NHOs forum for etikk og samfunnsansvar

NHOs forum for
etikk og samfunnsansvar
Møte 22. januar 2016
Tid: 22. januar 2016, kl. 0845 - 1130
Sted: Næringslivet Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo
Møterom: Gustav Vigeland
08.45 Registrering og kaffe
09.00 Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO
Velkommen
09.15
09.30
Haakon Tronrud, konsernsjef, Tronrud Gruppen AS
Leder av NHOs forum for etikk og samfunnsansvar
Per Saxegaard, Founder and Chairman, Business For Peace Foundation
Etikk, samfunnsansvar og verdiskaping
09.50 Tor Brekke, administrerende direktør, Hero Norge AS
Mottaksdrift og integrering av flyktninger gjennom arbeidstrening og språkopplæring
10.15Pause
10.30
10.50
11.15
Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv, NHO
Flyktningsituasjonen – nøkkeltall, utfordringer og muligheter for samfunn og næringsliv
Merete Aspaas, direktør for konsernadministrasjon og samfunnsansvar, Jotun AS
Samfunnsansvar og etikk som en integrert del av bedriftens forretningsvirksomhet
Haakon Tronrud, leder av NHOs forum for etikk og samfunnsansvar
Plenumsdiskusjon og innspill til temaer for forumets møter i 2016
Servering av lett lunsj
11.30Slutt