TULLDAGEN - Västsvenska Handelskammaren

TULLDAGEN
– Sveriges största mötesplats för tullfrågor
Göteborg 9 oktober 2014
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3–5
Registrering kl. 08.30
9.00 | Välkommen till Tulldagen 2014
Johan Trouvé, VD och Sofia Gartman, moderator från Västsvenska Handelskammaren.
Aktuellt från Tullverket | Therese Mattsson, Generaltulldirektör Tullverket.
UCC - Vad har hänt sen sist och vad är på gång framöver | Stefan Björkencrona, Tullverket.
Tullfrågor och handelspolitik - på plats i Bryssel | Ulrika Lyckman, Ambassadråd vid Sveriges ständiga representation i Bryssel.
10.20 | PAUS
10.50 SEMINARIEBLOCK A (parallella seminarier)
1. Konflikten mellan
Ryssland och Ukraina
2. Importmoms till
Skatteverket
Bo Kragh, Marknadsansvarig
Handelsbanken.
Katarina Hugosson &
Bengt Almqvist, Tullverket
Lena Andersson, Tullverket.
Karin Sohlé, Skatteverket
3. Så går en Tullrevision till
Birgitta Falkenland &
Yvonne Elehag, Tullverket
4. Workshop:
Elektroniska tjänster på
tullverket.se
Zubin Press & Marianne Långström,
Tullverket
11.50 | LUNCH
12.40 | SEMINARIEBLOCK B (parallella seminarier)
5. MENA-regionen - marknadsutveckling och betalningar
6. Incoterms - en ekonomisk
realitet
Bo Kragh, Marknadsansvarig
Handelsbanken.
Peter Hellman, Hellman Business
Consulting
7. Ursprungsregler i
praktiken
Elisabeth Andersson &
Kerstin Morén, Tullverket
8. Workshop:
Tur & retur Norge - möjligheter
och utmaningar med Norgehandeln
Knut Espen Johansen, KGH Customs
Services.
Ulrika Badenfelt, Advokatfirman Vinge
13.30 | PAUS
13.40 | SEMINARIEBLOCK C (parallella seminarier)
9. i TTIP och en introduktion
till EU:s frihandelsavtal
10. Så ska UCC tillämpas
11. Tillstånd i förändring
Stefan Björkencrona, Tullverket
Eva Mellbin & Mona Persson,
Tullverket
Anna Folkesson &
Emanuel Badehi Kullander,
Kommerskollegium.
14.30 | KAFFE
15.00 | GEMENSAMT EFTERMIDDAGSPASS
Vilken varukod har kokain?
Gill Eriksson & Per Kristensson, Tullverket
Vinnare på Retail Awards 2014 med ”Årets logistikinnovation”
Lennart Karlsson och Pietro Montebovi, Jula
16.00 | AFTER TULL
12. Workshop:
Framtidens uppgiftslämnande
för fartyg
Representanter från Tullverket