Tjæreborg - Esbjerg Kommune

?
?
?
?
?
Sloths Plant age
Areal(m²)
1.015
1.033
986
943
934
964
Pri
s(kr.
)
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt
626.600
74
988
642.200
Ovennævnte priser er inkl. moms.
38
58
Husn r.
76
78
80
82
84
86
88
Pri
s(kr.
)
524.700
880
484.000
1.209
Areal(m²)
1.047
1.037
1.020
1.001
995
971
1.054
?
546.700
Pri
s(kr.
)
Solgt
674.050
561.000
Solgt
547.250
534.050
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
34 32
50
52
S olbj erg P30
l ant age
Hu
28
lve
j
Hu
54
26
lve
j
24
ej
;
?
Udstykningsplan (måleblad) etape I. KLIK HER
Udstykningsplan (måleblad) etape II. KLIK HER
Ledningsplan etape I. KLIK HER
Ledningsplan etape II. KLIK HER
Signaturforkl. til ledningsplan etape I. KLIK HER
Signaturforkl. til ledningsplan etape II. KLIK HER
?
?
?
?
?
Vuggestue
?
?
?
?
?
?
?
?
?
S?ø
?
n de
?
?
?
?
?
H?u l
v
?
rb y
?
vej
D
D
?
e
e
ej
?
S
!
?
D
?
D
D
e
Sko lev
D
e
D
e
e
D
D
D
D
e
e
e
e
e
Tjæreborgvad
?
?
a a a
aa
99
ej
@
@
@
@
@
@
@
?
D
D
Tradsborg
e
e
D
D
D
D
D
e
e
e
e
e
D
D
D
D
D
?
?
?
@
Østerbyen
@
J
Skole
Integreret inst.
Børnehave
?
?
re b
! !
?
?
Tjæreborg
?
Tj æ
15-01-2016
Til salg
Reserveret
Solgt
Projekteret
Lokalplangrænse
?
?
?
vej
99
Salgsvilkår etape II. KLIK HER
?
?
e
Solbjerg
nt h
olm
D
?
99
Salgsvilkår etape I. KLIK HER
?
D
?
Forslag til lokalplan nr. 12-010-0002. KLIK HER
D
D
Udenfor købesummen betales tilslutningsbidrag til kloak, vand, el, varme m.v., i alt ca. kr. 150.000.
Lokalplan nr. 12-010-0001. KLIK HER
sv
?
?
Ønsker du at købe eller reservere en grund, så henvend dig til Teknik og Miljø, Køb & Salg af kommunal
ejendom, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf. 7616 1302 eller via mail: [email protected].
D
rgg
K li
579.700
Fl
erei
nf
ormat
i
on er
ård
ej
2-20
Tjæreborg
Nørremark
?
D
±
?
56 58
?
?
D
D
Bo
36
64 66
e
?
ej
468.600
532.950
Solgt
Areal(m²)
954
38
48
68 66
D
e
år d
852
969
993
Husn r.
36
40
?
46
r gg
32
34
Etape II:
Husn r.
62
64
66
68
70
72
Pri
s(kr.
)
548.350
?
44
Bo
26
Areal(m²)
997
?
?
70
?
e
ej
Etape I:
Husn r.
24
?
42
86 88
?
D
?
D
Bro
v
Ejlif Krogagers Vej ligger i den nordlige del af Tjæreborg og afgrænses mod vest af det tidligere grusgravareal, som nu er udlagt til naturområde. Boligområdet vil blive udformet med beplantninger og
friarealer, med gode forbindelser til det omkringliggende landskab.
?
72
82 84
sV
74
Mot
orvej
9 km
?
?
?
80
g er
Tran sport
Bus, Tog
78
Kr oga
In dkøb
1 km
?
e
Ejlif
Skol
e/SFO
1 km
D
?
?
76
Dagi
n st
.
1 km
?
?
sv
Tjæreborg er et meget velfungerende bysamfund, der ligger mellem Esbjerg og Bramming. Der bor ca.
2.600 i Tjæreborg. Byen ligger i naturskønne omgivelser, i kort afstand fra Vadehavet med den storslåede natur og tæt på Solbjerg Plantage, der er et stort skovområde.
I byen er der tre aldersintegrerede daginstitutioner. Der er skole til og med 9. klasse og SFO. I Tjæreborg Fritidscenter er der fritids- og ungdomsklub, bibliotek og mødesal, og på skolens anlæg er der
idrætsaktiviteter. Derudover er der et ældrecenter og mulighed for dagligvareindkøb.
@
@
@
0
© Esbjerg Kommune, Kortkontoret © Kort & Matrikelstyrelsen - Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed. Forbehold for trykfejl.
Par
cel
husgr
un deiTj
æ rebor
g – Ej
l
i
fKr
ogager
sVej
S ne um
v
0,5ej
1 km
o rg
ve