Izpisnica

OSNOVNA ŠOLA PIVKA
VRTEC PIVKA
IZPISNICA
Otroka…………………………………………., rojenega……………………,
stanujočega ……………………………………………………………………,
ki obiskuje vrtec v Pivki, pri vzgojiteljici………………………………….
izpisujemo z dnem………………………..
(Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred izpisom otroka.
Datum izpisa je enak datumu zadnjega dne otroka v vrtcu.)
V Pivki , dne……………………………
Podpis staršev:
Pomočnik ravnatelja:
…………………………..
………………………..
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
VRTEC PIVKA
IZPISNICA
Otroka…………………………………………., rojenega……………………,
stanujočega …………………………………………………………………,
ki obiskuje vrtec v Pivki, pri vzgojiteljici………………………………….
izpisujemo z dnem………………………..
(Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred izpisom otroka.
Datum izpisa je enak datumu zadnjega dne otroka v vrtcu.)
V Pivki , dne……………………………
Podpis staršev:
Pomočnik ravnatelja:
…………………………..
………………………..