mijøregnskap 2012 - Bergfald miljørådgivere

MILJØREGNSKAP 2012
Bergfald Miljørådgivere AS -­‐ Org. Nr. 8672.65.872
Vårt miljøregnskap fordeles på følgende områder: 1. UTSLIPP FRA FORBRUK AV ENERGI Bergfald Miljørådgiveres forbruk av energi i 2012 var 36 182 kWh. Den største delen av forbruket er elektrisk strøm, det brukes også noe ved \l varme. Klimalø]ets klimakalkulator er brukt for å beregne CO2-­‐utslipp fra forbruk av elektrisk strøm. CO2-­‐
utslippet er beregnet \l 7630 kg CO2. 2. REISEVIRKSOMHET Reisevirksomhet er hovedkilden \l utslipp av CO2 fra Bergfald Miljørådgivere. Klifs klimakalkulator er brukt \l å beregne utslippene fra reiser med fly og bil. CO2-­‐utslipp fra bil er på 1196 kg. CO2-­‐utslipp fra flyreiser er 17100 kg. 3. AVFALL Bergfald Miljørådgivere kildesorterer i fraksjonene papir, plast, glass og metall og restavfall. Papir og restavfall veies ukentlig og loggføres. Kildesorteringsgraden \l Bergfald Miljørådgivere var i 2012 på 67%. Bergfald Miljørådgivere kompenserer sine utslipp ved kjøp av kvoter fra Klima-­‐ og forurensningsdirektoratet. For 2012 \lsvarer våre utslipp 25,93 kvoter. CO2-­‐UTSLIPP
Enhet
Note
Utslipp fra forbruk av energi
Elektrisitet Kongens gate 3
Fyring med ved til oppvarming
7 630 Kg CO2
0
Total utslipp av forbruk av energi
7 630 Kg CO2
1
Utslipp fra reiser
Flyreiser
Bil
17 100 Kg CO2
1 196 Kg CO2
Total utslipp fra reiser
18 296 Kg CO2
Total CO2-­‐utslipp
25 926 Kg CO2
2
2
AVALL
Papir
Glass og metall
Restavfall
320 Kg
78 Kg
195 Kg
Total avfall
593 Kg
Gjennvinningsgrad
Klimakvoter
Kjøp av klimakvoter
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
67 %
25,93 Stk
1 158,69 NOK
Oslo, 19. april 2013
Gaute Hauglid-­‐Formo
Anders Bonden
Daglig leder
Miljøansvarlig
3
3
NOTER
Note 1
Elektrisitet
kWh
Sum kg CO2
Kongens gate 3, 3 etg
20761
4380
Kongens gate 3, 4. etg
15421
3250
0
0
Fyring
Kongens gate 3, 3 etg
Total
7630
Kilde for beregning av CO2 utslipp:
http://www.klimaloftet.no/Global/Klimabedrift/VEDLEGG/Klimakalkulator_oppdatert_juni2010.xls
Note 2
Fly
Fra
Til
Oslo
Bergen
t/r
SUM reiser
8
Sum kg CO2*
1477,56
Oslo
Trondheim
t/r
1
206,48
Oslo
Hammerfest
t/r
1
736,66
Oslo
Molde
t/r
9
1787,27
Oslo
London
t/r
2
1138,95
Oslo
Kirkenes
t/r
15
11677,32
Oslo
Røros
t
1
75,49
Total
17099,73
Kilde for beregning av CO2 utslipp:
http://co2.klif.no/en/-­‐HOVEDMENY-­‐/Regn-­‐ut-­‐ditt-­‐arlige-­‐utslipp/?company=true
* Tilleggseffekt fra fly er lagt til, ihht Klifs klimakalkulator, faktor 1,8
Bil
Drivstoff
Antall km
Sum kg CO2
Diesel
8985
Bensin
0
Total
1196,35
1196,35
Kilde for beregning av CO2 utslipp:
http://co2.klif.no/en/-­‐HOVEDMENY-­‐/Regn-­‐ut-­‐ditt-­‐arlige-­‐utslipp/?company=true
Note 3
Bergfald Miljørådgivere kjøper kvoter fra Klima-­‐ og forurensningsdirektoratet for å kompensere våre utslipp.
Kilde for beregning av antall kvoter og pris:
http://co2.klif.no/en/-­‐HOVEDMENY-­‐/Kjop-­‐et-­‐bestemt-­‐antall-­‐kvoter/