הרצליה עיריית החינוך במערכת להנחה בקשה טופס תשע לשנה הילדים

‫עיריית הרצליה‬
‫טופס בקשה להנחה במערכת החינוך‬
‫יול"א בגני הילדים לשנה"ל תשע"ו ‪2015-2016‬‬
‫פרטים אישיים של מגישי הבקשה‬
‫מספר זהות אב *‬
‫מס' בן ‪ 9‬ספרות כולל ס‪ .‬ביקורת‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון‬
‫נייד‬
‫מספר זהות אם *‬
‫מס' בן ‪ 9‬ספרות כולל ס‪ .‬ביקורת‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון‬
‫נייד‬
‫שכונה‬
‫ישוב‬
‫מיקוד‬
‫מספר‬
‫רחוב *‬
‫* יש לצרף ספח ת‪.‬ז‪ .‬הכולל מספרי ת‪.‬ז‪ .‬וכתובת המגורים‬
‫מצב משפחתי‬
‫נשוי‬
‫רווק‬
‫אלמן‬
‫שכ"ד חודשי ‪₪‬‬
‫גרוש‬
‫משכנתא חודשי ‪₪‬‬
‫נכס בבעלות‬
‫המשפחה‬
‫פרוד‬
‫מס' נפשות‬
‫בבית**‬
‫מס' ילדים‬
‫עד גיל ‪21‬‬
‫** כולל ילדים עד גיל ‪21‬‬
‫פרטי בני המשפחה המתגוררים בבית‬
‫קרבה‬
‫משפחתית *‬
‫‪1‬‬
‫אב‬
‫‪2‬‬
‫אם‬
‫‪3‬‬
‫בן‪/‬בת‬
‫‪4‬‬
‫בן‪/‬בת‬
‫‪5‬‬
‫בן‪/‬בת‬
‫‪6‬‬
‫בן‪/‬בת‬
‫שם משפחה‬
‫מין‬
‫ז‪/‬נ‬
‫שם פרטי‬
‫שנת לידה‬
‫מקצוע ‪ /‬עיסוק‬
‫הערות‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫* בן ‪ /‬בת ‪ /‬מאומץ ‪ /‬סב ‪ /‬סבתא‬
‫הכנסה חודשית ב‪* ₪ -‬‬
‫קרבה‬
‫אב‬
‫היקף משרה‬
‫בשעות‬
‫משכורת‬
‫דמי מזונות‬
‫קצבת שארים‬
‫אם‬
‫* יש לצרף אישורים על הכנסה ** הכנסות מהשכרת נכס‬
‫‪1‬‬
‫קצבת נכות‬
‫השכרה **‬
‫הכנסה אחרת‬
‫הנחה מבוקשת‬
‫שם פרטי‬
‫שם הגן‬
‫נושא התמיכה‬
‫סכום נדרש לתשלום ב‪ -‬ש"ח‬
‫רכבים בבעלותי ‪ /‬בבעלות המשפחה‬
‫דגם מכונית‬
‫שנת יצור‬
‫יצרן‬
‫הערות כלליות לבקשה *‬
‫_____________________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________________‬
‫* ניתן לצרף מכתב בקשה אישי‬
‫הצהרה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אני מצהיר‪/‬ה בזה שכל הפרטים שמסרתי נכונים‪ ,‬מלאים ומדויקים‪.‬‬
‫אני מצהיר‪/‬ה בזה כי ההכנסות עליהן דיווחתי הן כלן הכנסתי ואין לי הכנסות נוספות‪.‬‬
‫אני מתחייב‪/‬ת לעדכן פרטים אלו‪ ,‬אם יחול שינוי בתקופה בה אני זכאי‪/‬ת לקבלת הנחה‪.‬‬
‫הנני מצהיר‪/‬ה בזאת כי אני תושב‪/‬ת הרצליה‪.‬‬
‫ידוע לי ואני מסכים שעיריית הרצליה‪ ,‬אם תמצא לנכון‪ ,‬תבדוק את נכונות הצהרתי על גבי טופס זה‪.‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫חתימה‪_________________ :‬‬
‫רשימת אישורים נדרשים *‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫צילום ספח תעודת זהות של מגישי הבקשה כולל מספרי ת‪.‬ז‪ .‬של כל בני המשפחה‪.‬‬
‫צילום אישורים על הכנסות משכר‪ 3 :‬תלושי משכורת אחרונים ופנסיה‪.‬‬
‫עצמאי‪ :‬דיווח שומה של מס הכנסה‪.‬‬
‫צילום אישורים על הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי‪ ,‬קצבת שארים‪ ,‬קצבת נכות‪ ,‬קצבת מזונות‪.‬‬
‫צילום הסכם מזונות‪.‬‬
‫צילום חוזה שכירות )אם גר‪/‬ה בשכר דירה(‪.‬‬
‫צילום חשבון משכנתא )אם משלמ‪/‬ת משכנתא(‪.‬‬
‫צילום קבלות על תשלום עבור מעון וגן פרטי לילדים עד גיל ‪.3‬‬
‫אישורים על הוצאות רפואיות מיוחדות‪.‬‬
‫* בקשה שתוגש ללא צירוף האישורים הנדרשים לא תובא לדיון !‬
‫הגשת הבקשה‬
‫את הבקשה להנחה בצירוף האישורים הנדרשים יש להגיש בתחילת יוני ‪ 2015‬ועד סוף יוני ‪2015‬‬
‫לגלית מרקו‪ ,‬מזכירות יול"א | עמותת בית פוסטר | רח' פוסטר ‪ 2‬הרצליה | טלפון ‪09-9708214‬‬
‫‪2‬‬