Pristopna izjava ŠD Šmarje- Sap 2012 - Športno društvo Šmarje

Športno društvo Šmarje- Sap
Pristopna izjava za sezono 2012
Ime in piriimek
Rojen-a
Občina prebivališča
Kraj
Ulica in hišna številka
Telefon
Elektronska pošta
Izjavljam
Da sem seznanjen- a s Pravilnikom društva s sprejemu članov, Disciplinskem pravilnikom in statutom Športnega
društva Šmarje- Sap in želim postati član Športnega društva Šmarje- Sap oziroma športne sekcije znotraj
Športnega društva Šmarje- Sap.
Pristopam v ŠD Šmarje- Sap
Športna sekcija
Dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov posredovanih v tej pristopni izjavi v korist ŠD Šmarje- Sap.
Izpolnijo člani kolesarske sekcije
Želim, naročiti kolesarske hlače:
naročam kolesarske hlače
Kroj kolesarskih hlač
Velikost kolesarskih hlač
Želim, naročiti kolesarske majico:
Velikost kolesarske majice
naročam kolesarsko majico
Datum podpisa
Podpis
Športno društvo Šmarje - Sap, Lahova 1, SI- 1293 Šmarje -Sap
e-posta: [email protected] www.sdsmarjesap.si
SI37438182 TRR SI56 0202 2001 7961 935