Aalborg Portland Miljøredegørelse 2013

Ølby Lyng etape 8-9 kloak: oversigt rækkefølge for udførsel
Oversigtsplan for udførsel etape 8-9 kloak
Forventet tidsplan for de enkelte veje inkl. afslutning med asfalt
Opdateres løbende. Senest opdateret 19. sept. 2014
Periode
Vej
Torndalsvej
Afsluttet
Afsluttet
Skovdalsvej
Rosendalsvej
Afsluttet
Juli 14 – ultimo 14
Bøgelysvej 1 – 34
Grøndalsvænget
okt. 14 – primo 15
sept. 14 - Primo 15
Bøgelysvej 10 til Nylandsvej
Kirstinedalsvej
Ultimo okt. 14 – medio 15
Smedevænge
Primo 15 – medio 15
Medio 2015 –
Nylandsvej 37 - 79
primo 2016