Prisliste - Proteus Ribs

Hur går det med Varbergstunneln?
Vi planerar för en utbyggnad av järnvägen genom
Varberg. Du är välkommen till ett informationsmöte
om Varbergstunneln.
Vi berättar kort om arbetet med
projektet. Därefter har du
möjlighet att mingla, ställa
frågor till oss som jobbar i
projektet och ta en fika. För
barnen finns en tipspromenad.
Välkommen!
Mer information
Trafikverket
www.trafikverket.se/varbergstunneln
Telefon: 0771-921 921
Varbergs kommun
www.varberg.se/varbergstunneln
Telefon: 0340-880 00
Samverkan mellan:
Välkomm
till inform en
ationsmöte!
25/10
Klockan
11.00,
och 15.0 13.00
0
Folkets
Magasin Hus,
sgatan 1
7
TRAFIKVERKET. September 2014. PRODUKTION: Trafikverket, Grafisk form.
foto: Göran Fält, Mostphotos (Lena Höglander). tryck: ineko.
När och var?
Den 25 oktober,
Folkets Hus, Magasinsgatan 17
Klockan 11.00, 13.00 och 15.00
Välj den tid som passar dig bäst.