Obvestilo Iskre MIS in Iskre TELA - iskra

Obvestilo Iskre MIS in Iskre TELA
Spoštovani!
V Iskri TELI in Iskri MIS se intenzivno pripravljamo na združitev obeh podjetij, saj verjamemo, da bomo s pripojitvijo Iskre TELE k Iskri MIS in s konsolidacijo poslovanja
lažje dosegali sinergijske uèinke ter združeni uspešneje nadaljevali z naèrtovanim dolgoroènim razvojem naših proizvodnih programov in s krepitvijo položaja na trgu.
Dolgoletne izkušnje podjetja Iskra TELA na podroèju izdelovanja anten, jeder, baterij ter galvanizacije se bodo nadgradile z znanjem podjetja Iskra MIS pri proizvodnji
izdelkov, ponudbi storitev ter razvoju inovativnih sistemskih rešitev, na podroèjih upravljanja z energenti, distribucije elektriène energije, uèinkovitih inštalacij ter
elementov sistemov in naprav.
Razširjeno podjetje Iskra MIS bo imelo še veè znanja in izkušenj in to nam bo omogoèalo bolj uèinkovito poslovanje, poslovnim partnerjem pa bomo lahko ponudili
še bolj napredne tehnologije ter kakovostnejše rešitve in storitve. Naši strokovnjaki si bodo še naprej prizadevali za uspešno sodelovanje z vami. Naša glavna
usmeritev je, da vam omogoèimo èim bolj prijazen prehod pod okrilje združene Iskre MIS in nove priložnosti za vzajemen nadaljnji razvoj.
Pravno-formalno bomo pripojitev izvedli zadnje dni v juniju in tako bomo s 1. julijem 2011 na trgu nastopili skupaj v okviru Iskre MIS.
Lastnik podjetja in blagovne znamke Iskra ostaja nespremenjen. Z združitvijo podjetij bomo centralizirali nekaj strateških funkcij, poenotili bomo nekaj poslovnih
procesov in spremenili le osnovne kontaktne podatke. O vseh morebitnih dodatnih organizacijskih spremembah vas bomo obvešèali sproti.
V zadnjih šestdesetih letih smo se tudi z vašo pomoèjo razvili v priznano in uspešno podjetje, zato si bomo še naprej prizadevali za partnersko sodelovanje, za
krepitev medsebojnih odnosov ter ohranjanje stabilne rasti in razvoja naprednih tehnoloških rešitev in storitev za naše poslovne partnerje.
Za pojasnila in dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04 237 21 12 in na elektronskem naslovu [email protected]
Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami in vas prijazno pozdravljamo!
Dr. Peter Kukovica,
Predsednik uprave Iskre MIS
Mag. Mitja Dolžan,
Direktor družbe Iskre TELA
Sedanji podatki
Novi podatki
.
.
Ime: Iskra TELA, d. d.
Naslov: Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 47 69 938
Faks: 01 47 69 869
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.iskra-tela.si
Davèna št.: SI79427642
Matièna št.: 5045738
IBAN: SI56 0292 1001 7132 087
Ime: Iskra MIS, d. d., Kranj
Naslov: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04 237 21 12
Faks: 04 237 21 29
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.iskra-mis.si
Davèna št.: SI30536499
Matièna št.: 5045142
IBAN: SI56 0700 0000 0004 843
SWIFT: GORE SI 2X