Kako najbolje zavarovati stanovanje in opremo

28 (ZA)VAROVANJE PREMOŽENJA
www.finance.si
FINANCE, petek, 22. oktobra 2010, št. 206
Kako najbolje zavarovati
stanovanje in opremo
Ponujamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo morda olajšali pogajanja z zavarovalniškimi agenti
Jurij Šimac, Rok Pikon
ZAVAROVANJA ZA PODJETJA
[email protected]
Podjetja naj se čim bolje zavarujejo
Kaj morate vedeti pri sklepanju zavarovanj, da vas pozneje
ne bo bolela glava? Kaj sploh
zavarovati? Strokovnjaki
pravijo: Velikokrat opazimo
kup zavarovanj, kjer ljudje za
slaba in nezadostna zavarovanja plačujejo velike vsote
in tako mečejo denar skozi
okno.
▶ »Nepremičnina naj bo, če je le mogoče, zavaro-
vana na novo (gradbeno) vrednost,« svetuje Branko Čelik iz agencije Čelik.
»Velikokrat so nepotrebna
zavarovanja predvsem zavarovanja pri premoženju. Stanovanje v tretjem nadstropju ne
potrebuje poplavnega zavarovanja ali pa star rabljen avto
kasko zavarovanja. Dobro je
vzpostaviti neko skladje med
premijo in potencialno škodo,«
pravi Katja Majerle, svetovalka
iz Individe. Hkrati dodaja: »Najbolj zanimivo je, da imajo ljudje
zavarovanih kup neumnosti, ki
pomenijo zelo majhno tveganje
Aleš Beno
osebni arhiv
Večina zavarovalnic ponuja
paketna zavarovanja, ki krijejo
škodo v primerih poplave, požara in potresa, torej najpogostejših naravnih nesreč. Čeprav
so zavarovalni paketi splošni, je
od vsakega zavarovanca posebej
odvisno, kaj točno potrebuje.
Vprašanje je tudi, kaj si zavarovanec pravzaprav želi. Eno
od tipičnih »napak« ponazarja
naslednji primer: če je objekt
vreden denimo sto tisoč evrov,
ga je nesmiselno zavarovati za
škodo do deset tisoč evrov. Če
vam potem poplava ali plaz odneseta hišo, boste zanjo dobili
natanko deset tisočakov in niti
centa več.
Najpomembnejši je torej prvi korak. Poznavalci svetujejo:
najprej se z agentom ali posrednikom temeljito pogovorite o
tem, kaj potrebujete in česa ne.
In bodite pozorni na to, da vam
bodo morda poskušali prodati
tudi kaj, česar ne potrebujete.
▶ Pri podjetjih je dobro zavarovati skorajda vse. Poleg klasičnih protipožarnih in protipoplavnih zavarovanj se je dobro tudi zavarovati za
primere odgovornosti (poklicne in do zaposlenih). Za proizvodna podjetja je skoraj nujno zavarovanje za primer strojeloma. »Za podjetja
je dobro, da imajo zavarovalniškega brokerja, ker jim zastonj priskrbi
najbolj ugodno paleto teh zavarovanj,« pravi Majerletova. Ob zadnjih
grožnjah s stavko v energetiki smo preverjali tudi, ali se je mogoče zavarovati za primer, ko je zaradi stavke prekinjena dobava elektrike, kar
podjetju povzroči škodo. Zavarovanje v tem primeru ni možno.
▶ »Ljudje zavarujejo kup neumnosti, ki pomenijo
majhno tveganje, nimajo pa zavarovane etažne lastnine,« opozarja Katja Majerle, svetovalka Individe.
in zelo majhno škodo (denimo
gotovino, v primeru vloma),
nimajo pa zavarovane etažne
lastnine, ki jih načeloma lahko
stane več deset tisoč evrov.
Objekte zavarujte na novo
vrednost
Pred sklenitvijo zavarovanja
za nepremičnino si mora strokovnjak za zavarovanje nepremičnino ogledati, ugotoviti njeno velikost, starost, iz kakšnih
materialov je zgrajena ter oce-
niti tveganja na območju, kjer
objekt stoji. »Nepremičnina naj
bo, če je le mogoče, zavarovana
na novo (gradbeno) vrednost,«
pravi Branko Čelik iz agencije
Čelik. Lahko se sicer zgodi, da
vam bodo tržniki ponujali zavarovanje po tržni (amortizirani)
vrednosti, saj je takšno zavarovanje cenovno bolj ugodno. To
v primeru nesreče pomeni tudi
manjšo povrnitev škode.
