון של "זדים" ביד‬
‫המנהג לעשות סופגניות והם כצפיחית "עוסקי תורתך"‪ .‬שהרי האדם המזיד הוא זה המחשיב עצמו עד למאוד‪ ,‬ומתוך כך בשחצנותו ובגאוותו‬
‫מרשה לעצמו לעבור בשאט נפש ובלהכעיס על ציווי התורה‪ .‬אולם‪ ,‬מי שעוסק בתורה לשמה‪ ,‬היינו‪ :‬עמל‬
‫בדבש‪ ...‬ומטוגנים בשמן זכר לנס‬
‫ומתייגע בה עד כלות להבין פשרי סודותיה ורום עומקה‪ ,‬הרי דווקא על ידי כך הוא מכיר בפחיתות‬
‫שנעשה בשמן‪ "...‬עכת"ד‪[ .‬הובא בנטעי‬
‫ובמיעוט ערכו מול רום מעלתה של התורה הקדושה‪ ,‬ויודע שכמה שיעמול ויעמיק ויחדש בה‪ ,‬עדיין יגלה‬
‫גבריאל פרק נא עמ' שי"א בשם קובץ כי אין לעומקה גבול‪ .‬וממילא מובן שהעוסק בתורה לשמה קונה בנפשו מידת הענווה שהיא היפוכה הגמור‬
‫שריד ופליט משנת תש"ה‪ ,‬וכ"כ בספר של הגאווה שמדריכה את האדם המזיד באורחות חייו‪.‬‬
‫מנהג ישראל תורה]‪.‬‬
‫הגרש"ז כתב שהוא זכר לחנוכת המזבח ומשום כך ראוי בימי חנוכה להגביר חשיבות העיון והפלפול בדברי תורה שבעל פה‪.‬‬
‫שנבנה מחדש ע"כ אוכלים מאכלים‬
‫שברכתם "על המחיה" כדי להזכיר‬
‫השיעור נמסר על ידי הרה"ג רבי צבי דרנגר שליט"א‬
‫"ועל מזבחך"‪[ .‬הליכות שלמה אורחות‬
‫הלכה פרק י"ז הערה ‪.]30‬‬
‫מעוז צור‪:‬‬
‫ראה בזה מאמר מקיף מהרב יו"ט‬
‫לוינסקי ספר המועדים חנוכה עמ' ‪180-‬‬
‫‪.182‬‬
‫דמי חנוכה‪:‬‬
‫לכאורה המנהג המקורי הוא לחלק‬
‫צדקה לעניים כמובא במג"א סי' תר"ע‪.‬‬
‫בדרך שיחה כתב שכך נהג אביו זצ"ל‬
‫והיה מחלק בליל הדלקת הנר החמישי‬
‫משום שמעולם אינו נופל בשבת‪.‬‬
‫באורחות רבנו מסופר שהיה מחלק רק‬
‫לבני הבית הרווקים‪ .‬וכן מסופר על‬
‫החפץ חיים שהיה מחלק לבני ביתו דמי‬
‫חנוכה [מאיר עיני ישראל עמ' ‪.]62‬‬
‫באגרות לוי יצחק [תשל"ב] כתב שכך‬
‫מדויק מחז"ל שדוקא ביחס לנר חנוכה‬
‫כתבו לשון "אסור להרצות מעות כנגד‬
‫הנר" א"כ משמע שיש ענין לחלק מעות מותר השמן כסגולה לרפא פצע ה"שושנה"‪:‬‬
‫אחרי ההדלקה‪.‬‬
‫שיח שרפי קודש ח"א אות שס"ט‪ ,‬סגולה מיוחסת לבעש"ט והאדמו"ר מקוצק‪ .‬עי' קובץ שערי הוראה ח"ג עמ' ק"ז‪,‬‬
‫עמ'‬
‫חנוכה‬
‫תורה‬
‫מבקשי‬
‫ע"ע בקובץ‬
‫ובח"ד עמ' קע"א‪ .‬ובקובץ פעמי יעקב כרך מ' עמ' ק"א ובעוזר ישראך חנוכה עמ' קט"ז ובספר נר דוד עמ' נג הביא‬
‫פט בשם הגר"ד קאהן‪ ,‬ובספר יגל יעקב שיש לכך רמז מהפסוק "טובל בשמן רגלו"‪.‬‬
‫עמ' ‪ 184‬ביאר שהוא ע"ד מה שנהגו‬
‫ועי' קובץ בית הלל כרך כא עמ' כג‪ ,‬וכרך כב עמ' קי"ב‪ .‬והנה הרבה פלפלן בענין האיך מותר להשתמש בשמן והרי‬
‫לחלק צדקה בצום כדי לא להשתכר‬
‫הוקצה למצוותו וכו'‪ ,‬כתב ע"ז רבי גמליאל רבינוביץ [גם אני אודך על הש"ס ח"א עמ' ע"ג וקובץ בית אהרון ישראל‬
‫בכסף שחסכו בכך שלא אכלו‪ ,‬וא"כ גם כרך צ"ב עמ' קנ"ד] שהמדייק לשון השיח שרפי קודש יראה שאין הכוונה למותר השמן שנשאר בנר אלא למה‬
‫בחנוכה שחסכו בכך שהשמן דלק שמנה שנשאר בקנקן ועל זה רמזו "ומנותר קנקנים"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ימים‪ ,‬כדי לא להשתכר מהנס מחלקים‬
‫תודה מיוחדת לבעל ה"מעשה אפוד"‪ -‬הגר"י שניאור שליט"א שהסכים לחלוק עמנו מאוצרו הגדול ולהמציא‬
‫את כסף לאחרים‪ .‬וראה ספר יפה‬
‫לידינו סמך ומקור למנהגים אלו‪.‬‬
‫נדרשת עמ' קמ"ג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