Bild 1

Klassificering – hur svårt kan det va´?
Anneli Fristedt och Andrea Calligaris
Tullverket
Vi går igenom
•
Allmänna bestämmelser
•
Anmärkningar
•
Funktion eller material
•
Varuhandböcker
•
Sökning i Tulltaxan och i databaser
•
Metod – finns den?
1
Exempel 1
Skämtartikel i gummi
•
Med Allmänna bestämmelser regel 1 som grund läser vi
rubriktext och anmärkningar.
•
Vi klassificerar efter varans funktion med hjälp av en
anmärkning.
•
Motiverar klassificeringen med regel 1 och 6.
Exempel 2
Chokladkonfekt
•
Vi använder sökregistret och belyser dess möjligheter
och begränsningar.
•
Med hjälp av de förklarande anmärkningarna till HS och
KN visar vi hur vi kan få hjälp att tolka ord och begrepp
som dyker upp i Tulltaxan.
2
Exempel 3
Duschhuvud
•
Vi läser rubriktexter, anmärkningar och de rådgivande
texterna i FAHS och FAKN.
•
Om vi trots det inte lyckas går vi till Beslut i
klassificeringsfrågor där vi hittar Kommissionens
klassificeringsförordningar.
•
Om det saknas förordning, kan en sökning i EBTI vara ett
sätt att bekräfta klassificeringen.
Sammanfattning
•
•
•
•
Svårt att ge en klar metod som alltid fungerar
Vi landar alltid i hur viktig varukännedomen är
Vikten av att följa de Allmänna bestämmelserna
Klassificering tar tid och kräver mycket övning
Du kan få stöd och hjälp
tullverket.se
TullSvar
Utbildningar
TullNytt
3