Pazljiv pa je treba biti tudi pri
sklepanju zavarovanj na novo
vrednost. Čeprav imate hišo, ki ji
je poplavilo celotno opremljeno
pritličje, zavarovano na novo vrednost, ob poplavi ne boste dobili
več kot nekaj tisoč evrov. Zakaj,
če pa škoda znaša denimo 40 tisoč, zavarovalna vsota za nepremičnino pa denimo 160 tisoč in
za opremo 60 tisoč evrov? Zato,
ker je zavarovalnica v pogojih,
ki jih imate sicer opisane v vaši
zavarovalni polici, zapisala, da
škode iz poplav ali meteornih voda krije le do določene višine.
vsotah,« pravi Majerletova in
poudarja, da paketni pristop ni
vedno nujno najcenejši. Je pa
najbolj preprost.
Poznavalci sicer svetujejo, da
je treba biti posebej pazljiv pri
zavarovanju dragocenosti, kot
so umetniške slike, zlatnina in
podobno. Za zavarovanje teh na
ustrezno zavarovalno vsoto se z
zavarovalnico ali njenim agentom dogovorite zelo pazljivo.
Kako zavarovati predmete
in opremo?
»Na splošno velja: vedno moramo izhajati iz svojih potreb,
zbrati več različnih ponudb in
ugotoviti, koliko to stane ter
kaj je vključeno v paket. Če to
storimo enkrat na tri leta in izberemo zavarovalnico, potem
se je lahko naslednja tri leta z
veliko gotovostjo držimo, saj se
pogoji spreminjajo približno na
takšno časovno obdobje,« dodaja Majerletova.
Pakete preverite vsake tri
leta
Najbolj preprost pristop, ko
se odločate za zavarovanje doma in opreme, je zavarovalniški
paket, ki »pokriva« tako nepremičnino kot premičnine. »V paketu dobimo več stvari ceneje,
kot če bi vzeli vsako posebej, je
pa vsekakor notri tudi precej
balasta, medtem ko so mogoče
pomembnejše stvari v manjših
če vam poplave uničijo avto v garaži, ki je zavarovana
Kdo plača, ko Tudi
kot del vašega doma, škode zavarovalnica ne bo pokrila
soseda ugrizne Avtomobili varni le s kaskom
vaš
pes
V zavarovalniških paketih so
Miha Jezovšek
[email protected]
Jurij Šimac
[email protected]
Z zavarovanjem nepremičnine ste – odvisno od
paketa – zavarovani tudi za
nekatera dodatna tveganja.
V nekatere pakete sodi tudi
odgovornost posameznika
za škodo, ki jo povzroči kot
kolesar, smučar, pešec ali
denimo lastnik psa. Ob tem
opozarjamo: višina kritja je
odvisna od vašega paketa.
Zavarovalnica krije tudi nekatere na prvi pogled skoraj
nemogoče pripetljaje. Denimo
padec strešnika z vaše strehe na
mimoidočega. »Ljudje navadno
sploh ne vedo, da imajo v paketno
zavarovanje doma večkrat vključeno odgovornost iz posesti, ki
krije izredno širok nabor stvari.
Denimo padec posameznika na
našem pločniku ali ugriz našega
psa (če ustreza predpisanim pasmam zavarovalnice),« pojasnjuje
Katja Majerle iz Individe. Hkrati je
v paket lahko vključeno tudi zavarovanje odgovornosti zasebnika in
poškodb, ki mu jih povzročimo po
nesreči. Pri tem so izključena vozila, za katera potrebujemo zavarovanja (avto, čoln). »Če se denimo
na smučanju v Avstriji zaletimo v
nekoga na smučišču, to škodo krije
zavarovalnica iz našega zavarovanja doma. Zato je pomembno, da
je ta splošna odgovornost visoka
in da nas krije po vsem svetu, in ne
le v Sloveniji,« dodaja Majerletova.
