Flere veier til arbeid

Flere
veier tilTrondheim
arbeid
Mangfoldige
i dag og i 2030
Om arbeidsgivere og samfunnsansvar
5. september 2012 kl. 09.00 – 15.30
Radisson31.
Bluaugust
Royal Garden
Onsdag
2011 Hotel i Trondheim
08.30 Registrering,
Radisson
Blu Royalkaffe/te
Garden Hotel, Trondheim
09.00-10.10 Veien mot arbeid
08.30: Registrering, kaffe/te
Samfunnsansvar – et strategisk og framtidsrettet virkemiddel?
Terje Moe Gustavsen,
09.00-11.30:
Programkonferansier og vegdirektør
Rita Kumar
Kvalifisering, sysselsetting og arbeid
Velkommen
Ny stortingsmelding om integrering og inkludering lanseres i oktober
konferansier Rita Kumar, rådgiver for internasjonale studenter ved NTNU
Ahmad Ghanizadeh, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Åpningstalefryder! – Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i mangfoldsrekruttering,
Forankring
Finn Erik
Thoresen,
styreleder
Norsk Folkehjelp
Bjørn
Halvorsen,
leder
av NTL Sentralforvaltningen
Finn Erik
Thoresen
Myter og
fakta
10.10-10.30
Pause
Lars Østby, seniorforsker, SSB
10.30-11.45 Gode grep
Trondheim – en by for alle?
Elisabeth
Eide, professor
journalistikk,
Høyskolen i Osloinnenfor og utenfor hotelltrappa
Modig,
begeistret
og full iav
energi – samfunnsansvar
Gudrun Emilie Olderskog, Corporate Responsibility Manager i Nordic Choice Hotels
Lars Østby
11.30-12.45: lunsj
En døråpner til arbeidslivet Lise Markant Kølbel, rådgiver, Mølla kompetansesenter
Fra arbeidssøker til ansatt. Azahar Al-Sanati, ansatt ved IKEA Slependen
12.45-15.30: Program
11.45-13.00 Lunsj
Elisabeth Eide
Kunnskapsbyen Trondeim
13.00-Bernt
14.00
Flere
gode
grep
Asle
Arntsen,
avdelingsdirektør
Marked og Samfunn, NAV Sør-Trøndelag
Elin Rognes Solbu, rådmann Trondheim kommune
Samarbeid for arbeid Marianne Sinnes, ass. direktør Rica Nidelven Hotel og Delaram Dashti,
Trondheim – enved
godKvalifiseringssenter
by å leve i?
programrådgiver
for innvandrere INN, Trondheim kommune
Anne Britt Djuve, forskningssjef Fafo
Bernt Asle
Du gjør forskjellen! Hege Lunder, Posten Norge AS HR-fagsjef i region Oslo og Akershus
Arntsen
Felles framtid
14.00-14.20
Pause
Ungdommens
bystyre, Trondheim kommune
14.20-15.30
Gode grep
videre
15.30:
Avslutning
ogog
velveien
hjem
Elin Rognes
Så heldig er vi! -SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Ingeborg Lund, HR-direktør SINTEF
Solbu
Påmelding innen 22. august 2011 via nettsiden:
Språk og fag, hånd i hånd Roger Hagestuen, avd. leder Miljøservice Trondheim Eiendom
http://www.lo.no/u/Om-LO/Aktivitet1/LO-Sentralt/Invandrerkonferansen-2011---Mangfoldige-Trondheim4/
av konferansen Hannah Wozene Kvam
For merOppsummering
informasjon,
ta kontakt med LO Stat v/ Jenny Versloot Bergem, e-post: [email protected] eller tlf. 99 15 24 76.
Deltakelsen på konferansen er gratis, men deltakerne må selv dekke eventuell reise og overnatting.
Målgruppe: Konferansen er åpen for alle,
fokuserer
på myteransatte
og fakta, og
byens utvikling,
men er Konferansen
spesielt aktuell
for ledere,
framtidige utfordringer og hva som skal til for å få en god by
tillitsvalgte
i både
offentlig
ogpåprivat
sektor, og reflektere
å leve
i. Formålet
er å se
utviklingstrekk
politikere
samt
frivillige
lag
og
organisasjoner.
rundt hva som må gjøres for å få en bærekraftig samfunnsutvikling.
For mer informasjon
ta kontakt med LO Stat v/ Lars Børseth, e-post:
[email protected] eller tlf. 95 74 12 53.
Målgruppe: Konferansen er åpen for alle, men er spesielt
på konferansen
gratis,
men
aktuell Deltakelsen
for ledere, ansatte
og tillitsvalgte i er
både
offentlig
og
deltakerne
måsamt
selvfrivillige
dekkelag
eventuell
reise og
privat sektor,
politikere
og organisasjoner.
overnatting.
N
O
RS
LP
Kunstnerisk innslag
Anne Britt
Djuve
K F O K E HJ
L
E