Nekatere zavarovalnice sicer krijejo tako odgovornost zavarovanca,
zakonca, njunih otrok in sorodnikov za škode, ki jih povzročijo tretjim osebam kot zasebnik, lastnik
etažne lastnine, kot delodajalec,
kot športnik, imetnik domačih
živali, so nam o tovrstnih zavarovanjih pojasnili na Zavarovalnici
Triglav.
Slovenske zavarovalnice, ki
ponujajo avtomobilsko zavarovanje, smo povprašali, kako bi
morali njihovi komitenti svoj avtomobil zavarovati, da bi bili povsem mirni tudi v primeru tako
obsežnih naravnih katastrof, kot
smo jim bili priča pred tedni.
Vsi predstavniki zavarovalnic, s katerimi smo govorili, so
nam pojasnili, da mora zavarovanec zato imeti sklenjeno
kasko zavarovanje. Pri večini
bo za mirni spanec treba skleniti polni kasko, pri nekaterih
pa so kritja iz naslova škode, ki
nastane zaradi poplav, zajeta
tudi že v osnovno kasko zavarovanje oziroma jih ponujajo v
katerem izmed paketov kasko
zavarovanja.
Urban Štebljaj
tudi kritja odgovornosti do
tretjih oseb
Čeprav naše zavarovalnice
še niso objavile uradnih
podatkov o tem, koliko
avtomobilov je bilo dejansko poškodovanih v zadnjih
poplavah, se že zdaj ve,
da številka nikakor ne bo
zanemarljiva. Hkrati pa tudi
ne bo tako velika, kot so jo
nekateri napovedovali.
▶ Kasko zavarovanje je osnova, ki jo moramo imeti, da bi lahko priča-
kovali kakršnokoli odškodnino, če naš avtomobil poplavi.
Zavarovana garaža ne krije
škode na avtomobilu
V kasko oziroma polni kasko
zavarovalnice poleg poplavne
škode med drugim vključujejo
tudi škodo, ki jo povzroči neposredno poplavljanje stalnih voda,
škodo, ki jo povzroči dvig kanalizacije, ki je posledica poplave v
bližini vašega doma in/ali škodo,
ki jo povzroči hudourniška voda,
ki dere po pobočjih, hribovju in
podobnih klančinah.
Kasko zavarovanje je torej
osnova, ki jo moramo imeti, da
bi lahko pričakovali kakršnokoli
odškodnino. Če tovrstnega za-
varovanja ni, potem si ne boste
morali pomagati niti z najbolj
obsežnim zavarovanjem vaše hiše, pisarne, garaže ali podobnega
objekta, v katerem bi lahko imeli
shranjen svoj avtomobil.
Prav vse zavarovalnice so
nam namreč pojasnile, da pri
njih ni mogoče skleniti police
za zavarovanje hiše/garaže oziroma poslovnega prostora, ki bi
v zavarovanju vključevalo tudi
morebitno škodo na avtomobilu, ki je parkiran v garaži ali na
parkirnem mestu v lastni fizične
oziroma pravne osebe. Pri vseh
tudi pravijo, da imajo za zava-
rovanje avtomobilov povsem
ločene zavarovalne produkte.
Preverili smo tudi, katere so
najpogostejše napake, ki jih zavarovanci delamo pri zavarovanju avtomobilov. Na prvo mesto
med napakami so vsi postavili
odločitev, da kasko zavarovanja
ne potrebujemo. Predstavniki
zavarovalnic so nam namreč
pojasnili, da brez kaska ni nobenega kritja.
Napačno določena višina
zavarovalne vsote se uvršča
med pogostejše napake
Druga najpogostejša napaka je napačno določena višina
zavarovalne vsote. Ta namreč
vpliva na višino premije in, ob
morebitni škodi, tudi na višino
zavarovalnine. Zavarovalničarji
sicer priznavajo, da je za zavarovance nižja premija ob sklenitvi
zavarovanja sicer mamljiva, vendar opozarjajo, da se ljudje premalo zavedajo možnih posledic
ob izplačilu zavarovalnine. Tako
bi v primeru podzavarovanja ob
morebitni škodi iz polnega kasko
zavarovanja zavarovanec prejel
nižjo zavarovalnino, kot bi jo, če
bi bila ob sklenitvi zavarovanja
določena pravilna zavarovalna
vsota.